(ALL) Aktuální informace ke sdruženému tisku brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje připomíná možnost využití sdruženého tisku aktualizované brožurky Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí pro potřeby preventivně výchovné činnosti (distribuce pro domácnosti, rozdávání brožurky na akcích pro veřejnost apod.). Využitím této nabídky si obce současně plní své povinnosti dle zákona č. 239/2000 Sb. v oblasti informování veřejnosti o žádoucím chování při mimořádných událostech.

K 1. 8. 2017 si jednotlivé subjekty objednaly celkem cca 8000 ks těchto brožurek. Cena za jednu brožurku by proto již neměla přesáhnout 32 Kč bez DPH (+ 15%).

Aktualizované brožurky lze objednat do 31. 8. 2017 u HZS JmK (johana [dot] taslova [at] firebrno [dot] cz)

Během měsíce září bude HZS JmK kontaktovat všechny zájemce s konečnou cenou za kus. Současně budou všem zájemcům předány další pokyny k realizaci objednávky. Fakturaci jednotlivých zakázek bude následně řešit s jednotlivými subjekty přímo vybraná tiskárna.

Bližší informace k tisku najdete na: http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-sdruzeny-tisk-brozurek-projektu-vase-cesty-k-bezpeci

Náhled brožury najdete na: http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi

V případě dalších dotazů se obraťte na:

por. Ing. Johana Tašlová, 950 630 132, johana [dot] taslova [at] firebrno [dot] cz

kpt. Mgr. Pavla Pražáková, 950 630 118, pavla [dot] prazakova [at] firebrno [dot] cz