(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (úpravy státního rozpočtu, nájemné bytových i podnikatelských prostor)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 74, týkající se státního rozpočtu a nájemného bytových i podnikatelských prostor.