Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán (24/2004)