Hydrologická situace v JMK

Stavy a průtoky na vodních tocích povodí

Stavy a průtoky na stránkách Povodí Moravy: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php

Monitoring sucha

Předpověď sucha až na 9 dní https://www.intersucho.cz/

Systém pro hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů: https://hamr.chmi.cz/

Indikátor přívalových povodní - Flash Flood Indicator

https://experience.arcgis.com/experience/f7ada465fba941399057cbce595e59e0/