Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bošovice Recovera Využití zdrojů a.s.       25638955 požár, únik RP hořlavé látky do 100
Heršpice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
MND, a.s. sonda Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
MND, a.s. nádrže ethanol Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol  
          přívalové srážky voda  
Hodějice řeka Litava         přirozená povodeň voda 300
Heršpický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
ČS PHM Benzina  Hodějice 347 684 01 14095670 požár, únik RP benzín/nafta do 100
ČS PHM Unicorn  Hodějice 302 684 01 29246008 požár, únik RP benzín/nafta do 100
Holubice Holubický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn   

 

RAKOVEC,a.s. Velešovice

 

Holubice

 

1

 

683 01

 

49976940

 

požár, výbuch

   
LPG  
Hostěrádky-Rešov VTL plynovod Hostěrádky       požár, výbuch   zemní plyn   
          přívalové srážky voda  
Hrušky  řeka Litava Hrušky       přirozená povodeň voda 162
          přívalové srážky voda  
Křenovice           přívalové srážky voda  
Rakovec Křenovice   683 52   přirozená povodeň voda 190
Rakovec Křenovice   683 52   ledové jevy voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
Rakovec a.s.       49976940 požár nafta  
Lovčičky           přívalové srážky voda  
Němčany  Němčanský potok         přívalové srážky voda  
Nížkovice  Nížkovický potok         přívalové srážky voda  
Agria a.s. - bioplynová stanice Nížkovice 74 684 01 60699175 výbuch, požár bioplyn  
Otnice  Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Otnice   683 54 63481821 požár, únik RP nafta do 100
Otnický, Bošovický potok         přívalové srážky voda  
Slavkov u Brna řeka Litava         přirozená povodeň voda 1
řeka Litava         ledové jevy voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
ČS PHM Shell 8555 Špitálská 1540 684 01 60727578 požár, únik RP, výbuch benzín nafta do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 428

Bučovická

49°9'11.06"N; 16°53'13.9"E

1455 684 01  65848489 požár, únik RP benzín/nafta do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Tyršova 619 684 01 70932581 požár, únik RP nafta  
ČS PHM Chemis Engine (neveřejná) U Splavu 1448 684 01 26216671  požár, únik RP benzín/nafta do 100
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) areál ACHP   684 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
AUTOTRANSPORT Matuštík s.r.o. (neveřejná) U Mlýna 1075 684 01 28273281 požár, únik RP nafta do 100
Agrokop CZ, a.s. U splavu 1421 684 01 29286719 únik NCHL

sklad pesticidů

4
Lohmann a Rauscher (!) Bučovická 256 684 01 18825869 požár, únik NCHL

ethylenoxid (!)

 
Devro s.r.o. Okružní 1438 684 01 27061973 požár, výbuch, únik NCHL

 

 

 

hořlavé kapaliny

kyslík

acetylen

látky nebezp. pro vodní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČS PHM TENRYU s.r.o.

 

Špitalská 1460 684 01 60727578 požár, únik RP, výbuch

benzín/nafta

 
LPG  
Šaratice řeka Litava         přirozená povodeň voda 50
          přívalové srážky voda  
ZEV Šaratice,a.s. Chaloupky 354 683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 5
ZEV Šaratice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Šaratice 354 683 52 63487896 požár, únik RP nafta do 100
Vážany nad Litavou Vážanský potok         přívalové srážky voda  
řeka Litava         přirozená povodeň voda 3
Velešovice  Rakovec         přirozená povodeň voda 11
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn   
Rakovec a.s. - bioplynová stanice Velešovice 1 683 01 49976940 výbuch, požár bioplyn  
Zbýšov  ZEV Šaratice,a.s. Zbýšov   683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 3+7
          přívalové srážky voda  
řeka Litava         ledové jevy voda  
řeka Litava         přirozená povodeň voda 124
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bošovice Recovera Využití zdrojů a.s.       25638955 požár, únik RP hořlavé látky do 100
Heršpice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
MND, a.s. sonda Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
MND, a.s. nádrže ethanol Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol  
          přívalové srážky voda  
Hodějice řeka Litava         přirozená povodeň voda 300
Heršpický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
ČS PHM Benzina  Hodějice 347 684 01 14095670 požár, únik RP benzín/nafta do 100
ČS PHM Unicorn  Hodějice 302 684 01 29246008 požár, únik RP benzín/nafta do 100
Holubice Holubický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn   

 

RAKOVEC,a.s. Velešovice

 

Holubice

 

1

 

683 01

 

49976940

 

požár, výbuch

   
LPG  
Hostěrádky-Rešov VTL plynovod Hostěrádky       požár, výbuch   zemní plyn   
          přívalové srážky voda  
Hrušky  řeka Litava Hrušky       přirozená povodeň voda 162
          přívalové srážky voda  
Křenovice           přívalové srážky voda  
Rakovec Křenovice   683 52   přirozená povodeň voda 190
Rakovec Křenovice   683 52   ledové jevy voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
Rakovec a.s.       49976940 požár nafta  
Lovčičky           přívalové srážky voda  
Němčany  Němčanský potok         přívalové srážky voda  
Nížkovice  Nížkovický potok         přívalové srážky voda  
Agria a.s. - bioplynová stanice Nížkovice 74 684 01 60699175 výbuch, požár bioplyn  
Otnice  Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Otnice   683 54 63481821 požár, únik RP nafta do 100
Otnický, Bošovický potok         přívalové srážky voda  
Slavkov u Brna řeka Litava         přirozená povodeň voda 1
řeka Litava         ledové jevy voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn   
ČS PHM Shell 8555 Špitálská 1540 684 01 60727578 požár, únik RP, výbuch benzín nafta do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 428

Bučovická

49°9'11.06"N; 16°53'13.9"E

1455 684 01  65848489 požár, únik RP benzín/nafta do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Tyršova 619 684 01 70932581 požár, únik RP nafta  
ČS PHM Chemis Engine (neveřejná) U Splavu 1448 684 01 26216671  požár, únik RP benzín/nafta do 100
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) areál ACHP   684 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
AUTOTRANSPORT Matuštík s.r.o. (neveřejná) U Mlýna 1075 684 01 28273281 požár, únik RP nafta do 100
Agrokop CZ, a.s. U splavu 1421 684 01 29286719 únik NCHL

sklad pesticidů

4
Lohmann a Rauscher (!) Bučovická 256 684 01 18825869 požár, únik NCHL

ethylenoxid (!)

 
Devro s.r.o. Okružní 1438 684 01 27061973 požár, výbuch, únik NCHL

 

 

 

hořlavé kapaliny

kyslík

acetylen

látky nebezp. pro vodní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČS PHM TENRYU s.r.o.

 

Špitalská 1460 684 01 60727578 požár, únik RP, výbuch

benzín/nafta

 
LPG  
Šaratice řeka Litava         přirozená povodeň voda 50
          přívalové srážky voda  
ZEV Šaratice,a.s. Chaloupky 354 683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 5
ZEV Šaratice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Šaratice 354 683 52 63487896 požár, únik RP nafta do 100
Vážany nad Litavou Vážanský potok         přívalové srážky voda  
řeka Litava         přirozená povodeň voda 3
Velešovice  Rakovec         přirozená povodeň voda 11
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn   
Rakovec a.s. - bioplynová stanice Velešovice 1 683 01 49976940 výbuch, požár bioplyn  
Zbýšov  ZEV Šaratice,a.s. Zbýšov   683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 3+7
          přívalové srážky voda  
řeka Litava         ledové jevy voda  
řeka Litava         přirozená povodeň voda 124

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami