(ALL) Ukončení provozu aplikace Zdroje vody na portálu KRIZPORT

HZS JmK informuje uživatele portálu KRIZPORT, že od 5. srpna 2020 nebude možné prostřednictvím aplikace Zdroje vody zadat, upravit či zneplatnit zdroje vody.

S ohledem na povinnost obce zabezpečit zdroje vody pro hašení požárů na základě §27 odst. 2 písm. b) bod 2 a §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a také s přihlédnutím k Nařízení Jihomoravského kraje č. 16 ze dne 4. října 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, bude při případných kontrolách toto omezení zohledněno. Za způsobené komplikace se omlouváme a o způsobu evidence zdrojů vody budete ze strany HZS Jihomoravského kraje informováni.