Schémata komunikace

Systém komunikace mezi KŠ různých úrovní v JMK - schémata

Typ MU / KS „A“ (hrozí nebezpečí z prodlení):

1A. fáze – vyrozumění o MU

2A. fáze – aktivace KŠ „odspodu“ nebo „shora“

3A. fáze – komunikace mezi KŠ v průběhu MU / KS

Typ MU / KS „B“ (nehrozí nebezpečí z prodlení):

2B. fáze – aktivace KŠ „shora“

3B. fáze – komunikace mezi KŠ v průběhu KS

1A. fáze – vyrozumění o MU (hrozí nebezpečí z prodlení)

1A.jpg

2A. fáze – aktivace KŠ „odspodu“ nebo „shora“ (hrozí nebezpečí z prodlení)

2A.jpg

2B. fáze – aktivace KŠ „shora“ (nehrozí nebezpečí z prodlení)

2B.jpg

3A+B. fáze – komunikace mezi KŠ v průběhu MU / KS (hrozí / nehrozí nebezpečí z prodlení)

3.1 Předávání zpráv typu 01a, b, …
3.1.jpg
3.2 Předávání zpráv typu 02, 03, …

3.2.jpg