(ALL) HZS JmK ve spolupráci s KrÚ JMK, Diecézní charitou Brno a Českým červeným křížem informuje o humanitární pomoci

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Diecézní charitou Brno a Českým červeným křížem informuje, že v rámci koordinace humanitární pomoci je možné poskytovat humanitární pomoc zasaženým obcím v JMK. V současné době probíhá průzkum potřeb na zasaženém území. Preferujeme finanční pomoc, kterou je možné poukázat na níže uvedené účty, příp. formou dárcovské SMS:

Organizátor sbírky

Číslo účtu

Variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

 

Člověk v tísni

2100691426/2010

 

713271329/0300

 -

 

Dárcovské SMS

Diakonie

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90

Diecézní charita Brno

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90

*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun

 

Po provedení terénního průzkumu budeme dále upřesňovat požadavky na věcnou pomoc, případně dobrovolnickou pomoc.