Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Kontaktní osoba Kontakt Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh množ. (t, ks) počet osob
Bohdalice - Pavlovice VTL plynovod Bohdalice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Pavlovický potok Pavlovice           přívalové srážky voda    
  Bohdalice           přívalové srážky voda    
FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 Milena Germaničová 725 654 380 požár Polypropylen 10 000 kg  
Strojírny Bohdalice a.s. Bohdalice 63 683 41 45274029   517 326 621   oxidující plyny 6 t  
Bohdalice-Pavlovice - místní část Manerov Austin Powder Service CZ s.r.o., areál skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 Ing. Josef Stavinoha
Pumel Miloslav
739 531 085
737 208 026
výbuch, požár výbušné látky 194 t  
Austin Detonator s.r.o., areáln skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916 vedoucí skladů
zástupce vedoucího skladů
vedoucí střediska expedice
ostraha - mimopracovní doba
777 531 468
774 502 490
739 291 082
736 626 203
výbuch, požár výbušné látky 544 t  
Březina VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Dětkovice Dětkovický potok             přívalové srážky voda    
Drnovice ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 Jan Kaňa 775 552 606 požár, únik RP nafta 36 t do 100
Drnůvka             přívalové srážky voda    
Drysice LUCIDUM MILLENIO s.r.o. Drysice  126 683 21 28632940 Mgr. Piotr Sowa 777647474 veter. nákaza brojler 38 000 10
VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Habrovany  Habrovanský potok             přívalové srážky voda    
VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 Petra Chmelařová 777 710 045 veter. nákaza drůbež 65 000 1
777 710 043 prasata 2000 1
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hlubočany   682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta/benzín 16/16 do 100
Hlubočanský potok             přívalové srážky voda    Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice           přirozená povodeň voda Q20 22
Q100 28

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 42
Heroltice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 147
VTL plynovod Heroltice       RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     

ZOD Švábenice ČS PHM (neveřejná)
Hoštice   682 01 00141640 Ing. M. Cvek 517 324 241 požár, únik RP nafta 67 do 100
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Hvězdlička Nové Hvězdlice           přívalové srážky voda    
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice           přívalové srážky voda    
Ivanovice na Hané řeka Haná             přirozená povodeň voda Q100 91
VD Opatovice (řeka Malá Haná)            dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 1487
Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 MVDr. Jiří Nepeřený, Ph.D. 517 318 553 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze
požár líh 5 m3  
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Ivanovice n/H. 348 683 23 00141640 Pavel Černý

603 477 458

požár, únik RP nafta 67 do 100
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 Miroslav Janeček DiS. 517 363 387 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,1 ha nelze
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Ivanovice n/H. - ulice Družstevní 814/20 683 23 00141640 Emilie Chytilová 737 609 534
517 363 230
veter. nákaza skot 292 8
ČS PHM MOL Tyršova 42 683 23 04657128 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 007 552

požár, únik RP benzín / nafta

32 m3 / 32 m3

do 100
  Ivanovice na Hané           přívalové srážky voda    
Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 Tenčík 602 592 955 požár plastový granulát 268 m3  
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 vrátnice
Roman Přikryl
517 321 116
602 580 295
požár, únik RP sklad HK - oleje
obrobna - oleje
lisovna fpcz - oleje
lisovna facz - oleje
nářaďovna - oleje
6 200l
14 000 l
3 265 l
4 500 l
1 200 l
 
Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 Ivo Tomášek, jednatel
Marek Novák
602 739 878
724 024 780
požár, únik RP oleje 1 m3  
nafta 2 m3    
Ivanovice na Hané - místní část Chvalkovice na Hané  VD Opatovice (řeka Malá Haná) Chvalkovice na Hané       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 288
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané           přívalové srážky voda    
Ježkovice potok Drnůvka             přívalové srážky voda    
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  133 682 01 63481821  Jan Homola 777 710 024 požár, únik RP nafta 20 do 100
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 121
              přívalové srážky voda    
Kozlany XAVERgen,a.s.Žižkova 286/12,Říčany u Prahy Kozlany    683 41 27460363 Milan Konvalinka 602 784 033 veter. nákaza drůbež 130 000 7
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 Marta Křížová
vedoucí skládky
517 344 318
fax
517 344 452
požár, jiné nebezpečí S-OO3    
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 01 49435612 Marta Křížová 517 358 278 požár, únik RP nafta 10 do 100
potok Runza, Rostěnický potok             přívalové srážky voda    


Krásensko 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739

Ing. Ladislav Ševčík

721 735 979

požár, únik RP nafta 32 do 100
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739

Ing. Bohuslav

602 532 351

veter. nákaza skot 800 10
ovce 200 3
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 Zdeněk Králíček, preventista PO
Karel Zeman, preventista PO
604 221 998
603 489 390
požár, únik RP nafta 3500 l  
transformátorový olej 1980 l  
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 Antonín Blažek 608 360 644 veter. nákaza drůbež 60 000 1
Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná) Kučerov 71 682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta 20 do 100
              přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 361 683 03   Veselý Roman 603 456 441 požár, únik RP benzín / nafta - / 12 do 100
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 Radomír Musil 724 577 321 požár, únik RP nafta 20 do 100
ČS LPG Luleč parc.č.739/69 683 03 25916068 Ing. Kumecký   požár, výbuch LPG 29 do 100
Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) Luleč   683 03 70417679 Vařeka
vedoucí provozu
602 734 614
728 251 918
požár, únik RP nafta 17 m3 do 100
požár, výbuch LPG 15 m3  
požár hořlavé kapaliny 15 000 l  
Lysovice                přívalové srážky voda    
Medlovice  Medlovický potok             přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Medlovice   683 23 00141640  Ing. M Cvek 517 324 241 požár, únik RP nafta 60 do 100
Moravské Málkovice               přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Nemojany  potok Luštínek             přívalové srážky voda    
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 50
Olšany  Habrovanský potok             přívalové srážky voda    
Orlovice Medlovický potok             přívalové srážky voda    
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 Ing. Zbyněk Skácel 602 771 261 veter. nákaza  drůbež 12 000 2
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná)         Ing. M. Cvek 517 732 241 požár, únik RP nafta 60 t  
Podbřežice Podbřežický potok             přívalové srážky voda    
Podomí               přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch  zemní plyn     
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky           přívalové srážky voda    
  Moravské Prusy           přívalové srážky voda    
VTL plynovod  Boškůvky       RWE GasNet dispečink   800 11 33 55   požár, výbuch  zemní plyn     
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy     00141640 Josef Shromáždil 737 788 870 požár, únik RP nafta 67 do 100
Pustiměř ČS PHM Shell (8106) R-46  směr Brno 683 21 28635787 Tomáš Pavlůsek        Blanka Kaplánková 731415221 774101166 požár, únik RP benzín / nafta 51,7 t/ 63,8 t do 100
ČS PHM MOL Česká republika s.r.o. R-46 směr Olomouc 683 21  67571093 Korcová Iveta

775 122 770 (nájemce)

721 006 197

požár, únik RP benzín / nafta 64 m3 / 114 m3 do 100
požár, výbuch LPG 9 100 l  
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 Mojmír Šmehlík 602 841 000 požár, únik RP nafta 20 do 100
              přívalové srážky voda    
Pustiměř - místní část Pustiměřské Prusy EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu)  Pustiměřské Prusy  268  683 21 15526305  Baláč Jaroslav
vedoucí provozu 
517 347 991
724 080 722 
požár, únik NCHL spalovna NO    
požár hořlaviny II.-IV. kat 36 m3  
VTL plynovod Pustiměřské Prusy       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice           přívalové srážky voda   <20 RD
Radslavice   Radslavičky           přívalové srážky voda    
Rostěnice - Zvonovice Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice   682 01 63481821 Libor Slabý
Martin Ryšánek, obsluha stanice
777 710 021
777 710 039
výbuch, požár bioplyn    
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice   682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta 36,5 do 100
                     
Rousínov ČS PHM Benzina Slavkovská 941 (sjezd D1) 683 01 64450953 Jana Spáčilová 604 150 419 požár, únik RP benzín / nafta 47 m3 / 79 m3 do 100
ČS LPG Autocentrum Rousínov Slavkovská   683 01   Krahulec 517 370 015 požár, výbuch LPG 4,8 do 100
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch  zemní plyn     
potok Rakovec                    
Rousínov           přirozená povodeň voda Q100 24
Habrovanský potok Rousínov           přívalové srážky voda    
Rousínov - místní část Čechyně potok Rakovec Čechyně           přirozená povodeň voda Q100 76
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 427  

Čechyně

49°12'28.52"N; 16°53'39.99"E

 169 683 01  06484948  Kostelková Gabriela  

721 342 082 (nájemce)

735 720 427 (čerpací stanice)

 požár, únik RP  benzín / nafta 40.906 l / 19.870 l  do 100
Rousínov - místní část Slavíkovice potok Rakovec Slavíkovice           přirozená povodeň voda Q100 113
Rousínov - místní část Rousínovec potok Rakovec Rousínovec           přirozená povodeň voda Q100 126
Rousínov - místní část Královopolské Vážany Vážanský potok Královopolské Vážany           přívalové srážky voda    
Rousínov - místní část Vítovice Vítovický potok Vítovice           přívalové srážky voda    
Ruprechtov               přívalové srážky voda    
Rybníček Korytový potok             přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Rybníček 57 682 01 00141640 Ing. M. Cvek 517 732 241 požár, únik RP nafta 67 do 100
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 obsluha BPS 608 066 136 výbuch, požár bioplyn   1
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček  57 682 01 00141640 Ing. Milan Lutonský  737 970 567
517 365 225
veter. nákaza  skot 645 20
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 Ing. Zdenek Svoboda 607 692 422 požár, únik RP nafta 1,6 do 100
Švábenice Švábenický potok             přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 Josef Shromáždil 737 788 870 požár, únik RP nafta 25 do 100
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 Ing. František Bureš 731 462 624 výbuch, požár bioplyn    
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 Ing. František Bureš 731 462 624 požár, únik RP nafta 16 do 100
Topolany řeka Haná             přirozená povodeň voda Q20 2
Q100 16
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 183
Lukový potok             přívalové srážky voda    
Tučapy Rostěnice,a.s. Tučapy   683 01 63481821 Jindřiška Adamcová 775 771 002 veter. nákaza drůbež 30 000 1
prasata 550
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 46
potok Habrůvka             přívalové srážky voda    
Vážany               přívalové srážky voda    
Vyškov řeka Haná   Vyškov           přirozená povodeň voda Q20 2
Q100 2194
  Vyškov           přívalové srážky voda    
VTL plynovod Marchanické pole       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
VD Opatovice (řeka Malá Haná)  Vyškov - předměstí       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 4509
Vyškov - město                 116
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   Silvie Moulisová 731 376 749 výbuch výbušniny 10750 kg NEQ  
LUKROM, s.r.o. Na Hraničkách 589/34 682 01 18188281 Ing. Jiří Rotrekl 724 108 315 požár, únik NCHL NCHL / pesticidy 44 t do 100
požár, únik RP nafta 12 000 l  
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 64450953  (27597075) Harásek Zbyněk 603 471 650 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 32 m3 / 64 m3 / 9700 l do 100
ČS PHM Shell (8102) Brněnská 366/25 682 11 49130889 Simona Žilková             Jiřina Domanská 725745330 605578230 požár, únik RP benzín /nafta 35,8 t/ 41,5 t do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2307 Brněnská 214 682 01 47874741 Ing. Ladislav Kadlec 602 821 265 požár, únik RP benzín / nafta 46,5t/50,7t do 100
ČS PHM ÖMV Dědická 696 682 01 48038687 Ing. František Pytela 517 343 880
603 475 419
požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 29 m3/ 34 m3/ 4,85 m3 do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. D1 (směr Brno)   682 01 61727032 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 006 210

požár, únik RP benzín / nafta

60 m3 / 60 m3

do 100
požár, výbuch LPG

4850 l

 
ČS PHM CAROIL, a.s. Krátká 596/4 682 01 01783122 Jiří Vinter 608 778 065 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol E85 / LPG / 40/40/20/
4,85/0,455 
do 100
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 Jaroslav Polišenský 517 317 111 požár, únik RP nafta 132 do 100
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 Hrazdíra Antonín 517 333 660 požár, únik RP nafta 20 do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 Dvořák Pavel 517 348 241
737 237 057
požár, únik RP nafta 10 m3  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Kroměřížská 709 683 01 61727032 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 006 192

požár, únik RP

benzín/nafta

75 m3 / 50 m3

do 100
LPG Vyškov Marchanice   683 01   Veverka, Vágner 777 505 750 požár, výbuch LPG 13,5 do 100
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 velitel stanice 950 641 116 požár, únik RP nafta 9 < 100
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG (B) Krátká 713/8 682 01 27772102 Kumecký, Kovář 777 284 078 výbuch, požár propan 224 t < 100
butan 216 t < 100
REBIOS spol. s r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 Bc. Petr Bárek 739 362 780 výbuch, požár bioplyn   6
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 Ing. Josef Odrazil 517 315 160 požár, výbuch kapalný kyslík 10  
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 centrální dispečink 110kV (trvalá obsluha) 545 142 212
606 639 015
požár, únik RP transformátorový olej 26 700 kg  
ČS CNG (Caroil, a.s.) Sochorova 49.287556, 17.007528 682 01 01783122 Dušan Matýska 530 506 175
737 252 757
požár, únik RP CNG 0,45t  
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 Stanislav Sychra 602 687 999 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat 20 000 l  
TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 Teodor Kudlička, jednatel
František Lička, vedoucí provozu
602 724 549
602 586 307
požár termoplasty 47 t  
VaK, a.s. (centrála a ředitelství) Brněnská 410/13 682 01 49454587   517 324 930
800 137 239
únik NCHL Chlornan sodný 1000 l  
SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 správce objektu
technický správce objektu
734 524 697
736 500 756
požár hořlavé kapaliny 7 m3  
VaK, a.s ČOV Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 vedoucí střediska
strojník
517 346 021
517 346 060
únik NCHL Síran železitý 5 m3  
požár, výbuch bioplyn 350 m3  
ROSTEX Vyškov s.r.o. Kyslíková stanice Dědická 190/17 682 01 25519671 František Orálek, vedoucí 724 116 091
517 316 111
požár, výbuch Kyslík 1200 l  
ROMPA spol. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 Jakub Závodský, vedoucí údržby
Kamil koudelka, předák výroby
773 743 723
777 477 438
požár, únik RP transformátorový olej 3000 l  
LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 Pavel Bartošek, správce 734 792 367 požár, únik RP oleje 6 400 l  
HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 63475073 Mgr. Eva Vavrouchová, ředitelka
Ing. Josef Langer, údržba
603 468 211
734 262 142
požár, výbuch Kyslík 3 200 kg  
výbuch dusík 10 000 kg  
požár hořlavé kapaliny 1 000 kg  
LAZAM CZ s.r.o. Svatopluka Čecha 202/10 682 01 29356237 Ing. Petr Jašíček, jednatel
Petr Vojtek, vedoucí
739 052 194
702 077 001
požár, výbuch kyslík 1850 l  
Vyškov - místní část Opatovice řeka Malá Haná Opatovice           přirozená povodeň voda Q100 59
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 279
Vyškov - místní část Dědice řeka Haná Dědice           přirozená povodeň voda Q100 252
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Dědice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 1130
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 Ing. Cyril Sigmund 602 705 639 veter. nákaza drůbež 22 503 3
VTL plynovod Dědice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
  Dědice           přívalové srážky voda    
Vyškov - místní část Pazderna VD Opatovice (řeka Malá Haná) Pazderna       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 306
Vyškov - místní část Brňany - Křečkovice  řeka Haná Brňany - Křečkovice           ledové jevy voda    
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Brňany - Křečkovice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 411
Vyškov - místní část Lhota    Lhota           přívalové srážky voda    
VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Lhota   682 02 49454587 Michal Zapletal 517 360 343
727 825 189
únik NCHL Chlor  700 l  
Zelená Hora farma Bartošek Zelená Hora   683 21 48837113 Vojtěch Bartošek st. 731 408 271 veterinární nákaza prasata 220 4
Zvětšit tabulku

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Kontaktní osoba Kontakt Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh množ. (t, ks) počet osob
Bohdalice - Pavlovice VTL plynovod Bohdalice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Pavlovický potok Pavlovice           přívalové srážky voda    
  Bohdalice           přívalové srážky voda    
FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 Milena Germaničová 725 654 380 požár Polypropylen 10 000 kg  
Strojírny Bohdalice a.s. Bohdalice 63 683 41 45274029   517 326 621   oxidující plyny 6 t  
Bohdalice-Pavlovice - místní část Manerov Austin Powder Service CZ s.r.o., areál skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 Ing. Josef Stavinoha
Pumel Miloslav
739 531 085
737 208 026
výbuch, požár výbušné látky 194 t  
Austin Detonator s.r.o., areáln skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916 vedoucí skladů
zástupce vedoucího skladů
vedoucí střediska expedice
ostraha - mimopracovní doba
777 531 468
774 502 490
739 291 082
736 626 203
výbuch, požár výbušné látky 544 t  
Březina VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Dětkovice Dětkovický potok             přívalové srážky voda    
Drnovice ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 Jan Kaňa 775 552 606 požár, únik RP nafta 36 t do 100
Drnůvka             přívalové srážky voda    
Drysice LUCIDUM MILLENIO s.r.o. Drysice  126 683 21 28632940 Mgr. Piotr Sowa 777647474 veter. nákaza brojler 38 000 10
VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Habrovany  Habrovanský potok             přívalové srážky voda    
VTL plynovod         RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 Petra Chmelařová 777 710 045 veter. nákaza drůbež 65 000 1
777 710 043 prasata 2000 1
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hlubočany   682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta/benzín 16/16 do 100
Hlubočanský potok             přívalové srážky voda    Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice           přirozená povodeň voda Q20 22
Q100 28

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 42
Heroltice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 147
VTL plynovod Heroltice       RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     

ZOD Švábenice ČS PHM (neveřejná)
Hoštice   682 01 00141640 Ing. M. Cvek 517 324 241 požár, únik RP nafta 67 do 100
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Hvězdlička Nové Hvězdlice           přívalové srážky voda    
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice           přívalové srážky voda    
Ivanovice na Hané řeka Haná             přirozená povodeň voda Q100 91
VD Opatovice (řeka Malá Haná)            dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 1487
Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 MVDr. Jiří Nepeřený, Ph.D. 517 318 553 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze
požár líh 5 m3  
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Ivanovice n/H. 348 683 23 00141640 Pavel Černý

603 477 458

požár, únik RP nafta 67 do 100
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 Miroslav Janeček DiS. 517 363 387 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,1 ha nelze
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Ivanovice n/H. - ulice Družstevní 814/20 683 23 00141640 Emilie Chytilová 737 609 534
517 363 230
veter. nákaza skot 292 8
ČS PHM MOL Tyršova 42 683 23 04657128 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 007 552

požár, únik RP benzín / nafta

32 m3 / 32 m3

do 100
  Ivanovice na Hané           přívalové srážky voda    
Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 Tenčík 602 592 955 požár plastový granulát 268 m3  
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 vrátnice
Roman Přikryl
517 321 116
602 580 295
požár, únik RP sklad HK - oleje
obrobna - oleje
lisovna fpcz - oleje
lisovna facz - oleje
nářaďovna - oleje
6 200l
14 000 l
3 265 l
4 500 l
1 200 l
 
Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 Ivo Tomášek, jednatel
Marek Novák
602 739 878
724 024 780
požár, únik RP oleje 1 m3  
nafta 2 m3    
Ivanovice na Hané - místní část Chvalkovice na Hané  VD Opatovice (řeka Malá Haná) Chvalkovice na Hané       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 288
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané           přívalové srážky voda    
Ježkovice potok Drnůvka             přívalové srážky voda    
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  133 682 01 63481821  Jan Homola 777 710 024 požár, únik RP nafta 20 do 100
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 121
              přívalové srážky voda    
Kozlany XAVERgen,a.s.Žižkova 286/12,Říčany u Prahy Kozlany    683 41 27460363 Milan Konvalinka 602 784 033 veter. nákaza drůbež 130 000 7
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 Marta Křížová
vedoucí skládky
517 344 318
fax
517 344 452
požár, jiné nebezpečí S-OO3    
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 01 49435612 Marta Křížová 517 358 278 požár, únik RP nafta 10 do 100
potok Runza, Rostěnický potok             přívalové srážky voda    


Krásensko 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739

Ing. Ladislav Ševčík

721 735 979

požár, únik RP nafta 32 do 100
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739

Ing. Bohuslav

602 532 351

veter. nákaza skot 800 10
ovce 200 3
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 Zdeněk Králíček, preventista PO
Karel Zeman, preventista PO
604 221 998
603 489 390
požár, únik RP nafta 3500 l  
transformátorový olej 1980 l  
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 Antonín Blažek 608 360 644 veter. nákaza drůbež 60 000 1
Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná) Kučerov 71 682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta 20 do 100
              přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 361 683 03   Veselý Roman 603 456 441 požár, únik RP benzín / nafta - / 12 do 100
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 Radomír Musil 724 577 321 požár, únik RP nafta 20 do 100
ČS LPG Luleč parc.č.739/69 683 03 25916068 Ing. Kumecký   požár, výbuch LPG 29 do 100
Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) Luleč   683 03 70417679 Vařeka
vedoucí provozu
602 734 614
728 251 918
požár, únik RP nafta 17 m3 do 100
požár, výbuch LPG 15 m3  
požár hořlavé kapaliny 15 000 l  
Lysovice                přívalové srážky voda    
Medlovice  Medlovický potok             přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Medlovice   683 23 00141640  Ing. M Cvek 517 324 241 požár, únik RP nafta 60 do 100
Moravské Málkovice               přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch zemní plyn     
Nemojany  potok Luštínek             přívalové srážky voda    
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 50
Olšany  Habrovanský potok             přívalové srážky voda    
Orlovice Medlovický potok             přívalové srážky voda    
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 Ing. Zbyněk Skácel 602 771 261 veter. nákaza  drůbež 12 000 2
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná)         Ing. M. Cvek 517 732 241 požár, únik RP nafta 60 t  
Podbřežice Podbřežický potok             přívalové srážky voda    
Podomí               přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch  zemní plyn     
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky           přívalové srážky voda    
  Moravské Prusy           přívalové srážky voda    
VTL plynovod  Boškůvky       RWE GasNet dispečink   800 11 33 55   požár, výbuch  zemní plyn     
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy     00141640 Josef Shromáždil 737 788 870 požár, únik RP nafta 67 do 100
Pustiměř ČS PHM Shell (8106) R-46  směr Brno 683 21 28635787 Tomáš Pavlůsek        Blanka Kaplánková 731415221 774101166 požár, únik RP benzín / nafta 51,7 t/ 63,8 t do 100
ČS PHM MOL Česká republika s.r.o. R-46 směr Olomouc 683 21  67571093 Korcová Iveta

775 122 770 (nájemce)

721 006 197

požár, únik RP benzín / nafta 64 m3 / 114 m3 do 100
požár, výbuch LPG 9 100 l  
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 Mojmír Šmehlík 602 841 000 požár, únik RP nafta 20 do 100
              přívalové srážky voda    
Pustiměř - místní část Pustiměřské Prusy EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu)  Pustiměřské Prusy  268  683 21 15526305  Baláč Jaroslav
vedoucí provozu 
517 347 991
724 080 722 
požár, únik NCHL spalovna NO    
požár hořlaviny II.-IV. kat 36 m3  
VTL plynovod Pustiměřské Prusy       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice           přívalové srážky voda   <20 RD
Radslavice   Radslavičky           přívalové srážky voda    
Rostěnice - Zvonovice Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice   682 01 63481821 Libor Slabý
Martin Ryšánek, obsluha stanice
777 710 021
777 710 039
výbuch, požár bioplyn    
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice   682 01 63481821 Libor Slabý 777 710 021 požár, únik RP nafta 36,5 do 100
                     
Rousínov ČS PHM Benzina Slavkovská 941 (sjezd D1) 683 01 64450953 Jana Spáčilová 604 150 419 požár, únik RP benzín / nafta 47 m3 / 79 m3 do 100
ČS LPG Autocentrum Rousínov Slavkovská   683 01   Krahulec 517 370 015 požár, výbuch LPG 4,8 do 100
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55  požár, výbuch  zemní plyn     
potok Rakovec                    
Rousínov           přirozená povodeň voda Q100 24
Habrovanský potok Rousínov           přívalové srážky voda    
Rousínov - místní část Čechyně potok Rakovec Čechyně           přirozená povodeň voda Q100 76
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 427  

Čechyně

49°12'28.52"N; 16°53'39.99"E

 169 683 01  06484948  Kostelková Gabriela  

721 342 082 (nájemce)

735 720 427 (čerpací stanice)

 požár, únik RP  benzín / nafta 40.906 l / 19.870 l  do 100
Rousínov - místní část Slavíkovice potok Rakovec Slavíkovice           přirozená povodeň voda Q100 113
Rousínov - místní část Rousínovec potok Rakovec Rousínovec           přirozená povodeň voda Q100 126
Rousínov - místní část Královopolské Vážany Vážanský potok Královopolské Vážany           přívalové srážky voda    
Rousínov - místní část Vítovice Vítovický potok Vítovice           přívalové srážky voda    
Ruprechtov               přívalové srážky voda    
Rybníček Korytový potok             přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Rybníček 57 682 01 00141640 Ing. M. Cvek 517 732 241 požár, únik RP nafta 67 do 100
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 obsluha BPS 608 066 136 výbuch, požár bioplyn   1
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček  57 682 01 00141640 Ing. Milan Lutonský  737 970 567
517 365 225
veter. nákaza  skot 645 20
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 Ing. Zdenek Svoboda 607 692 422 požár, únik RP nafta 1,6 do 100
Švábenice Švábenický potok             přívalové srážky voda    
VTL plynovod          RWE GasNet dispečink   800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 Josef Shromáždil 737 788 870 požár, únik RP nafta 25 do 100
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 Ing. František Bureš 731 462 624 výbuch, požár bioplyn    
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 Ing. František Bureš 731 462 624 požár, únik RP nafta 16 do 100
Topolany řeka Haná             přirozená povodeň voda Q20 2
Q100 16
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 183
Lukový potok             přívalové srážky voda    
Tučapy Rostěnice,a.s. Tučapy   683 01 63481821 Jindřiška Adamcová 775 771 002 veter. nákaza drůbež 30 000 1
prasata 550
potok Rakovec             přirozená povodeň voda Q100 46
potok Habrůvka             přívalové srážky voda    
Vážany               přívalové srážky voda    
Vyškov řeka Haná   Vyškov           přirozená povodeň voda Q20 2
Q100 2194
  Vyškov           přívalové srážky voda    
VTL plynovod Marchanické pole       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
VD Opatovice (řeka Malá Haná)  Vyškov - předměstí       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 4509
Vyškov - město                 116
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   Silvie Moulisová 731 376 749 výbuch výbušniny 10750 kg NEQ  
LUKROM, s.r.o. Na Hraničkách 589/34 682 01 18188281 Ing. Jiří Rotrekl 724 108 315 požár, únik NCHL NCHL / pesticidy 44 t do 100
požár, únik RP nafta 12 000 l  
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 64450953  (27597075) Harásek Zbyněk 603 471 650 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 32 m3 / 64 m3 / 9700 l do 100
ČS PHM Shell (8102) Brněnská 366/25 682 11 49130889 Simona Žilková             Jiřina Domanská 725745330 605578230 požár, únik RP benzín /nafta 35,8 t/ 41,5 t do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2307 Brněnská 214 682 01 47874741 Ing. Ladislav Kadlec 602 821 265 požár, únik RP benzín / nafta 46,5t/50,7t do 100
ČS PHM ÖMV Dědická 696 682 01 48038687 Ing. František Pytela 517 343 880
603 475 419
požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 29 m3/ 34 m3/ 4,85 m3 do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. D1 (směr Brno)   682 01 61727032 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 006 210

požár, únik RP benzín / nafta

60 m3 / 60 m3

do 100
požár, výbuch LPG

4850 l

 
ČS PHM CAROIL, a.s. Krátká 596/4 682 01 01783122 Jiří Vinter 608 778 065 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol E85 / LPG / 40/40/20/
4,85/0,455 
do 100
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 Jaroslav Polišenský 517 317 111 požár, únik RP nafta 132 do 100
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 Hrazdíra Antonín 517 333 660 požár, únik RP nafta 20 do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 Dvořák Pavel 517 348 241
737 237 057
požár, únik RP nafta 10 m3  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Kroměřížská 709 683 01 61727032 Korec Zdeněk

776 670 303 (nájemce)

721 006 192

požár, únik RP

benzín/nafta

75 m3 / 50 m3

do 100
LPG Vyškov Marchanice   683 01   Veverka, Vágner 777 505 750 požár, výbuch LPG 13,5 do 100
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 velitel stanice 950 641 116 požár, únik RP nafta 9 < 100
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG (B) Krátká 713/8 682 01 27772102 Kumecký, Kovář 777 284 078 výbuch, požár propan 224 t < 100
butan 216 t < 100
REBIOS spol. s r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 Bc. Petr Bárek 739 362 780 výbuch, požár bioplyn   6
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 Ing. Josef Odrazil 517 315 160 požár, výbuch kapalný kyslík 10  
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 centrální dispečink 110kV (trvalá obsluha) 545 142 212
606 639 015
požár, únik RP transformátorový olej 26 700 kg  
ČS CNG (Caroil, a.s.) Sochorova 49.287556, 17.007528 682 01 01783122 Dušan Matýska 530 506 175
737 252 757
požár, únik RP CNG 0,45t  
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 Stanislav Sychra 602 687 999 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat 20 000 l  
TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 Teodor Kudlička, jednatel
František Lička, vedoucí provozu
602 724 549
602 586 307
požár termoplasty 47 t  
VaK, a.s. (centrála a ředitelství) Brněnská 410/13 682 01 49454587   517 324 930
800 137 239
únik NCHL Chlornan sodný 1000 l  
SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 správce objektu
technický správce objektu
734 524 697
736 500 756
požár hořlavé kapaliny 7 m3  
VaK, a.s ČOV Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 vedoucí střediska
strojník
517 346 021
517 346 060
únik NCHL Síran železitý 5 m3  
požár, výbuch bioplyn 350 m3  
ROSTEX Vyškov s.r.o. Kyslíková stanice Dědická 190/17 682 01 25519671 František Orálek, vedoucí 724 116 091
517 316 111
požár, výbuch Kyslík 1200 l  
ROMPA spol. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 Jakub Závodský, vedoucí údržby
Kamil koudelka, předák výroby
773 743 723
777 477 438
požár, únik RP transformátorový olej 3000 l  
LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 Pavel Bartošek, správce 734 792 367 požár, únik RP oleje 6 400 l  
HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 63475073 Mgr. Eva Vavrouchová, ředitelka
Ing. Josef Langer, údržba
603 468 211
734 262 142
požár, výbuch Kyslík 3 200 kg  
výbuch dusík 10 000 kg  
požár hořlavé kapaliny 1 000 kg  
LAZAM CZ s.r.o. Svatopluka Čecha 202/10 682 01 29356237 Ing. Petr Jašíček, jednatel
Petr Vojtek, vedoucí
739 052 194
702 077 001
požár, výbuch kyslík 1850 l  
Vyškov - místní část Opatovice řeka Malá Haná Opatovice           přirozená povodeň voda Q100 59
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 279
Vyškov - místní část Dědice řeka Haná Dědice           přirozená povodeň voda Q100 252
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Dědice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 1130
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 Ing. Cyril Sigmund 602 705 639 veter. nákaza drůbež 22 503 3
VTL plynovod Dědice       RWE GasNet dispečink 800 11 33 55 požár, výbuch  zemní plyn     
  Dědice           přívalové srážky voda    
Vyškov - místní část Pazderna VD Opatovice (řeka Malá Haná) Pazderna       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 306
Vyškov - místní část Brňany - Křečkovice  řeka Haná Brňany - Křečkovice           ledové jevy voda    
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Brňany - Křečkovice       dispečink PMO
hrázný VD
541 211 737
607 747 027
zvláštní povodeň voda Q1000 411
Vyškov - místní část Lhota    Lhota           přívalové srážky voda    
VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Lhota   682 02 49454587 Michal Zapletal 517 360 343
727 825 189
únik NCHL Chlor  700 l  
Zelená Hora farma Bartošek Zelená Hora   683 21 48837113 Vojtěch Bartošek st. 731 408 271 veterinární nákaza prasata 220 4

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami