(ALL) Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030

HZS JmK ve spolupráci s Krajským úřadem JMK informuje, že byla hejtmanem kraje schválena Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030.

Tato koncepce je základním dokumentem ke stanovení hlavních zásad, priorit a směru rozvoje systému ochrany obyvatelstva v JMK. Hlavním cílem koncepce je bezpečný a přípravený kraj. Koncepce ve své aktuální podobě dále stanovuje 37 dílčích cílů, které jsou termínovány a k jejich plnění je vždy určen garant a případně i subjekty, plnící daný úkol v součinnosti. Plnění dílčích cílů bude v následujících letech každoročně vyhodnocováno Bezpečnostní radou JMK.

zip.pngKoncepce_OOB_JMK_2020_30.zip