(IVA, ROS, MKR, ZNO) Distribuce jodové profylaxe obcím v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

Na základě § 220 odst. 1 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, bude v Jihomoravském kraji distribuci jodidu draselného (KI) realizovat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

letos (přesně 9/2022) vyprší doba použitelnosti antidot k jodové profylaxi nejen pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování JE Dukovany. O tomto jste byli již informováni v dubnu 2021 z důvodu stanovení počtů osob, které se vybavují antidoty (dopis HZS JmK č. j.: HSBM-277-4/2021) – byli jste žádáni o spolupráci při stanovování počtu antidot k jodové profylaxi pro obyvatelstvo ve Vaší obci.             

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje již od výrobce přebral antidota k jodové profylaxi pro jihomoravské obce ležící v zóně havarijního plánování.

Prosíme o zajištění kompetentní osoby, která jodid draselný převezme za Vaši obec a stvrdí přebrání svým podpisem. V následujících dnech budete osloveni příslušníkem HZS JmK, který má za úkol Vám jodid draselný přivézt. Bude s Vámi řešit čas a místo dodání.

Prosíme o trpělivost a spolupráci při způsobu distribuce KI mezi obce v zóně havarijního plánování JE Dukovany, který byl již v roce 2017 ověřen a vše proběhlo bez komplikací. S případnými připomínkami, dotazy a podobně se obracejte na:

plk. Mgr. Martinu Koubovou

+420 950 630 181

+420 777 364 591

martina [dot] koubova [at] firebrno [dot] cz

V souvislosti s problematikou jodové profylaxe a její obměny nabízíme k využití informace o požití jodidu draselnému a výzvu k obměně antidot (např. zveřejnění na webových stránkách obce, vyvěšení na úředních deskách či vydání v místním oběžníku):

  • Leták jodid draselný
  • Článek obměna KI