(ALL) Legislativní změny

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 69, týkající se například Zákona, kterým se mění spotřebitelský úvěr, Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách, Zákona, kterým se mění zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a podobně.