(ALL) Zákaz vstupu do lesa

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje 1/2021 o vyhlášení stavu nebezpečí vyhlašujeme zákaz vstupu do lesních porostů v k. ú. Hodonín, Mikulčice, Lužice, Ratíškovice a Rohatec.
V důsledku rozsáhlého poškození lesních porostů hrozí vážné nebezpečí úrazu!

viz informace na stránkách města https://www.hodonin.eu/zakaz-vstupu-do-lesa/d-1112895/p1=107658