Nouzové zásobování pitnou vodou 2018 (metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)