(ALL) Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - lety na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska