(ALL) Zákon o ochraně utajovaných informací, zákon o správních poplatcích a usnesení o rozlévání nápojů - oprava