CVIČNÉ (ALL) Radiační nehoda na Jaderné elektrárně Dukovany CVIČNÉ

HZS JmK informuje, že došlo k prověření nově nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační nehody na Jaderné elektrárně Dukovany.

nes, tj. 2. 7. 2020 v 8. 00 hod., bylo v součinnosti s Jadernou elektrárnou Dukovany provedeno prověření nastaveného systému vyrozumění v JMK ze strany KOPIS HZS JmK.

Byl zaslán „Vyrozumívací formulář“ (místně příslušným starostům obcí s rozšířenou působností a místně příslušnému hejtmanovi), SMS a zpráva automatickým systémem odesílání hlasové zprávy (AMDS) na dotčené subjekty.

Žádáme o informaci, zda byla SMS / AMDS zaslána na správnou kontaktní osobu za organizaci. Potvrzení provedete prostým „odpovědět“ na SMS.

V případě, že je kontakt v pořádku, stačí prosté „kontakt potvrzuji“.

V případě kontakt není pořádku, prosíme o informaci „KONTAKT NEPOTVRZUJI“.

V případě radiační nehody na Jaderné elektrárně Dukovany by na KRIZPORTu byla uveřejněna tato informace:

HZS JmK informuje, že dnes v …… hod. …... min. došlo na Jaderné elektrárně Dukovany k radiační nehodě.

V tuto chvíli charakter vzniklé situace v okolí jaderné elektrárny nevyžaduje zavedení opatření na ochranu obyvatelstva. To znamená, že není nutné provádět varování obyvatelstva, realizovat ukrytí ani jodovou profylaxi. V současné době se nezvažuje ani evakuace obyvatel v okolí jaderné elektrárny.

Pracovníci jaderné elektrárny již pracují na odstranění následků této radiační nehody a průběžně vyhodnocují radiační situaci.

Sledujte zprávy v rozhlase (Český rozhlas) a televizi (Českou televizi).

Další informace získáte na:

Ještě jednou upozorňujeme na to, že vzniklá situace nevyžaduje přijímání žádných ochranných opatření.

V případě dalších dotazů kontaktujte:

kpt. Mgr. Martinu Koubovou, tel.: 777 364 591