Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

 

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Bohunice Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 65269705  únik NCHL kyselina chlorovodíková  
únik NCHL hydroxid sodný  
únik NCHL chlornan sodný  
únik NCHL chlor  
požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno
Úsek imunochemických metod a RIA Oddělení klinické biochemie
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Transfúzní a tkáňové oddělení jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště zobrazovacích metod: PET-MR jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM SHELL-L (z Brna) 8020 Jihlavská   625 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM SHELL-P pravá 8120 Jihlavská   625 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta  
Masarykova univerzita Kamenice
Kamenice
5
3
625 00 00216224  jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

uzavřený RA zářič

 
Biologický ústav LF MU Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 

LentiKat's a.s.

Kamenice 34 625 00 27447618 jiné nebezpečí genet. mod. org.  

Enantis, s.r.o.

Kamenice 34 625 00 27676013 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
ČS PHM Pneuservis Bílý a syn, s r.o. Kamenice 2 625 00 26237156   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta > 100
propan - butan  
Tesco Netroufalky 770/14 625 00 45308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
říčka Leskava         přirozená povodeň voda 1
Bosonohy říčka Leskava         přirozená povodeň voda 89
říčka Leskava         přívalové srážky voda  
Adler Česko, s.r.o. Pražská 675/10 642 00 28301935 požár hořlavé látky  
Vodojem Bosonohy

Jámy

p.č. 3177/10, 3177/16, 3177/21-22, 3177/109-116

  623 00 46347275 únik NCHL

 Chlor plynný

 

 Chlornan sodný

 

Oxid chloričitý (!) roztok
 
TBG BETONMIX a.s. Jihlavská 709/51 642 00 48530794 požár, výbuch zkapalněné hořlavé plyny  
ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS Jihlavská 731/38 623 00 47946121 únik, požár, výbuch LPG  
ČS LPG ZEROGAS s.r.o. Jihlavská / Chironova   623 00 271166210 požár, výbuch LPG  
propan - butan  
  QUALIFORM, a.s. Mlaty 672/8   642 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Bystrc řeka Svratka         přirozená povodeň voda 156
potok Vrbovec, potok Rakovec         přívalové srážky voda  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 875
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1303
ČS PHM Shell - 8156 Štouračova 1a 635 00 49130889  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Černovice
řeka Svitava
           
ledové jevy

voda
 
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 7
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 61
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 255
ČS PHM MOL Olomoucká
(křižovatka Hladíkova)
E85 618 00  25598261 požár, únik RP  benzín/nafta do 100
ATEMIT, s.r.o. Olomoucká 1181/89 627 00  26888823 únik NCHL

Toxické látky

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
ČS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o., odštěpný závod BENZINA Olomoucká 1168/19 627 00 62084445 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Siemens s.r.o. - odštěpný závod Industrial Turbomachinery Olomoucká 7 618 00 00268577 požár, únik RP oleje  
ČS PHM ÖMV - č. 2309 Černovická 1167/36 618 00

74587498

požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) Hájecká 3 618 00 00220159  požár, únik RP nafta / oleje do 100
ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) U Svitavy 8/3 618 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Shell (8143) Olomoucká 240/38 618 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100

ČS PHM bezobslužná W.A.G.(areál ČSAD)

Hájecká 1068/14 618 00 26415623 požár, únik RP nafta do 100
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.(FEI Czech Republic) Vlastimila Pecha 1282/12 62 700 46971629 únik NCHL Dusík stlačený  
Kyselina fluorovodíková (!)  
Argon  
kyslík  
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Raben Logistic Czech s.r.o. Vlastimila Pecha 14 627 00 24705128 požár rozpouštědlové barvy  
ViskoTeepak, s.r.o. Vlastimila Pecha 1270/14 627 00 261566768 požár hořlavé kapaliny  
Střední škola technická a ekonomická Brno Olomoucká 61 627 00 00226475 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
STAVOS Brno U Svitavy 2 618 00 65277911  požár, únik RP oleje do 100
Ekostavby, a.s. U Svitavy 2 618 00 46974687  požár, únik RP nafta  
Skanska DS Vinohradská 88 639 00 26271303  požár, únik RP oleje do 100
Nitto Denko Czech s.r.o., Těžební 1239/4 627 00 27866386 požár oleje, mazadla, odmašťovadla  
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 1238/2 627 00 00547425 požár čistící materiál  
nátěrové hmoty  
tvrdidla  
ředidla  
tužidla  
maziva  
lepidla  
plyny  
Nová Mosilana Charbulova 1145/150 618 00 60710756  požár, únik RP, únik NCHL    nafta > 1 000
benzín  
oleje, chemikálie  

ČS PHM Rothbury, s.r.o.

ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup)

Olomoucká 704/174 627 00 27383407 požár, únik RP nafta/benzín   
Vinohradská 86 618 00 60427248 nafta  
QUICK - MIX k.s. Vinohradská 1112/82 618 00 25522523 požár, únik RP nafta  
Kühne + Nagel, spol. s r.o, SKLADOVÁ HALA Vlastimila Pecha 14 618 00 45787115 únik NCHL

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
DAIDO METAL CZECH s.r.o Švédské valy  1309/6 627 00 27235475 únik NCHL akutní toxicita/hořlavé kapaliny (P5c)/nebezpečnost pro vodní prostředí  
 Daikin Device Czech Republic, s.r.o.     Švédské valy  1227/2  627 00 27190455 požár

 P5a hořlavé kapaliny

 P5b hořlavé kapaliny

 P5c hořlavé kapaliny

 

kyslík 

ropné produkty a  alternativní paliva

 
únik NCHL E2 nebezpečnost pro vodní prostředí  
E1 nebezpečnost pro vodní prostředí  
kyselina dusičná   
LIFOCOLOR s.r.o. Ericha roučky 2 627 00  48528072 únik RP  , únik NCHL oleje
spreje, barvy, ředidla
 1200 
               
Chrlice řeka Svitava, Svratka         přirozená povodeň voda 57
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 65
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (odloučené pracoviště) U jezu 3 664 42 00020338 požár, únik RP nafta  
požár, výbuch propan - butan  
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Závod Brno Tovární 15 643 00 25105582 požár, výbuch

hořlavé plyny

zkapalněné hořlavé plyny

acetylen

kyslík

amoniak

 
NITRIDACE, spol. s.r.o. Tovární 11 643 00 25339397 výbuch dusík  

AGROFERT, a.s. (A)

Obilní 35 643 00 26185610    požár, podpora požáru  hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3  
oxidující kapaliny nebo pevné látky  
únik NCHL toxické agrochemické směsi - akutní toxicita 2 a 3, toxicita pro specifické cílové orgány  
látky nebezpečné pro vodní prostředí  
látky nebezpečné při styku s vodou  
ASK Chemicals Czech s.r.o (A) Tovární 7    643 00 25773925     únik NCHL Furfurylalkohol 202
únik NCHL produkty řady ASKURAN, CHEMREZ  
únik NCHL další produkty (Katalysator, Kernfix, Treko)  
požár, výbuch hořlavé kapaliny a aerosoly  
únik NCHL kyselina paratoluensulfonová  

Moravia Tech, a.s.

Rebešovická  77 643 00 03637751 požár, únik RP nafta  
olej  
Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD  Rebešovická   702 643 00 65993390    požár   nafta/benzín/oleje   
themaloelt ESSO > 100
BMTI ČR s.r.o. Tovární 765/3 643 00 25548433  požár oleje > 100
ČS PHM TRAVIKO CZ, a.s. Roviny 825/4 643 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta >  100
požár, výbuch LPG  
Brněnská obalovna, s.r.o. Tovární  620 00  64506924   požár, únik RP nafta  
požár samozápalné kapaliny a tuhé látky (prach)  
jiné nebezpečí nebzpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1. nebo chronická 1.  
TPA ČR, s.r.o. Tovární 3 643 00 25122835 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ivanovice ČS PHM D- Oil Hradecká 279 621 00 269297791 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100
ČS PHM Globus Hradecká 40 621 00 63473291 požár, únik RP benzín / nafta do 100
BAUHAUS k.s. Řečkovická 3/555 619 00

49435388

požár oleje, ředidla, laky  
dřevo, dřevotříska  
přípravky s chlórem  
Jehnice           přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Brno-jih Moravanský potok Přízřenice       přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2122 dálnice D2, 1.km    619 00

00726737

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ABB s.r.o., org. Jednotka EPMV Brno Vídeňská 117 619 00 49682563

požár, únik RP

únik NCHL

nafta/hořlavé kapaliny /nebezpečnost pro vodní prostředí/transformátorový olej  
APM Automotive s.r.o., prodejní centrum APM Brno Škrobárenská 484/8 617 00 00670863

požár

únik NCHL

hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí  
CORROTECH TRADE, s.r.o. Bohunická 238/67 619 00

25002139

požár, výbuch nátěrové hmoty /ředidla a tvrdidla  
ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) Ořechovská 35 619 64 00088943  požár, únik RP nafta do 100
únik NL solanka  
požár oleje  

ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina

 

ČS CNG

Kaštanová 281/2 617 00 63383080 (27597075) požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG
CNG
 
POCLAIN Hydraulics s.r.o Kšírova 84/186 619 00 46972978  požár, únik RP, výbuch oleje (sklad olejů)  
barvy, ředidla, rozpuštědla (mobilní sklad hořl. kapalin)  
oleje (olejové hospodářství)  
vodík  
Dusík  
ČS PHM HORTIM Kšírova 242 619 00 47915528  požár, únik RP benzín / nafta do 100
KUHN - BOHEMIA a.s., obchodní a servisní středisko Brno Kšírova 265b 619 00 45242691 požár, únik RP oleje  
SÝKORA Transport s.r.o. (neveřejná ČS) Kšírova 701/255 619 00 29233097 požár, únik RP nafta  
ESB Rozvaděče, a.s. K terminálu 507/7 619 00 27749690 výbuch kyslík  
ČS CNG KaP Trans servis Firemní 17 619 00 16313151 požár, výbuch  CNG  
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hněvkovského  684/85 617 00 63383080 (27597075)  požár, únik, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
Rozvodna Brno Komárov Hněvkovského   617 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Kogenerační jednotka Eligo Brno (E.ON) Hněvkovského 84 617 00 26078201 požár, únik RP motorový olej
transformátorový olej
 
Brněnské komunikace, a.s. (neveřejná ČS PHM + sklad NL) Masná 180/7 602 00 60733098 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny  
AFK Consult, s.r.o. Vídeňská 149/125a 619 00 25334565 požár, výbuch vodík  
acetylen  
propan  
kyslík  
HEIM TRADE, a.s. Vídeňská 264/120b 619 00 26970805 požár
únik NCHL
nafta  
Areál AGROTEC servis s.r.o. Vídeňská 125c 619 00 46966757 požár
 
oleje
### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ###
 
H. Bloch, a.s. Vídeňská 232/116b 619 00 63494221 požár
únik NCHL
průmyslové oleje 10
automobilové oleje
obráběcí oleje
ropné uhlovodíky, aditiva
Auto Fit, spol. s r.o. Vídeňská 296/112a 619 00 46345582

požár,      únik NCHL

hořlavé látky 15
vysoce hořlavé látky
extrémně hořlavé látky
nebezpečné pro vodní organismy
toxické látky
zdraví škodlivé Xn
Dráždivé Xi
řeka Svratka, Svitava         přirozená povodeň voda 162
7230
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Brno         zvláštní povodeň voda 8253
VD Vír         zvláštní povodeň voda 8372
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 3447
A.S.A s.r.o. Jílová   639 00 45809712    požár   org.rozpouštědla do 100
oleje/ anorg.chem.  
anorganická chem.  
CENTA, spol. s r.o. Vídeňská  113 639 00  45477370   požár  papír > 100
   
hořlavé kapaliny  
TESCO STORES ČR  Vídeňská 100 639 00  45308314   požár  dřevo, textil > 1 000
barvy, ředidla,  
požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
ČS PHM TESCO STORES ČR Vídeňská 100/17 639 00 45308314  požár, únik RP benzín /  
nafta  
Ethanol  
Hořlavé kapaliny  
Feramo Metallum International s.r.o., ACE Group, Vodařská 108/15 619 00 46962913

požár, výbuch

únik NCHL

 nafta

 Kyslík stlačený

Vysoce hořlavé kapaliny

 

 
ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) Vídeňská 120 639 00 26198827  požár, únik RP nafta  
AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) Vídeňská 120b   49356089 požár, únik RP nafta do 100

ČS PHM AVIA

 

ČS CNG

Vídeňská č.o. 131 619 00 27097773  požár, únik RP benzín, nafta  do 100
STORGE s.r.o. Pěstitelská 162/11 619 00 28313151 požár, únik RP nafta do 100
 SAKO a.s. Divize odpadu Černovická

454/15

   

požár, únik RP

ropné produkty a alternativní paliva

oleje (motorové, hydraulické, převodové)

 
ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) Poplužní 61/6 619 00 60730331 požár, únik RP

nafta

 
Brněnské vodárny a kanalizace retenční nádrž v místě soutoku Ponávky a Svratky stavba bez č.p. 617 00 46347275 požár, únik RP Nafta motorová  
OSPAP a.s. Vídeňská 121 639 00 16193202  požár papír / dřevo > 100
AB Komponenty, s.r.o. Vídeňská 101/119 639 00 26269015 

únik NCHL

oxidující kapaliny a tuhé látky 

nafta

toxické látky 

 

 
LPS Automotive, s.r.o. Jezerní 11   25558277 požár, únik RP hydraulický olej do 100
CHRIŠTOF, spol. s r.o. Komárovské nábř.  10 617 00 42660351    únik NCHL   chlornan sodný  
chlorid sodný
Ferona Brno a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Vídeňská 136/119a 639 00 26440181   výbuch Kyslík > 100
požár, únik RP nafta  
Linde Gas a. s., Výrobně distribuční centrum Brno  (B) Černovické nábř. 10 617 00 00011754     výbuch, požár  acetylen > 1 000
propanpropan - butan  
aceton  
ethylenoxid  
kyslík  
vodík  
únik NCHL amoniak > 1 000
chlor  
chlorovodík  
oxid dusný  
oxid siřičitý  
karbid vápenatý  
požár, únik RP nafta  
DELTA Pekárny a.s. Bohunická 24 619 00 25348833  požár, únik RP oleje do 100
REMET, spol. s r.o.  Vídeňská 11/127 619 00 00207675     výbuch   LPG  
 
požár, únik RP nafta  
požár, únik RP benzín  
požár, výbuch hořlavé plyny  P2 kategorie 1, nebo 2  
podporování požáru kyslík

 

 

 
Uxa spol. s r.o. Plotní 45 661 62 44013353  výbuch kyslík/acetylen do 100
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) Železná 492/16 619 00 47901284  požár, únik RP nafta do 100
Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. Železná 16 619 00 46901094 výbuch kyslík  
ČS PHM Honem, spol. s r.o. Moravanská 207 619 00 00559881  požár, únik RP benzín / nafta  
Jantar-lakovna, s.r.o. Moravanská 364/94 619 00 25578481

požár, únik NCHL

hořlavé plyny

hořlavé kapaliny

látky nebezpečné pro vodní prostředí E1

zkapalněné hořlavé plyny

ropné produkty a alternativní paliva

 
ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) Havránkova 11 619 00 26236541  požár, únik RP nafta do 100
TNS Modřice (rozvodna el. energie Správy železnic) Vídeňská 147 619 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  

ELIGO Brno

Hněvkovského 81 617 00 60914211 únik NCHL amoniak 117
kyselina dusičná  
hydroxid  
Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS) Černovické nábřeží 501/7a 618 00 25560271 požár, únik RP nafta do 100
SQS spol., s.r.o. Sokolova 2k 619 00 44016115 požár, únik RP Motorový olej  
GEORADIS Novomoravanské 321 619 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
CTPark Ponávka - CT OFFICE A1 a A2 Škrobárenská 502/1 617 00   požár, únik RP nafta  
Tesco store ČR Skandinávská 128/2 619 00 45308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
Terrabau, s.r.o.  Vodařská 514/7 619 00 26244411 požár, únik RP nafta  
oleje  
Jundrov řeka Svratka         přirozená povodeň voda 1
11
462
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 552
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 692
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Kníničky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 7
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 48
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 72
          jiné nebezpečí lesní požár  
Rozdrojovický potok         přívalové srážky voda  
Kohoutovice Aquapark Kohoutovice Chalabalova 2 623 00 26932211 
únik NCHL
chlornan sodný (17%)
> 100
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Komín řeka Svratka         přirozená povodeň voda 306
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 822
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1275
          přívalové srážky voda  
SIKA CZ s.r.o.  Bystrcká  1132/36 624 00 49437151 požár , únik NCHL Hořlavé aerosoly  
Hořlavé kapaliny  
Samovolně reagující látky, směsi a organické peroxidy  
únik NCHL Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická kategorie 3  
ČS PHM Benzína Bystrcká 1276/36b 624 00 49679597 požár, únik RP benzín / nafta > 100
požár, výbuch LPG  
HS geo s.r.o. (neveřejná ČS) Bystrcká   1096  624 00  26917785 požár, únik RP nafta
Motorový olej
 
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Královo Pole ČS PHM ÖMV - č. 2134 Cimburkova    612 00 76319628  požár, únik RP  benzín / nafta  
do 100
Tesco store ČR Cimburkova 4 612 00 43308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
ČS PHM ÖMV - č. 2758 Porgesova   612 00

76319628

požár, únik RP benzín / nafta do 100
Teplárny Brno, a.s. Cimburkova 2 612 00 46347534  požár, únik RP

Turbínový olej

Transformátorový olej

 
únik NCHL

siřičitan sodný

fosforečnan sodný

hydroxid sodný

kyselina chlorovodíková

promývací činidlo Z0K27

 
ČS PHM BENZINA Hradecká   612 00 02955288 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM  Shell (8046) Hradecká  36 612 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Božetěchova 2941 612 00 40764176 výbuch LPG  
ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob MAXIGAS s.r.o. U červeného mlýna 1 612 00 28315588 výbuch propan - butan  
LPG  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Sportovní 39 612 00 62084721 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Městský plavecký stadion Lužánky Sportovní 486/4 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
Městské haly Vodova - kluziště Vodova 108 612 00 26932211 únik NCHL čpavek  
Firesta-Fišer rekonstrukce, stavby, a.s. výrobní  hala ocelových konstrukcí, Křižíkova 68 660 90 25317628 požár oxidující plyny

hořlavé kapaliny

nebezpečnost pro vodní prostředí

 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Hradecká  2880 612 00 74544608 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Telefónica O2 CR, a.s.  J. Babáka  11 612 00  60193336   požár  nafta > 100
AŽD Praha s.r.o., VZ Brno Křižíkova 32 612 00 48029483     požár, únik RP  hořlavé kapaliny  
barvy / ředidla  
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Křižíkova 68 612 00 47913240  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DAROS PLUS s.r.o. Křižíkova 68 612 00 25538624 požár, výbuch LPG  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 62/147 612 64 68081731 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DI industrial spol. s r.o. Purkyňova  99a 612 00 60710268 únik NCHL pokovovací lázeň s obsahem žíravin  
Kyselina sírováKyselina chlorovodíková a Kyselina dusičná  
Královopolská, a.s. Křižíkova 68a 612 00 46347267       požár , únik RP

nafta

 hořlavé kapaliny (nátěrové hmoty)

> 100
 
požár, výbuch Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný > 100
Kyslík  
jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 
D.I.S. s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Křižíkova  3009/72a 612 00 46975616  požár, únik RP benzín / nafta do 100
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Křižíkova 68f 612 00 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 15
KOMA FACADE, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 49969234 požár značkovací barvy ve spreji 35
Státní zdravotní ústav Palackého 1-3 612 42 75010330  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Veterinární a farmaceutická univerzita, Ústav farmakologie a farmacie Palackého 1946/1 612 42 62157124  jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veter. hygieny a ekologie, Ústav biochemie, chemie a biofyziky Palackého 3a 612 42 62157124 jiné nebezpečí  otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
 
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Energetický ústav, VUT v Brně, FSI Technická 2 616 69  00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT, FSI, trafostanice Technická 2 619 69   požár transformátorový olej  
Ústav elektroenergetiky, VUT v Brně, FEKT Technická 12 616 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT CEITEC - Středoevropský technologický institut Technická 2 616 69 00216305 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky Technická 2848/8 616 00   jiné nebezpečí vysokoaktvní RA zářič  
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
Líšeň ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 26921782 požár      nafta > 100
nátěrové hmoty  
kalící olej  
oleje  
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Trnkova 111 632 00 26924765 požár, únik RP oleje -sklad  
oleje-provoz  
kalící olej  
Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150 632 00 45474281 požár, únik RP nafta  
oleje  
ZKL Brno, a.s. Trnkova 2969/123 632 00 25507851 požár, únik RP oleje, v různých budovách v areálu  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o., Sedláčkova 2 628 00 62084721   požár, únik RP výbuch benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM ÖMV - č. 2127 Jedovnická 2514 628 00 74587498 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS Auto Unger s.r.o. Podruhova 5 628 00 28290593   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
propan-butan  
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
EKOL energo, s.r.o. Zaoralova 7   27686884 požár oleje  
Barko s.r.o. Zaoralova 4 628 00 25347837 únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
zkapalněné hořlavé plyny  
Energzet servis, a.s. Jedovnická 2a 628 00 63483823 požár mazut  
Energzet, a.s. - rozvodna Trnkova 111 628 00 63483823 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM HZS JmK PS Líšeň (neveřejná)     628 00   požár, únik RP nafta < 100
FCC Česká republika s.r.o. (vymezený přístup) Líšeňská 2755/35 636 00 45809712     požár, únik RP nafta

upotřebené oleje, odpady 

 
Slévárna HEUNISCH Zaoralova 11 628 00 27695905

požár, podpora požáru, únik RP, únik NCHL

nafta / oxidující plyny / hořlavé kapaliny / akutní toxicita

 

jiné nebezpečí

uzavřený RA zářič

 
SUEZ Využití zdrojů a.s., provoz Brno (neveřejná ČS - bencalor) Drčkova 2798/7 628 00 25638955 jiné nebezpečí

akutní toxicita (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 

nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní1 nebo chronická 1 (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 

hořlavé kapaliny (odpadní barvy a laky)

 

oxidující kapaliny a tuhé látky (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 
požár, únik RP

nafta

 

nebezpečný odpad na bázi ropných látek

 
únik NCHL

odpady charakteru kyselin a zásad

 

baterie, akumulátory (odpad)

 
Česká televize Televizní studio Brno: Mgr. Jan Souček Trnkova 117     požár, únik RP nafta  
říčka         přirozená povodeň voda 8
8
8
          přívalové srážky voda  
Maloměřice - Obřany řeka Svitava         přirozená povodeň voda 48
42
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 1637
Teplárny Brno, a.s., provoz Brno-Sever  Obřanská 60 614 00 46347534   únik NCHL Hydroxid sodný  
požár, únik RP Transformátorový olej  
Motorový olej  
únik NCHL chlorid železitý  
hydroxid vápenatý  
Pavel Vago (maloobchod, sklad) Kulkova 30 614 00 49924699 požár, únik RP oleje > 100
KOREDO, spol. s.r.o. Slaměníkova 23b 614 00 60700891 požár, únik RP nafta do 100
AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o. Slaměníkova 23 614 00 25586360 požár, výbuch kyslík  
výbuch Dusík  
Rembrandtin s.r.o. Slaměníkova 12 614 00 28355202 požár barvy, rozpouštědla  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - sklad olejového hospodářství

- ČS PHM (neveřejná)

Hády 971/1a 614 00 46347275 únik NL

oleje (motorové, převodové, hydraulické, vyjeté)

 
požár, únik RP

nafta

AdBlue(Močovina)

 
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
ČD a.s. - CARGO Kulkova 948/1 614 00  28196678 požár, únik NCHL

Oxidující plyny/látky nebezpečné pro vodní prostředí/hořlavé kapaliny/toxické

 
Zděná trafost. 1 a 2 (rozvodna el. energie Správy železnic) Kulkova 1 614 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
 
 
 
OHL ŽS Kulkova 30 614 00 46342796 požár, únik RP nafta  
Frentech Aerospace s.r.o. Jarní 977/48 614 00 60700581 požár, únik RP  hydraulické, řezné oleje  
Medlánky Inženýrské stavby s r.o.
ČS PHM vymezný přístup
Hudcova   70b 621 00 41601645    požár, únik RP nafta / oleje
 
HENRY SCHEIN s.r.o. Hudcova 49 621 00 25505289  požár, únik NL

Toxické/Hořlavé aerosoly

 
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hudcova 74 621 00 25508881  požár, únik RP nafta
oleje
> 100
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Aeroklub Brno-Medlánky       44991533  jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova  70 621 00 00027162  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
požár hořlaviny a žíraviny  
SOLUPHARM, radioizotopy - dovoz, vývoz Azurová 20 621 00 63472503 jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
VUT CEITEC - Středoevropský technologický institut Purkyňova 656/123 612 00 00216305  

hořlavé plyny/hořlavé aerosoly/hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 2

 
VUT Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 00216305 požár, únik NL

hořlavé aerosoly

hořlavé kapaliny

nebezpečnost pro vodní prostředí

toxické láky

 
nelze
Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Středisko radiační defektoskopie Purkyňova 651/139 612 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Prototypa - ZM, s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 49453653 výbuch

Budova G

- bezdýmý prach (výbušnina)

- 5x schránka se zalaborovanými výbušninami (iniciátory)

Budova F - zalaborované střeliviny

 
Rozvodna Brno Medlánky Hudcova   621 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Strojírenský zkušební ústav s.p.  Hudcova  56b  621 00  00001490  požár     Heptan  
Nový Lískovec ČS PHM MOL Bítešská 1 634 00 75517167  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s. Petra Křivky 1a 664 42 44012373  požár, únik RP benzín / nafta  
Ořešín           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Řečkovice - Mokrá Hora potok Rakovec (k.ú. Mokrá Hora)         přívalové srážky voda  
potok Kubelín (k.ú. Řečkovice)         přívalové srážky voda  
Oncomed manufacturing, a.s.

(areál Pharma Park)

 Karásek    2229/1b    621 00   24711667  

 požár, únik NCHL

(sklad 34 A)

 oxidující/nebezpečné pro životní prostředí/žíravé  

 požár, únik NCHL/únik RP

(sklad 34B)

karcinogenní, mutagení a toxické pro reprodukci/### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ###   
 požár,únik NCHL/únik RP(budova S 02) 

 

 hořlavé kapaliny/nebezpečné pro životní prostředí/karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci/nafta   

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

(areál Pharma Park)

 Karásek  1767/1  621 00  63471507   jiné nebezpečí  genet. mod. org.  nelze

Bohemia Pharmaceuticals s.r.o.

(areál Pharma Park)

Karásek 1767/1 621 00 27181570 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze

VUAB Pharma a.s,  Středisko API Brno

(areál Pharma Park)

Karásek 1767/1i 621 33 63078180 požár, výbuch, únik NCHL Methanol  
Erba Lachema s.r.o. Karásek 2219/1d 621 00 26918846

požár, výbuch, únik NCHL,

Methanol

 
FK systém - povrchové úpravy, s. r. o. (výrobní hala - mořírna) (A) Karásek 1c, Brno - Řečkovice 2244/1c 621 00 27736717 požár, výbuch, únik NCHL/RP hořlavé a hoření podporující kapaliny a plyny  
toxické látky  
ČS PHM AB - OIL s.r.o. Bratří Křičků 50 621 00 62300288  požár, únik RP benzín / nafta

 

Propan-Butan lahve
do 100
ČS MOL Palackého tř.  E1182 621 00 74544608 požár, únik RP benzín / nafta do 100
STAVOTES, spol. s r.o. Palackého tř.  178 612 00  49433458   požár  dřevotříska > 100
laminované dřevo  

PPG Deco Czech, a.s.

(Dům Barev)

Maříkova 42 621 00 26052555  požár barvy, nátěry >100     
únik NCHL ředidla
barvy, nátěry
kyseliny, louhy
deratizační prostředky
MORAVOSTAV Brno a.s. (neveřejná ČS) Maříkova 1899/1 621 00 46347542 požár, únik RP nafta  
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Form - Termit, spol. s.r.o. Gromešova 1911/6a 621 00 49966578 požár Thermit®
 vysoce hořlavé lepidlo
extrémně hořlavý aerosol
 
Brno-sever řeka Svitava         přirozená povodeň voda 7
7
3429
řeka Svitava         ledové jevy voda  
Soběšický potok (k.ú. Soběšice)         přívalové srážky voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5103
TJ Tesla Brno Halasovo nám. 7 638 00 00214086  únik NCHL chlor > 550
Rozvodna Brno Dusíkova 49°14'23.308"N
16°37'40.851"E
638 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
 Cosmonde, a.s. (dříve McBride Czech, a. s.) Dusíkova   7 638 00 45272859   požár

samovolně reagující látky

oxidující kapaliny/pevné l.

hořlavé kapaliny

hořlavé aerosoly

< 7
výbuch propan - butan  
únik NCHL

látky nebezpečné pro životní prostředí

toxické látky

 
ČS PHM Euro Oil (Čepro) - Lesná, č. 403

Okružní

49°13'57.36"N; 16°37'17.16"E

898/12 638 00 69691843 požár, únik RP benzín / nafta < 287
ČS PHM Shell - 8040 Okružní   602 00 27727416 požár, únik RP benzín / nafta < 70
MOOG Brno s.r.o. Mostecká  26 614 00 24308480 požár  ředidla, barvy < 100
oleje/
lak/
odpad
<  300
Mendelova Z a L univerzita Zemědělská 1 613 00

62156489 

jiné nebezpečí genet. mod. org.  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Agronomická fakulta - Ústav molekulární embryologie a radiologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště dětské medicíny Černopolní 9 613 00

65269705  

jiné nebezpečí genet. mod. org.  
požár, únik RP nafta < 180 
únik NCHL kapalný chlor
požár, výbuch kyslík

odparka (m3)

lahve (kg)

NUMET spol. s r.o. Okružní 29A 638 00 48531227 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Český metrologický institut Okružní 772/31 638 00 00177016 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Střední průmyslová škola chemická Vranovská 1364/65 614 00 62157264 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PS Profi s.r.o. Traubova 1546/6 602 00 26244918 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VAS a.s. GŘ - vodohospod. laboratoře

Soběšická

49.2250744N

16.6317303E

151 638 01 49455842 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Slatina AIR PPRODUCTS spol. s r. o. Brno (A)  Tuřanka   94 627 00 41324226    únik NCHL amoniak > 100
požár, výbuch  kyslík / acetylen > 100
vodík / LPG  
Propylen/ Argon  
Dusík zkapalněný a stlačený  
CO2 zkapalněný a stlačený  
fluorodusík  
metan  
nafta   
fluorid sírový   
hexafluretan  
FRANKLIN ELECTRIC, spol.s r.o. Hviezdoslavova   1 627 00 60710454    únik NCHL nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2  
požár  hořlavé kapaliny kat. II. a III.  
ČS PHM  MOL Hviezdoslavova 1168/49 629 00 29269814  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Gösswein plyn, spol. s.r.o. Řípská 15 627 00 60709138 požár, výbuch LPG  
ZDAR a.s. Řípská 9A 627 00 46965815 požár, únik RP nafta/ hořlavé kapaliny/samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy/nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii aktuní 1 a chronická 1/nebezpečnost pro vodní prostředí chronická 2  
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Řípská 13a 627 00

47124652

požár oleje  
ČS PHM RoBiN OIL s.r.o. Řipská 1176/3 627 00 49823574   požár, únik RP,
výbuch
benzín / nafta / LPG do 100
ČS PHM Tank Ono, s.r.o. Hviezdoslavova 1b 627 00 48365289 požár, únik RP ropné produkty a alternativní paliva do 100

ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina

 - ČS CNG Innogy energo, s.r.o.

Hviezdoslavova 1474/1c 627 00 74980912  (25115171) požár, únik RP

 benzín/nafta

do 100
požár, výbuch

 

CNG

 
 
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČS Benzina a.s. Hviezdoslavova 1474/1c 627 00 49679597 požár, výbuch LPG  
PORTA SPES a.s.,  Hala Elit Hviezdoslavova 1527/31 627 00 29369886 požár motorové oleje  
VOLVO Truck Czech s.r.o. Řipská 20 627 00 61055239  požár, únik RP oleje do 100

Dopravní podnik m. Brna, a.s.

         - ČS CNG

Hviezdoslavova 1a 627 00 25508881   požár, únik RP nafta /
oleje
> 100
požár, výbuch  CNG  
AZ WOOD, a.s. Drážní 7 627 00 60917695  požár dřevo, řezivo > 100
EG.D - centrální sklad  Řípská 888/11 627 00 25733591 požár, únik RP

hořlavé kapaliny

do 100
AGROMEX s.r.o. Řípská 20a 627 00 27073157 požár, únik RP oleje  
RENOCAR, a.s. Řípská 5c 627 00 00487121 požár, únik RP oleje  
BPP spol. s.r.o. Sklad a přířez PU pěny Tuřanka 877/125 627 00  41604288

požár

únik RP

PU pěna

 hořlavé kapaliny (oleje)

 
Stoba Precizní Technika s.r.o. Tuřanka 1316/114 627 00 02068974

požár, únik RP

hydraulické a řezné oleje  
ALFATESTSTEEL s.r.o. Tuřanka 115 627 32 63469774 požár, výbuch LPG  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
FERMAT CZ s.r.o. Tuřanka 104 627 00 26180367 požár, únik RP vysoce hořlavé kapaliny / oleje  
KRALUPOL a.s. Tuřanka 115 627 00 49679597 požár, výbuch LPG  
               
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. Tuřanka 115 627 00 60747536  požár, únik RP benzín/nafta  do 100
Carclo Technical Plastics - Brno s.r.o. Tuřanka 98 627 00 26260026 požár, únik NL oleje / hořlaviny I. třídy nebezpečnosti  
ČS PHM MARIN OIL s.r.o. Řípská 1153/20a 627 00 26917866 požár, únik RP nafta  
IMOS Brno a.s. Olomoucká 704/174 627 00 25322257 požár, únik RP oleje
nafta
 
Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. Olomoucká 704/174 627 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Carling spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1308/51 627 00 45477680 požár pneumatiky

pryžový materiál

 
Wombat s.r.o. Šmahova 115 627 00 47912553 požár, únik RP nafta  
Sklad technických plynů fy. Holiš Tuřanka 115 627 00 06111840 požár výbuch

Kyslík, Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný, Propan, Vodík

 
Bodycote HT s.r.o. Tuřanka 112 627 00 44569017 požár, únik RP durixol - olej  
výbuch Dusík  
požár, výbuch Vodík  
AREAL SLATINA, a.s. (ČS PHM) Tuřanka 1222/115 627 00 26236401 požár, únik RP nafta
benzín
 
požár, výbuch propan - butan  
Starý Lískovec říčka Leskava         přirozená povodeň voda 552
          přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2013 D-1 (km -192,6), směr Brno-Praha    

60528486

požár, únik RP benzín/nafta do 100
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Jihlavská 29 625 00  26496178 požár, únik RP benzín/nafta do 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Vladimír Kostandinovský Vltavská 203/1 625 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Rozvodna 110/22 kV Jemelkova   625 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
  CP2 s.r.o. - Nexars Palachovo náměstí  726/2 625 00 26003279 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Brno-střed řeka Svitava         ledové jevy voda  
řeka Svratka         přirozená povodeň voda 5367
VD Brno         zvláštní povodeň voda 11917
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 13896
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 2590
FN U Sv. Anny Pekařská 53 602 00 00159816   výbuch kyslík   
požár, unik RP nafta  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
FN Pracoviště reprodukční medicíny ČS PHM (neveřejná) Obilní trh 11 602 00

65269705

požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
Starobrno a.s. Hlinky 12 602 00 45148066  únik NCHL

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
 Winning Group Arena Křídlovická 3 602 00 27304108  únik NCHL speciální teplonosná kapalina s nemrznoucími účinky  
Zimní stadión Úvoz 55a 602 00 71214747 únik NCHL amoniak  do 100
Anti-Germ CZ, s.r.o. Podnásepní 1d 602 00 15545318 únik NCHL žíravé látky
hořlavé látky
3
Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20 602 00 46960341  požár oleje

 

vyjeté oleje

barvy, laky, ředidla

> 100
HUNSGAS s.r.o. ČS LPG Masná 22 602 00 25277715 požár, únik, výbuch LPG  
Neumann group, s.r.o. Masná 481/7b 602 00 25517597 požár, únik RP nafta  
ČS PHM Euro Oil (Čepro) č. 447

Opuštěná

468/9 602 00 63365596 požár, únik RP benzín / nafta  
EG.D a.s. - rozvodna 110/22 kV Opuštěná   602 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM ÖMV - č. 2207 Heršpická-východ (2207) 11a 639 00

73018562

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS MOL Brno Bauerova  567/4 603 00 76064247 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Koupaliště Riviéra Bauerova 322/7 603 00 26932211  únik NCHL chlor  
ČS CNG Innogy Energo s.r.o. Špitálka 824/15 657 02 25115171 požár, výbuch  CNG  
D.S.D., s.r.o.  Heršpická  639 00  60696079 

požár

hořlavé kapaliny 2. a 3. kategorie  

podpora požáru

oxidující kapaliny a tuhé látky  
ČS PHM ÖMV - č. 2004 Heršpická-západ 49.1747686N, 16.6019194E 639 00

73018562

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM JEF + LPG Heršpická 758/13 619 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch propan - butan  
ČS PHM SHELL - 8003, (MIDAHO, s.r.o.,) Heršpická 804/8 639 00 29359538 požár, únik RP, výbuch benzín

nafta

LPG

do 100
ČSPHM SHELL - 8032, (MIDAHO, s.r.o.,) Opuštěná sever   602 00 29359538 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro) - výstaviště, č. 404 Křížkovského 535/2 603 00 69691843 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG FLAGA Uhelná   602 00 47917091  požár, únik, výbuch LPG  
ČS PHM I.B.C. UNISTAV, a.s. Příkop 6 602 00 00531766  požár, únik RP benzín / nafta > 100
Rozvodna 110/22 kV Brno Příkop Příkop 8 602 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
 BAUHAUS k.s.  Strážní 7 639 00 49435388

únik NCHL

 

 

požár  

látky toxické (akutní toxicita) > 100
nebezpečnost pro vodní prostředí  
hořlavé plyny  
hořlavé kapaliny  
hořlavé aerosoly  
ESB Elektrické stroje, a.s.  Vídeňská  297/99 659 00 27742598   požár, únik RP použité oleje, emulze, ředidla aj.  
transformátorový olej  
nafta  
AROMKA BRNO, s.r.o. Vídeňská 91 639 00 27749321 požár hořlavé kapaliny  
G4S Cash Solutions (CZ), a.s. Radlas 5a 602 00 27590151 požár, únik RP nafta  
LARS Chemie spol s.r.o. Radlas 94/5 602 00 26936496  

toxické látky 

 

 
hořlavé kapaliny  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. Heršpická 823/3 639 00 47117559 

požár

 

 

 

 

hořlavé aerosoly

hořlavé aerosoly

 

 

 

 

 

2,457t

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 000
hořlavé kapaliny  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
zkapalněné hořlavé plyny  
ropné produkty a alternativní paliva  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E2  
SETRA, spol. s r.o. Zvonařka 16 617 00 00220159   požár nafta / oleje > 100
ČS Benzina, Unipetrol RPA, s.r.o. Zvonařka 430/20 617 00 09096736 požár, únik RP

naftabenzín

 

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova I.

Cejl 157/50 602 00 46346996 požár, únik RP oleje / ostatní hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova V.

požár vysoce hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova IX. a XXIX.

požár, únik RP hořlavé kapaliny I.,II. a III. třídy / ostatní hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XII.

únik NCHL dráždivé mycí a desinfekční prostředky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XIV.

požár, výbuch hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XV. a XVI.

požár 

hořlavé látky

 
T - mobile, náhradní zdroje (areál KOVOTERM-služby) Cejl 825/20 602 00 64949681 požár, únik RP

nafta### link article=4081 text=benzín title=Benzín automobilový - bezolovnatý ###

 
Šmeral Brno, a.s.    Křenová   261/65c  658 25 46346139   požár  Kyslík > 100
Amoniak, bezvodý  
hořlavé kapaliny  
ČS PHM HZS JmK PS Lidická (neveřejná) Lidická 61 602 00   požár, únik RP nafta < 100
Lázeňské a rekreační centrum Rašínova Rašínova 643/12 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
Teplárny Brno, a.s. Špitálka 6 602 00 46347534 únik NCHL   Amoniak  
 Kyslík  
kyselina chlorovodíková  
hydroxid sodný (50%)  
chlorid železitý (50%)  
karbidové vápno (15%)  
acetylen  
 KERSIA CZECH s.r.o. Podnásepní 466/1d 602 00 27135632 požár hořlavé kapaliny do 100
samovolně reagující látky a a směsi a organické peroxidy  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
látky nebezpečné pro vodní prostředí E2  
Tourbus, a.s. 
ČS PHM (neveřejná)
Rosická 20 602 00 48533076   požár hořlavé kapaliny > 100
požár, únik RP nafta  
KAROSERIA a.s. Heršpická 13 639 00 46347453  požár, výbuch kyslík, acetylen do 100
STAPPA mix Brno, spol. s r.o. Heršpická

11 

 

639 00

02410907

požár

nafta

 

 
požár oleje  
únik RP barvy, lepidla, ředidla  
Krytý plavecký bazén Ponávka Ponávka 808/3a 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
HI-OIL, s.r.o.   Plotní   6 602 00 63487420    požár, únik RP   benzín  
petrolej  
oleje, plastická maziva v sudehc  
olej v nádržích  
nafta  
Dopravní podnik města Brna Hlinky 151 656 46 25508881   požár nafta/oleje > 100
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 25582518  požár oleje do 100
požár, únik RP nafta
benzín
 
Masarykova univerzita - Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU Kotlářská 267/2 611 37 00216224 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 00209805  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
- zevní a vnitřní radioterapie Kliniky radiační onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
- ústavní lékárna jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- Regionální centrum aplikované molekulární onkologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- energocentrum (náhradní zdroj) požár, únik RP nafta  
Ústř. kontrol. a zkuš. úst. zemědělský
- Odd. mikrobiologie a biochemie
Hroznová 2 656 06 00020338 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Pražákova 100/60 619 00 25342100  požár, únik RP benzín / nafta do 100
 Elekta Services s.r.o. Pražákova 1000/60 619 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT v Brně - Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Antonínská 548/1 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Vyšší odborná a střední průmyslová škola elektrotechnická Náplavka 658/4 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Barvičova 666/85 602 00 00532525 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Výpravní 10 619 00   požár, únik RP nafta / LTO  
EPZ Brno – odst. „A+F+B“ (rozvodna el. energie Správy železnic) Pražákova 68 639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
Zděná trafostanice (rozvodna el. energie Správy železnic) Štýřické nábřeží   639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČS PHM neveřejná

Pisárecká

277/1

p.č. 894/1

603 00 46347275 požár, únik RP

nafta

benzín

 

Nuklea medical center, s.r.o.

Bratislavská 2 602 00 63493560 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 
RIA laboratoř - oddělení imunoananlýzy a HPLC Bratislavská 2 602 00 26911817 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

RIA laboratoř

Bratislavská 2 602 00 25565052 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

FN Centrum molekulární biologie a genové terapie

Černopolní 9 613 00 25532219 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

DGR, spol. s r.o.

Šumavská 33 612 54 13038541 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

Ústav fyziky materiálů AV České republiky, v.v.i.

Žižkova 22 616 62 68081723 jiné nebezpečí

uzavřený RA zářič

 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
               
VÚT v Brně - Sklad VUT Toxler 3440, FS, USZ, SRD Veveří 95 602 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ústav analytické chemie Akademie Věd České republiky, v.v.i. Veveří 967/97 602 00 68081715 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Česká geologická služba Leitnerova 22 658 69 00025798 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
LABTECH s.r.o. Polní 23 639 00 44014643 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČS CNG Vemex s.r.o. (depo ČP) Opavská  8 66293 26448831 požár, výbuch CNG  
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 70890013 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany tř. Kpt. Jaroše 5 602 00 70565813 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Galerie Vaňkovka Brno Ve Vaňkovce 1 602 00 65413695 požár, únik RP nafta  
Heineken Česká republika, a.s Hlinky 160/12 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Gymnázium Vídeňská 55/47 639 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
RAPID SERVICE s.r.o. Vachova 39/3 602 00 25724053 únik NL Tetrachlorethylen  
 ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Tkalcovská 36/2 602 00 27597075 

požár, únik RP

P2 hořlavé plyny kat. 1 nebo 2 (isobutan, propylen)  
P5c hořlavé kapaliny  
P4 oxidující plyny  
únik NL E2 nebezpečnost pro životní prostředí prostředí   
E1 nebezpečnost pro životní prostředí prostředí   
Krajské ředitelství policie JMK (soukromá ČS)t3 Kounicova 24 611 32 75151499 požár, únik NL benzín  
Tuřany řeka Svitava, Černovický potok         přirozená povodeň voda 29
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 63
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 168
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 30
Tigerlak s.r.o. (hala III. a IV.) Kaštanová 528/34a 620 00 14802821

požár, únik NL, výbuch

vysoce hořlavé látky, oxidující látky  

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.,  areál velkoobchodního centra Makro (veřejná ČS)

ČS CNG

Kaštanová 506/50 620 00 26450691  požár, únik RP hořlavé kapaliny (benzín / nafta)  
hořlavé aerosoly  
hořlavé kapaliny   
oxidující kapaliny a pevné látky  
nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 a chronická 1  
            CNG  
AGRO Brno-Tuřany a.s. Kaštanová 499 620 00 29365619  požár, únik RP nafta  
ČS LPG Daros Plus s.r.o. Kaštanová 127   25538624 požár, výbuch LPG  
ČS LPG u ČS PHM Benzina a.s. Kaštanová

49.1655425N

16.6297475E

  49679597 požár, výbuch LPG  
ČS PHM HERBST AERO, a.s. Karkulínova 27 627 00 44013086  požár, únik RP letecký benzín  
ČS PHM AGRO Brno-Tuřany, a.s. (neveřejná)   Pratecká   12a   620 00   29365619    požár, únik RP nafta  
oleje  
vet. nákaza skot > 1 000
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. Saidova 5 620 00 27383407  požár, únik RP benzín / nafta  
Chemko, s. r.o. Jahodová 60 620 00 25013521  požár nafta  
FRISCHBETON s.r.o. Jahodová 60 620 00 40743187 požár, únik RP  lehký topný olej  
ČS PHM SWIETELSKY stavební, s.r.o. (neveřejná) Jahodová 60 620 00 48035599  požár, únik RP nafta  
Letiště Brno a.s.   904/1 627 00 26237920
požár, výbuch
LPG
 
jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Shell a.s. (areál Letiště Brno a.s.)   904/1 627 00 15890554 požár, výbuch letecký petrolej  
letecký benzín  
Letecká základna PČR-Tuřany 
 

 

 
  požár

letecký petrolej

nafta (dieselagregát)

do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2019  D1 (198,5 km)   627 00 65505107 požár, únik RP benzín / nafta

 

 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Čistírna odpaních vod Chrlická 552 664 42 46347275 únik RP, NCHL Chlornan sodný (koncentrát 12,3% aktivního chloru)

 

speciální diatermální oleje

prostředky k hygienizaci, úpravě a čištění odpadních vod

prostředek k redukci sirníkových sloučenin

 
Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o. Tuřanka 119 627 00 18627226 požár, únik RP oleje/nafta  
Ing. Josef Sklenář (Farma Ráječek) Ráječek 5b 620 00 60359935 požár, únik RP nafta  
ČS neveřejná (Svoboda a syn s.r.o.) Sladovnická 6   25548531 požár, únik RP nafta  
Porr a.s. Jahodová 58 620 00 43005560 požár, únik RP oleje
nafta
 
SERVIND s.r.o Medkova 865/5 627 00 48024546 požár, únik NL barvy, laky  
Garett Motion Czech republic s.r.o. Tuřanka 857/98c 627 00 06610005 požár, únik RP

 

hořlavé aerosoly 

hořlavé kapaliny

látky nebezpečné pro vodní prostředí

ropné produkty a alternativní paliva

 

 
Brněnská obalovna s.r.o. Jahodová 60   64506924 požár, únik RP asfalt  
lehký topný olej  
Útěchov           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Vinohrady ČS PHM Shell (8073) Žarošická 4315/17 628 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM UNICORN (UNIXAN s.r.o.) Žarošická 4301/19 628 00 29246008 požár, únik RP, výbuch  benzín / ### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ### /  Propan-Butan  
Hošek Motor, a.s. Žarošická  17 628 00 63484463 požár motorové oleje  
Žabovřesky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 2
752
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1398
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1679
ČS PHM Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Královopolská 3179/90 616 00 00781134 požár, únik RP benzín / nafta  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100

Biofyzikální ústav AV ČR

- ozařovna Chisostatu

Královopolská  135 612 65 68081707  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
LARS Chemie, spol. s r.o.  Minská  921/8 616 00 26936496  únik NCHL   toxické  
požár Hořlavé látky  
Žebětín Horákův žleb         přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Židenice řeka Svitava (Zábrdovice)         přirozená povodeň voda 5150
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5851
VD Letovice         zvláštní povodeň voda  
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Rokytova  1 615 00 26496178 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Zbrojovka Brno s.r.o. Lazaretní 1/7 615 00 26928787 výbuch střeliva do dlouhých zbraní  
únik RP, požár transformátorový olej  
Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3 636 00 60555530  požár, výbuch kyslík (zásobníky)
kyslík (na odděleních)
 
Koupaliště Zábrdovice Zábrdovická 158/13 615 00 26932211  únik NCHL chlor  

 SAKO Brno, a.s.

Divize ZEVO

Jedovnická  2 628 00  60713470 

požár, výbuch, únik RP

hořlavé kapaliny  
nafta  
acetylen  
kyslík  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
akutní toxicita - kyselina dusičná  
dráždivé a žíravé NCHL oxid vápenatý  
hydroxid vápenatý  
kyselina chlorovodíková  
hydroxid sodný   
fosforečnan sodný  
kyselina citronová  
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kulkova 4 615 00 26765306 požár barvy, ředidla  
Linde Gas - prodejní místo (!) (B) Kulkova 10 615 00 49935691 únik NCHL ethylenoxid  
požár, výbuch acetylen

 

Vodík, formovací plyn
 
požár, výbuch kyslík  
  Propan-Butan
 Propan
 Propan pohon
 
Genex CZ, s.r.o. Viniční 235 615 00 26249308  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
GeneProof, a.s. Viniční 235 615 00 26981947  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
LARS Chemie spol. s.r.o. Táborská 197 615 00 26936496  

hořlavé kapaliny

látky s akutní toxicitou

látky nebezpečné pro vodní prostředí E2

 
ITSELF s.r.o. Pálavského náměstí 11 628 00 18826016 požár, únik RP nafta  
STACHEMA CZ s.r.o. Pod sídlištěm 3988/3 636 00 46353747 požár Aceton
Benzín
Ethylacetát
Toluen
Butylacetát
 
Neveřejná ČS - Areál Rozvody tepla, spol. s.r.o. Životského 4453/15 618 00 26231433 požár, únik RP nafta  
HUNS GAS s.r.o. ČS LPG Kulkova 4 614 00 25277715 požár, výbuch LPG  
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Bohunice Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 65269705  únik NCHL kyselina chlorovodíková  
únik NCHL hydroxid sodný  
únik NCHL chlornan sodný  
únik NCHL chlor  
požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno
Úsek imunochemických metod a RIA Oddělení klinické biochemie
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Transfúzní a tkáňové oddělení jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště zobrazovacích metod: PET-MR jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM SHELL-L (z Brna) 8020 Jihlavská   625 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM SHELL-P pravá 8120 Jihlavská   625 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta  
Masarykova univerzita Kamenice
Kamenice
5
3
625 00 00216224  jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

uzavřený RA zářič

 
Biologický ústav LF MU Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 

LentiKat's a.s.

Kamenice 34 625 00 27447618 jiné nebezpečí genet. mod. org.  

Enantis, s.r.o.

Kamenice 34 625 00 27676013 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
ČS PHM Pneuservis Bílý a syn, s r.o. Kamenice 2 625 00 26237156   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta > 100
propan - butan  
Tesco Netroufalky 770/14 625 00 45308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
říčka Leskava         přirozená povodeň voda 1
Bosonohy říčka Leskava         přirozená povodeň voda 89
říčka Leskava         přívalové srážky voda  
Adler Česko, s.r.o. Pražská 675/10 642 00 28301935 požár hořlavé látky  
Vodojem Bosonohy

Jámy

p.č. 3177/10, 3177/16, 3177/21-22, 3177/109-116

  623 00 46347275 únik NCHL

 Chlor plynný

 

 Chlornan sodný

 

Oxid chloričitý (!) roztok
 
TBG BETONMIX a.s. Jihlavská 709/51 642 00 48530794 požár, výbuch zkapalněné hořlavé plyny  
ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS Jihlavská 731/38 623 00 47946121 únik, požár, výbuch LPG  
ČS LPG ZEROGAS s.r.o. Jihlavská / Chironova   623 00 271166210 požár, výbuch LPG  
propan - butan  
  QUALIFORM, a.s. Mlaty 672/8   642 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Bystrc řeka Svratka         přirozená povodeň voda 156
potok Vrbovec, potok Rakovec         přívalové srážky voda  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 875
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1303
ČS PHM Shell - 8156 Štouračova 1a 635 00 49130889  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Černovice
řeka Svitava
           
ledové jevy

voda
 
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 7
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 61
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 255
ČS PHM MOL Olomoucká
(křižovatka Hladíkova)
E85 618 00  25598261 požár, únik RP  benzín/nafta do 100
ATEMIT, s.r.o. Olomoucká 1181/89 627 00  26888823 únik NCHL

Toxické látky

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
ČS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o., odštěpný závod BENZINA Olomoucká 1168/19 627 00 62084445 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Siemens s.r.o. - odštěpný závod Industrial Turbomachinery Olomoucká 7 618 00 00268577 požár, únik RP oleje  
ČS PHM ÖMV - č. 2309 Černovická 1167/36 618 00

74587498

požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) Hájecká 3 618 00 00220159  požár, únik RP nafta / oleje do 100
ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) U Svitavy 8/3 618 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Shell (8143) Olomoucká 240/38 618 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100

ČS PHM bezobslužná W.A.G.(areál ČSAD)

Hájecká 1068/14 618 00 26415623 požár, únik RP nafta do 100
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.(FEI Czech Republic) Vlastimila Pecha 1282/12 62 700 46971629 únik NCHL Dusík stlačený  
Kyselina fluorovodíková (!)  
Argon  
kyslík  
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Raben Logistic Czech s.r.o. Vlastimila Pecha 14 627 00 24705128 požár rozpouštědlové barvy  
ViskoTeepak, s.r.o. Vlastimila Pecha 1270/14 627 00 261566768 požár hořlavé kapaliny  
Střední škola technická a ekonomická Brno Olomoucká 61 627 00 00226475 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
STAVOS Brno U Svitavy 2 618 00 65277911  požár, únik RP oleje do 100
Ekostavby, a.s. U Svitavy 2 618 00 46974687  požár, únik RP nafta  
Skanska DS Vinohradská 88 639 00 26271303  požár, únik RP oleje do 100
Nitto Denko Czech s.r.o., Těžební 1239/4 627 00 27866386 požár oleje, mazadla, odmašťovadla  
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 1238/2 627 00 00547425 požár čistící materiál  
nátěrové hmoty  
tvrdidla  
ředidla  
tužidla  
maziva  
lepidla  
plyny  
Nová Mosilana Charbulova 1145/150 618 00 60710756  požár, únik RP, únik NCHL    nafta > 1 000
benzín  
oleje, chemikálie  

ČS PHM Rothbury, s.r.o.

ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup)

Olomoucká 704/174 627 00 27383407 požár, únik RP nafta/benzín   
Vinohradská 86 618 00 60427248 nafta  
QUICK - MIX k.s. Vinohradská 1112/82 618 00 25522523 požár, únik RP nafta  
Kühne + Nagel, spol. s r.o, SKLADOVÁ HALA Vlastimila Pecha 14 618 00 45787115 únik NCHL

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
DAIDO METAL CZECH s.r.o Švédské valy  1309/6 627 00 27235475 únik NCHL akutní toxicita/hořlavé kapaliny (P5c)/nebezpečnost pro vodní prostředí  
 Daikin Device Czech Republic, s.r.o.     Švédské valy  1227/2  627 00 27190455 požár

 P5a hořlavé kapaliny

 P5b hořlavé kapaliny

 P5c hořlavé kapaliny

 

kyslík 

ropné produkty a  alternativní paliva

 
únik NCHL E2 nebezpečnost pro vodní prostředí  
E1 nebezpečnost pro vodní prostředí  
kyselina dusičná   
LIFOCOLOR s.r.o. Ericha roučky 2 627 00  48528072 únik RP  , únik NCHL oleje
spreje, barvy, ředidla
 1200 
               
Chrlice řeka Svitava, Svratka         přirozená povodeň voda 57
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 65
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (odloučené pracoviště) U jezu 3 664 42 00020338 požár, únik RP nafta  
požár, výbuch propan - butan  
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Závod Brno Tovární 15 643 00 25105582 požár, výbuch

hořlavé plyny

zkapalněné hořlavé plyny

acetylen

kyslík

amoniak

 
NITRIDACE, spol. s.r.o. Tovární 11 643 00 25339397 výbuch dusík  

AGROFERT, a.s. (A)

Obilní 35 643 00 26185610    požár, podpora požáru  hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3  
oxidující kapaliny nebo pevné látky  
únik NCHL toxické agrochemické směsi - akutní toxicita 2 a 3, toxicita pro specifické cílové orgány  
látky nebezpečné pro vodní prostředí  
látky nebezpečné při styku s vodou  
ASK Chemicals Czech s.r.o (A) Tovární 7    643 00 25773925     únik NCHL Furfurylalkohol 202
únik NCHL produkty řady ASKURAN, CHEMREZ  
únik NCHL další produkty (Katalysator, Kernfix, Treko)  
požár, výbuch hořlavé kapaliny a aerosoly  
únik NCHL kyselina paratoluensulfonová  

Moravia Tech, a.s.

Rebešovická  77 643 00 03637751 požár, únik RP nafta  
olej  
Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD  Rebešovická   702 643 00 65993390    požár   nafta/benzín/oleje   
themaloelt ESSO > 100
BMTI ČR s.r.o. Tovární 765/3 643 00 25548433  požár oleje > 100
ČS PHM TRAVIKO CZ, a.s. Roviny 825/4 643 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta >  100
požár, výbuch LPG  
Brněnská obalovna, s.r.o. Tovární  620 00  64506924   požár, únik RP nafta  
požár samozápalné kapaliny a tuhé látky (prach)  
jiné nebezpečí nebzpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1. nebo chronická 1.  
TPA ČR, s.r.o. Tovární 3 643 00 25122835 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ivanovice ČS PHM D- Oil Hradecká 279 621 00 269297791 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100
ČS PHM Globus Hradecká 40 621 00 63473291 požár, únik RP benzín / nafta do 100
BAUHAUS k.s. Řečkovická 3/555 619 00

49435388

požár oleje, ředidla, laky  
dřevo, dřevotříska  
přípravky s chlórem  
Jehnice           přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Brno-jih Moravanský potok Přízřenice       přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2122 dálnice D2, 1.km    619 00

00726737

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ABB s.r.o., org. Jednotka EPMV Brno Vídeňská 117 619 00 49682563

požár, únik RP

únik NCHL

nafta/hořlavé kapaliny /nebezpečnost pro vodní prostředí/transformátorový olej  
APM Automotive s.r.o., prodejní centrum APM Brno Škrobárenská 484/8 617 00 00670863

požár

únik NCHL

hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí  
CORROTECH TRADE, s.r.o. Bohunická 238/67 619 00

25002139

požár, výbuch nátěrové hmoty /ředidla a tvrdidla  
ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) Ořechovská 35 619 64 00088943  požár, únik RP nafta do 100
únik NL solanka  
požár oleje  

ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina

 

ČS CNG

Kaštanová 281/2 617 00 63383080 (27597075) požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG
CNG
 
POCLAIN Hydraulics s.r.o Kšírova 84/186 619 00 46972978  požár, únik RP, výbuch oleje (sklad olejů)  
barvy, ředidla, rozpuštědla (mobilní sklad hořl. kapalin)  
oleje (olejové hospodářství)  
vodík  
Dusík  
ČS PHM HORTIM Kšírova 242 619 00 47915528  požár, únik RP benzín / nafta do 100
KUHN - BOHEMIA a.s., obchodní a servisní středisko Brno Kšírova 265b 619 00 45242691 požár, únik RP oleje  
SÝKORA Transport s.r.o. (neveřejná ČS) Kšírova 701/255 619 00 29233097 požár, únik RP nafta  
ESB Rozvaděče, a.s. K terminálu 507/7 619 00 27749690 výbuch kyslík  
ČS CNG KaP Trans servis Firemní 17 619 00 16313151 požár, výbuch  CNG  
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hněvkovského  684/85 617 00 63383080 (27597075)  požár, únik, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
Rozvodna Brno Komárov Hněvkovského   617 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Kogenerační jednotka Eligo Brno (E.ON) Hněvkovského 84 617 00 26078201 požár, únik RP motorový olej
transformátorový olej
 
Brněnské komunikace, a.s. (neveřejná ČS PHM + sklad NL) Masná 180/7 602 00 60733098 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny  
AFK Consult, s.r.o. Vídeňská 149/125a 619 00 25334565 požár, výbuch vodík  
acetylen  
propan  
kyslík  
HEIM TRADE, a.s. Vídeňská 264/120b 619 00 26970805 požár
únik NCHL
nafta  
Areál AGROTEC servis s.r.o. Vídeňská 125c 619 00 46966757 požár
 
oleje
### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ###
 
H. Bloch, a.s. Vídeňská 232/116b 619 00 63494221 požár
únik NCHL
průmyslové oleje 10
automobilové oleje
obráběcí oleje
ropné uhlovodíky, aditiva
Auto Fit, spol. s r.o. Vídeňská 296/112a 619 00 46345582

požár,      únik NCHL

hořlavé látky 15
vysoce hořlavé látky
extrémně hořlavé látky
nebezpečné pro vodní organismy
toxické látky
zdraví škodlivé Xn
Dráždivé Xi
řeka Svratka, Svitava         přirozená povodeň voda 162
7230
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Brno         zvláštní povodeň voda 8253
VD Vír         zvláštní povodeň voda 8372
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 3447
A.S.A s.r.o. Jílová   639 00 45809712    požár   org.rozpouštědla do 100
oleje/ anorg.chem.  
anorganická chem.  
CENTA, spol. s r.o. Vídeňská  113 639 00  45477370   požár  papír > 100
   
hořlavé kapaliny  
TESCO STORES ČR  Vídeňská 100 639 00  45308314   požár  dřevo, textil > 1 000
barvy, ředidla,  
požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
ČS PHM TESCO STORES ČR Vídeňská 100/17 639 00 45308314  požár, únik RP benzín /  
nafta  
Ethanol  
Hořlavé kapaliny  
Feramo Metallum International s.r.o., ACE Group, Vodařská 108/15 619 00 46962913

požár, výbuch

únik NCHL

 nafta

 Kyslík stlačený

Vysoce hořlavé kapaliny

 

 
ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) Vídeňská 120 639 00 26198827  požár, únik RP nafta  
AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) Vídeňská 120b   49356089 požár, únik RP nafta do 100

ČS PHM AVIA

 

ČS CNG

Vídeňská č.o. 131 619 00 27097773  požár, únik RP benzín, nafta  do 100
STORGE s.r.o. Pěstitelská 162/11 619 00 28313151 požár, únik RP nafta do 100
 SAKO a.s. Divize odpadu Černovická

454/15

   

požár, únik RP

ropné produkty a alternativní paliva

oleje (motorové, hydraulické, převodové)

 
ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) Poplužní 61/6 619 00 60730331 požár, únik RP

nafta

 
Brněnské vodárny a kanalizace retenční nádrž v místě soutoku Ponávky a Svratky stavba bez č.p. 617 00 46347275 požár, únik RP Nafta motorová  
OSPAP a.s. Vídeňská 121 639 00 16193202  požár papír / dřevo > 100
AB Komponenty, s.r.o. Vídeňská 101/119 639 00 26269015 

únik NCHL

oxidující kapaliny a tuhé látky 

nafta

toxické látky 

 

 
LPS Automotive, s.r.o. Jezerní 11   25558277 požár, únik RP hydraulický olej do 100
CHRIŠTOF, spol. s r.o. Komárovské nábř.  10 617 00 42660351    únik NCHL   chlornan sodný  
chlorid sodný
Ferona Brno a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Vídeňská 136/119a 639 00 26440181   výbuch Kyslík > 100
požár, únik RP nafta  
Linde Gas a. s., Výrobně distribuční centrum Brno  (B) Černovické nábř. 10 617 00 00011754     výbuch, požár  acetylen > 1 000
propanpropan - butan  
aceton  
ethylenoxid  
kyslík  
vodík  
únik NCHL amoniak > 1 000
chlor  
chlorovodík  
oxid dusný  
oxid siřičitý  
karbid vápenatý  
požár, únik RP nafta  
DELTA Pekárny a.s. Bohunická 24 619 00 25348833  požár, únik RP oleje do 100
REMET, spol. s r.o.  Vídeňská 11/127 619 00 00207675     výbuch   LPG  
 
požár, únik RP nafta  
požár, únik RP benzín  
požár, výbuch hořlavé plyny  P2 kategorie 1, nebo 2  
podporování požáru kyslík

 

 

 
Uxa spol. s r.o. Plotní 45 661 62 44013353  výbuch kyslík/acetylen do 100
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) Železná 492/16 619 00 47901284  požár, únik RP nafta do 100
Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. Železná 16 619 00 46901094 výbuch kyslík  
ČS PHM Honem, spol. s r.o. Moravanská 207 619 00 00559881  požár, únik RP benzín / nafta  
Jantar-lakovna, s.r.o. Moravanská 364/94 619 00 25578481

požár, únik NCHL

hořlavé plyny

hořlavé kapaliny

látky nebezpečné pro vodní prostředí E1

zkapalněné hořlavé plyny

ropné produkty a alternativní paliva

 
ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) Havránkova 11 619 00 26236541  požár, únik RP nafta do 100
TNS Modřice (rozvodna el. energie Správy železnic) Vídeňská 147 619 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  

ELIGO Brno

Hněvkovského 81 617 00 60914211 únik NCHL amoniak 117
kyselina dusičná  
hydroxid  
Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS) Černovické nábřeží 501/7a 618 00 25560271 požár, únik RP nafta do 100
SQS spol., s.r.o. Sokolova 2k 619 00 44016115 požár, únik RP Motorový olej  
GEORADIS Novomoravanské 321 619 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
CTPark Ponávka - CT OFFICE A1 a A2 Škrobárenská 502/1 617 00   požár, únik RP nafta  
Tesco store ČR Skandinávská 128/2 619 00 45308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
Terrabau, s.r.o.  Vodařská 514/7 619 00 26244411 požár, únik RP nafta  
oleje  
Jundrov řeka Svratka         přirozená povodeň voda 1
11
462
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 552
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 692
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Kníničky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 7
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 48
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 72
          jiné nebezpečí lesní požár  
Rozdrojovický potok         přívalové srážky voda  
Kohoutovice Aquapark Kohoutovice Chalabalova 2 623 00 26932211 
únik NCHL
chlornan sodný (17%)
> 100
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Komín řeka Svratka         přirozená povodeň voda 306
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 822
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1275
          přívalové srážky voda  
SIKA CZ s.r.o.  Bystrcká  1132/36 624 00 49437151 požár , únik NCHL Hořlavé aerosoly  
Hořlavé kapaliny  
Samovolně reagující látky, směsi a organické peroxidy  
únik NCHL Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická kategorie 3  
ČS PHM Benzína Bystrcká 1276/36b 624 00 49679597 požár, únik RP benzín / nafta > 100
požár, výbuch LPG  
HS geo s.r.o. (neveřejná ČS) Bystrcká   1096  624 00  26917785 požár, únik RP nafta
Motorový olej
 
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Královo Pole ČS PHM ÖMV - č. 2134 Cimburkova    612 00 76319628  požár, únik RP  benzín / nafta  
do 100
Tesco store ČR Cimburkova 4 612 00 43308314 požár, únik RP nafta (dieselagregát)  
ČS PHM ÖMV - č. 2758 Porgesova   612 00

76319628

požár, únik RP benzín / nafta do 100
Teplárny Brno, a.s. Cimburkova 2 612 00 46347534  požár, únik RP

Turbínový olej

Transformátorový olej

 
únik NCHL

siřičitan sodný

fosforečnan sodný

hydroxid sodný

kyselina chlorovodíková

promývací činidlo Z0K27

 
ČS PHM BENZINA Hradecká   612 00 02955288 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM  Shell (8046) Hradecká  36 612 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Božetěchova 2941 612 00 40764176 výbuch LPG  
ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob MAXIGAS s.r.o. U červeného mlýna 1 612 00 28315588 výbuch propan - butan  
LPG  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Sportovní 39 612 00 62084721 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Městský plavecký stadion Lužánky Sportovní 486/4 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
Městské haly Vodova - kluziště Vodova 108 612 00 26932211 únik NCHL čpavek  
Firesta-Fišer rekonstrukce, stavby, a.s. výrobní  hala ocelových konstrukcí, Křižíkova 68 660 90 25317628 požár oxidující plyny

hořlavé kapaliny

nebezpečnost pro vodní prostředí

 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Hradecká  2880 612 00 74544608 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Telefónica O2 CR, a.s.  J. Babáka  11 612 00  60193336   požár  nafta > 100
AŽD Praha s.r.o., VZ Brno Křižíkova 32 612 00 48029483     požár, únik RP  hořlavé kapaliny  
barvy / ředidla  
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Křižíkova 68 612 00 47913240  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DAROS PLUS s.r.o. Křižíkova 68 612 00 25538624 požár, výbuch LPG  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 62/147 612 64 68081731 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DI industrial spol. s r.o. Purkyňova  99a 612 00 60710268 únik NCHL pokovovací lázeň s obsahem žíravin  
Kyselina sírováKyselina chlorovodíková a Kyselina dusičná  
Královopolská, a.s. Křižíkova 68a 612 00 46347267       požár , únik RP

nafta

 hořlavé kapaliny (nátěrové hmoty)

> 100
 
požár, výbuch Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný > 100
Kyslík  
jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 
D.I.S. s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Křižíkova  3009/72a 612 00 46975616  požár, únik RP benzín / nafta do 100
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Křižíkova 68f 612 00 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 15
KOMA FACADE, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 49969234 požár značkovací barvy ve spreji 35
Státní zdravotní ústav Palackého 1-3 612 42 75010330  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Veterinární a farmaceutická univerzita, Ústav farmakologie a farmacie Palackého 1946/1 612 42 62157124  jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veter. hygieny a ekologie, Ústav biochemie, chemie a biofyziky Palackého 3a 612 42 62157124 jiné nebezpečí  otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
 
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Energetický ústav, VUT v Brně, FSI Technická 2 616 69  00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT, FSI, trafostanice Technická 2 619 69   požár transformátorový olej  
Ústav elektroenergetiky, VUT v Brně, FEKT Technická 12 616 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT CEITEC - Středoevropský technologický institut Technická 2 616 69 00216305 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky Technická 2848/8 616 00   jiné nebezpečí vysokoaktvní RA zářič  
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
Líšeň ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 26921782 požár      nafta > 100
nátěrové hmoty  
kalící olej  
oleje  
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Trnkova 111 632 00 26924765 požár, únik RP oleje -sklad  
oleje-provoz  
kalící olej  
Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150 632 00 45474281 požár, únik RP nafta  
oleje  
ZKL Brno, a.s. Trnkova 2969/123 632 00 25507851 požár, únik RP oleje, v různých budovách v areálu  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o., Sedláčkova 2 628 00 62084721   požár, únik RP výbuch benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM ÖMV - č. 2127 Jedovnická 2514 628 00 74587498 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS Auto Unger s.r.o. Podruhova 5 628 00 28290593   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
propan-butan  
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
EKOL energo, s.r.o. Zaoralova 7   27686884 požár oleje  
Barko s.r.o. Zaoralova 4 628 00 25347837 únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
zkapalněné hořlavé plyny  
Energzet servis, a.s. Jedovnická 2a 628 00 63483823 požár mazut  
Energzet, a.s. - rozvodna Trnkova 111 628 00 63483823 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM HZS JmK PS Líšeň (neveřejná)     628 00   požár, únik RP nafta < 100
FCC Česká republika s.r.o. (vymezený přístup) Líšeňská 2755/35 636 00 45809712     požár, únik RP nafta

upotřebené oleje, odpady 

 
Slévárna HEUNISCH Zaoralova 11 628 00 27695905

požár, podpora požáru, únik RP, únik NCHL

nafta / oxidující plyny / hořlavé kapaliny / akutní toxicita

 

jiné nebezpečí

uzavřený RA zářič

 
SUEZ Využití zdrojů a.s., provoz Brno (neveřejná ČS - bencalor) Drčkova 2798/7 628 00 25638955 jiné nebezpečí

akutní toxicita (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 

nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní1 nebo chronická 1 (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 

hořlavé kapaliny (odpadní barvy a laky)

 

oxidující kapaliny a tuhé látky (kaly a filtrační koláče obsahující NL)

 
požár, únik RP

nafta

 

nebezpečný odpad na bázi ropných látek

 
únik NCHL

odpady charakteru kyselin a zásad

 

baterie, akumulátory (odpad)

 
Česká televize Televizní studio Brno: Mgr. Jan Souček Trnkova 117     požár, únik RP nafta  
říčka         přirozená povodeň voda 8
8
8
          přívalové srážky voda  
Maloměřice - Obřany řeka Svitava         přirozená povodeň voda 48
42
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 1637
Teplárny Brno, a.s., provoz Brno-Sever  Obřanská 60 614 00 46347534   únik NCHL Hydroxid sodný  
požár, únik RP Transformátorový olej  
Motorový olej  
únik NCHL chlorid železitý  
hydroxid vápenatý  
Pavel Vago (maloobchod, sklad) Kulkova 30 614 00 49924699 požár, únik RP oleje > 100
KOREDO, spol. s.r.o. Slaměníkova 23b 614 00 60700891 požár, únik RP nafta do 100
AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o. Slaměníkova 23 614 00 25586360 požár, výbuch kyslík  
výbuch Dusík  
Rembrandtin s.r.o. Slaměníkova 12 614 00 28355202 požár barvy, rozpouštědla  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - sklad olejového hospodářství

- ČS PHM (neveřejná)

Hády 971/1a 614 00 46347275 únik NL

oleje (motorové, převodové, hydraulické, vyjeté)

 
požár, únik RP

nafta

AdBlue(Močovina)

 
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
ČD a.s. - CARGO Kulkova 948/1 614 00  28196678 požár, únik NCHL

Oxidující plyny/látky nebezpečné pro vodní prostředí/hořlavé kapaliny/toxické

 
Zděná trafost. 1 a 2 (rozvodna el. energie Správy železnic) Kulkova 1 614 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
 
 
 
OHL ŽS Kulkova 30 614 00 46342796 požár, únik RP nafta  
Frentech Aerospace s.r.o. Jarní 977/48 614 00 60700581 požár, únik RP  hydraulické, řezné oleje  
Medlánky Inženýrské stavby s r.o.
ČS PHM vymezný přístup
Hudcova   70b 621 00 41601645    požár, únik RP nafta / oleje
 
HENRY SCHEIN s.r.o. Hudcova 49 621 00 25505289  požár, únik NL

Toxické/Hořlavé aerosoly

 
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hudcova 74 621 00 25508881  požár, únik RP nafta
oleje
> 100
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Aeroklub Brno-Medlánky       44991533  jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova  70 621 00 00027162  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
požár hořlaviny a žíraviny  
SOLUPHARM, radioizotopy - dovoz, vývoz Azurová 20 621 00 63472503 jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
VUT CEITEC - Středoevropský technologický institut Purkyňova 656/123 612 00 00216305  

hořlavé plyny/hořlavé aerosoly/hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 2

 
VUT Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 00216305 požár, únik NL

hořlavé aerosoly

hořlavé kapaliny

nebezpečnost pro vodní prostředí

toxické láky

 
nelze
Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Středisko radiační defektoskopie Purkyňova 651/139 612 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Prototypa - ZM, s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 49453653 výbuch

Budova G

- bezdýmý prach (výbušnina)

- 5x schránka se zalaborovanými výbušninami (iniciátory)

Budova F - zalaborované střeliviny

 
Rozvodna Brno Medlánky Hudcova   621 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Strojírenský zkušební ústav s.p.  Hudcova  56b  621 00  00001490  požár     Heptan  
Nový Lískovec ČS PHM MOL Bítešská 1 634 00 75517167  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s. Petra Křivky 1a 664 42 44012373  požár, únik RP benzín / nafta  
Ořešín           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Řečkovice - Mokrá Hora potok Rakovec (k.ú. Mokrá Hora)         přívalové srážky voda  
potok Kubelín (k.ú. Řečkovice)         přívalové srážky voda  
Oncomed manufacturing, a.s.

(areál Pharma Park)

 Karásek    2229/1b    621 00   24711667  

 požár, únik NCHL

(sklad 34 A)

 oxidující/nebezpečné pro životní prostředí/žíravé  

 požár, únik NCHL/únik RP

(sklad 34B)

karcinogenní, mutagení a toxické pro reprodukci/### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ###   
 požár,únik NCHL/únik RP(budova S 02) 

 

 hořlavé kapaliny/nebezpečné pro životní prostředí/karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci/nafta   

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

(areál Pharma Park)

 Karásek  1767/1  621 00  63471507   jiné nebezpečí  genet. mod. org.  nelze

Bohemia Pharmaceuticals s.r.o.

(areál Pharma Park)

Karásek 1767/1 621 00 27181570 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze

VUAB Pharma a.s,  Středisko API Brno

(areál Pharma Park)

Karásek 1767/1i 621 33 63078180 požár, výbuch, únik NCHL Methanol  
Erba Lachema s.r.o. Karásek 2219/1d 621 00 26918846

požár, výbuch, únik NCHL,

Methanol

 
FK systém - povrchové úpravy, s. r. o. (výrobní hala - mořírna) (A) Karásek 1c, Brno - Řečkovice 2244/1c 621 00 27736717 požár, výbuch, únik NCHL/RP hořlavé a hoření podporující kapaliny a plyny  
toxické látky  
ČS PHM AB - OIL s.r.o. Bratří Křičků 50 621 00 62300288  požár, únik RP benzín / nafta

 

Propan-Butan lahve
do 100
ČS MOL Palackého tř.  E1182 621 00 74544608 požár, únik RP benzín / nafta do 100
STAVOTES, spol. s r.o. Palackého tř.  178 612 00  49433458   požár  dřevotříska > 100
laminované dřevo  

PPG Deco Czech, a.s.

(Dům Barev)

Maříkova 42 621 00 26052555  požár barvy, nátěry >100     
únik NCHL ředidla
barvy, nátěry
kyseliny, louhy
deratizační prostředky
MORAVOSTAV Brno a.s. (neveřejná ČS) Maříkova 1899/1 621 00 46347542 požár, únik RP nafta  
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Form - Termit, spol. s.r.o. Gromešova 1911/6a 621 00 49966578 požár Thermit®
 vysoce hořlavé lepidlo
extrémně hořlavý aerosol
 
Brno-sever řeka Svitava         přirozená povodeň voda 7
7
3429
řeka Svitava         ledové jevy voda  
Soběšický potok (k.ú. Soběšice)         přívalové srážky voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5103
TJ Tesla Brno Halasovo nám. 7 638 00 00214086  únik NCHL chlor > 550
Rozvodna Brno Dusíkova 49°14'23.308"N
16°37'40.851"E
638 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
 Cosmonde, a.s. (dříve McBride Czech, a. s.) Dusíkova   7 638 00 45272859   požár

samovolně reagující látky

oxidující kapaliny/pevné l.

hořlavé kapaliny

hořlavé aerosoly

< 7
výbuch propan - butan  
únik NCHL

látky nebezpečné pro životní prostředí

toxické látky

 
ČS PHM Euro Oil (Čepro) - Lesná, č. 403

Okružní

49°13'57.36"N; 16°37'17.16"E

898/12 638 00 69691843 požár, únik RP benzín / nafta < 287
ČS PHM Shell - 8040 Okružní   602 00 27727416 požár, únik RP benzín / nafta < 70
MOOG Brno s.r.o. Mostecká  26 614 00 24308480 požár  ředidla, barvy < 100
oleje/
lak/
odpad
<  300
Mendelova Z a L univerzita Zemědělská 1 613 00

62156489 

jiné nebezpečí genet. mod. org.  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Agronomická fakulta - Ústav molekulární embryologie a radiologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště dětské medicíny Černopolní 9 613 00

65269705  

jiné nebezpečí genet. mod. org.  
požár, únik RP nafta < 180 
únik NCHL kapalný chlor
požár, výbuch kyslík

odparka (m3)

lahve (kg)

NUMET spol. s r.o. Okružní 29A 638 00 48531227 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Český metrologický institut Okružní 772/31 638 00 00177016 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Střední průmyslová škola chemická Vranovská 1364/65 614 00 62157264 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PS Profi s.r.o. Traubova 1546/6 602 00 26244918 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VAS a.s. GŘ - vodohospod. laboratoře

Soběšická

49.2250744N

16.6317303E

151 638 01 49455842 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Slatina AIR PPRODUCTS spol. s r. o. Brno (A)  Tuřanka   94 627 00 41324226    únik NCHL amoniak > 100
požár, výbuch  kyslík / acetylen > 100
vodík / LPG  
Propylen/ Argon  
Dusík zkapalněný a stlačený  
CO2 zkapalněný a stlačený  
fluorodusík  
metan  
nafta   
fluorid sírový   
hexafluretan  
FRANKLIN ELECTRIC, spol.s r.o. Hviezdoslavova   1 627 00 60710454    únik NCHL nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2  
požár  hořlavé kapaliny kat. II. a III.  
ČS PHM  MOL Hviezdoslavova 1168/49 629 00 29269814  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Gösswein plyn, spol. s.r.o. Řípská 15 627 00 60709138 požár, výbuch LPG  
ZDAR a.s. Řípská 9A 627 00 46965815 požár, únik RP nafta/ hořlavé kapaliny/samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy/nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii aktuní 1 a chronická 1/nebezpečnost pro vodní prostředí chronická 2  
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Řípská 13a 627 00

47124652

požár oleje  
ČS PHM RoBiN OIL s.r.o. Řipská 1176/3 627 00 49823574   požár, únik RP,
výbuch
benzín / nafta / LPG do 100
ČS PHM Tank Ono, s.r.o. Hviezdoslavova 1b 627 00 48365289 požár, únik RP ropné produkty a alternativní paliva do 100

ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina

 - ČS CNG Innogy energo, s.r.o.

Hviezdoslavova 1474/1c 627 00 74980912  (25115171) požár, únik RP

 benzín/nafta

do 100
požár, výbuch

 

CNG

 
 
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČS Benzina a.s. Hviezdoslavova 1474/1c 627 00 49679597 požár, výbuch LPG  
PORTA SPES a.s.,  Hala Elit Hviezdoslavova 1527/31 627 00 29369886 požár motorové oleje  
VOLVO Truck Czech s.r.o. Řipská 20 627 00 61055239  požár, únik RP oleje do 100

Dopravní podnik m. Brna, a.s.

         - ČS CNG

Hviezdoslavova 1a 627 00 25508881   požár, únik RP nafta /
oleje
> 100
požár, výbuch  CNG  
AZ WOOD, a.s. Drážní 7 627 00 60917695  požár dřevo, řezivo > 100
EG.D - centrální sklad  Řípská 888/11 627 00 25733591 požár, únik RP

hořlavé kapaliny

do 100
AGROMEX s.r.o. Řípská 20a 627 00 27073157 požár, únik RP oleje  
RENOCAR, a.s. Řípská 5c 627 00 00487121 požár, únik RP oleje  
BPP spol. s.r.o. Sklad a přířez PU pěny Tuřanka 877/125 627 00  41604288

požár

únik RP

PU pěna

 hořlavé kapaliny (oleje)

 
Stoba Precizní Technika s.r.o. Tuřanka 1316/114 627 00 02068974

požár, únik RP

hydraulické a řezné oleje  
ALFATESTSTEEL s.r.o. Tuřanka 115 627 32 63469774 požár, výbuch LPG  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
FERMAT CZ s.r.o. Tuřanka 104 627 00 26180367 požár, únik RP vysoce hořlavé kapaliny / oleje  
KRALUPOL a.s. Tuřanka 115 627 00 49679597 požár, výbuch LPG  
               
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. Tuřanka 115 627 00 60747536  požár, únik RP benzín/nafta  do 100
Carclo Technical Plastics - Brno s.r.o. Tuřanka 98 627 00 26260026 požár, únik NL oleje / hořlaviny I. třídy nebezpečnosti  
ČS PHM MARIN OIL s.r.o. Řípská 1153/20a 627 00 26917866 požár, únik RP nafta  
IMOS Brno a.s. Olomoucká 704/174 627 00 25322257 požár, únik RP oleje
nafta
 
Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. Olomoucká 704/174 627 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Carling spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1308/51 627 00 45477680 požár pneumatiky

pryžový materiál

 
Wombat s.r.o. Šmahova 115 627 00 47912553 požár, únik RP nafta  
Sklad technických plynů fy. Holiš Tuřanka 115 627 00 06111840 požár výbuch

Kyslík, Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný, Propan, Vodík

 
Bodycote HT s.r.o. Tuřanka 112 627 00 44569017 požár, únik RP durixol - olej  
výbuch Dusík  
požár, výbuch Vodík  
AREAL SLATINA, a.s. (ČS PHM) Tuřanka 1222/115 627 00 26236401 požár, únik RP nafta
benzín
 
požár, výbuch propan - butan  
Starý Lískovec říčka Leskava         přirozená povodeň voda 552
          přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2013 D-1 (km -192,6), směr Brno-Praha    

60528486

požár, únik RP benzín/nafta do 100
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Jihlavská 29 625 00  26496178 požár, únik RP benzín/nafta do 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Vladimír Kostandinovský Vltavská 203/1 625 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Rozvodna 110/22 kV Jemelkova   625 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
  CP2 s.r.o. - Nexars Palachovo náměstí  726/2 625 00 26003279 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Brno-střed řeka Svitava         ledové jevy voda  
řeka Svratka         přirozená povodeň voda 5367
VD Brno         zvláštní povodeň voda 11917
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 13896
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 2590
FN U Sv. Anny Pekařská 53 602 00 00159816   výbuch kyslík   
požár, unik RP nafta  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
FN Pracoviště reprodukční medicíny ČS PHM (neveřejná) Obilní trh 11 602 00

65269705

požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
Starobrno a.s. Hlinky 12 602 00 45148066  únik NCHL

Nebezpečnost pro vodní prostředí

 
 Winning Group Arena Křídlovická 3 602 00 27304108  únik NCHL speciální teplonosná kapalina s nemrznoucími účinky  
Zimní stadión Úvoz 55a 602 00 71214747 únik NCHL amoniak  do 100
Anti-Germ CZ, s.r.o. Podnásepní 1d 602 00 15545318 únik NCHL žíravé látky
hořlavé látky
3
Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20 602 00 46960341  požár oleje

 

vyjeté oleje

barvy, laky, ředidla

> 100
HUNSGAS s.r.o. ČS LPG Masná 22 602 00 25277715 požár, únik, výbuch LPG  
Neumann group, s.r.o. Masná 481/7b 602 00 25517597 požár, únik RP nafta  
ČS PHM Euro Oil (Čepro) č. 447

Opuštěná

468/9 602 00 63365596 požár, únik RP benzín / nafta  
EG.D a.s. - rozvodna 110/22 kV Opuštěná   602 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM ÖMV - č. 2207 Heršpická-východ (2207) 11a 639 00

73018562

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS MOL Brno Bauerova  567/4 603 00 76064247 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Koupaliště Riviéra Bauerova 322/7 603 00 26932211  únik NCHL chlor  
ČS CNG Innogy Energo s.r.o. Špitálka 824/15 657 02 25115171 požár, výbuch  CNG  
D.S.D., s.r.o.  Heršpická  639 00  60696079 

požár

hořlavé kapaliny 2. a 3. kategorie  

podpora požáru

oxidující kapaliny a tuhé látky  
ČS PHM ÖMV - č. 2004 Heršpická-západ 49.1747686N, 16.6019194E 639 00

73018562

požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM JEF + LPG Heršpická 758/13 619 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch propan - butan  
ČS PHM SHELL - 8003, (MIDAHO, s.r.o.,) Heršpická 804/8 639 00 29359538 požár, únik RP, výbuch benzín

nafta

LPG

do 100
ČSPHM SHELL - 8032, (MIDAHO, s.r.o.,) Opuštěná sever   602 00 29359538 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro) - výstaviště, č. 404 Křížkovského 535/2 603 00 69691843 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG FLAGA Uhelná   602 00 47917091  požár, únik, výbuch LPG  
ČS PHM I.B.C. UNISTAV, a.s. Příkop 6 602 00 00531766  požár, únik RP benzín / nafta > 100
Rozvodna 110/22 kV Brno Příkop Příkop 8 602 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
 BAUHAUS k.s.  Strážní 7 639 00 49435388

únik NCHL

 

 

požár  

látky toxické (akutní toxicita) > 100
nebezpečnost pro vodní prostředí  
hořlavé plyny  
hořlavé kapaliny  
hořlavé aerosoly  
ESB Elektrické stroje, a.s.  Vídeňská  297/99 659 00 27742598   požár, únik RP použité oleje, emulze, ředidla aj.  
transformátorový olej  
nafta  
AROMKA BRNO, s.r.o. Vídeňská 91 639 00 27749321 požár hořlavé kapaliny  
G4S Cash Solutions (CZ), a.s. Radlas 5a 602 00 27590151 požár, únik RP nafta  
LARS Chemie spol s.r.o. Radlas 94/5 602 00 26936496  

toxické látky 

 

 
hořlavé kapaliny  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. Heršpická 823/3 639 00 47117559 

požár

 

 

 

 

hořlavé aerosoly

hořlavé aerosoly

 

 

 

 

 

2,457t

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 000
hořlavé kapaliny  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
zkapalněné hořlavé plyny  
ropné produkty a alternativní paliva  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E2  
SETRA, spol. s r.o. Zvonařka 16 617 00 00220159   požár nafta / oleje > 100
ČS Benzina, Unipetrol RPA, s.r.o. Zvonařka 430/20 617 00 09096736 požár, únik RP

naftabenzín

 

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova I.

Cejl 157/50 602 00 46346996 požár, únik RP oleje / ostatní hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova V.

požár vysoce hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova IX. a XXIX.

požár, únik RP hořlavé kapaliny I.,II. a III. třídy / ostatní hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XII.

únik NCHL dráždivé mycí a desinfekční prostředky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XIV.

požár, výbuch hořlavé látky  

BMT Medical Technology s.r.o.

Budova XV. a XVI.

požár 

hořlavé látky

 
T - mobile, náhradní zdroje (areál KOVOTERM-služby) Cejl 825/20 602 00 64949681 požár, únik RP

nafta### link article=4081 text=benzín title=Benzín automobilový - bezolovnatý ###

 
Šmeral Brno, a.s.    Křenová   261/65c  658 25 46346139   požár  Kyslík > 100
Amoniak, bezvodý  
hořlavé kapaliny  
ČS PHM HZS JmK PS Lidická (neveřejná) Lidická 61 602 00   požár, únik RP nafta < 100
Lázeňské a rekreační centrum Rašínova Rašínova 643/12 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
Teplárny Brno, a.s. Špitálka 6 602 00 46347534 únik NCHL   Amoniak  
 Kyslík  
kyselina chlorovodíková  
hydroxid sodný (50%)  
chlorid železitý (50%)  
karbidové vápno (15%)  
acetylen  
 KERSIA CZECH s.r.o. Podnásepní 466/1d 602 00 27135632 požár hořlavé kapaliny do 100
samovolně reagující látky a a směsi a organické peroxidy  
oxidující kapaliny a tuhé látky  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
látky nebezpečné pro vodní prostředí E2  
Tourbus, a.s. 
ČS PHM (neveřejná)
Rosická 20 602 00 48533076   požár hořlavé kapaliny > 100
požár, únik RP nafta  
KAROSERIA a.s. Heršpická 13 639 00 46347453  požár, výbuch kyslík, acetylen do 100
STAPPA mix Brno, spol. s r.o. Heršpická

11 

 

639 00

02410907

požár

nafta

 

 
požár oleje  
únik RP barvy, lepidla, ředidla  
Krytý plavecký bazén Ponávka Ponávka 808/3a 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
HI-OIL, s.r.o.   Plotní   6 602 00 63487420    požár, únik RP   benzín  
petrolej  
oleje, plastická maziva v sudehc  
olej v nádržích  
nafta  
Dopravní podnik města Brna Hlinky 151 656 46 25508881   požár nafta/oleje > 100
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 25582518  požár oleje do 100
požár, únik RP nafta
benzín
 
Masarykova univerzita - Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU Kotlářská 267/2 611 37 00216224 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 00209805  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
- zevní a vnitřní radioterapie Kliniky radiační onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
- ústavní lékárna jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- Regionální centrum aplikované molekulární onkologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- energocentrum (náhradní zdroj) požár, únik RP nafta  
Ústř. kontrol. a zkuš. úst. zemědělský
- Odd. mikrobiologie a biochemie
Hroznová 2 656 06 00020338 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Pražákova 100/60 619 00 25342100  požár, únik RP benzín / nafta do 100
 Elekta Services s.r.o. Pražákova 1000/60 619 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT v Brně - Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Antonínská 548/1 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Vyšší odborná a střední průmyslová škola elektrotechnická Náplavka 658/4 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Barvičova 666/85 602 00 00532525 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Výpravní 10 619 00   požár, únik RP nafta / LTO  
EPZ Brno – odst. „A+F+B“ (rozvodna el. energie Správy železnic) Pražákova 68 639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
Zděná trafostanice (rozvodna el. energie Správy železnic) Štýřické nábřeží   639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČS PHM neveřejná

Pisárecká

277/1

p.č. 894/1

603 00 46347275 požár, únik RP

nafta

benzín

 

Nuklea medical center, s.r.o.

Bratislavská 2 602 00 63493560 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 
RIA laboratoř - oddělení imunoananlýzy a HPLC Bratislavská 2 602 00 26911817 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

RIA laboratoř

Bratislavská 2 602 00 25565052 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

FN Centrum molekulární biologie a genové terapie

Černopolní 9 613 00 25532219 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

DGR, spol. s r.o.

Šumavská 33 612 54 13038541 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

Ústav fyziky materiálů AV České republiky, v.v.i.

Žižkova 22 616 62 68081723 jiné nebezpečí

uzavřený RA zářič

 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
               
VÚT v Brně - Sklad VUT Toxler 3440, FS, USZ, SRD Veveří 95 602 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ústav analytické chemie Akademie Věd České republiky, v.v.i. Veveří 967/97 602 00 68081715 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Česká geologická služba Leitnerova 22 658 69 00025798 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
LABTECH s.r.o. Polní 23 639 00 44014643 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČS CNG Vemex s.r.o. (depo ČP) Opavská  8 66293 26448831 požár, výbuch CNG  
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 70890013 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany tř. Kpt. Jaroše 5 602 00 70565813 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Galerie Vaňkovka Brno Ve Vaňkovce 1 602 00 65413695 požár, únik RP nafta  
Heineken Česká republika, a.s Hlinky 160/12 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Gymnázium Vídeňská 55/47 639 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
RAPID SERVICE s.r.o. Vachova 39/3 602 00 25724053 únik NL Tetrachlorethylen  
 ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Tkalcovská 36/2 602 00 27597075 

požár, únik RP

P2 hořlavé plyny kat. 1 nebo 2 (isobutan, propylen)  
P5c hořlavé kapaliny  
P4 oxidující plyny  
únik NL E2 nebezpečnost pro životní prostředí prostředí   
E1 nebezpečnost pro životní prostředí prostředí   
Krajské ředitelství policie JMK (soukromá ČS)t3 Kounicova 24 611 32 75151499 požár, únik NL benzín  
Tuřany řeka Svitava, Černovický potok         přirozená povodeň voda 29
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 63
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 168
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 30
Tigerlak s.r.o. (hala III. a IV.) Kaštanová 528/34a 620 00 14802821

požár, únik NL, výbuch

vysoce hořlavé látky, oxidující látky  

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.,  areál velkoobchodního centra Makro (veřejná ČS)

ČS CNG

Kaštanová 506/50 620 00 26450691  požár, únik RP hořlavé kapaliny (benzín / nafta)  
hořlavé aerosoly  
hořlavé kapaliny   
oxidující kapaliny a pevné látky  
nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 a chronická 1  
            CNG  
AGRO Brno-Tuřany a.s. Kaštanová 499 620 00 29365619  požár, únik RP nafta  
ČS LPG Daros Plus s.r.o. Kaštanová 127   25538624 požár, výbuch LPG  
ČS LPG u ČS PHM Benzina a.s. Kaštanová

49.1655425N

16.6297475E

  49679597 požár, výbuch LPG  
ČS PHM HERBST AERO, a.s. Karkulínova 27 627 00 44013086  požár, únik RP letecký benzín  
ČS PHM AGRO Brno-Tuřany, a.s. (neveřejná)   Pratecká   12a   620 00   29365619    požár, únik RP nafta  
oleje  
vet. nákaza skot > 1 000
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. Saidova 5 620 00 27383407  požár, únik RP benzín / nafta  
Chemko, s. r.o. Jahodová 60 620 00 25013521  požár nafta  
FRISCHBETON s.r.o. Jahodová 60 620 00 40743187 požár, únik RP  lehký topný olej  
ČS PHM SWIETELSKY stavební, s.r.o. (neveřejná) Jahodová 60 620 00 48035599  požár, únik RP nafta  
Letiště Brno a.s.   904/1 627 00 26237920
požár, výbuch
LPG
 
jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Shell a.s. (areál Letiště Brno a.s.)   904/1 627 00 15890554 požár, výbuch letecký petrolej  
letecký benzín  
Letecká základna PČR-Tuřany 
 

 

 
  požár

letecký petrolej

nafta (dieselagregát)

do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2019  D1 (198,5 km)   627 00 65505107 požár, únik RP benzín / nafta

 

 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Čistírna odpaních vod Chrlická 552 664 42 46347275 únik RP, NCHL Chlornan sodný (koncentrát 12,3% aktivního chloru)

 

speciální diatermální oleje

prostředky k hygienizaci, úpravě a čištění odpadních vod

prostředek k redukci sirníkových sloučenin

 
Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o. Tuřanka 119 627 00 18627226 požár, únik RP oleje/nafta  
Ing. Josef Sklenář (Farma Ráječek) Ráječek 5b 620 00 60359935 požár, únik RP nafta  
ČS neveřejná (Svoboda a syn s.r.o.) Sladovnická 6   25548531 požár, únik RP nafta  
Porr a.s. Jahodová 58 620 00 43005560 požár, únik RP oleje
nafta
 
SERVIND s.r.o Medkova 865/5 627 00 48024546 požár, únik NL barvy, laky  
Garett Motion Czech republic s.r.o. Tuřanka 857/98c 627 00 06610005 požár, únik RP

 

hořlavé aerosoly 

hořlavé kapaliny

látky nebezpečné pro vodní prostředí

ropné produkty a alternativní paliva

 

 
Brněnská obalovna s.r.o. Jahodová 60   64506924 požár, únik RP asfalt  
lehký topný olej  
Útěchov           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Vinohrady ČS PHM Shell (8073) Žarošická 4315/17 628 00 69761841 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM UNICORN (UNIXAN s.r.o.) Žarošická 4301/19 628 00 29246008 požár, únik RP, výbuch  benzín / ### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ### /  Propan-Butan  
Hošek Motor, a.s. Žarošická  17 628 00 63484463 požár motorové oleje  
Žabovřesky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 2
752
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1398
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1679
ČS PHM Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Královopolská 3179/90 616 00 00781134 požár, únik RP benzín / nafta  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100

Biofyzikální ústav AV ČR

- ozařovna Chisostatu

Královopolská  135 612 65 68081707  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
LARS Chemie, spol. s r.o.  Minská  921/8 616 00 26936496  únik NCHL   toxické  
požár Hořlavé látky  
Žebětín Horákův žleb         přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Židenice řeka Svitava (Zábrdovice)         přirozená povodeň voda 5150
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5851
VD Letovice         zvláštní povodeň voda  
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Rokytova  1 615 00 26496178 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Zbrojovka Brno s.r.o. Lazaretní 1/7 615 00 26928787 výbuch střeliva do dlouhých zbraní  
únik RP, požár transformátorový olej  
Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3 636 00 60555530  požár, výbuch kyslík (zásobníky)
kyslík (na odděleních)
 
Koupaliště Zábrdovice Zábrdovická 158/13 615 00 26932211  únik NCHL chlor  

 SAKO Brno, a.s.

Divize ZEVO

Jedovnická  2 628 00  60713470 

požár, výbuch, únik RP

hořlavé kapaliny  
nafta  
acetylen  
kyslík  
únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
akutní toxicita - kyselina dusičná  
dráždivé a žíravé NCHL oxid vápenatý  
hydroxid vápenatý  
kyselina chlorovodíková  
hydroxid sodný   
fosforečnan sodný  
kyselina citronová  
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kulkova 4 615 00 26765306 požár barvy, ředidla  
Linde Gas - prodejní místo (!) (B) Kulkova 10 615 00 49935691 únik NCHL ethylenoxid  
požár, výbuch acetylen

 

Vodík, formovací plyn
 
požár, výbuch kyslík  
  Propan-Butan
 Propan
 Propan pohon
 
Genex CZ, s.r.o. Viniční 235 615 00 26249308  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
GeneProof, a.s. Viniční 235 615 00 26981947  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
LARS Chemie spol. s.r.o. Táborská 197 615 00 26936496  

hořlavé kapaliny

látky s akutní toxicitou

látky nebezpečné pro vodní prostředí E2

 
ITSELF s.r.o. Pálavského náměstí 11 628 00 18826016 požár, únik RP nafta  
STACHEMA CZ s.r.o. Pod sídlištěm 3988/3 636 00 46353747 požár Aceton
Benzín
Ethylacetát
Toluen
Butylacetát
 
Neveřejná ČS - Areál Rozvody tepla, spol. s.r.o. Životského 4453/15 618 00 26231433 požár, únik RP nafta  
HUNS GAS s.r.o. ČS LPG Kulkova 4 614 00 25277715 požár, výbuch LPG  

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.