10 Srpen 2011

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Varovani_prvky_Tech_pozadavky_Pokyn15_GRHZS_2008.pdf

10 Srpen 2011

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologicky_slovnik_KRO_MV_2009.pdf

10 Srpen 2011

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta_skoleni_starostu_2015.pdf

10 Srpen 2011

Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011)

Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011)

Starosta_priprava_Skripta_GRHZS-2011.pdf

10 Srpen 2011

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky (2006)

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky (2006)

Rizikovost_R_S_vety_CR-HZSJMK_2006_puv.pdf

10 Srpen 2011

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (2008)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (2008)

Rizikovost_P_H_vety_Narizeni1272_EU_2008.pdf

10 Srpen 2011

H-věty a P-věty - pomůcka velitele jednotky požární ochrany (2010)

H-věty (popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) a P-věty (popisují jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí danou nebezpečnou látkou nebo směsí v důsledku jeho používání nebo odstraňování,…
9 Srpen 2011

Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)

Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)

Radiacni_ochrana_Katalog_opatreni_SUJB_2003.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2007)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2007)

Prevence_zav_havarii_Zprac_zpravy_o_posouzeni_BZ_Metodika_MZP_2007.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ (2006)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o…

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ