Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu (1/2003)