(ALL) Aktualizace vzoru a metodická pomoc HZS JmK k Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

HZS JmK aktualizoval pro rok 2017 vzor Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události. Přehled všech provedených změn naleznete ve Změnovém listě.

pdf.pngZměnový list POOO 2015-2017.pdf

V této souvislosti nabízí HZS JmK starostům obcí možnost poskytnutí metodické pomoci při aktualizaci či zpracování Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události.

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí (přívalové deště, únik nebezpečných látek,...), které se mohou vyskytnout na území obce. Je ze strany HZS JMK doporučeným základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce a na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Plán naleznete v části Dokumenty / Plán odezvy obce na MU

S žádostí o metodickou pomoc kontaktujte:

  • pro okres Blansko: kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, tel.: 950 611 132, e-mail: zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz
  • pro okres Brno-město a Brno-venkov: pplk. Mgr. Miroslav Menšík, tel.: 950 630 155, e-mail: miroslav [dot] mensik [at] jmk [dot] izscr [dot] cz
  • pro okres Břeclav: kpt. Mgr. Josef Formánek, tel.: 950 615 148, e-mail: josef [dot] formanek [at] jmk [dot] izscr [dot] cz
  • pro okres Hodonín: por. Bc. Vojtěch Kölbel, tel.: 950 621 123, e-mail: vojtech [dot] kolbel [at] jmk [dot] izscr [dot] cz
  • pro okres Vyškov: mjr. Bc. Antonín Kremlička, tel.: 950 641 123, e-mail: antonin [dot] kremlicka [at] jmk [dot] izscr [dot] cz
  • pro okres Znojmo: kpt. Bc. Pavel Pacula, tel.: 950 645 132, e-mail: pavel [dot] pacula [at] jmk [dot] izscr [dot] cz