(IVA, ROS, MKR, ZNO) Svoz exspirované jodové profylaxe z obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

Na základě § 15 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události a dohody GŘ HZS ČR a dotčeným KrÚ, bude exspirovaný jodid draselný (KI) v zóně havarijního plánování JE Dukovany v Jihomoravském kraji přebírat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jak bylo při distribuci KI avizováno, také sběr již prošlých tablet KI bude realizovat HZS JmK. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obdržení nového jodidu draselného nebylo podmiňováno odevzdání jodidu exspirovaného, HZS JmK zjišťuje zájem z Vaší strany o jeho svoz.

Do 30. 4. 2018 žádáme o informaci níže uvedené kontaktní osobě:

  • zda jste shromáždili nějaký exspirovaný KI (i v případě záporné odpovědi prosíme o tuto informaci),
  • odhadované množství (krabice/paleta apod.),
  • zda jste někteří ochotni, po vzájemné domluvě, spojit vyzvednutí prošlého jodidu společně s jinou obcí (pokud ano, s jakou/u koho bude vyzvednuto) - např. obec A se spojí s obcí B, obec A zaveze prošlý KI do obce B, HZS si přijede pro KI do obce B.

Prosíme opět o trpělivost a spolupráci při sběru exspirovaného jodidu draselného z obcí v ZHP JE Dukovany.

U obcí v ZHP, u kterých bude v dubnu a květnu 2018 probíhat kontrole dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon (Morašice, Plaveč, Slatina, Horní Dubňany, Skalice, Petrovice, Rešice, Tavíkovice) by kontrolující kolega exspirovaný jodid převzal.

Stejně jako při loňském rozvozu KI prováděném HZS JmK, budou naplánovány a přes KRIZPORT avizovány trasy a termíny sběru.

S případnými dotazy se obracejte na:

kpt. Mgr. Martinu Koubovou

+420 950 630 181

+420 777 364 591

martina [dot] koubova [at] firebrno [dot] cz