Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohdalice - Pavlovice VTL plynovod Bohdalice        požár, výbuch zemní plyn   
Pavlovický potok Pavlovice       přívalové srážky voda  
  Bohdalice       přívalové srážky voda  
FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 požár Polypropylen  
Strojírny Bohdalice a.s. Bohdalice 63 683 41 45274029   oxidující plyny  
  ČS PHM - AVIA Bohdalice Bohdalice 49°13'2.273"N, 17°1'58.063"E 683 41 17239184 požár, únik RP benzín/nafta  
Bohdalice-Pavlovice - místní část Manerov  Austin Powder Service CZ s.r.o., areál skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 výbuch, požár výbušné látky  
 Austin Detonator s.r.o., areáln skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916 výbuch, požár výbušné látky  
Březina VTL plynovod     685 01    požár, výbuch zemní plyn   
Dětkovice Dětkovický potok         přívalové srážky voda  
Drnovice ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 požár, únik RP nafta do 100
Drnůvka         přívalové srážky voda  
Drysice LUCIDUM MILLENIO s.r.o. Drysice  126 683 21 28632940 veter. nákaza brojler 10
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn   
Habrovany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn   
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1
prasata 1
Hlubočanský potok         přívalové srážky voda  Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice       přirozená povodeň voda 22
28

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       zvláštní povodeň voda 42
Heroltice       zvláštní povodeň voda 147
VTL plynovod Heroltice       požár, výbuch  zemní plyn   

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích -  ČS PHM (neveřejná)
Heroltice 164 682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích  Heroltice 164 682 01 00141640 veter. nákaza skot  
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích -  ČS PHM (neveřejná) Heroltice 57 682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice       požár, výbuch  zemní plyn   
Hvězdlička Nové Hvězdlice       přívalové srážky voda  
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice       přívalové srážky voda  
Ivanovice na Hané řeka Haná         přirozená povodeň voda 91
VD Opatovice (řeka Malá Haná)            zvláštní povodeň voda 1487
Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 požár

hořlavé kapaliny

hořlavé plyny

nafta, benzín

 
únik NCHL toxické látky  
neb. pro vodní prostředí chron. 1,2,3  
požár, výbuch

kyslík

acetylen

 
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
ČS PHM SHELL EXIT 236 D1   683 23 15890554 požár, únik RP

benzín, nafta

hořlavé kapaliny

 
ČS PHM MOL Tyršova 42 683 23 04657128 požár, únik RP benzín / nafta do 100
  Ivanovice na Hané       přívalové srážky voda  
Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát  
požár, únik RP oleje (v lisech)  
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát    
Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 požár, únik RP oleje  
nafta    
Ivanovice na Hané - místní část Chvalkovice na Hané  VD Opatovice (řeka Malá Haná) Chvalkovice na Hané       zvláštní povodeň voda 288
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané       přívalové srážky voda  
Ježkovice potok Drnůvka         přívalové srážky voda  
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  288 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 121
          přívalové srážky voda  
Kozlany XAVEROV Kozlany    683 41 27460363 veter. nákaza drůbež 7
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 požár, jiné nebezpečí S-OO3  
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 41 49435612 požár, únik RP nafta do 100
potok Runza, Rostěnický potok         přívalové srážky voda  


Krásensko 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739 požár, únik RP nafta do 100
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739 veter. nákaza skot 10
 
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 požár, únik RP nafta  
transformátorový olej  
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 447 683 03   požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 požár, únik RP nafta do 100
ČS LPG Luleč 407 683 03 25277715 požár, výbuch LPG do 100
Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) Luleč   683 03 70417679 požár, únik RP nafta do 100
požár, výbuch LPG  
požár hořlavé kapaliny  
Lysovice            přívalové srážky voda  
Medlovice  Medlovický potok         přívalové srážky voda  
Moravské Málkovice           přívalové srážky voda  
VTL plynovod           požár, výbuch zemní plyn   
Nemojany  potok Luštínek         přívalové srážky voda  
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 50
Olšany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda  
Orlovice Medlovický potok         přívalové srážky voda  
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 veter. nákaza  drůbež 2
Podbřežice Podbřežický potok         přívalové srážky voda  
Podomí           přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky       přívalové srážky voda  
  Moravské Prusy       přívalové srážky voda  
VTL plynovod  Boškůvky       požár, výbuch  zemní plyn   
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy 223   00141640 požár, únik RP nafta do 100
Pustiměř ČS PHM Shell (8106) D46  směr Brno 683 21 28635787 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM MOL Česká republika s.r.o. D46 směr Olomouc 683 21  67571093 požár, únik RP benzín / nafta do 100
     
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Pustiměř - místní část Pustiměřské Prusy EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu)  Pustiměřské Prusy  268  683 21 15526305  požár, únik NCHL spalovna NO  
požár hořlaviny II.-IV. kat  
VTL plynovod Pustiměřské Prusy       požár, výbuch  zemní plyn   
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice       přívalové srážky voda <20 RD
Radslavice   Radslavičky       přívalové srážky voda  
Rostěnice - Zvonovice Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice 166 682 01 63481821 výbuch, požár bioplyn  
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice 166 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
               
Rousínov ČS PHM Benzina Slavkovská  941 (sjezd D1) 683 01 64450953 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Tomegas Slavkovská 1143 683 01   požár, výbuch LPG do 100
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
potok Rakovec              
Rousínov       přirozená povodeň voda 24
Habrovanský potok Rousínov       přívalové srážky voda  
Rousínov - místní část Čechyně potok Rakovec Čechyně       přirozená povodeň voda 76
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 427  

Čechyně

 

 169 683 01  74287877  požár, únik RP  benzín / nafta  do 100
Rousínov - místní část Slavíkovice potok Rakovec Slavíkovice       přirozená povodeň voda 113
Rousínov - místní část Rousínovec potok Rakovec Rousínovec       přirozená povodeň voda 126
Rousínov - místní část Královopolské Vážany Vážanský potok Královopolské Vážany       přívalové srážky voda  
Rousínov - místní část Vítovice Vítovický potok Vítovice       přívalové srážky voda  
Ruprechtov           přívalové srážky voda  
Rybníček Korytový potok         přívalové srážky voda  
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 výbuch, požár bioplyn 1
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 požár, únik RP nafta do 100
Švábenice Švábenický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta do 100
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 výbuch, požár bioplyn  
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 požár, únik RP nafta do 100
Topolany řeka Haná         přirozená povodeň voda 2
16
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda 183
Lukový potok         přívalové srážky voda  
Tučapy potok Rakovec         přirozená povodeň voda 46
potok Habrůvka         přívalové srážky voda  
Vážany           přívalové srážky voda  
Vyškov řeka Haná   Vyškov       přirozená povodeň voda 2
2194
  Vyškov       přívalové srážky voda  
VTL plynovod Marchanické pole       požár, výbuch  zemní plyn   
VD Opatovice (řeka Malá Haná)  Vyškov - předměstí       zvláštní povodeň voda 4509
Vyškov - město           116
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   výbuch výbušniny  
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 01430891  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM Shell (8102) Brněnská 366/25 682 11 49130889 požár, únik RP benzín /nafta do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2307 Brněnská 214 682 01 47874741 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ÖMV Dědická
Vyškov-Dědice
696 682 01 48038687 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. D1 (směr Brno)   682 01 61727032 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM CAROIL, a.s. Olomoucká 809/43 682 01 01783122 požár, únik RP, výbuch

nafta

benzín

LPG 

hořlavé kapaliny

do 100
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 požár, únik RP nafta do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 požár, únik RP nafta  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Kroměřížská 709 683 01 61727032 požár, únik RP

benzín/nafta / PB

do 100
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 požár, únik RP nafta < 100
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG  Krátká 713/8 682 01 27772102 výbuch, požár propan < 100
butan < 100
EFG Vyškov BPS s. r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 výbuch, požár bioplyn 6
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 požár, výbuch kapalný kyslík  
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 požár, únik RP transformátorový olej  
CNG station Bonett Vyškov Sochorova 43 682 01 01783122 požár, únik RP CNG  
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat  
TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 požár termoplasty  
VaK, a.s. (centrála a ředitelství) Brněnská 410/13 682 01 49454587 únik NCHL Chlornan sodný  
SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 požár hořlavé kapaliny  
VaK, a.s ČOV Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 únik NCHL Síran železitý  
požár, výbuch bioplyn  
ROSTEX Vyškov s.r.o. Kyslíková stanice Dědická 190/17 682 01 25519671 požár, výbuch Kyslík  
ROMPA spol. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 požár, únik RP transformátorový olej  
LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 požár, únik RP oleje  
HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 63475073 požár, výbuch Kyslík  
výbuch dusík  
požár hořlavé kapaliny  
LAZAM CZ s.r.o. Svatopluka Čecha 202/10 682 01 29356237 požár, výbuch kyslík  
výbuch dusík  
  LASMETAL s.r.o. Tržiště 73 682 01 26957833 požár, výbuch kyslík  
výbuch dusík  
Vyškov - místní část Opatovice řeka Malá Haná Opatovice       přirozená povodeň voda 59
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       zvláštní povodeň voda 279
Vyškov - místní část Dědice řeka Haná Dědice       přirozená povodeň voda 252
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Dědice       zvláštní povodeň voda 1130
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 veter. nákaza skot 3
VTL plynovod Dědice       požár, výbuch  zemní plyn   
  Dědice       přívalové srážky voda  
Vyškov - místní část Pazderna VD Opatovice (řeka Malá Haná) Pazderna       zvláštní povodeň voda 306
Vyškov - místní část Brňany - Křečkovice  řeka Haná Brňany - Křečkovice       ledové jevy voda  
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Brňany - Křečkovice       zvláštní povodeň voda 411
Vyškov - místní část Lhota    Lhota       přívalové srážky voda  
VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Lhota   682 02 49454587 únik NCHL Chlor   
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohdalice - Pavlovice VTL plynovod Bohdalice        požár, výbuch zemní plyn   
Pavlovický potok Pavlovice       přívalové srážky voda  
  Bohdalice       přívalové srážky voda  
FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 požár Polypropylen  
Strojírny Bohdalice a.s. Bohdalice 63 683 41 45274029   oxidující plyny  
  ČS PHM - AVIA Bohdalice Bohdalice 49°13'2.273"N, 17°1'58.063"E 683 41 17239184 požár, únik RP benzín/nafta  
Bohdalice-Pavlovice - místní část Manerov  Austin Powder Service CZ s.r.o., areál skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 výbuch, požár výbušné látky  
 Austin Detonator s.r.o., areáln skladů výbušnin Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916 výbuch, požár výbušné látky  
Březina VTL plynovod     685 01    požár, výbuch zemní plyn   
Dětkovice Dětkovický potok         přívalové srážky voda  
Drnovice ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 požár, únik RP nafta do 100
Drnůvka         přívalové srážky voda  
Drysice LUCIDUM MILLENIO s.r.o. Drysice  126 683 21 28632940 veter. nákaza brojler 10
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn   
Habrovany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn   
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1
prasata 1
Hlubočanský potok         přívalové srážky voda  Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice       přirozená povodeň voda 22
28

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       zvláštní povodeň voda 42
Heroltice       zvláštní povodeň voda 147
VTL plynovod Heroltice       požár, výbuch  zemní plyn   

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích -  ČS PHM (neveřejná)
Heroltice 164 682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích  Heroltice 164 682 01 00141640 veter. nákaza skot  
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích -  ČS PHM (neveřejná) Heroltice 57 682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice       požár, výbuch  zemní plyn   
Hvězdlička Nové Hvězdlice       přívalové srážky voda  
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice       přívalové srážky voda  
Ivanovice na Hané řeka Haná         přirozená povodeň voda 91
VD Opatovice (řeka Malá Haná)            zvláštní povodeň voda 1487
Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 požár

hořlavé kapaliny

hořlavé plyny

nafta, benzín

 
únik NCHL toxické látky  
neb. pro vodní prostředí chron. 1,2,3  
požár, výbuch

kyslík

acetylen

 
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
ČS PHM SHELL EXIT 236 D1   683 23 15890554 požár, únik RP

benzín, nafta

hořlavé kapaliny

 
ČS PHM MOL Tyršova 42 683 23 04657128 požár, únik RP benzín / nafta do 100
  Ivanovice na Hané       přívalové srážky voda  
Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát  
požár, únik RP oleje (v lisech)  
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát    
Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 požár, únik RP oleje  
nafta    
Ivanovice na Hané - místní část Chvalkovice na Hané  VD Opatovice (řeka Malá Haná) Chvalkovice na Hané       zvláštní povodeň voda 288
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané       přívalové srážky voda  
Ježkovice potok Drnůvka         přívalové srážky voda  
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  288 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 121
          přívalové srážky voda  
Kozlany XAVEROV Kozlany    683 41 27460363 veter. nákaza drůbež 7
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 požár, jiné nebezpečí S-OO3  
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 41 49435612 požár, únik RP nafta do 100
potok Runza, Rostěnický potok         přívalové srážky voda  


Krásensko 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739 požár, únik RP nafta do 100
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739 veter. nákaza skot 10
 
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 požár, únik RP nafta  
transformátorový olej  
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 447 683 03   požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 požár, únik RP nafta do 100
ČS LPG Luleč 407 683 03 25277715 požár, výbuch LPG do 100
Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) Luleč   683 03 70417679 požár, únik RP nafta do 100
požár, výbuch LPG  
požár hořlavé kapaliny  
Lysovice            přívalové srážky voda  
Medlovice  Medlovický potok         přívalové srážky voda  
Moravské Málkovice           přívalové srážky voda  
VTL plynovod           požár, výbuch zemní plyn   
Nemojany  potok Luštínek         přívalové srážky voda  
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 50
Olšany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda  
Orlovice Medlovický potok         přívalové srážky voda  
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 veter. nákaza  drůbež 2
Podbřežice Podbřežický potok         přívalové srážky voda  
Podomí           přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky       přívalové srážky voda  
  Moravské Prusy       přívalové srážky voda  
VTL plynovod  Boškůvky       požár, výbuch  zemní plyn   
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy 223   00141640 požár, únik RP nafta do 100
Pustiměř ČS PHM Shell (8106) D46  směr Brno 683 21 28635787 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM MOL Česká republika s.r.o. D46 směr Olomouc 683 21  67571093 požár, únik RP benzín / nafta do 100
     
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Pustiměř - místní část Pustiměřské Prusy EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu)  Pustiměřské Prusy  268  683 21 15526305  požár, únik NCHL spalovna NO  
požár hořlaviny II.-IV. kat  
VTL plynovod Pustiměřské Prusy       požár, výbuch  zemní plyn   
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice       přívalové srážky voda <20 RD
Radslavice   Radslavičky       přívalové srážky voda  
Rostěnice - Zvonovice Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice 166 682 01 63481821 výbuch, požár bioplyn  
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice 166 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
               
Rousínov ČS PHM Benzina Slavkovská  941 (sjezd D1) 683 01 64450953 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Tomegas Slavkovská 1143 683 01   požár, výbuch LPG do 100
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
potok Rakovec              
Rousínov       přirozená povodeň voda 24
Habrovanský potok Rousínov       přívalové srážky voda  
Rousínov - místní část Čechyně potok Rakovec Čechyně       přirozená povodeň voda 76
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 427  

Čechyně

 

 169 683 01  74287877  požár, únik RP  benzín / nafta  do 100
Rousínov - místní část Slavíkovice potok Rakovec Slavíkovice       přirozená povodeň voda 113
Rousínov - místní část Rousínovec potok Rakovec Rousínovec       přirozená povodeň voda 126
Rousínov - místní část Královopolské Vážany Vážanský potok Královopolské Vážany       přívalové srážky voda  
Rousínov - místní část Vítovice Vítovický potok Vítovice       přívalové srážky voda  
Ruprechtov           přívalové srážky voda  
Rybníček Korytový potok         přívalové srážky voda  
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 výbuch, požár bioplyn 1
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 požár, únik RP nafta do 100
Švábenice Švábenický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod          požár, výbuch  zemní plyn   
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta do 100
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 výbuch, požár bioplyn  
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 požár, únik RP nafta do 100
Topolany řeka Haná         přirozená povodeň voda 2
16
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda 183
Lukový potok         přívalové srážky voda  
Tučapy potok Rakovec         přirozená povodeň voda 46
potok Habrůvka         přívalové srážky voda  
Vážany           přívalové srážky voda  
Vyškov řeka Haná   Vyškov       přirozená povodeň voda 2
2194
  Vyškov       přívalové srážky voda  
VTL plynovod Marchanické pole       požár, výbuch  zemní plyn   
VD Opatovice (řeka Malá Haná)  Vyškov - předměstí       zvláštní povodeň voda 4509
Vyškov - město           116
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   výbuch výbušniny  
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 01430891  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM Shell (8102) Brněnská 366/25 682 11 49130889 požár, únik RP benzín /nafta do 100
ČS PHM ÖMV - č. 2307 Brněnská 214 682 01 47874741 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ÖMV Dědická
Vyškov-Dědice
696 682 01 48038687 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. D1 (směr Brno)   682 01 61727032 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch LPG  
ČS PHM CAROIL, a.s. Olomoucká 809/43 682 01 01783122 požár, únik RP, výbuch

nafta

benzín

LPG 

hořlavé kapaliny

do 100
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 požár, únik RP nafta do 100
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 požár, únik RP nafta  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Kroměřížská 709 683 01 61727032 požár, únik RP

benzín/nafta / PB

do 100
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 požár, únik RP nafta < 100
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG  Krátká 713/8 682 01 27772102 výbuch, požár propan < 100
butan < 100
EFG Vyškov BPS s. r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 výbuch, požár bioplyn 6
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 požár, výbuch kapalný kyslík  
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 požár, únik RP transformátorový olej  
CNG station Bonett Vyškov Sochorova 43 682 01 01783122 požár, únik RP CNG  
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat  
TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 požár termoplasty  
VaK, a.s. (centrála a ředitelství) Brněnská 410/13 682 01 49454587 únik NCHL Chlornan sodný  
SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 požár hořlavé kapaliny  
VaK, a.s ČOV Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 únik NCHL Síran železitý  
požár, výbuch bioplyn  
ROSTEX Vyškov s.r.o. Kyslíková stanice Dědická 190/17 682 01 25519671 požár, výbuch Kyslík  
ROMPA spol. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 požár, únik RP transformátorový olej  
LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 požár, únik RP oleje  
HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 63475073 požár, výbuch Kyslík  
výbuch dusík  
požár hořlavé kapaliny  
LAZAM CZ s.r.o. Svatopluka Čecha 202/10 682 01 29356237 požár, výbuch kyslík  
výbuch dusík  
  LASMETAL s.r.o. Tržiště 73 682 01 26957833 požár, výbuch kyslík  
výbuch dusík  
Vyškov - místní část Opatovice řeka Malá Haná Opatovice       přirozená povodeň voda 59
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       zvláštní povodeň voda 279
Vyškov - místní část Dědice řeka Haná Dědice       přirozená povodeň voda 252
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Dědice       zvláštní povodeň voda 1130
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 veter. nákaza skot 3
VTL plynovod Dědice       požár, výbuch  zemní plyn   
  Dědice       přívalové srážky voda  
Vyškov - místní část Pazderna VD Opatovice (řeka Malá Haná) Pazderna       zvláštní povodeň voda 306
Vyškov - místní část Brňany - Křečkovice  řeka Haná Brňany - Křečkovice       ledové jevy voda  
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Brňany - Křečkovice       zvláštní povodeň voda 411
Vyškov - místní část Lhota    Lhota       přívalové srážky voda  
VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Lhota   682 02 49454587 únik NCHL Chlor   

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami