Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Veselí nad Moravou

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Veselí nad Moravou

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Blatnice pod Sv. Antonínkem           přívalové srážky voda  
ČS PHM FastOil  Blatnická 1673 698 01 25277715 požár, výbuch, únik RP benzín,    > 100
nafta
Seiko Flowcontrol,spol.sr.o.   866 696 71 49448901 požár, výbuch, únik NCHL Argon  
Dusík stlačený  
Kyslík stlačený  
Hydraulický olej  
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
  VÍNO BLATEL, a.s.    855 696 71 47917709 únik RP nafta  
Hydroxid sodný  
Siempelkamp CZ s.r.o.   893 696 71 27727335 požár, výbuch nátěrové hmoty  
Blatnička BLATINIE, a.s. Blatnička 76  696 71 60710373 veter. nákaza drůbež 40/426
požár plastový granulát  
Alpak Trade s.r.o. Blatnička 76 696 71 25590791 požár Polypropylen  
Svodnice (potok)         přívalové srážky voda  
Hroznová Lhota Rolnická a.s. Hroznová Lhota Hroznová Lhota 410 696 63 65278941 veter. nákaza prasata 15/1236
 
Základní škola a mateřská škola Joži Uprky   318 696 63 75024381 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Hrubá Vrbka ČS PHM Horňácká farma s.r.o. - neveřejná Hrubá Vrbka 120 696 73 27697061  požár, únik RP nafta  
ČOV Hrubá Vrbka   48.8767872N
17.4722339E
696 73 49454544 únik NL Síran železitý - PIX 113  
Javorník řeka Velička         přirozená povodeň voda 31
ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Javorník 188 696 74 26916843 požár, únik RP Nafta motorová  
Motorový olej  
Autodoprava Jan Bančák 277 43439471 požár, únik RP Nafta motorová  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Kněždub           přívalové srážky voda  
řeka Velička         přirozená povodeň voda 436
ČOV Velička Kněždub
48.8985864N
17.3871611E
    71220925 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
Kozojídky Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 63 65278941 veter. nákaza prasata 30/472
Rolnická a.s. Hroznová Lhota - bioplynová stanice Kozojídky   696 36 65278941 požár, výbuch, únik NCHL bioplyn 10/50
ČS PHM - neveřejná Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 36 65278941 požár, únik RP nafta 10
 Kuželov Dúbrava - Agro a.s. Kuželov 48.8602789N, 17.4902386E 696 73 25513150 pořár, únik RP Nafta motorová  
požár, únik Motorový olej  
Lipov řeka Velička         přirozená povodeň voda 31
koupaliště Lipov Lipov   696 36 00285056 únich NCHL chlornan sodný  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM AGROLIP, a. s. - neveřejná Lipov   696 72 63495392 požár, únik RP nafta 10
AGROLIP a.s. Lipov   696 72 63495392 veter. nákaza skot 8
drůbež 2
Samostatně hospodařící rolníci spol. s r.o. Lipov 48.9060322N
17.4530092E
696 72 65276761 veterinární nákaza drůbež - krůty a krocani  
požár, únik RP Nafta motorová  
Louka řeka Velička         přirozená povodeň voda 14
          přívalové srážky voda  
Pivovar Louka Louka  59 696 76 05732115 únik NCHL Ethylenglykol  
Malá Vrbka           přívalové srážky voda  
Moravský Písek ČS CHEMIS ENGINE, a. s.  Revoluční 762 696 85 26216671 požár, únik RP benzín, nafta 50
ČS PHM BRITTERM s. r. o. - neveřejná Padělská 158 696 85 26303400 požár, únik RP nafta 10
Svornost Těmice, a.s. Morav.Písek   696 85 64511936 veter. nákaza prasata 10/2222
Domanínský potok         přívalové srážky voda  
koupaliště Moravský Písek Moravský Písek   696 85 00285137 únich NCHL chlor kapalný  
Signum spol. s r.o. Padělská 422 696 85 18200061 požár, únik RP Nafta motorová  
Schmolz + Bickenbach s.r.o. Kovodělská 62 696 85 25068903 požár, únik NCHL Motorový olej  
organické rozpouštědlo ISANE IP 175 - toxicita při vdechnutí   
Nová Lhota Lhotský potok  Nová Lhota       přívalové srážky voda  
  Uherskohradišťské Vápenky       přívalové srážky voda  
potok Zřídla Podširocké Mlýny       přívalové srážky voda  
  Hryzlácké Mlýny       přívalové srážky voda  
řeka Velička         přirozená povodeň voda 8
ZD Kvatro-Ekostatek, spol. s .r.o. Nová Lhota 48.8711706N
17.5944156E
  25583522  požár, únik RP Nafta motorová  
Radějov   rekreační oblast Lučina         požár lesy  
          přívalové srážky voda  
řeka Radějovka         přirozená povodeň   19
Strážnice

ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 411

 

 

Skalická

48°53'39.81"N; 17°17'51.93"E

 1423  696 62  87226758 požár, únik RP, výbuch benzín  
nafta  
LPG 19
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČSPHM EuroOil Skalická 1423 696 62 49679597 požár, výbuch LPG  
ČS PHM Benzina - Orlen Skalická 730 696 62 27682366 požár, únik RP, benzín 10
nafta
ČS PHM Žerotín a.s.  Za Drahou 1331 696 62 63495465 požár, únik RP benzín > 100
nafta  
Fornax s.r.o., ČS LPG Veselská 1354 696 62 47907479 požár, výbuch  LPG 20
kaučukové výrobky a směsi  
Toluen  
Žerotín,a.s. Za Drahou 1331 696 62 63495465 veter. nákaza, požár, únik NCHL skot 18/5829
Motorový olej  
Chlorid hlinitý  
Hydroxid sodný  
Hnojiva - ledek amonný, močovina, superfosfát, saletrosan  
 herbicidy, insekticidy, fungicidy  
Žerotín a. s. - bioplynová stanice Za Drahou 1331 696 62 63495465 požár, výbuch, únik NCHL bioplyn 85
skládka odpadu
město Strážnice
U Cihelny 1374 696 62 00285315 požár, jiné nebezpečí S-OO3  
řeka Morava         přirozená povodeň voda 5
4
SEAL Strážnice, spol. s r.o. Zámek 674 696 62 49972626 požár, únik NCHL Motorový olej  
Lakovna Kubica U Cihelny 1319 696 62 10577840 požár, únik NCHL Barvy, laky, ředidla  
koupaliště Strážnice Bzenecká 1533 696 62 29217610 únik NCHL Chlor kapalný  
chlornan sodný  
kyselina sírová  
  Navos, a.s., středisko Strážnice Krátká 850 696 62 47674857 požár, únik NCHL Transformátorový olej  
  GUMEX, spol. s r.o. Za Drahou 1856 696 62 49975366 požár pryž a plasty  
ČOV Strážnice, Vak Hodonín a.s. Luční 1716 696 62 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
Hydroxid sodný  
Kyselina sírová  
Suchov potok Kazivec         přirozená povodeň voda 9
          přívalové srážky voda  
Tvarožná Lhota rekreační oblast Lučina       požár lesy  
Velká nad Veličkou Kordárna a.s. Velká n/Veličkou 890 696 74 27758711 únik NCHL, požár formaldehyd  
Amoniak, vodný roztok 18%  
Hydroxid sodný  
Resorcin - formaldehydová pryskyřice - Penacolite® Resin R-50  
Transformátorový olej  
Kyselina chlorovodíková  
Chlorid Sodný  
Chlornan sodný  
Benzín automobilový - bezolovnatý  
Nafta motorová  
přírodní latex  
Syntetický latex  
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. U Kordárny   696 74 60747536 požár, únik RP nafta > 100
benzín
propan - butan
ČS PHM Jan Smrček s. r. o. - neveřejná Velká n/Veličkou 416 696 74 27740862 požár, únik RP nafta 10
řeka Velička Velká n/Veličkou       přirozená povodeň voda 27
          přívalové srážky voda  
Sběrné středisko odpadů a kompostárna (v areálu ČOV) Velká n/Veličkou   696 74 00285447 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3  
Síran železitý - PIX 113  
Farma Kvatro - Ekostatek Velká n/Veličkou 942 696 74 25583522 požár, únik RP nafta  
EG.D Rozvodna 110/20 kV Velká n/Veličkou
areál Kordárny
48.8891681N, 17.5091989E
  696 74 28085400 požár, únik RP Transformátorový olej  
Kyselina sírová  
Veselí nad Moravou řeka Morava         přirozená povodeň voda 52
řeka Morava         ledové jevy voda  
ČS PHM ZARIS Blatnická 1673 698 01 28448391 požár, únik RP benzín, nafta LPG > 100
LPG, Ing. Josef Slezák Náklí 1667 698 01 11518189 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, LPG > 100
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. tř. Masarykova 1689 698 01 60747536 požár, výbuch, únik RP Nafta motorová > 100
Benzín automobilový - bezolovnatý
Motorový olej
Ropné plyny zkapalněné
SÚS JMK
ČS PHM -neveřejná
Kollárova 1234 698 01 70932581 požár, únik RP
únik NL
nafta 20
Chlorid vápenatý
ČS PHM ZD Veselan- neveřejná Milokošť 314 698 01 46968067 požár, únik RP nafta 25
ČS PHM Z- Group Steel Holding a. s. - neveřejná Kollárova 1229 698 12 00011380 požár, únik RP nafta 12
ČS PHM -VHS Plus Vodohospodářské stavby, s. r. o. o.-neveřejná Masarykova 1197 698 14 46976469 požár, únik RP nafta 6
Ferromet Group s.r.o., techn.plyny Kollárova 1229 698 01 00000884 požár, výbuch  technické plyny  
ČS PHM UNICORN tř. Masarykova   698 01 26909383 požár, únik RP benzín / nafta > 100
Depo kolejových vozidel Brno, provozní jednotka Veselí nad Moravou Kollárova 924 698 23 70994226 požár, únik RP nafta / LTO 20 
Zemědělské družstvo Veselan Milokošť 314 698 01 46968067 veter. nákaza prasata 30/11971
koupaliště Veselí nad Moravou U stadionu   698 01 46936777 únik NCHL chlornan sodný  
Kyselina sírová  
Vodní elektrárna
 
Zámecká 13 698 01 26078201 požár, únik RP turbínový olej  
ČOV Veselí nad Moravou, Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. 48.9493569N
17.3682711E
  698 01 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
fotovoltaická elektrárna v areálu Z-Group Steel Holding Kollárova  1229 698 01   požár, únik NCHL Transformátorový olej  
EG.D Rozvodna 110/22 kV v areálu Z-Group Steel Holding Kollárova 1229 698 01 28085400 požár, únik NCHL Transformátorový olej  
### link article=4155 text=Kyselina sírová title=Kyselina sírová ###  
NÜSSLI (CZ) spol. s r.o. Masarykova  1194 698 01 25536699 požár hořlaviny I - II. třídy  
hořlaviny III - IV. třídy  
Z - Group Steel Holding a.s. Kollárova  1229 698 01 00011380 požár, únik NCHL, výbuch Nafta motorová  
Vodík  
fosfát  
Kyselina chlorovodíková  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Louh  
Vnorovy řeka Morava         ledové jevy voda  
řeka Morava         přirozená povodeň voda 3
          přívalové srážky voda  
ČS PHM AGRO Vnorovy a. s. - neveřejná Dražky 303 696 61 64508056 požár, únik RP, únik NCHL nafta 10
pesticidy   
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Blatnice pod Sv. Antonínkem           přívalové srážky voda  
ČS PHM FastOil  Blatnická 1673 698 01 25277715 požár, výbuch, únik RP benzín,    > 100
nafta
Seiko Flowcontrol,spol.sr.o.   866 696 71 49448901 požár, výbuch, únik NCHL Argon  
Dusík stlačený  
Kyslík stlačený  
Hydraulický olej  
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
  VÍNO BLATEL, a.s.    855 696 71 47917709 únik RP nafta  
Hydroxid sodný  
Siempelkamp CZ s.r.o.   893 696 71 27727335 požár, výbuch nátěrové hmoty  
Blatnička BLATINIE, a.s. Blatnička 76  696 71 60710373 veter. nákaza drůbež 40/426
požár plastový granulát  
Alpak Trade s.r.o. Blatnička 76 696 71 25590791 požár Polypropylen  
Svodnice (potok)         přívalové srážky voda  
Hroznová Lhota Rolnická a.s. Hroznová Lhota Hroznová Lhota 410 696 63 65278941 veter. nákaza prasata 15/1236
 
Základní škola a mateřská škola Joži Uprky   318 696 63 75024381 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Hrubá Vrbka ČS PHM Horňácká farma s.r.o. - neveřejná Hrubá Vrbka 120 696 73 27697061  požár, únik RP nafta  
ČOV Hrubá Vrbka   48.8767872N
17.4722339E
696 73 49454544 únik NL Síran železitý - PIX 113  
Javorník řeka Velička         přirozená povodeň voda 31
ŠTIPČÁK, spol. s r.o. Javorník 188 696 74 26916843 požár, únik RP Nafta motorová  
Motorový olej  
Autodoprava Jan Bančák 277 43439471 požár, únik RP Nafta motorová  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Kněždub           přívalové srážky voda  
řeka Velička         přirozená povodeň voda 436
ČOV Velička Kněždub
48.8985864N
17.3871611E
    71220925 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
Kozojídky Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 63 65278941 veter. nákaza prasata 30/472
Rolnická a.s. Hroznová Lhota - bioplynová stanice Kozojídky   696 36 65278941 požár, výbuch, únik NCHL bioplyn 10/50
ČS PHM - neveřejná Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 36 65278941 požár, únik RP nafta 10
 Kuželov Dúbrava - Agro a.s. Kuželov 48.8602789N, 17.4902386E 696 73 25513150 pořár, únik RP Nafta motorová  
požár, únik Motorový olej  
Lipov řeka Velička         přirozená povodeň voda 31
koupaliště Lipov Lipov   696 36 00285056 únich NCHL chlornan sodný  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM AGROLIP, a. s. - neveřejná Lipov   696 72 63495392 požár, únik RP nafta 10
AGROLIP a.s. Lipov   696 72 63495392 veter. nákaza skot 8
drůbež 2
Samostatně hospodařící rolníci spol. s r.o. Lipov 48.9060322N
17.4530092E
696 72 65276761 veterinární nákaza drůbež - krůty a krocani  
požár, únik RP Nafta motorová  
Louka řeka Velička         přirozená povodeň voda 14
          přívalové srážky voda  
Pivovar Louka Louka  59 696 76 05732115 únik NCHL Ethylenglykol  
Malá Vrbka           přívalové srážky voda  
Moravský Písek ČS CHEMIS ENGINE, a. s.  Revoluční 762 696 85 26216671 požár, únik RP benzín, nafta 50
ČS PHM BRITTERM s. r. o. - neveřejná Padělská 158 696 85 26303400 požár, únik RP nafta 10
Svornost Těmice, a.s. Morav.Písek   696 85 64511936 veter. nákaza prasata 10/2222
Domanínský potok         přívalové srážky voda  
koupaliště Moravský Písek Moravský Písek   696 85 00285137 únich NCHL chlor kapalný  
Signum spol. s r.o. Padělská 422 696 85 18200061 požár, únik RP Nafta motorová  
Schmolz + Bickenbach s.r.o. Kovodělská 62 696 85 25068903 požár, únik NCHL Motorový olej  
organické rozpouštědlo ISANE IP 175 - toxicita při vdechnutí   
Nová Lhota Lhotský potok  Nová Lhota       přívalové srážky voda  
  Uherskohradišťské Vápenky       přívalové srážky voda  
potok Zřídla Podširocké Mlýny       přívalové srážky voda  
  Hryzlácké Mlýny       přívalové srážky voda  
řeka Velička         přirozená povodeň voda 8
ZD Kvatro-Ekostatek, spol. s .r.o. Nová Lhota 48.8711706N
17.5944156E
  25583522  požár, únik RP Nafta motorová  
Radějov   rekreační oblast Lučina         požár lesy  
          přívalové srážky voda  
řeka Radějovka         přirozená povodeň   19
Strážnice

ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 411

 

 

Skalická

48°53'39.81"N; 17°17'51.93"E

 1423  696 62  87226758 požár, únik RP, výbuch benzín  
nafta  
LPG 19
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČSPHM EuroOil Skalická 1423 696 62 49679597 požár, výbuch LPG  
ČS PHM Benzina - Orlen Skalická 730 696 62 27682366 požár, únik RP, benzín 10
nafta
ČS PHM Žerotín a.s.  Za Drahou 1331 696 62 63495465 požár, únik RP benzín > 100
nafta  
Fornax s.r.o., ČS LPG Veselská 1354 696 62 47907479 požár, výbuch  LPG 20
kaučukové výrobky a směsi  
Toluen  
Žerotín,a.s. Za Drahou 1331 696 62 63495465 veter. nákaza, požár, únik NCHL skot 18/5829
Motorový olej  
Chlorid hlinitý  
Hydroxid sodný  
Hnojiva - ledek amonný, močovina, superfosfát, saletrosan  
 herbicidy, insekticidy, fungicidy  
Žerotín a. s. - bioplynová stanice Za Drahou 1331 696 62 63495465 požár, výbuch, únik NCHL bioplyn 85
skládka odpadu
město Strážnice
U Cihelny 1374 696 62 00285315 požár, jiné nebezpečí S-OO3  
řeka Morava         přirozená povodeň voda 5
4
SEAL Strážnice, spol. s r.o. Zámek 674 696 62 49972626 požár, únik NCHL Motorový olej  
Lakovna Kubica U Cihelny 1319 696 62 10577840 požár, únik NCHL Barvy, laky, ředidla  
koupaliště Strážnice Bzenecká 1533 696 62 29217610 únik NCHL Chlor kapalný  
chlornan sodný  
kyselina sírová  
  Navos, a.s., středisko Strážnice Krátká 850 696 62 47674857 požár, únik NCHL Transformátorový olej  
  GUMEX, spol. s r.o. Za Drahou 1856 696 62 49975366 požár pryž a plasty  
ČOV Strážnice, Vak Hodonín a.s. Luční 1716 696 62 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
Hydroxid sodný  
Kyselina sírová  
Suchov potok Kazivec         přirozená povodeň voda 9
          přívalové srážky voda  
Tvarožná Lhota rekreační oblast Lučina       požár lesy  
Velká nad Veličkou Kordárna a.s. Velká n/Veličkou 890 696 74 27758711 únik NCHL, požár formaldehyd  
Amoniak, vodný roztok 18%  
Hydroxid sodný  
Resorcin - formaldehydová pryskyřice - Penacolite® Resin R-50  
Transformátorový olej  
Kyselina chlorovodíková  
Chlorid Sodný  
Chlornan sodný  
Benzín automobilový - bezolovnatý  
Nafta motorová  
přírodní latex  
Syntetický latex  
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. U Kordárny   696 74 60747536 požár, únik RP nafta > 100
benzín
propan - butan
ČS PHM Jan Smrček s. r. o. - neveřejná Velká n/Veličkou 416 696 74 27740862 požár, únik RP nafta 10
řeka Velička Velká n/Veličkou       přirozená povodeň voda 27
          přívalové srážky voda  
Sběrné středisko odpadů a kompostárna (v areálu ČOV) Velká n/Veličkou   696 74 00285447 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3  
Síran železitý - PIX 113  
Farma Kvatro - Ekostatek Velká n/Veličkou 942 696 74 25583522 požár, únik RP nafta  
EG.D Rozvodna 110/20 kV Velká n/Veličkou
areál Kordárny
48.8891681N, 17.5091989E
  696 74 28085400 požár, únik RP Transformátorový olej  
Kyselina sírová  
Veselí nad Moravou řeka Morava         přirozená povodeň voda 52
řeka Morava         ledové jevy voda  
ČS PHM ZARIS Blatnická 1673 698 01 28448391 požár, únik RP benzín, nafta LPG > 100
LPG, Ing. Josef Slezák Náklí 1667 698 01 11518189 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, LPG > 100
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. tř. Masarykova 1689 698 01 60747536 požár, výbuch, únik RP Nafta motorová > 100
Benzín automobilový - bezolovnatý
Motorový olej
Ropné plyny zkapalněné
SÚS JMK
ČS PHM -neveřejná
Kollárova 1234 698 01 70932581 požár, únik RP
únik NL
nafta 20
Chlorid vápenatý
ČS PHM ZD Veselan- neveřejná Milokošť 314 698 01 46968067 požár, únik RP nafta 25
ČS PHM Z- Group Steel Holding a. s. - neveřejná Kollárova 1229 698 12 00011380 požár, únik RP nafta 12
ČS PHM -VHS Plus Vodohospodářské stavby, s. r. o. o.-neveřejná Masarykova 1197 698 14 46976469 požár, únik RP nafta 6
Ferromet Group s.r.o., techn.plyny Kollárova 1229 698 01 00000884 požár, výbuch  technické plyny  
ČS PHM UNICORN tř. Masarykova   698 01 26909383 požár, únik RP benzín / nafta > 100
Depo kolejových vozidel Brno, provozní jednotka Veselí nad Moravou Kollárova 924 698 23 70994226 požár, únik RP nafta / LTO 20 
Zemědělské družstvo Veselan Milokošť 314 698 01 46968067 veter. nákaza prasata 30/11971
koupaliště Veselí nad Moravou U stadionu   698 01 46936777 únik NCHL chlornan sodný  
Kyselina sírová  
Vodní elektrárna
 
Zámecká 13 698 01 26078201 požár, únik RP turbínový olej  
ČOV Veselí nad Moravou, Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. 48.9493569N
17.3682711E
  698 01 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
fotovoltaická elektrárna v areálu Z-Group Steel Holding Kollárova  1229 698 01   požár, únik NCHL Transformátorový olej  
EG.D Rozvodna 110/22 kV v areálu Z-Group Steel Holding Kollárova 1229 698 01 28085400 požár, únik NCHL Transformátorový olej  
### link article=4155 text=Kyselina sírová title=Kyselina sírová ###  
NÜSSLI (CZ) spol. s r.o. Masarykova  1194 698 01 25536699 požár hořlaviny I - II. třídy  
hořlaviny III - IV. třídy  
Z - Group Steel Holding a.s. Kollárova  1229 698 01 00011380 požár, únik NCHL, výbuch Nafta motorová  
Vodík  
fosfát  
Kyselina chlorovodíková  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Louh  
Vnorovy řeka Morava         ledové jevy voda  
řeka Morava         přirozená povodeň voda 3
          přívalové srážky voda  
ČS PHM AGRO Vnorovy a. s. - neveřejná Dražky 303 696 61 64508056 požár, únik RP, únik NCHL nafta 10
pesticidy   

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami