10 srpen 2011

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

VET_Chripka_ptaku-AI_Operacni_manual_SVS_2007.pdf

10 srpen 2011

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010)

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010)

VET_Cinnost_pri_zaplavach_Zasady_SVS_2010.pdf

10 srpen 2011

Zásady pro veterinární činnost v případě havárie při přepravě (2010)

Zásady pro veterinární činnost v případě havárie při přepravě (2010)

VET_Cinnost_havarie_pri_preprave_Zasady_SVS_2010.pdf

10 srpen 2011

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

Varovani_Zasady_rozvoje_JSVI_GRHZS_2010.pdf

10 srpen 2011

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Varovani_prvky_Tech_pozadavky_Pokyn15_GRHZS_2008.pdf

10 srpen 2011

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologicky_slovnik_KRO_MV_2009.pdf

10 srpen 2011

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta_skoleni_starostu_2015.pdf

10 srpen 2011

Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011)

Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011)

Starosta_priprava_Skripta_GRHZS-2011.pdf

10 srpen 2011

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky (2006)

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky (2006)

Rizikovost_R_S_vety_CR-HZSJMK_2006_puv.pdf

10 srpen 2011

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (2008)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (2008)

Rizikovost_P_H_vety_Narizeni1272_EU_2008.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Výstrahy před nebezpečnými meteorologickými a hydrologickými jevy (a jevy souvisejícími s kvalitou ovzduší), které ČHMÚ vydalo a zobrazují se na výstražné mapě, je nutno chápat jako označení zvýšeného rizika jejich výskytu. Předpoklad mnohem intenzivnějšího působení jevu, proti jeho běžnému výskytu, vychází většinou z nedokonalého popisu a modelování atmosféry. Proto předpovědi upozorňují na očekávané podmínky, za kterých se daný jev může projevit jako nebezpečný, pokud opravdu nastane. Příkladem může být extrémně silná bouřka, pro jejíž výskyt mohou být splněny podmínky na rozsáhlém území, nicméně ve skutečnosti se pak nebezpečné projevy objeví jen sporadicky v rámci většího komplexu bouří, kde zbylá plocha území není tak extrémními projevy postižena. Doporučeno je sledovat nejen výstražné informace samotné, ale také krajské textové předpovědi, kde jsou potenciální rizika zařazena do kontextu průběžně aktualizovaného scénáře počasí.

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ