(ALL) Usnesení Vlády ČR - prodloužení nouzového stavu, změna krizových opatření, mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

HZS JmK předává k dispozici usnesení Vlády ČR k prodloužení nouzového stavu, změně krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení maloobchodního prodeje, omezení provozu škol,  určení školských zařízení, omezení provozu úřadů) a dále ochranné opatření (lety z Velké Británie a Severního Irska) a mimořádné opatření (lhůty spalování infekčních odpadů) ministerstva zdravotnictví.