Aktuality

17 Duben 2020

(ALL) Zákon o splácení úvěrů v souvislosti s pandemií

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 65, týkající Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

14 Duben 2020

(ALL) Nové nařízení Vlády ČR (o použití Armády České republiky) a usnesení vlády (dopřesnění zajištění péče o děti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 62, týkající se použití Armády České republiky či upřesnění zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

14 Duben 2020

(ALL) Nové zákony (o kompenzačním bonusu, o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory, o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 59, týkající zákonů, přijatých v souvislosti s výskytem koronaviru.

10 Duben 2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (o prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům, pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 58, týkající se prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům a pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů.

10 Duben 2020

(ALL) Nové nařízení Vlády ČR (kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů PČR)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 57, týkající se kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury a povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů PČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

10 Duben 2020

(ALL) Mimořádné opatření,kterým dochází od 20.dubna 2020 ke změně dosavadních pravidel provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k přijetí dalšího mimořádného opatření.

7 Duben 2020

(ALL) Úprava mimořádných opatření

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k přijetí a úrpavám některých mimořádnách opatření.

7 Duben 2020

(ALL) Další krizová opatření (výjimky ze zákazu vstupu cizinců na území ČR, jednání zastupitelstev územních samosprávných celků, určené právnické osoby pro přednostní zásobování MZ)

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k přijetí dalších krizových opatření.

3 Duben 2020

(ALL) Nové nařízení vlády - zákaz distribuce léčiv

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 54, týkající se zákazu distribuce vybraných léčiv.

2 Duben 2020

(ALL) Stanovisko MV k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku a informaci MŽP k třídění odpadů

HZS JmK předkládá stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu a informaci Ministerstva životního prostředí k třídění odpadů.