Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Rosice  JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 5 290
říčka Bobrava Rosice       přirozená povodeň voda 56
zimní stadion Sportovní 103 665 01 22883274 únik NCHL amoniak 90 + 2000 návštěvníků
Moravský plynostav, a.s Zastávecká 371 665 01 46345957 požár, únik RP  ředidla, nátěry, barvy  
VTL plynovod Kamínky       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Rosice       požár, výbuch   zemní plyn    
VTL plynovod Velké Kamínky       požár, výbuch   zemní plyn    
  Rosice   665 01   jiné nebezpečí sesuvy  
VAS, a.s. ČOV - ÚV Rosice

49,18719N
16,37621E

Litostrovská

1062 665 01 49455842 únik NCHL, podpora požáru Chlornan sodný /manganistan draselný 1
ČS PHM Benzina Brněnská  1502 665 01 05718180  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
LPG autoplyn, MoToTes, s.r.o. Brněnská 1229 665 01 26973855 požár, výbuch  propan butan do 100
ČS PHM Adosa a.s. Zastávecká 1030 665 01 49448170 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
LPG /hoř.kapaliny  
B.C.S. s.r.o., ČSPHM Zastávecká 1267 665 01 25586459 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG / do 100
Říčanský potok         přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Babice u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Babice u Rosic)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Domašov ČS PHM Benzina Devět křížů I   595 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., Domašov Zemědělská 202 664 83 63492482 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
  látky nebezpečné pro vodní prostředí  
požár, výbuch bioplyn  
Stavounie-CZ s.r.o. Nová 200  664 83 46961691 požár, únik RP nafta  
ČS PHM - ŘSD SSÚD Domašov (neveřejná) k.ú. Domašov u Brna, p.č. 187/1     65993390 požár, únik RP nafta
 
 
benzín  
oleje  
ČOV Domašov k.ú. Domašov, p.č. 668/48       únik NCHL Síran železitý  
Úpravna Domašov k.ú. Domašov, p.č. 959       únik NCHL Chlornan sodný  
Kratochvilka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460
Zelenka s.r.o. Kratochvilka   664 91 60722932 veter. nákaza drůbež 4
požár, výbuch LPG  
Litostrov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Kamenolom Rosice (Hutira) k.ú. Litostrov 105   25597345 požár, únik RP nafta  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Lukovany JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 510
Ostrovačice ČS PHM 67 Veveří 212 664 81 26947315 požár, únik RP benzín/nafta  do 100
ČS Benzina č. 536 - autodrom (neveřejná)  Automotodrom    641 00 60728825 požár, únik RP benzín/nafta do 100
Zemědělské hospodářství Smutná k.ú. Ostrovačice, p.č. 102       požár, únik RP nafta  
ČS PHM D1 (Jerex a.s.) Veveří 210/18  664 81

05622905

požár, únik RP  benzín/nafta  
výbuch LPG  
Hošek motor Veveří 273 664 81 63484463

požár, únik RP

únik NCHL

převodový olej

chladící kapaliny

 
Příbram na Moravě JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 550
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Příbramský potok     664 84   přívalové srážky voda  
Zemědělské hospodářství Patočka k.ú. Příbram na Moravě, p.č. 285       požár, únik RP nafta  
Přibyslavice       471 27   jiné nebezpečí sesuvy  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM č. 512 LS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. Devět křížů II
D1-směr Praha (166,5 km)
   664 83  775209649 požár, únik RP, výbuch benzín/
nafta

CNG

 
ČS PHM č. 511 PS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. (katastr Velká Bíteš) Devět křížů I
D1-směr Brno (166,5 km)
  595 01 603712073 požár, únik RP, výbuch benzín/
nafta

 

CNG
 
Rudka říčka Bobrava     471 27   přirozená povodeň voda 11
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Farma Rudka Jaromír Blažek Areál zemědělského podniku p.č.

185/2, 185/4, 193/1, 194/1

  664 83   požár, únik RP nafta  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Říčany       664 82   jiné nebezpečí sesuvy  
Říčanský potok     664 82   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Startech s.r.o. Školní 354 664 82 63483751 požár, únik RP nafta /benzín
odpadní řezné emulze (oleje)
 
GenAgro Říčany, a.s. ČS PHM (neveřejná) Zemědělská  458 664 82 64506843 požár, únik RP nafta  
oleje  
veter. nákaza prasata 15
skot
Stanoviště JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 320
BPS Stanoviště s.r.o. - bioplynová stanice Stanoviště 77 664 84 29313015 požár, výbuch bioplyn  
Tetčice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 940
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
  Tetčice   664 17   jiné nebezpečí sesuvy  
Bobrava Tetčice   664 17   přirozená povodeň voda 211
          přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
VAS, a.s. ČOV

49,1706373N
16,4184103E

Mlýnská

368 664 17 49455842 oxidace, podpora požáru, únik NCHL  Kyslík  kapalný  
síran železitý  
Pila Tetčice a.s. Nádražní 60 664 17 25351591 požár, únik RP nafta  
oleje  
Újezd u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 230
Veverské Knínice Knínický potok, Veverka     664 81   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Zeměděl. společnost Veveří, a.s. (neveřejná) Veverské Knínice 305 664 81 2531679 požár, únik RP nafta  
VAS a.s. ČOV

49.2364008N

16.4080120E

302 664 81 49455842 únik NCHL síran železitý  
Vysoké Popovice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 600
VTL plynovod           zemní plyn    
ČS PHM RAPID OIL, s.r.o.  V.Popovice 268 664 84 27708659 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
nebezpečné odpady  
Zakřany Zakřanský potok         přívalové srážky voda  
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 760
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
AZOS s.r.o., ČS (neveřejná) Zakřany  119  664 84 49975749 požár, únik RP nafta 100
veter. nákaza skot  
Zemědělské hospodářství Rudolf k.ú. Zakřany, p.č. 7/2       požár, únik RP nafta  
Zálesná Zhoř           přívalové srážky voda  
  Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Zastávka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 2 450
          přívalové srážky voda  
Renomag, s.r.o. Cukrovarská 1266 664 84 49444557 oxidace, podpora požáru Kyslík stlačený  
výbuch, požár Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
požár, únik RL ropné produkty nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zastávka)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Zbraslav JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 180
VAS, a.s. ČOV 49,2200753N
16,3018349E
120 664 86 49455842 únik NCHL síran železitý 2
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Farma Zbraslav Pavel Nekuda st.p. 94/1, 94/2, 94/3 parc.č. 35 Zbraslav   664 84

70935424

požár, únik RP nafta  
PCM International Březina 454 664 84  29359902 požár, výbuch Ethanol    
Zbýšov JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 4 110
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zbýšov)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
  Zbýšov   664 11   jiné nebezpečí sesuvy  
ČS PHM Sklenářová Oslavanská   664 11 47871113 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
Paspol, s.r.o.   Havířská   679   664 11    41603591 požár, únik RP nafta  
jiné nebezpečí mazací oleje  
podporování požáru  Kyslík    
Koupaliště Zbýšov Majrov 627  664 11    únik NCHL Chlornan sodný  
Úpravna vody Zbýšov, Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 2455       únik NCHL Kapalný chlor  
ČOV Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 1709   664 11 49459058 únik NCHL Síran železitý  
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Rosice  JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 5 290
říčka Bobrava Rosice       přirozená povodeň voda 56
zimní stadion Sportovní 103 665 01 22883274 únik NCHL amoniak 90 + 2000 návštěvníků
Moravský plynostav, a.s Zastávecká 371 665 01 46345957 požár, únik RP  ředidla, nátěry, barvy  
VTL plynovod Kamínky       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Rosice       požár, výbuch   zemní plyn    
VTL plynovod Velké Kamínky       požár, výbuch   zemní plyn    
  Rosice   665 01   jiné nebezpečí sesuvy  
VAS, a.s. ČOV - ÚV Rosice

49,18719N
16,37621E

Litostrovská

1062 665 01 49455842 únik NCHL, podpora požáru Chlornan sodný /manganistan draselný 1
ČS PHM Benzina Brněnská  1502 665 01 05718180  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
LPG autoplyn, MoToTes, s.r.o. Brněnská 1229 665 01 26973855 požár, výbuch  propan butan do 100
ČS PHM Adosa a.s. Zastávecká 1030 665 01 49448170 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
LPG /hoř.kapaliny  
B.C.S. s.r.o., ČSPHM Zastávecká 1267 665 01 25586459 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG / do 100
Říčanský potok         přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Babice u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Babice u Rosic)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Domašov ČS PHM Benzina Devět křížů I   595 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., Domašov Zemědělská 202 664 83 63492482 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
  látky nebezpečné pro vodní prostředí  
požár, výbuch bioplyn  
Stavounie-CZ s.r.o. Nová 200  664 83 46961691 požár, únik RP nafta  
ČS PHM - ŘSD SSÚD Domašov (neveřejná) k.ú. Domašov u Brna, p.č. 187/1     65993390 požár, únik RP nafta
 
 
benzín  
oleje  
ČOV Domašov k.ú. Domašov, p.č. 668/48       únik NCHL Síran železitý  
Úpravna Domašov k.ú. Domašov, p.č. 959       únik NCHL Chlornan sodný  
Kratochvilka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460
Zelenka s.r.o. Kratochvilka   664 91 60722932 veter. nákaza drůbež 4
požár, výbuch LPG  
Litostrov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Kamenolom Rosice (Hutira) k.ú. Litostrov 105   25597345 požár, únik RP nafta  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Lukovany JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 510
Ostrovačice ČS PHM 67 Veveří 212 664 81 26947315 požár, únik RP benzín/nafta  do 100
ČS Benzina č. 536 - autodrom (neveřejná)  Automotodrom    641 00 60728825 požár, únik RP benzín/nafta do 100
Zemědělské hospodářství Smutná k.ú. Ostrovačice, p.č. 102       požár, únik RP nafta  
ČS PHM D1 (Jerex a.s.) Veveří 210/18  664 81

05622905

požár, únik RP  benzín/nafta  
výbuch LPG  
Hošek motor Veveří 273 664 81 63484463

požár, únik RP

únik NCHL

převodový olej

chladící kapaliny

 
Příbram na Moravě JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 550
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Příbramský potok     664 84   přívalové srážky voda  
Zemědělské hospodářství Patočka k.ú. Příbram na Moravě, p.č. 285       požár, únik RP nafta  
Přibyslavice       471 27   jiné nebezpečí sesuvy  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM č. 512 LS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. Devět křížů II
D1-směr Praha (166,5 km)
   664 83  775209649 požár, únik RP, výbuch benzín/
nafta

CNG

 
ČS PHM č. 511 PS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. (katastr Velká Bíteš) Devět křížů I
D1-směr Brno (166,5 km)
  595 01 603712073 požár, únik RP, výbuch benzín/
nafta

 

CNG
 
Rudka říčka Bobrava     471 27   přirozená povodeň voda 11
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Farma Rudka Jaromír Blažek Areál zemědělského podniku p.č.

185/2, 185/4, 193/1, 194/1

  664 83   požár, únik RP nafta  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Říčany       664 82   jiné nebezpečí sesuvy  
Říčanský potok     664 82   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Startech s.r.o. Školní 354 664 82 63483751 požár, únik RP nafta /benzín
odpadní řezné emulze (oleje)
 
GenAgro Říčany, a.s. ČS PHM (neveřejná) Zemědělská  458 664 82 64506843 požár, únik RP nafta  
oleje  
veter. nákaza prasata 15
skot
Stanoviště JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 320
BPS Stanoviště s.r.o. - bioplynová stanice Stanoviště 77 664 84 29313015 požár, výbuch bioplyn  
Tetčice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 940
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
  Tetčice   664 17   jiné nebezpečí sesuvy  
Bobrava Tetčice   664 17   přirozená povodeň voda 211
          přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
VAS, a.s. ČOV

49,1706373N
16,4184103E

Mlýnská

368 664 17 49455842 oxidace, podpora požáru, únik NCHL  Kyslík  kapalný  
síran železitý  
Pila Tetčice a.s. Nádražní 60 664 17 25351591 požár, únik RP nafta  
oleje  
Újezd u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 230
Veverské Knínice Knínický potok, Veverka     664 81   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Zeměděl. společnost Veveří, a.s. (neveřejná) Veverské Knínice 305 664 81 2531679 požár, únik RP nafta  
VAS a.s. ČOV

49.2364008N

16.4080120E

302 664 81 49455842 únik NCHL síran železitý  
Vysoké Popovice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 600
VTL plynovod           zemní plyn    
ČS PHM RAPID OIL, s.r.o.  V.Popovice 268 664 84 27708659 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
nebezpečné odpady  
Zakřany Zakřanský potok         přívalové srážky voda  
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 760
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
AZOS s.r.o., ČS (neveřejná) Zakřany  119  664 84 49975749 požár, únik RP nafta 100
veter. nákaza skot  
Zemědělské hospodářství Rudolf k.ú. Zakřany, p.č. 7/2       požár, únik RP nafta  
Zálesná Zhoř           přívalové srážky voda  
  Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Zastávka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 2 450
          přívalové srážky voda  
Renomag, s.r.o. Cukrovarská 1266 664 84 49444557 oxidace, podpora požáru Kyslík stlačený  
výbuch, požár Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
požár, únik RL ropné produkty nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zastávka)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Zbraslav JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 180
VAS, a.s. ČOV 49,2200753N
16,3018349E
120 664 86 49455842 únik NCHL síran železitý 2
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Farma Zbraslav Pavel Nekuda st.p. 94/1, 94/2, 94/3 parc.č. 35 Zbraslav   664 84

70935424

požár, únik RP nafta  
PCM International Březina 454 664 84  29359902 požár, výbuch Ethanol    
Zbýšov JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 4 110
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  

 Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zbýšov)

      00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
  Zbýšov   664 11   jiné nebezpečí sesuvy  
ČS PHM Sklenářová Oslavanská   664 11 47871113 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
Paspol, s.r.o.   Havířská   679   664 11    41603591 požár, únik RP nafta  
jiné nebezpečí mazací oleje  
podporování požáru  Kyslík    
Koupaliště Zbýšov Majrov 627  664 11    únik NCHL Chlornan sodný  
Úpravna vody Zbýšov, Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 2455       únik NCHL Kapalný chlor  
ČOV Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 1709   664 11 49459058 únik NCHL Síran železitý  

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami