21 Prosinec 2011

3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2020) Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů…
21 Prosinec 2011

2. Povodně, ochrana životního prostředí

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012) 14. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (2005) Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice…
21 Prosinec 2011

1. Školení, vzdělávání

Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015) Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)…
1 Prosinec 2011

Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)

Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)

Kriz_staby_Smernice_MV_2011.pdf

10 Srpen 2011

Pandemický plán ČR (2011)

Pandemický plán ČR (2011)

ZDR_Pandemicky_plan_CR_2011.pdf

10 Srpen 2011

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)

Vzdelavani_minimum_Bezpecnost_odbornik_UBRS23_2007.pdf

10 Srpen 2011

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)

Koncepce vzdelavani OOB a KR (2017)

10 Srpen 2011

Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou (2002)

Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou (2002)

Voda_Nouzove_zdroje_vody_Metodika_MZE_2002.pdf

10 Srpen 2011

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu samosprávních celků v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při MU a KS (2017)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a krizových…
10 Srpen 2011

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (2001)

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (2001)

Voda_Nouz_zasob_PV_Koncepce_MZE_2001.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ