27 únor 2012

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

HOPKS_vyzadovani_a_planovani_ND_PPFO_2009.pdf

27 únor 2012

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)
22 únor 2012

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (2011)

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (2011)

HOPKS_Vyzadovani_vecnych_zdroju_2011.pdf

20 leden 2012

Stanovení úkolů na rok 2012 v oblasti přenesené působnosti HOPKS pro JMK a ORP (2012)

Stanovení úkolů na rok 2012 v oblasti přenesené působnosti hospodářských opatření pro krizové situace pro Jihomoravský kraj a obce s rozšířenou působností (2012)

HOPKS_Hlavni_RD_JMK_2012.pdf

3 leden 2012

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012)

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012)

SIVS_smernice_2012.pdf

23 prosinec 2011

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)

PKP_metodika_2011.pdf

21 prosinec 2011

15. Ostatní nebo komplexní dokumenty

Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013) Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012) Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi (2009) Souvislosti zákona o…
21 prosinec 2011

14. Obrana, AČR, ochrana objektů

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009) Bílá kniha o obraně (2011) Plán obrany České republiky (2007) Severoatlantická smlouva (1999)
21 prosinec 2011

13. Veterinární problematika

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010) Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008) Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010) Zásady pro veterinární činnost v…
21 prosinec 2011

11. Epidemie, pandemie

Operační manuál pro aviární influenzu (2007) Operační manuál pro aviární influenzu aktualizace 2011 (2011) Pandemický plán ČR (2011)

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Výstrahy před nebezpečnými meteorologickými a hydrologickými jevy (a jevy souvisejícími s kvalitou ovzduší), které ČHMÚ vydalo a zobrazují se na výstražné mapě, je nutno chápat jako označení zvýšeného rizika jejich výskytu. Předpoklad mnohem intenzivnějšího působení jevu, proti jeho běžnému výskytu, vychází většinou z nedokonalého popisu a modelování atmosféry. Proto předpovědi upozorňují na očekávané podmínky, za kterých se daný jev může projevit jako nebezpečný, pokud opravdu nastane. Příkladem může být extrémně silná bouřka, pro jejíž výskyt mohou být splněny podmínky na rozsáhlém území, nicméně ve skutečnosti se pak nebezpečné projevy objeví jen sporadicky v rámci většího komplexu bouří, kde zbylá plocha území není tak extrémními projevy postižena. Doporučeno je sledovat nejen výstražné informace samotné, ale také krajské textové předpovědi, kde jsou potenciální rizika zařazena do kontextu průběžně aktualizovaného scénáře počasí.

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ