Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (2008)