(ALL) Nová opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ochrana dýchacích cest, omezení provozu škol a školských zařízení)