9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (1999)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (1999)

Povodne_posuz_bezp_VD_za_povodne_MP4_MZP_1999_puv.pdf

9 Srpen 2011

Strategie ochrany před povodněmi v České republice (2000)

Strategie ochrany před povodněmi v České republice (2000)

Povodne_Ochrana_Strategie_MZP_2000.pdf

9 Srpen 2011

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Povodne_Ochrana_Koncepce_MZE-MZP_2010.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (2011)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (2011)

Povodne_HPPS_Metodika_MZP_2011.pdf

9 Srpen 2011

Plán krizové připravenosti pro PaPFO - vzor (2013)

Plán krizové připravenosti pro PaPFO - vzor (2013)

PKP_vzor pro PAPFO.zip

9 Srpen 2011

Stanovení odvodů z peněžních náhrad za pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc – souhrnné stanovisko (2010)

Stanovení odvodů z peněžních náhrad za pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc – souhrnné stanovisko (2010)

PERS_Prac_povinnost_vypomoc_Odvody_Stanovisko_GRHZS_2010.pdf

9 Srpen 2011

Souvislosti zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. s jinými právními předpisy a ustanoveními upravujícími podmínky v nezaměstnanosti (2009)

Souvislosti zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. s jinými právními předpisy a ustanoveními upravujícími podmínky v nezaměstnanosti (2009)

PERS_Dobrovolnicka_sluzba_Nezamestnani_Vyklad_MV_2009.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi (2009)

Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi (2009)

PERS_Dobrovolnicka_sluzba_Limity_Metodika_MPSV_2009.pdf

9 Srpen 2011

Statut Panelu NNO Jihomoravského kraje (2011)

Statut Panelu NNO Jihomoravského kraje (2011)

PANEL_NNO_Statut_INAVOK55_JMK_2011.pdf

9 Srpen 2011

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (2008)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (2008)

Ochrana_obyvatelstva_Koncepce_UV165_2008.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ