(ALL) Aktuální informace v souvislosti s výskytem koronaviru - kontrola příznaků infekčního onemocnění

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření - kontrola příznaků infekčního onemocnění.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

Pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění Ministerstvo zdravotnictví nařizuje, aby dotčené osoby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a dále strpěly omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19

pdf.pngMimořádné opatření_-_kontrola_příznaků_infekčního_onemocnění.pdf