(ALL) Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Vlády ČR k fungování úřadů

HZS JmK předává k dispozici mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, která nabudou účinnosti od 10. září 2020 a dále doporučení Vlády ČR pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

Mimořádná opatření se týkají:

  • zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místo ubytování); ve společných prostorách budov škol a školských zařízení a v prostředcích veřejné dopravy.