9 srpen 2011

Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (2005)

Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (2005)

Obnova_uzemi_po_pohrome_Formy_statni_pomoci_MMR_2005.pdf

9 srpen 2011

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006)

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006)

Obnova_majetku_Metodika_MMR_2006.pdf

9 srpen 2011

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť (2006)

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť (2006)

Kriz_pracoviste_zalozni_Zasady_zrizovani_MO-MV-UV_2006.pdf

9 srpen 2011

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005)

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005)

Kriticka_infrastruktura_Evropsky_program_ochrany_Zelena_kniha_2005.pdf

9 srpen 2011

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Kriticka_infrastruktura_Evropska_Smernice_Rady_2008.pdf

9 srpen 2011

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Kriticka_infrastruktura_CR_Komplex_strategie_a_Nar_program_ochrany_2009.pdf

9 srpen 2011

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

HOPKS_Regulacni_opatreni_Metodika_SSHR_2011.pdf

9 srpen 2011

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Cviceni_OrganuKR_Zasady_pripravy_provedeni_MV_2007.pdf

9 srpen 2011

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Cviceni_JSDHO_Metodika_Pokyn44_HZSJMK_2011.pdf

9 srpen 2011

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Cviceni_IZS_ZdravZarizeni_Metodika6_MZd_2007.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Výstrahy před nebezpečnými meteorologickými a hydrologickými jevy (a jevy souvisejícími s kvalitou ovzduší), které ČHMÚ vydalo a zobrazují se na výstražné mapě, je nutno chápat jako označení zvýšeného rizika jejich výskytu. Předpoklad mnohem intenzivnějšího působení jevu, proti jeho běžnému výskytu, vychází většinou z nedokonalého popisu a modelování atmosféry. Proto předpovědi upozorňují na očekávané podmínky, za kterých se daný jev může projevit jako nebezpečný, pokud opravdu nastane. Příkladem může být extrémně silná bouřka, pro jejíž výskyt mohou být splněny podmínky na rozsáhlém území, nicméně ve skutečnosti se pak nebezpečné projevy objeví jen sporadicky v rámci většího komplexu bouří, kde zbylá plocha území není tak extrémními projevy postižena. Doporučeno je sledovat nejen výstražné informace samotné, ale také krajské textové předpovědi, kde jsou potenciální rizika zařazena do kontextu průběžně aktualizovaného scénáře počasí.

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ