(ALL) Nabídka kurzu Technik ochrany obyvatelstva TOOB-16 (8. - 9. 11. 2019 Zařízení Tišnov)

HZS JmK informuje starosty obcí v Jihomoravském kraji, že i na podzim roku 2019 nabízí členům JSDH obcí možnost absolvovat kurz Technik ochrany obyvatelstva.

Zaměření kurzu: Kurz TOOB-16 je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí s cílem připravit absolventa kurzu na plnění dílčích úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Náplní kurzu jsou teoretické i praktické znalosti zejména o provádění úkolů ochrany obyvatelstva, úkolů v oblasti protipovodňové ochrany a v oblasti preventivně výchovné činnosti.

Po absolvování kurzu může technik ochrany obyvatelstva provádět odbornou přípravu na úseku ochrany obyvatelstva v jednotce SDH, pomáhat starostovi obce při řešení mimořádných událostí a rovněž může realizovat preventivně výchovnou činnost v obci.

Termín nahlášení je do 20. 10. 2019, kurz bude otevřen za účasti minimálně 16 zájemců.

Podmínky, popis kurzu a postup přihlášení: http://www.firebrno.cz/toob-16   

S případnými dotazy se můžete obrátit na:

por. Mgr. František Čermák, 950 630 168, frantisek [dot] cermak [at] firebrno [dot] cz

por. Mgr. Jan Marchlík, 950 630 173, jan [dot] marchlik [at] firebrno [dot] cz