Aktuality

9 Srpen 2011

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Kriticka_infrastruktura_Evropska_Smernice_Rady_2008.pdf

9 Srpen 2011

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Kriticka_infrastruktura_CR_Komplex_strategie_a_Nar_program_ochrany_2009.pdf

9 Srpen 2011

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

HOPKS_Regulacni_opatreni_Metodika_SSHR_2011.pdf

9 Srpen 2011

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Cviceni_OrganuKR_Zasady_pripravy_provedeni_MV_2007.pdf

9 Srpen 2011

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Cviceni_JSDHO_Metodika_Pokyn44_HZSJMK_2011.pdf

9 Srpen 2011

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Cviceni_IZS_ZdravZarizeni_Metodika6_MZd_2007.pdf

9 Srpen 2011

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012)

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012)

Cviceni_IZS_Postup_Pokyn133_HZSJMK_2014.pdf

9 Srpen 2011

Bezpečnostní strategie České republiky (2015)

Bezpečnostní strategie České republiky (2015)

Bezpecnostni_strategie_CR_2015.pdf

9 Srpen 2011

Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů (2002)

Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů (2002)

Bezpecnostni_ochr_objektu_stupne_Instrukce260_BRS_2002.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území (2005)

Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území (2005)

AR_Pruzkum_kontam_uzemi_Metodika13_MZP_2005.pdf