10. Hospodářská opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plány nezbytných dodávek