(ALL) Metodické materiály MŠMT (připravené v úzké součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví)

HZS JmK předává k dispozici metodické materiály MŠMT, obsahující pedagogicko-organizační, hygienické a protiepidemické
informace k činnosti škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021. MŠMT tyto metodické materiály rozeslalo do
datových schránek všem školám a školským zařízením.