(ALL) Nové usnesení vlády (úprava spotřebních daní, sociálního zabezpečení, pojistného ve veřejném zdravotním pojištění, pravidla ve vzdělávání, kompenzační bonusy)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 83, 84 a 85, týkající se úpravy spotřebních daní, sociálního zabezpečení, pojistného ve veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky upravující pravidla ve vzdělávání, změny v kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními ve vztahu k výskytu koronaviru SARS CoV-2.