Hladina toků v JMK

Stavy a průtoky na vodních tocích povodí

Stavy a průtoky na stránkách Povodí Moravy: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php