Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ množ. (t, ks, m3) počet osob
Bantice VD Těšetice (Únanovka) Bantice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 126
ČS PHM BENZINA - Benale s.r.o. Bantice 109, silnice I/53 48,8664078N, 16,1789789E 671 61 29371384

požár, výbuch, únik RP

jiné nebezpečí

 

 

 

35m3 / 60m3
2,1 t 

3,9672 t

 

 

 

do 100
ČS PHM Semerád, areál Agro Bantice 48.8794264N, 16.1782994E 671 61 60528648 požár, výbuch, únik RP 50m3 / 50m3
 
do 100
NTC, s.r.o. Bantice  72 671 61 27735681 požár, únik RP

4 m3

3 m3

200 l

100 l

100 kg

2000 l

do 100
 INTEGRA, a.s., Žabčice Bantice   671 61 00215881 veter. nákaza 13 000 ks 3
Běhařovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   420
  Ratišovice   671 39   přívalové srážky    
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Běhařovice - Stupešice   671 40 26425521

veter. nákaza

požár, únik RP

800  ks

9 m3

 Ismet transformátory s.r.o. Běhařovice 100 671 39 29183162 požár

4 000 kg

 

7 200 l

120
Bítov ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441

Bítov

48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E

82 671 10 01241648 požár, výbuch, únik RP 22,89 / 15,22 m3
  
do 100
  Bítov       přívalové srážky    
Blanné K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Blanné 18 671 54 41609638 požár, únik RP 33 m3 do 100
  Blanné       přívalové srážky    
Blížkovice řeka Jevišovka Blížkovice   671 55   přirozená povodeň Q100 52
řeka Jevišovka Blížkovice       ledové jevy    
VAS, a.s. ČOV Blížkovice

48.9998777N,

15.8514402E

671 55  49455842 únik NCHL 1,5 t  
 Agrodružstvo Blížkovice 


 - ČS PHM (neveřejná)
Blížkovice 325 671 55 49448986 veter. nákaza 1000 ks 20
požár 10 000 l  
požár, únik RP 64 m3 do 100

 FVE Blížkovice

DH ENERGY, a.s., Brno

Blížkovice N 48°59.62027´; E 15°49.56742´   28305035 požár, únik RP 500 l  
OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o.  Blížkovice 323 671 23 43371469 požár, únik RP 0,845 t  
požár 1,07 t  
Bojanovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
  Bojanovice   671 53   přívalové srážky    
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Bojanovice   671 53 25157507 veter. nákaza 6000 ks 5
Autodoprava Marek Ludvík - ČS PHM (neveřejná); (pozemek F.K. Dřevěné Lišty spol. s.r.o.) Bojanovice 79 671 53 68067321
(48531910)
požár, únik RP 6 m3 do 100

Borotice 

 JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná)

Borotice

125 671 65 26298881

požár, únik RP

ČOV

6 m3

2 m3

do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Borotice   671 65   zvláštní povodeň Q1000 10
Boskovštejn řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   přirozená povodeň Q100 12
řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   ledové jevy    
  Boskovštejn   671 54   přívalové srážky    
 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Boskovštejn 6 671 54  29263361 veter. nákaza 150 ks 5
JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   150
Božice řeka Jevišovka Božice   671 64   přirozená povodeň Q100 13
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Božice   671 64   zvláštní povodeň Q1000 82
 Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 13693476 požár, únik RP 25 m3 do 100
 Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) Božice   671 64 25309315 požár, únik RP 20 m3 do 50
Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice 385 671 64 25597957 požár, únik RP 23 m3 do 50
Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 25502247 požár, únik RP 16 m3 do 100
Lenka Klíčová - soukromý zemědělec Božice 380 671 64 72026367 veter. nákaza

239 ks

200 ks

5
VAS, a.s. ÚV Božice Božice

48.8430836N,

16.2737774E

671 64 49455842

únik NCHL

podpora požáru

240 l

0,2 t

 
VAS, a.s. ČOV Božice Božice

48.8409565N,

16.2911141E

671 64 49455842 únik NCHL 3 t  
ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. Božice 379 671 64 1833065  požár, výbuch, únik RP 50m3 / 50m3
  
do 100
Břežany Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Břežany 172 671 65 48529249 požár, únik RP 16 m3 do 100
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Břežany X, Y (S-JTSK):
-1194651, -620453
671 65 26425521

požár, únik RP

veter. nákaza

9 m3

1200 ks

do 100Citonice
JAVE PORK a.s., Milotice Citonice    671 01 47902205 veter. nákaza 4633 ks 2
KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Citonice 671 01 26241862 požár, únik RP 10 m3 do 100
  Citonice    671 01   přívalové srážky    
Ctidružice Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. Ctidružice    671 54 00142701 veter. nákaza 7001 ks 7
Černín řeka Jevišovka Černín   671 53   přirozená povodeň Q100 1
řeka Jevišovka         ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Černín   671 53   zvláštní povodeň Q1000 37
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Dobšice  řeka Dyje Dobšice   671 82   přirozená povodeň Q100 30
VD Vranov (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň Q1000 566
VD Znojmo (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň Q1000 116
 VAS, a.s. ČOV Dyjská

241

48.8471061N,

16.0931397E

 

669 02 49455842 únik NCHL 5 t 20
4 t

1 t

2 t

ČS LPG Pod Tratí 48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E 671 82 46598685 požár, výbuch 4,7 m3
UNIXAN s.r.o. - ČS PHM Unicorn - Oil Brněnská 341 671 82 29246008 požár, výbuch, únik RP 70 m3/ 50 m3
  
do 100
  PERITO s.r.o. Brněnská 542 671 82 63483246 požár, únik NCHL

1 300 l

270 l

 

 

 
ZDS PSOTA - ČS PHM Pod tratí 326 671 82 63496283 požár, výbuch, únik RP 16m3 / 16m3
  
do 100
Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná)  Brněnská  339 671 82 45662720 požár, únik RP 24 m3 do 100
Dyjákovice VD Vranov (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň Q1000 77
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň Q1000 22
řeka Dyje Dyjákovice   671 26   přirozená povodeň Q100 11
 ZEKO Dyjákovice spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Dyjákovice  280 671 26 48530620 veter. nákaza

750

70 m3

2 500 t

7 500 t

500 t

2 250 m3

80 m3

8
požár, únik RP

12 m3

2000 l

500 l

1000 l

100 kg

200 kg/l

do 100
 Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice  313 671 26 60729660 požár, únik RP

25 m3

1,5 m3

do 100
ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice    671 26 64520722 požár, únik RP

20 m3

do 100
Dyjákovičky řeka Daníž Dyjákovičky    669 02    přirozená povodeň Q100 44
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Dyjákovičky    669 02 00143308 veter. nákaza 138 ks 10
ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě) Dyjákovičky   669 02 28448391 požár, výbuch, únik RP 60 m3/ 40 m3  
Dyje  řeka Dyje Dyje   669 02   přirozená povodeň Q20 2
Q100 86
VD Vranov (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň Q1000 133
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň Q1000 91
  COLAS, a. s. - ČS PHM (neveřejná) Dyje ev. č. 511 669 02 26177005 požár, únik RP 50 m3  
ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyje   669 02 60701986 požár, únik RP 35 m3 do 100
Grešlové Mýto řeka Jevišovka Grešlové Mýto    671 56    přirozená povodeň Q100 1
  Grešlové Mýto    671 56    přívalové srážky    
Hevlín řeka Dyje Hevlín   671 69   přirozená povodeň Q100 19
 VD Vranov (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň Q1000 1410
VD Znojmo (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň Q1000 1190
GRANERO Vlasatice, s.r.o. Hevlín   671 69 45478295 veter. nákaza 3387 ks 3
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Hevlín   671 69 49455958 veter. nákaza 550 ks 5
48°45'24.184"N, 16°23'27.834"E požár, výbuch, únik RP 10 t do 100
ČS PHM MOL Hevlín-hraniční přechod 527
48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E
671 69

46320105 

požár, únik RP 66,5m3 / 66,5m3
  
do 100
ČS PHM Auto Square s.r.o. Hevlín-hraniční přechod 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E 671 69 24824852  požár, výbuch, únik RP 60m3 / 30m3
  
do 100
ČS PHM Semerád  Hevlín 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E 671 69 60528648 požár, výbuch, únik RP

22m3 / 34m3

do 100
HELUZ v.o.s.

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG
Hevlín 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E 671 69 65269063  požár, výbuch, únik RP 15 m3 do 100
  požár, výbuch, únik RP 0,9 t do 100

Hluboké Mašůvky
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   800
  Hluboké Mašůvky   671 52   přívalové srážky    
ZD Hluboké Mašůvky
- ČS PHM (neveřejná)
Hluboké Mašůvky 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E 671 52 48906239 veter. nákaza 700 ks 10
  požár, únik RP 22 m3 do 100
Hnanice řeka Daníž Hnanice    669 02   přirozená povodeň Q20 10
Q100 55
  Hnanice   669 02   přívalové srážky    
ČS PHM ÖMV - č. 2068 Hnanice, Znojemská 101 669 02

75931541

požár, výbuch, únik RP 70t/25t do 100
Hodonice  řeka Dyje Hodonice    671 25   přirozená povodeň Q100 75
VD Vranov (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň Q1000 297
VD Znojmo (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň Q1000 153

  FVE Hodonice

LUMEN Servisní s.r.o

Hodonice 48.8335142N, 16.1811078E 671 25 02905701 požár, únik RP

1090 kg

(4560 ks panelů)

 
 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (A) Hodonice Zahradní 256 671 25 00012661 únik NCHL 7,2 t  
podporování požáru 404 t  
požár 15,35 t  
požár, únik RP 2 t  
jiné nebezpečí 27 t  
VAS, a.s. ČOV Hodonice

48.8386853N,

16.1721126E

671 25 49455842 únik NCHL 6 t  
Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice Hodonice 257 671 25 26173174

únik NCHL

požár

jiné nebezpečí

4,5 t 150
1,6 t
0,0085 t
0,02 t
0,122 t
0,05 t
0,05 t
0,1 t
2,33 t
0,36 t
               

  KOBE-cz s.r.o.

Hodonice

Hodonice U Sladovny 430 671 25 26305101

únik NCHL

požár

200 l

50 l

400 l

3000 l

1100 l

500 l

100 l

 

Trafostanice

 
 EG.D a.s., rozvodna 110/22 kV Hodonice, p.č. 919/8 48.8385025N, 16.1691283E   28085400 požár, únik RP

18 530 kg

540 kg

 
Horní Břečkov   Horní Břečkov   671 02   přívalové srážky    
PODYJÍ, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Horní Břečkov, Čížov   671 02 60705299 veter. nákaza 500 ks 1
Horní Břečkov 72 požár, únik RP 32 m3 do 100
Horní Dunajovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   610
VD Horní Dunajovice (Křepička)  Horní Dunajovice    671 34    zvláštní povodeň  Q1000 182 
  Horní Dunajovice   671 34   přívalové srážky    
AGRA Horní Dunajovice, a.s.   38 671 34 26229391 veter. nákaza 150 ks 1
Domčice   veter. nákaza 823 ks 2
Hostim JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   470
  Ökologische Kautschuk Technologie s.r.o. Hostim 183 671 54 26895251 požár, únik RP 1ks trafostanice  
  Hostim   671 54   přívalové srážky    
Hrabětice Sklad hnojiv a chemikálií  Hrabětice, U Kalvárie 48°47'51.11"N, 16°23'17.69"E 671 68  45664471  požár, únik NCHL 97,8  do 100 
Fotovoltaická elektrárna Novák Energy Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   27935019 požár, únik RP 1 m3  
Fotovoltaická elekrárna Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   283 53323 požár, únik RP 1,5 m3  
Hrádek VD Vranov (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň Q1000 27
VD Znojmo (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň Q1000 7
řeka Dyje Hrádek   671 27   přirozená povodeň Q100
Výkrm Třebíč, s.r.o. Hrádek   671 27   veter. nákaza 283300 ks 5
AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 197 671 27 48907936 požár, únik RP 25 m3 do 100
Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 290 671 27 14642077 požár, únik RP 5 m3 do 100
Fotovoltaická elektrárna Hrádek N 48°46.78247´; E 16°16.09017´   27709167 požár, únik RP 0,5 m3  
Hrušovany nad Jevišovkou  řeka Jevišovka Hrušovany n./J.   671 67   přirozená povodeň Q20 93
Q100 112
řeka Jevišovka         ledové jevy    
          přívalové srážky    
ČS PHM Benzina Hrušovany n./J, Nádražní 159 671 67 06161243 požár, výbuch, únik RP 32 m3/ 48 m3 do 100 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Nádražní 488 671 67 46320105 požár, výbuch, únik RP

55m3 / 78,75m3 
   

do 100
ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) Nerudova 1051 671 67 70884099 požár, únik RP 9 m3 < 100
VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J, Nádražní 484 671 67 48530450 požár, únik RP 50 m3 do 100

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Testování a měření s uzavřenými zářiči

Hrušovany n./J., Cukrovarská 657 671 67 49683748 únik NCHL 5  
3
1,2
40
30
jiné nebezpečí    
Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J.,
Cukrovarská
657 671 67 49683748  požár, únik RP 25 m3 do 100
ABRO Zdražílek, s.r.o. Hrušovany n./J., Litobratřická 763 671 67 27712290 veter. nákaza 80 000 ks 15
ZEVA spol. s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Hrušovany n,/J, Zahradní 66 671 67 48530310 veter. nákaza 2 495 ks 5
požár, únik RP 20 m3 do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň Q1000 129
VD Vranov (řeka Dyje) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň Q1000 6

EG.D, a.s.

rozvodna 110/22 kW

ul. Litobratčická, p.č. 11657

1197793,43

617299,23

  28085400 požár, únik RP

23, 9 m3

243 kg

 
Fotovoltaická elektrárna, p.č. 4410/1 Hrušovany n/J. N 48°48.66415´; E 16°24.01395´   27935019 požár, únik RP 3 m3  
Fotovoltaická elektrárna  Hrušovany n/J. N 48°49.07627´; E 16°23.88075´   27741966 požár, únik RP 0,5 m3  

 FVE Hrušovany n/J.

ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 

Hrušovany n/J. 48°48'41.412"N
16°23'44.134"E
  45274649 požár, únik RP 6 x 410 kg  
LAC s.r.o. areál firmy Drnholecká 522 671 67 46903470 výbuch 1200 l  
požár, výbuch 1200 l  
únik NCHL 1000 l  
Chvalatice   Chvalatice   671 02   přívalové srážky    
 

  FVE Chvalatice

BGI Solar s.r.o., Praha

Chvalatice

48.9504165N

15.7503336E

  28381581 požár, únik RP

1170 l

(19908 ks panelů)

 
Chvalovice řeka Daníž Chvalovice    669 02   přirozená povodeň Q20 58
Q100 94
 ČS PHM ÖMV k.ú. Dyjákovičky
(hr. přechod Hatě)
200 669 02 76391825 požár, výbuch, únik RP 57m3 / 57m3
  0 / 0
do 100
ČS PHM RONJA - diskont tank  Chvalovice - Hatě
(hr. přechod Hatě)
182 669 02 62840614 požár, výbuch,únik RP 50m3/ 50m3
  0 / 0
do 100

 ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o.

IČ 49450301

Chvalovice 181  669 02 25326848 požár, únik RP

100 / 50 m3

do 100
požár, výbuch

4,8 m3

 
Jaroslavice řeka Daníž Jaroslavice   671 28   přirozená povodeň Q5 16
Q20 184
Q100 300
VAS, a.s. ČOV Jaroslavice

48.7593223N,

16.2454006E

671 28 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Jan Gazda - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná)  Jaroslavice, Družstevní 77 671 28 45666237 požár, únik RP 5 m3 do 100
JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499   671 28 25503944 požár, únik RP 32 m3 do 100 
ČS PHM Jaroslavice, Roman Mikyska Jaroslavice, Hradecká 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E 671 28 70430853 požár, únik RP 64m3/ 64m3 do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Jaroslavice    671 28    zvláštní povodeň Q1000 173
VD Znojmo (řeka Dyje) Jaroslavice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 23

 FVE Jaroslavice I+II

SOLAR 2 s.r.o., Praha

Jaroslavice N 48°45.16805´; E 16°14.21027´   27709167 požár, únik RP

 

500 l

(celkem 20 565 ks panelů)

 
Jevišovice řeka Jevišovka Jevišovice   671 53   ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Jevišovice   671 53    zvláštní povodeň Q1000 20
VAS, a.s. ČOV Jevišovice

48.9857831N,

16.0024544E

671 53 49455842 únik NCHL 1,5 t  
ČS PHM P&R Society s.r.o.. Jevišovice 405 671 53 04553624 požár, výbuch, únik RP

 

25m3 / 30m3
  

do 100
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Jevišovice   671 53 49455958 veter. nákaza 761 ks 12
  požár, únik RP 50 m3 do 100
Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) Jevišovice 262 671 53 45666768 požár, únik RP 6 m3 do 100
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik radioaktivních látek   1 180
Jiřice u Mor. Budějovic JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   60
Korolupy ZD Korolupy Korolupy 95 671 07 47900695 požár, výbuch   40
veter. nákaza 249 ks 5
 ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná)  požár, únik RP

22 m3

2 500 l

do 100

Kravsko
Zámecký rybník Kravsko   671 51   zvláštní povodeň Q1000 50
Vlašňovský potok Kravsko   671 51   přívalové srážky    
Fotovoltaická elektrárna Kravsko - PLESOLAR s.r.o. Kravsko, p.č. 212/25 48°55'19.48"N, 15°59'39.38"E 671 51 28966058 požár, únik RP 1,2 t  
Krhovice VD Vranov (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 195
VD Znojmo (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 93
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Krhovice   671 28 25157507 veter. nákaza 3570 ks 4

 FVE Krhovice

SOLAR 1 s.r.o., Praha

Krhovice N 48°48.95440´; E 16°11.19660´   27658040 požár, únik RP

400 l

(celkem 12600 ks panelů)

 
Křepice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   140
VP+DJ, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Křepice 55 671 40   požár, únik RP 6 m3 do 100
Výkrm Třebíč s.r.o. Křepice    671 40   veter. nákaza 110 000 ks 3
Křidlůvky VD Vranov (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň Q1000 217
VD Znojmo (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň Q1000 60

  FVE I

GOCCIA, spol. s.r.o.

Křídlůvky parc.č. 7513 671 28   požár, únik RP 1 ks transformátor  

  FVE II

GOCCIA, spol. s.r.o.

Křídlůvky parc.č. 7686 671 28   požár, únik RP 2 ks transformátor  

  FVE FORPIS

FORPIS s.r.o., Praha

Křídlůvky

p.č. 7464/1

p.č. 74 66

671 28   požár, únik RP

500 l

(5220 ks panelů)

 

  FVE Křídlůvky II

Usanza, s.r.o., Praha

Křídlůvky

p.č. 7463

p.č. 7464

p.č. 7465/2

p.č. 7468

671 28   požár, únik RP

1000 l

(5643 ks panelů)

 
 řeka Dyje Křidlůvky   671 28   přirozená povodeň Q100 33


Kuchařovice
ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) Kuchařovice 45/2 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E 669 02 29353297  požár, výbuch, únik RP 30m3 / 44m3
10 
do 100
Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Kuchařovice, 8. května 348 669 02 25524119 požár, únik RP 25 m3 do 100
Dobšický potok Kuchařovice   669 02   přívalové srážky    
Kyjovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   145
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Kyjovice    671 61    zvláštní povodeň  Q1000 4
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Kyjovice    671 61 49967789 veter. nákaza 500 ks 2
Kyjovice požár, únik RP 10 m3 do 100
Lančov   Lančov   671 06   přívalové srážky    
Lechovice řeka Jevišovka Lechovice   671 63   přirozená povodeň Q100 3
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň Q1000 100
VD Těšetice (Únanovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň Q1000 26
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) Lechovice   671 63 70932581 požár, únik RP 10 m3 do 100
Lesná AGROPODNIK ZNOJMO a.s. Lesná    671 02 46902180 veter. nákaza 2 683 ks 2
 Transformovna 22/110 kV (ČEZ obnovitelné zdroje s.r.o.) Lesná 48.9120297N, 15.8810558E   27804721 požár, únik RP 8 kg  

Litobratřice
STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Litobratřice 176 671 78 48529231 veter. nákaza 533 ks 5
požár, únik RP 33 m3 do 100
Lubnice řeka Želetavka Lubnice   671 07   přirozená povodeň Q100 1
řeka Želetavka Lubnice       ledové jevy    
          přívalové srážky    
Lukov   Lukov    669 02   přívalové srážky    
Sullagro, s.r.o. Lukov 48.8603375N, 15.9161592E 669 02 06307663 veter. nákaza 65 000 ks 3
Mašovice Agropodnik Mašovice a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Mašovice  154 669 02 13693476 veter. nákaza 4135 ks 6
požár, únik RP 20,6 m3 do 100
  Mašovice    669 02   přívalové srážky    

Medlice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. farma Medlice 49.0038536N, 16.1295919E 671 40 26425521

veter. nákaza

450 ks

5
Mikulovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   610
VAS, a.s. ČOV Mikulovice

48.9529343N,

16.0927613E

6711 33 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany Mikulovice 235 671 33 27435148 veter. nákaza 241 500 ks 7
AGRO Jevišovice a.s. Mikulovice 48°57'42.420"N, 16°5'11.954"E 671 33 49455958 veter. nákaza 300 ks 1
  Mikulovice   671 33   přívalové srážky    
Milíčovice

ČS PHM AVIA

JORDAN Transport, s.r.o.

Milíčovice 81 669 02 26217236 požár, výbuch, únik RP

25m3 / 50m3
  

do 100
Mramotický potok Milíčovice   669 02   přívalové srážky   <5 RD
ZD Olbramkostel Milíčovice   669 02 13693484 veter. nákaza

1 360 ks

109 ks

5
Morašice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   260
Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) Morašice   671 71 49967941 požár, únik RP 25 m3 do 100
          přívalové srážky    
Němčičky JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   100
Mikulovický potok Němčičky   671 32   přívalové srážky    
Nový Šaldorf - Sedlešovice  VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň Q1000 112
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň Q1000 50
 řeka Dyje Nový Šaldorf   671 81   přirozená povodeň Q100 0
          přívalové srážky    
AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) Nový Šaldorf 2791 671 81 49455966 požár, únik RP 40 m3 do 100
Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice  řeka Dyje Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   přirozená povodeň Q100 78
VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň Q1000 238
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň Q1000 195
Soukromý zemědělec - Svoboda Zdeněk Sedlešovice 48.8372897N, 16.0476253E 671 81 44029578 veter. nákaza 70 ks
200 ks
100 ks
2
Olbramkostel Plenkovický potok Olbramkostel   671 55   přívalové srážky    
Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Olbramkostel 77 671 55 26231816 požár, únik RP 16 m3 do100
ZD Olbramkostel

- ČS PHM (neveřejná)
Olbramkostel 177 671 55 13693484 veter. nákaza

199 ks

549 ks

5
jiné nebezpečí

0,5 t

 
jiné nebezpečí

3,9 t

 
požár, únik RP 25 m3 do 100
Oleksovice   Oleksovice   671 62   přívalové srážky    
řeka Skalička Oleksovice   671 62   přirozená povodeň Q100 5
VD Oleksovice (Skalička) Oleksovice   671 62   zvláštní povodeň Q1000 69
VAS, a.s. ÚV Oleksovice Oleksovice

48.9031819N,

16.2383738E

671 72 49455842

únik NCHL

podpora požáru

240 l

0,2 t

 
ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) Oleksovice, Nový Dvůr 244 671 62 47908378 požár, únik RP 20 m3 do 100
Onšov řeka Dyje Onšov   671 02   přirozená povodeň Q100 3
Oslnovice řeka Dyje Oslnovice   671 07   přirozená povodeň Q100 1

Pavlice
ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. Pavlice 224 671 56 29246008  požár, výbuch, únik RP

30m3 / 30m3
  

do 100
Plaveč řeka Jevišovka Plaveč   671 32   přirozená povodeň Q100 19
řeka Jevišovka Plaveč       ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Plaveč   671 32   zvláštní povodeň Q1000 39
  Plaveč       přívalové srážky    
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   470
               
Podhradí nad Dyjí VAS, a.s. ČOV Starý Petřín

48.9030975N,

15.6927718E

671 06 49455842 únik NCHL 1,5 t  
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   přirozená povodeň Q20 2
Q100 2
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   ledové jevy    
Podmyče  RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. Podmyče   671 06 48530441 veter. nákaza

2 000 ks

5
  Podmyče       přívalové srážky    
Podmolí Žlebský potok Podmolí    669 02   přívalové srážky    
Práče VD Těšetice (Únanovka) Práče   671 61   zvláštní povodeň Q1000 470
 INTEGRA, a.s. Žabčice Práče   671 61 00215881

veter. nákaza

požár, únik RP

14 000 ks

2 000 l

2
Pravice   Pravice   671 65   přívalové srážky    
Prosiměřice řeka Jevišovka Prosiměřice   671 61   přirozená povodeň Q100 29
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Prosiměřice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 55
VAS, a.s. ČOV Prosiměřice

48.9018403N, 

16.1967344E

671 61 49455842 únik NCHL 3 t  
ČS PHM DOMINIK Prosiměřice 213 671 61 29311187 požár, výbuch, únik RP 30m3/30m3
  
do 100
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   860
Farma U tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Prosiměřice   671 61 25519816 požár, únik RP 33 m3 do 100
Přeskače JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   100
Otoupal Josef - soukromý zemědělec Přeskače  30 671 40 12746061 veter. nákaza 10 000 ks 1


Rozkoš
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
Rudlice   Rudlice   671 53   přívalové srážky    
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   120
Výkrm Třebíč, s.r.o. Rudlice    671 53 27684067 veter. nákaza 97 000 ks 4
Slatina JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   250
VAS, a.s. ČOV Slatina

49.0166042N,

16.0222353E

671 53 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Výkrm Třebíč, s.r.o. Slatina   671 53 27684067 veter. nákaza 280 000 ks 5
  Slatina   671 53   přívalové srážky    
Slup  VD Vranov (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň Q1000 350

  FVE Slup

spol. FVE 11 s.r.o., Brno

Slup 48°46.28383N, 16°12.02170E 671 28 28919157 požár, únik RP

400 l

(celkem 1728 ks panelů)

 
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň Q1000 256
Slup - místní část Oleksovičky  VD Vranov (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň Q1000 80
 VD Znojmo (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň Q1000 80
Stará Dyje Slup - Oleksovičky   671 28   ledové jevy    
Kóta - sady, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Slup - Oleksovičky 179 671 28 48908088 požár, únik RP 5 m3 do 100

 Stálky

 

 RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. Stálky 48°53'4.342"N, 15°41'52.811"E 671 06 48530441 veter. nákaza

440 000 ks

10
  FVE 1 s.r.o., Stálky A Stálky 48°52'35.650"N, 15°41'30.836"E 671 06 28274814 požár, únik RP

2 ks transformátor

 

 
  FVE 1 s.r.o., Stálky B Stálky 48°52'41.275"N, 15°41'39.248"E 671 06 28274814 požár, únik RP 3 ks transformátor  
VAS, a.s. ČOV Stálky

48.8738884N,

15.6805808E

671 06 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Starý Petřín Petřínský potok Starý Petřín   671 06   přívalové srážky    
 RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Starý Petřín - Jazovice   671 06 48530441 veter. nákaza 1 200 ks 1
Starý Petřín 53 požár, únik RP 40 m3 do 100
Stošíkovice na Louce VD Výrovice (řeka Jevišovka) Stošíkovice na Louce   671 61   zvláštní povodeň Q1000 115
VD Oleksovice (Skalička) Stošíkovice na Louce       zvláštní povodeň Q1000 55
  ADDICOO GROUP s.r.o. Stošíkovice na Louce 48.888878, 16.218074 671 61 47681853 únik NCHL

40 m3

40 m3

40 m3

42 m3

 

40 m3

65 m3

 

4 m3

 

 
  FVE 5 s.r.o. Stošíkovice na Louce 48°54'12.156"N, 16°12'28.649"E 671 61 28275187 požár, únik RP 2 ks transformátor  
Farma U Tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Stošíkovice na Louce 93 671 61 25519816 požár, únik RP 16 m3 do 100
Strachotice VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 243
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 98
  Strachotice   671 29   přívalové srážky    
Stará Dyje Micmanice   671 29   ledové jevy    
 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Strachotice    671 29 46902180 veter. nákaza 1 000 ks 10
 ZEPO STRACHOTICE, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Strachotice    671 29 48906450 požár, únik RP 33 m3 do 100
Strachotice - místní část Micmanice

 FVE Micmanice

SOLAR 4 s.r.o., Praha

Strachotice - Micmanice N 48°47.51397´; E 16°11.29415´   28512308 požár, únik RP

1 500 l

(celkem 5400 ks panelů)

 
VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 585
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 575
Střelice VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Střelice   671 53   zvláštní povodeň Q1000 13
řeka Jevišovka Střelice   671 53   přirozená povodeň Q100 1
řeka Jevišovka Střelice       ledové jevy    
JE Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Výkrm Třebíč s.r.o. Střelice   671 53 27684067 veter. nákaza 280 000 ks 5


Suchohrdly
 EG.D, a.s., rozvodna 110/22 kV ul. Znojemská, Suchohrdly souřadnice
48.8638375N, 16.0787689E
669 02 28085400 požár, únik RP

 

40 410 kg

 

 
Pomona Těšetice a.s. Suchohrdly - Pulkrábka 204 48.8707264N, 16.1088772E 669 02   veter. nákaza 1 150 ks 5
požár, únik RP 16 m3 do 100
Šafov FREDI s.r.o. Šafov   671 06 25174568 veter. nákaza 1 700 ks 5
  VAS, a.s. ČOV Šafov p.č. 5319 671 06 49455842 únik NCHL

m3

120 kg

34 m3

 
Šanov  AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223 671 68 48530441 veter. nákaza 0 ks 5
APIS - výkrm telat s.r.o., Hrušovany nad Jevišovkou Šanov - Nový dvůr   671 68 28283899 veter. nákaza 880 ks 5
 AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223  671 68 48530662 požár, únik RP

12 m3

250 l

2000 l

2000 l

2400 l

1659 m3

do 100
VAS, a.s. ČOV Šanov

48.7987887N,

16.3811961E

671 68 49455842 únik NCHL 3 t  
Štefan Spišiak - FIPS (ČS PHM neveřejná) Šanov, Hlavní 74 671 68 14643804 požár, únik RP 10 m3 do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Šanov   671 68   zvláštní povodeň Q1000 5
řeka Jevišovka Šanov   671 68   přirozená povodeň Q100 5
 Šatov  řeka Daníž Šatov    671 22   přirozená povodeň Q20 30
Q100 133
          přívalové srážky    
VAS, a.s. ČOV Šatov

48.7877191N,

16.0289005E

671 22 49455842 únik NCHL 3 t  
ZD Šatov - ČS PHM (neveřejná) Šatov    671 22 00143146 požár, únik RP 25 m3 do 100
Štítary

 

 

 

 VAS, a.s., Třebíč - úpravna vody Štítary

 

 

Štítary

 

 

 

48.9446065N, 15.8121326"E

 

 

 

 

671 02 49455842 únik NCHL 1 200 kg 10
únik NCHL 100 m3  
únik NCHL 11,52 m3100 kg   
únik NCHL 2 500 kg  
    únik NCHL

1 m3, 100 kg

50 m3

 
Štítarský potok Štítary   671 02   přívalové srážky    
VAS, a.s. ČOV Štítary

48.9302282N,

15.8477229E

671 02 49455842 únik NCHL 3 t  

 FVE Štítary

Solar 7 s.r.o., Praha

Štítary N 48°56.00282´; E 15°48.45057´   28984820 požár, únik RP

1 000 l

(celkem 10920 ks panelů)

 
Tasovice řeka Dyje Tasovice   671 25   přirozená povodeň Q100 13
ČS PHM MOL Tasovice 136 671 25 74336703 požár, únik RP

32,75 / 42,25 m3

 

do 100
 Zemědělské družstvo Hodonice - ČS PHM (neveřejná) Tasovice   671 25 00142565 požár, únik RP 40 m3 do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň Q1000 235
VD Znojmo (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň Q1000 159

Těšetice
  Těšetice   671 61   přívalové srážky    
VD Těšetice (Únanovka) Těšetice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 112
Pomona Těšetice a.s

- ČS PHM (neveřejná)
Těšetice - sad 48.8844044N, 16.1466267E 671 61 25521543 požár, únik RP 22 m3 do 100
Tvořihráz řeka Jevišovka Tvořihráz   671 34   přirozená povodeň Q100 4
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Tvořihráz   671 34   zvláštní povodeň Q1000 80
AGRA Horní Dunajovice a.s. Tvořihráz   671 34 26229391 veter. nákaza 419 ks 5
JE  Dukovany    20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   390
Uherčice  Uherčice AGRO, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Uherčice   671 07 48530883 požár, únik RP 25 m3 do 100
  Uherčice   671 07   přívalové srážky    
Újezd JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   80
Únanov   TERBA s.r.o. Kogenerační jednotka na skládce TDO a TKO Únanov 385 671 31 25658042 požár, výbuch   5
 FCC Únanov s.r.o.
- skládka odpadu
- ČS PHM (neveřejná)
Únanov 385 671 31 46966803 únik NL, požár, jiné nebezpečí    
požár, únik RP 2,5 m3 do 100
Statek Únanov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Únanov 1 671 31 46962425 požár, únik RP 10 m3 do 100
Valtrovice  VD Vranov (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 350
VD Znojmo (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 109
 řeka Dyje Valtrovice   671 28   přirozená povodeň Q100 16
kanál Krhovice - Hevlín Valtrovice   671 28   přívalové srážky   <10 RD

Petr Jelének, soukromý zemědělec

p.č. 1970/1

Valtrovice 43

1199344,

629873

671 28 68686242 požár, únik RP

16,95 m3

22,8 m3

10
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Valtrovice 112 671 28 25335995 veter. nákaza 267 000 ks 10
požár, únik RP 10 m3 do 100
Velký Karlov AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov   671 28 49455958 požár, únik RP 15 m3 do 100
ZEVO, spol. s.r.o. (provozovatel AGRO Boskovštejn s.r.o.) - ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 49451693
(29263361)
požár, výbuch 1350 m3 >10
požár,únik RP 22 m3  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 25157507 veter. nákaza 4700 ks 5
Fotovoltaická elekrárna Velký Karlov N 48°48.34653´; E 16°18.88980´   27658040 požár, únik RP 0,5 m3  
Vevčice   Vevčice   671 53   přívalové srážky    
řeka Jevišovka Vevčice    671 53    ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Vevčice   671 53   zvláštní povodeň Q1000 11
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   80
AGRO Jevišovice, a.s. Vevčice   671 53 49455958 veter. nákaza 118 ks 1
Višňové JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   1 110
 AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.


 - ČS PHM (neveřejná)
Višňové 358 671 38 49967789 veter. nákaza

8 670 ks

10
požár, únik RP

25  m3

12 500 l

6 000 l 

30,4 m3

do 100
TRUCK TRANS, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Višňové 330 671 38 46976647 požár, únik RP 12 m3 do 100
  Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové

212

st. 588

671 38 72024836 únik NCHL

1m3

25 kg

5 000 kg

2 000 kg

132m3

5 000 kg

 
ČS PHM A+S Višňové   671 38 25584553 požár, výbuch, únik RP 8m3 / 32m3
0 / 0
do 100
Vítonice JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   240
VD Horní Dunajovice (Křepička) Vítonice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 220
Vranov nad Dyjí Junácký potok Vranov n./D.    671 03   přívalové srážky    
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 437

Vranov n./D.,Zámecká

48°53'49"N; 15°48'48.59"E

328 671 03 01241648 požár, výbuch, únik RP 26,7 / 7,92 m3
  
do 100
řeka Dyje     671 03   přirozená povodeň Q5 3
Q20 3
Q100 15

VD Vranov (řeka Dyje)

 

  Areál VE Vranov n./D.

Havlíčkovo nábřeží 418, Vranov n./D.  48.9061367N, 15.8196492E 671 03   zvláštní povodeň Q1000 377
požár, únik RP 38 429 kg  
Vranovská Ves   Vranovská Ves   671 51   přívalové srážky    

 FVE Vranovská Ves

ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 

Vranovská Ves

p.č. 486/1, 634/2

 

48°56´49.491"N
15°54´35.715"E
671 51 45274649 požár, únik RP 21 560 kg  
Vratěnín Zemědělská farma Karásek Radek

- ČS PHM (Neveřejná)
Vratěnín 89 671 07 45666610 veter. nákaza 25 ks 10
požár, únik RP 5 m3 do 100
Zemědělská farma Karásek Petr - ČS PHM (neveřejná) Vratěnín 95 671 07 16322959 požár, únik RP 5 m3 do 100
Vrbovec   Hnízdo   671 24   přívalové srážky    
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Vrbovec 190 671 24 00143308 veter. nákaza 723 ks 5
Vinařství LAHOFER, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec   671 24 25513940 požár, únik RP 20 m3 do 100
Eko Hnízdo s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec - Hnízdo   671 24 48532738 požár, únik RP 20 m3 do 100
Výrovice řeka Jevišovka Výrovice   671 34    přirozená povodeň Q100 5
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Výrovice   671 34   zvláštní povodeň Q1000 138
          přívalové srážky    
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Vysočany řeka Želetavka         ledové jevy    
Zálesí VAS, a.s., ČOV Zálesí u Bítova 6

48.9557050N,

15.7785181E

671 02 49455842 únik NCHL 1,5 m3  
Zblovice řeka Želetavka         ledové jevy    
Znojmo řeka Dyje Znojmo   669 02   přirozená povodeň Q5 3
Q20 3
Q100 32
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň Q1000 3883

VD Znojmo (řeka Dyje)

 

  Areál MVE Znojmo

Znojmo   669 02   zvláštní povodeň Q1000 3522
požár, únik RP 900 kg  
 ČS PHM HZS JmK CHS Znojmo (neveřejná) Pražská 59 b 669 03 70884099 požár, únik RP 9 m3 < 100
HS TECHNIKA - ČS LPG FLAGA s.r.o.  Znojmo, Dobšická  669 02  88854035   požár, výbuch 5 / 500 kg do 100 
požár, výbuch 1000 l 
ČS PHM ÖMV - č. 2107 Znojmo, Pražská 90 669 02

46325212

požár, výbuch, únik RP 95,18/ 84 m3 do 100
 ČS PHM SILEKA Znojmo, Dobšická 3656/4a 669 02 27683010  požár, výbuch, únik RP

38m3 / 65m3
  

do 100

 ČS PHM Benzina

Plnící stanice CNG

(Innogy Energo s.r.o.)

Znojmo, Vídeňská třída 52 669 02

87186471 (27597075)

 25115171

požár, výbuch, únik RP

 

48 m3 / 80 m3
3 552 l

 

do 100
 ČS PHM A + S Znojmo, Suchohrdelská 34 669 02 25584553 požár, výbuch, únik RP 35m3 / 40m3
 
do 100
 ČS PHM Shell (8071) Znojmo, Vídeňská třída 20 669 02 27735681  požár, výbuch, únik RP 80 / 60 m3
9m3
do 100
  Pryma sklenářsrví Znojmo, Vídeňská třída 695/49 669 02 12205257 požár, únik RP 280 kg  
 ČS PHM AVIA Znojmo, Přímětická 74 669 02 40956857  požár, výbuch, únik RP 20m3 / 33m3
 4,85 
do 100
Autocentrum Psota s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická  6 669 02 26909871  požár, výbuch, únik RP 50m3
 
do 100

ZDS Psota

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG

Znojmo, Dobšická 6 669 02 63496283 požár, výbuch, únik RP 33m3 / 3,6 do 100
Policejní prezidium ČR, hospodářská správa - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Cínová hora   669 02 00007064  požár, únik RP 50m3/50m3 do 100
POLYTRANS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 3 669 02 00543985 požár, únik RP 32m3 do 100
  Moravskoslezský kovošrot, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 2641/4 669 02 26855097 požár, únik RP 20 000 l do 100
VM Construct s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická 17 669 02 29202434 požár, únik RP 16m3 do 100

  AVENTIN SHOPPING Znojmo

(FVE na budovách)

Znojmo, Dobšická 3929/4 669 02 05172357 požár, únik RP 2 ks trafostanice  
  Správa nemovitostí města Znojma, p.o. Znojmo, Dobšická 3363/11 669 02 00839060 požár

celkem 9435 l

láhve 5935 l

IBC 3500 l

 
Novaservis, spol. s.r.o. Znojmo, Družstevní 5 669 02 29288690 únik NCHL

6 /4 / 0,5         

 
  TOS Znojmo, a.s. Znojmo, Družstevní 3 669 02 46347691

 

požár, únik RP 

 

600 l

200 l

200 l

11 ks

 

170
 Nemocnice Znojmo p.o. Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 669 02 00092584 požár, únik NCHL    
požár, výbuch 

0,84 t 

 

11,3 t

 
požár, únik RP  0,78 t   
 Nemocnice Znojmo p.o. - odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí    
 Nemocnice Znojmo p.o. - odd. radiační a klinické onkologie jiné nebezpečí    
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Znojmo, 28.října   669 02 70994226 požár, únik RP 25 do 100
Znojmo, DEPO - z ul. Úprkova 43 669 02 70994226 požár, únik RP 100m3/10 do 100
Zimní stadion Znojmo, Dvořákova 21 669 02 00839060 únik NCHL 2,5 t 6 940

VAS, a.s. - Úpravna vody Znojmo

Znojmo, Pražská  119

48.8675774N,

16.0312439E

669 02  49455842

 

únik NCHL

0,8 t  
1,5 t  
0,3 t
0,2 t
3 t  
120 t  
3 t  
50 t  
   
COLAS CZ, a.s. Hakenova 21 669 02 26177005 jiné nebezpečí    
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Znojmo - ČS PHM (neveřejná) Kotkova 24 669 50 70932581 požár, únik RP 10m3 do 100
 Trivium Packaging Czech Republic s.r.o. (sklad hořlavin) Znojmo, Průmyslová 715/24 669 02 29296803 požár

4850 l

 

 

40 t

 
  EGSTON system electronic, spol. s.r.o.

Znojmo, Průmyslová

BUDOVA 005 PLASTIK

711/20 669 02 44026480 požár

10 t

1 800l

 
  Nevoga s.r.o. Znojmo, Evropská 505/100 671 81 00207730 požár, únik RP, výbuch

5 m3

7 m3

1092 kWp

 

1 500 t

(celkem)

 
VESELÝ ZNOJMO, s.r.o. Znojmo, Dobšická 3698/40 669 02 26969203 jiné nebezpečí 4,184 t  
požár 12,22 t   
jiné nebezpečí  0,526 t   
požár, únik RP 3,3 t   
požár, únik RP  0,6 t   

Znojmo-Mramotice
JAVE PORK a.s., Milotice Znojmo - Mramotice   669 02 47902205 veter. nákaza 3837 ks 5
ČS PHM BENZINA Znojmo - Mramotice 145 669 02 74618211 požár, výbuch, únik RP 75 m3 / 75 m3 do 100
AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Znojmo - Mramotice   669 02 49455958 požár, únik RP 15 m3 do 100
Znojmo-Načeratice   Znojmo - Načeratice   669 02   přívalové srážky    
Znojmo-Oblekovice

 EIKA ENERGO, s.r.o.

ČS PHM (neveřejná)

Znojmo, Evropská 6/41 671 81 25319019 požár, výbuch, únik RP

15 / 25m3
2 x 4850 l

25m3

900 kg

161 KWp

do 100
Inženýrské stavby Znojmo, spol. s.r.o.
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice 362 671 81 46976540 požár, únik RP 8 m3 do 100
ZEPIKO spol. s.r.o., pískovna Oblekovice
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice   669 02 46971360 požár, únik RP 5 m3 do 100
  FVE - SOLARENG ZNOJMO s.r.o.

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48°49´51.751"N
16°4´59.863"E
671 81 09144536 požár, únik RP

transformátor

2880 ks

panelů

 
  FVE - Green Power s.r.o., Praha

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48.831209N

16.084370E

671 81 24710270 požár, únik RP 1 ks trafostanice  
  FVE - Miros sun a.s., Praha

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48.832064N

16.086376E

671 81 27741001 požár, únik RP 1 ks trafostanice  
řeka Dyje Znojmo - Oblekovice   669 02   přirozená povodeň Q20 9
Q100 58
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň Q1000 1112
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň Q1000 910
Znojmo-Popice   Znojmo - Popice   669 02   přívalové srážky    
Znojmo-Přímětice Záměčnictví Štěpanovský K Suchopádu        Znojmo - Přímětice 5 669 02 18804608 požár, výbuch 2 / 3 do 100

  FVE Přímětice

LIMI solar s.r.o., Radkovice u Hrotovic

Znojmo - Přímětice

48.8874842N

16.0418633E

  28358988 požár, únik RP    
 Koncern PFN, závod Přímětice Znojmo - Přímětice K Suchopádu 3 669 04   výbuch 1 080 kg  

požár, výbuch

 

 

požár, únik RP

1 100 kg

2 800 t

300 t

22 600 kg

160
Želetice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   270
VD Horní Dunajovice (Křepička) Želetice   671 34   zvláštní povodeň Q1000  51
  Želetice   671 34   přívalové srážky    

  FVE Želetice

REA energo, s.r.o., Zn

Želetice   671 34

48.9371042N

16.1882064E

požár, únik RP    
AGRA Horní Dunajovice a.s.
- ČS PHM (neveřejná)
Želetice   671 34 26229391 veter. nákaza 1074 ks 5
požár, únik RP 20 m3 do 100
Žerotice řeka Jevišovka Žerotice    671 34    ledové jevy    
VD Výrovice (řeka Jevišovka)  Žerotice    671 34    zvláštní povodeň  Q1000  138
          přívalové srážky    
JE Dukovany 20 km Dukovany    675 50  45274649 únik rad. látek   290
AGRA Horní Dunajovice a.s. Žerotice   671 34 26229391 veter. nákaza 704 ks 5
Žerůtky Žerůtský potok Žerůtky   671 51    přívalové srážky     
INTERIA ZNOJMO s.r.o. Žerůvky 57 671 51 60714662 požár 20 m3
100 m3
 
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ množ. (t, ks, m3) počet osob
Bantice VD Těšetice (Únanovka) Bantice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 126
ČS PHM BENZINA - Benale s.r.o. Bantice 109, silnice I/53 48,8664078N, 16,1789789E 671 61 29371384

požár, výbuch, únik RP

jiné nebezpečí

 

 

 

35m3 / 60m3
2,1 t 

3,9672 t

 

 

 

do 100
ČS PHM Semerád, areál Agro Bantice 48.8794264N, 16.1782994E 671 61 60528648 požár, výbuch, únik RP 50m3 / 50m3
 
do 100
NTC, s.r.o. Bantice  72 671 61 27735681 požár, únik RP

4 m3

3 m3

200 l

100 l

100 kg

2000 l

do 100
 INTEGRA, a.s., Žabčice Bantice   671 61 00215881 veter. nákaza 13 000 ks 3
Běhařovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   420
  Ratišovice   671 39   přívalové srážky    
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Běhařovice - Stupešice   671 40 26425521

veter. nákaza

požár, únik RP

800  ks

9 m3

 Ismet transformátory s.r.o. Běhařovice 100 671 39 29183162 požár

4 000 kg

 

7 200 l

120
Bítov ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441

Bítov

48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E

82 671 10 01241648 požár, výbuch, únik RP 22,89 / 15,22 m3
  
do 100
  Bítov       přívalové srážky    
Blanné K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Blanné 18 671 54 41609638 požár, únik RP 33 m3 do 100
  Blanné       přívalové srážky    
Blížkovice řeka Jevišovka Blížkovice   671 55   přirozená povodeň Q100 52
řeka Jevišovka Blížkovice       ledové jevy    
VAS, a.s. ČOV Blížkovice

48.9998777N,

15.8514402E

671 55  49455842 únik NCHL 1,5 t  
 Agrodružstvo Blížkovice 


 - ČS PHM (neveřejná)
Blížkovice 325 671 55 49448986 veter. nákaza 1000 ks 20
požár 10 000 l  
požár, únik RP 64 m3 do 100

 FVE Blížkovice

DH ENERGY, a.s., Brno

Blížkovice N 48°59.62027´; E 15°49.56742´   28305035 požár, únik RP 500 l  
OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o.  Blížkovice 323 671 23 43371469 požár, únik RP 0,845 t  
požár 1,07 t  
Bojanovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
  Bojanovice   671 53   přívalové srážky    
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Bojanovice   671 53 25157507 veter. nákaza 6000 ks 5
Autodoprava Marek Ludvík - ČS PHM (neveřejná); (pozemek F.K. Dřevěné Lišty spol. s.r.o.) Bojanovice 79 671 53 68067321
(48531910)
požár, únik RP 6 m3 do 100

Borotice 

 JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná)

Borotice

125 671 65 26298881

požár, únik RP

ČOV

6 m3

2 m3

do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Borotice   671 65   zvláštní povodeň Q1000 10
Boskovštejn řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   přirozená povodeň Q100 12
řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   ledové jevy    
  Boskovštejn   671 54   přívalové srážky    
 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Boskovštejn 6 671 54  29263361 veter. nákaza 150 ks 5
JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   150
Božice řeka Jevišovka Božice   671 64   přirozená povodeň Q100 13
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Božice   671 64   zvláštní povodeň Q1000 82
 Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 13693476 požár, únik RP 25 m3 do 100
 Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) Božice   671 64 25309315 požár, únik RP 20 m3 do 50
Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice 385 671 64 25597957 požár, únik RP 23 m3 do 50
Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 25502247 požár, únik RP 16 m3 do 100
Lenka Klíčová - soukromý zemědělec Božice 380 671 64 72026367 veter. nákaza

239 ks

200 ks

5
VAS, a.s. ÚV Božice Božice

48.8430836N,

16.2737774E

671 64 49455842

únik NCHL

podpora požáru

240 l

0,2 t

 
VAS, a.s. ČOV Božice Božice

48.8409565N,

16.2911141E

671 64 49455842 únik NCHL 3 t  
ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. Božice 379 671 64 1833065  požár, výbuch, únik RP 50m3 / 50m3
  
do 100
Břežany Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Břežany 172 671 65 48529249 požár, únik RP 16 m3 do 100
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Břežany X, Y (S-JTSK):
-1194651, -620453
671 65 26425521

požár, únik RP

veter. nákaza

9 m3

1200 ks

do 100Citonice
JAVE PORK a.s., Milotice Citonice    671 01 47902205 veter. nákaza 4633 ks 2
KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Citonice 671 01 26241862 požár, únik RP 10 m3 do 100
  Citonice    671 01   přívalové srážky    
Ctidružice Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. Ctidružice    671 54 00142701 veter. nákaza 7001 ks 7
Černín řeka Jevišovka Černín   671 53   přirozená povodeň Q100 1
řeka Jevišovka         ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Černín   671 53   zvláštní povodeň Q1000 37
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Dobšice  řeka Dyje Dobšice   671 82   přirozená povodeň Q100 30
VD Vranov (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň Q1000 566
VD Znojmo (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň Q1000 116
 VAS, a.s. ČOV Dyjská

241

48.8471061N,

16.0931397E

 

669 02 49455842 únik NCHL 5 t 20
4 t

1 t

2 t

ČS LPG Pod Tratí 48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E 671 82 46598685 požár, výbuch 4,7 m3
UNIXAN s.r.o. - ČS PHM Unicorn - Oil Brněnská 341 671 82 29246008 požár, výbuch, únik RP 70 m3/ 50 m3
  
do 100
  PERITO s.r.o. Brněnská 542 671 82 63483246 požár, únik NCHL

1 300 l

270 l

 

 

 
ZDS PSOTA - ČS PHM Pod tratí 326 671 82 63496283 požár, výbuch, únik RP 16m3 / 16m3
  
do 100
Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná)  Brněnská  339 671 82 45662720 požár, únik RP 24 m3 do 100
Dyjákovice VD Vranov (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň Q1000 77
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň Q1000 22
řeka Dyje Dyjákovice   671 26   přirozená povodeň Q100 11
 ZEKO Dyjákovice spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Dyjákovice  280 671 26 48530620 veter. nákaza

750

70 m3

2 500 t

7 500 t

500 t

2 250 m3

80 m3

8
požár, únik RP

12 m3

2000 l

500 l

1000 l

100 kg

200 kg/l

do 100
 Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice  313 671 26 60729660 požár, únik RP

25 m3

1,5 m3

do 100
ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice    671 26 64520722 požár, únik RP

20 m3

do 100
Dyjákovičky řeka Daníž Dyjákovičky    669 02    přirozená povodeň Q100 44
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Dyjákovičky    669 02 00143308 veter. nákaza 138 ks 10
ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě) Dyjákovičky   669 02 28448391 požár, výbuch, únik RP 60 m3/ 40 m3  
Dyje  řeka Dyje Dyje   669 02   přirozená povodeň Q20 2
Q100 86
VD Vranov (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň Q1000 133
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň Q1000 91
  COLAS, a. s. - ČS PHM (neveřejná) Dyje ev. č. 511 669 02 26177005 požár, únik RP 50 m3  
ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyje   669 02 60701986 požár, únik RP 35 m3 do 100
Grešlové Mýto řeka Jevišovka Grešlové Mýto    671 56    přirozená povodeň Q100 1
  Grešlové Mýto    671 56    přívalové srážky    
Hevlín řeka Dyje Hevlín   671 69   přirozená povodeň Q100 19
 VD Vranov (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň Q1000 1410
VD Znojmo (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň Q1000 1190
GRANERO Vlasatice, s.r.o. Hevlín   671 69 45478295 veter. nákaza 3387 ks 3
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Hevlín   671 69 49455958 veter. nákaza 550 ks 5
48°45'24.184"N, 16°23'27.834"E požár, výbuch, únik RP 10 t do 100
ČS PHM MOL Hevlín-hraniční přechod 527
48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E
671 69

46320105 

požár, únik RP 66,5m3 / 66,5m3
  
do 100
ČS PHM Auto Square s.r.o. Hevlín-hraniční přechod 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E 671 69 24824852  požár, výbuch, únik RP 60m3 / 30m3
  
do 100
ČS PHM Semerád  Hevlín 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E 671 69 60528648 požár, výbuch, únik RP

22m3 / 34m3

do 100
HELUZ v.o.s.

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG
Hevlín 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E 671 69 65269063  požár, výbuch, únik RP 15 m3 do 100
  požár, výbuch, únik RP 0,9 t do 100

Hluboké Mašůvky
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   800
  Hluboké Mašůvky   671 52   přívalové srážky    
ZD Hluboké Mašůvky
- ČS PHM (neveřejná)
Hluboké Mašůvky 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E 671 52 48906239 veter. nákaza 700 ks 10
  požár, únik RP 22 m3 do 100
Hnanice řeka Daníž Hnanice    669 02   přirozená povodeň Q20 10
Q100 55
  Hnanice   669 02   přívalové srážky    
ČS PHM ÖMV - č. 2068 Hnanice, Znojemská 101 669 02

75931541

požár, výbuch, únik RP 70t/25t do 100
Hodonice  řeka Dyje Hodonice    671 25   přirozená povodeň Q100 75
VD Vranov (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň Q1000 297
VD Znojmo (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň Q1000 153

  FVE Hodonice

LUMEN Servisní s.r.o

Hodonice 48.8335142N, 16.1811078E 671 25 02905701 požár, únik RP

1090 kg

(4560 ks panelů)

 
 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (A) Hodonice Zahradní 256 671 25 00012661 únik NCHL 7,2 t  
podporování požáru 404 t  
požár 15,35 t  
požár, únik RP 2 t  
jiné nebezpečí 27 t  
VAS, a.s. ČOV Hodonice

48.8386853N,

16.1721126E

671 25 49455842 únik NCHL 6 t  
Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice Hodonice 257 671 25 26173174

únik NCHL

požár

jiné nebezpečí

4,5 t 150
1,6 t
0,0085 t
0,02 t
0,122 t
0,05 t
0,05 t
0,1 t
2,33 t
0,36 t
               

  KOBE-cz s.r.o.

Hodonice

Hodonice U Sladovny 430 671 25 26305101

únik NCHL

požár

200 l

50 l

400 l

3000 l

1100 l

500 l

100 l

 

Trafostanice

 
 EG.D a.s., rozvodna 110/22 kV Hodonice, p.č. 919/8 48.8385025N, 16.1691283E   28085400 požár, únik RP

18 530 kg

540 kg

 
Horní Břečkov   Horní Břečkov   671 02   přívalové srážky    
PODYJÍ, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Horní Břečkov, Čížov   671 02 60705299 veter. nákaza 500 ks 1
Horní Břečkov 72 požár, únik RP 32 m3 do 100
Horní Dunajovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   610
VD Horní Dunajovice (Křepička)  Horní Dunajovice    671 34    zvláštní povodeň  Q1000 182 
  Horní Dunajovice   671 34   přívalové srážky    
AGRA Horní Dunajovice, a.s.   38 671 34 26229391 veter. nákaza 150 ks 1
Domčice   veter. nákaza 823 ks 2
Hostim JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   470
  Ökologische Kautschuk Technologie s.r.o. Hostim 183 671 54 26895251 požár, únik RP 1ks trafostanice  
  Hostim   671 54   přívalové srážky    
Hrabětice Sklad hnojiv a chemikálií  Hrabětice, U Kalvárie 48°47'51.11"N, 16°23'17.69"E 671 68  45664471  požár, únik NCHL 97,8  do 100 
Fotovoltaická elektrárna Novák Energy Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   27935019 požár, únik RP 1 m3  
Fotovoltaická elekrárna Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   283 53323 požár, únik RP 1,5 m3  
Hrádek VD Vranov (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň Q1000 27
VD Znojmo (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň Q1000 7
řeka Dyje Hrádek   671 27   přirozená povodeň Q100
Výkrm Třebíč, s.r.o. Hrádek   671 27   veter. nákaza 283300 ks 5
AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 197 671 27 48907936 požár, únik RP 25 m3 do 100
Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 290 671 27 14642077 požár, únik RP 5 m3 do 100
Fotovoltaická elektrárna Hrádek N 48°46.78247´; E 16°16.09017´   27709167 požár, únik RP 0,5 m3  
Hrušovany nad Jevišovkou  řeka Jevišovka Hrušovany n./J.   671 67   přirozená povodeň Q20 93
Q100 112
řeka Jevišovka         ledové jevy    
          přívalové srážky    
ČS PHM Benzina Hrušovany n./J, Nádražní 159 671 67 06161243 požár, výbuch, únik RP 32 m3/ 48 m3 do 100 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Nádražní 488 671 67 46320105 požár, výbuch, únik RP

55m3 / 78,75m3 
   

do 100
ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) Nerudova 1051 671 67 70884099 požár, únik RP 9 m3 < 100
VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J, Nádražní 484 671 67 48530450 požár, únik RP 50 m3 do 100

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Testování a měření s uzavřenými zářiči

Hrušovany n./J., Cukrovarská 657 671 67 49683748 únik NCHL 5  
3
1,2
40
30
jiné nebezpečí    
Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J.,
Cukrovarská
657 671 67 49683748  požár, únik RP 25 m3 do 100
ABRO Zdražílek, s.r.o. Hrušovany n./J., Litobratřická 763 671 67 27712290 veter. nákaza 80 000 ks 15
ZEVA spol. s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Hrušovany n,/J, Zahradní 66 671 67 48530310 veter. nákaza 2 495 ks 5
požár, únik RP 20 m3 do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň Q1000 129
VD Vranov (řeka Dyje) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň Q1000 6

EG.D, a.s.

rozvodna 110/22 kW

ul. Litobratčická, p.č. 11657

1197793,43

617299,23

  28085400 požár, únik RP

23, 9 m3

243 kg

 
Fotovoltaická elektrárna, p.č. 4410/1 Hrušovany n/J. N 48°48.66415´; E 16°24.01395´   27935019 požár, únik RP 3 m3  
Fotovoltaická elektrárna  Hrušovany n/J. N 48°49.07627´; E 16°23.88075´   27741966 požár, únik RP 0,5 m3  

 FVE Hrušovany n/J.

ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 

Hrušovany n/J. 48°48'41.412"N
16°23'44.134"E
  45274649 požár, únik RP 6 x 410 kg  
LAC s.r.o. areál firmy Drnholecká 522 671 67 46903470 výbuch 1200 l  
požár, výbuch 1200 l  
únik NCHL 1000 l  
Chvalatice   Chvalatice   671 02   přívalové srážky    
 

  FVE Chvalatice

BGI Solar s.r.o., Praha

Chvalatice

48.9504165N

15.7503336E

  28381581 požár, únik RP

1170 l

(19908 ks panelů)

 
Chvalovice řeka Daníž Chvalovice    669 02   přirozená povodeň Q20 58
Q100 94
 ČS PHM ÖMV k.ú. Dyjákovičky
(hr. přechod Hatě)
200 669 02 76391825 požár, výbuch, únik RP 57m3 / 57m3
  0 / 0
do 100
ČS PHM RONJA - diskont tank  Chvalovice - Hatě
(hr. přechod Hatě)
182 669 02 62840614 požár, výbuch,únik RP 50m3/ 50m3
  0 / 0
do 100

 ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o.

IČ 49450301

Chvalovice 181  669 02 25326848 požár, únik RP

100 / 50 m3

do 100
požár, výbuch

4,8 m3

 
Jaroslavice řeka Daníž Jaroslavice   671 28   přirozená povodeň Q5 16
Q20 184
Q100 300
VAS, a.s. ČOV Jaroslavice

48.7593223N,

16.2454006E

671 28 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Jan Gazda - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná)  Jaroslavice, Družstevní 77 671 28 45666237 požár, únik RP 5 m3 do 100
JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499   671 28 25503944 požár, únik RP 32 m3 do 100 
ČS PHM Jaroslavice, Roman Mikyska Jaroslavice, Hradecká 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E 671 28 70430853 požár, únik RP 64m3/ 64m3 do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Jaroslavice    671 28    zvláštní povodeň Q1000 173
VD Znojmo (řeka Dyje) Jaroslavice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 23

 FVE Jaroslavice I+II

SOLAR 2 s.r.o., Praha

Jaroslavice N 48°45.16805´; E 16°14.21027´   27709167 požár, únik RP

 

500 l

(celkem 20 565 ks panelů)

 
Jevišovice řeka Jevišovka Jevišovice   671 53   ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Jevišovice   671 53    zvláštní povodeň Q1000 20
VAS, a.s. ČOV Jevišovice

48.9857831N,

16.0024544E

671 53 49455842 únik NCHL 1,5 t  
ČS PHM P&R Society s.r.o.. Jevišovice 405 671 53 04553624 požár, výbuch, únik RP

 

25m3 / 30m3
  

do 100
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Jevišovice   671 53 49455958 veter. nákaza 761 ks 12
  požár, únik RP 50 m3 do 100
Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) Jevišovice 262 671 53 45666768 požár, únik RP 6 m3 do 100
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik radioaktivních látek   1 180
Jiřice u Mor. Budějovic JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   60
Korolupy ZD Korolupy Korolupy 95 671 07 47900695 požár, výbuch   40
veter. nákaza 249 ks 5
 ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná)  požár, únik RP

22 m3

2 500 l

do 100

Kravsko
Zámecký rybník Kravsko   671 51   zvláštní povodeň Q1000 50
Vlašňovský potok Kravsko   671 51   přívalové srážky    
Fotovoltaická elektrárna Kravsko - PLESOLAR s.r.o. Kravsko, p.č. 212/25 48°55'19.48"N, 15°59'39.38"E 671 51 28966058 požár, únik RP 1,2 t  
Krhovice VD Vranov (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 195
VD Znojmo (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 93
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Krhovice   671 28 25157507 veter. nákaza 3570 ks 4

 FVE Krhovice

SOLAR 1 s.r.o., Praha

Krhovice N 48°48.95440´; E 16°11.19660´   27658040 požár, únik RP

400 l

(celkem 12600 ks panelů)

 
Křepice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   140
VP+DJ, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Křepice 55 671 40   požár, únik RP 6 m3 do 100
Výkrm Třebíč s.r.o. Křepice    671 40   veter. nákaza 110 000 ks 3
Křidlůvky VD Vranov (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň Q1000 217
VD Znojmo (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň Q1000 60

  FVE I

GOCCIA, spol. s.r.o.

Křídlůvky parc.č. 7513 671 28   požár, únik RP 1 ks transformátor  

  FVE II

GOCCIA, spol. s.r.o.

Křídlůvky parc.č. 7686 671 28   požár, únik RP 2 ks transformátor  

  FVE FORPIS

FORPIS s.r.o., Praha

Křídlůvky

p.č. 7464/1

p.č. 74 66

671 28   požár, únik RP

500 l

(5220 ks panelů)

 

  FVE Křídlůvky II

Usanza, s.r.o., Praha

Křídlůvky

p.č. 7463

p.č. 7464

p.č. 7465/2

p.č. 7468

671 28   požár, únik RP

1000 l

(5643 ks panelů)

 
 řeka Dyje Křidlůvky   671 28   přirozená povodeň Q100 33


Kuchařovice
ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) Kuchařovice 45/2 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E 669 02 29353297  požár, výbuch, únik RP 30m3 / 44m3
10 
do 100
Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Kuchařovice, 8. května 348 669 02 25524119 požár, únik RP 25 m3 do 100
Dobšický potok Kuchařovice   669 02   přívalové srážky    
Kyjovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   145
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Kyjovice    671 61    zvláštní povodeň  Q1000 4
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Kyjovice    671 61 49967789 veter. nákaza 500 ks 2
Kyjovice požár, únik RP 10 m3 do 100
Lančov   Lančov   671 06   přívalové srážky    
Lechovice řeka Jevišovka Lechovice   671 63   přirozená povodeň Q100 3
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň Q1000 100
VD Těšetice (Únanovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň Q1000 26
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) Lechovice   671 63 70932581 požár, únik RP 10 m3 do 100
Lesná AGROPODNIK ZNOJMO a.s. Lesná    671 02 46902180 veter. nákaza 2 683 ks 2
 Transformovna 22/110 kV (ČEZ obnovitelné zdroje s.r.o.) Lesná 48.9120297N, 15.8810558E   27804721 požár, únik RP 8 kg  

Litobratřice
STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Litobratřice 176 671 78 48529231 veter. nákaza 533 ks 5
požár, únik RP 33 m3 do 100
Lubnice řeka Želetavka Lubnice   671 07   přirozená povodeň Q100 1
řeka Želetavka Lubnice       ledové jevy    
          přívalové srážky    
Lukov   Lukov    669 02   přívalové srážky    
Sullagro, s.r.o. Lukov 48.8603375N, 15.9161592E 669 02 06307663 veter. nákaza 65 000 ks 3
Mašovice Agropodnik Mašovice a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Mašovice  154 669 02 13693476 veter. nákaza 4135 ks 6
požár, únik RP 20,6 m3 do 100
  Mašovice    669 02   přívalové srážky    

Medlice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. farma Medlice 49.0038536N, 16.1295919E 671 40 26425521

veter. nákaza

450 ks

5
Mikulovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   610
VAS, a.s. ČOV Mikulovice

48.9529343N,

16.0927613E

6711 33 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany Mikulovice 235 671 33 27435148 veter. nákaza 241 500 ks 7
AGRO Jevišovice a.s. Mikulovice 48°57'42.420"N, 16°5'11.954"E 671 33 49455958 veter. nákaza 300 ks 1
  Mikulovice   671 33   přívalové srážky    
Milíčovice

ČS PHM AVIA

JORDAN Transport, s.r.o.

Milíčovice 81 669 02 26217236 požár, výbuch, únik RP

25m3 / 50m3
  

do 100
Mramotický potok Milíčovice   669 02   přívalové srážky   <5 RD
ZD Olbramkostel Milíčovice   669 02 13693484 veter. nákaza

1 360 ks

109 ks

5
Morašice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   260
Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) Morašice   671 71 49967941 požár, únik RP 25 m3 do 100
          přívalové srážky    
Němčičky JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   100
Mikulovický potok Němčičky   671 32   přívalové srážky    
Nový Šaldorf - Sedlešovice  VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň Q1000 112
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň Q1000 50
 řeka Dyje Nový Šaldorf   671 81   přirozená povodeň Q100 0
          přívalové srážky    
AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) Nový Šaldorf 2791 671 81 49455966 požár, únik RP 40 m3 do 100
Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice  řeka Dyje Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   přirozená povodeň Q100 78
VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň Q1000 238
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň Q1000 195
Soukromý zemědělec - Svoboda Zdeněk Sedlešovice 48.8372897N, 16.0476253E 671 81 44029578 veter. nákaza 70 ks
200 ks
100 ks
2
Olbramkostel Plenkovický potok Olbramkostel   671 55   přívalové srážky    
Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Olbramkostel 77 671 55 26231816 požár, únik RP 16 m3 do100
ZD Olbramkostel

- ČS PHM (neveřejná)
Olbramkostel 177 671 55 13693484 veter. nákaza

199 ks

549 ks

5
jiné nebezpečí

0,5 t

 
jiné nebezpečí

3,9 t

 
požár, únik RP 25 m3 do 100
Oleksovice   Oleksovice   671 62   přívalové srážky    
řeka Skalička Oleksovice   671 62   přirozená povodeň Q100 5
VD Oleksovice (Skalička) Oleksovice   671 62   zvláštní povodeň Q1000 69
VAS, a.s. ÚV Oleksovice Oleksovice

48.9031819N,

16.2383738E

671 72 49455842

únik NCHL

podpora požáru

240 l

0,2 t

 
ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) Oleksovice, Nový Dvůr 244 671 62 47908378 požár, únik RP 20 m3 do 100
Onšov řeka Dyje Onšov   671 02   přirozená povodeň Q100 3
Oslnovice řeka Dyje Oslnovice   671 07   přirozená povodeň Q100 1

Pavlice
ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. Pavlice 224 671 56 29246008  požár, výbuch, únik RP

30m3 / 30m3
  

do 100
Plaveč řeka Jevišovka Plaveč   671 32   přirozená povodeň Q100 19
řeka Jevišovka Plaveč       ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Plaveč   671 32   zvláštní povodeň Q1000 39
  Plaveč       přívalové srážky    
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   470
               
Podhradí nad Dyjí VAS, a.s. ČOV Starý Petřín

48.9030975N,

15.6927718E

671 06 49455842 únik NCHL 1,5 t  
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   přirozená povodeň Q20 2
Q100 2
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   ledové jevy    
Podmyče  RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. Podmyče   671 06 48530441 veter. nákaza

2 000 ks

5
  Podmyče       přívalové srážky    
Podmolí Žlebský potok Podmolí    669 02   přívalové srážky    
Práče VD Těšetice (Únanovka) Práče   671 61   zvláštní povodeň Q1000 470
 INTEGRA, a.s. Žabčice Práče   671 61 00215881

veter. nákaza

požár, únik RP

14 000 ks

2 000 l

2
Pravice   Pravice   671 65   přívalové srážky    
Prosiměřice řeka Jevišovka Prosiměřice   671 61   přirozená povodeň Q100 29
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Prosiměřice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 55
VAS, a.s. ČOV Prosiměřice

48.9018403N, 

16.1967344E

671 61 49455842 únik NCHL 3 t  
ČS PHM DOMINIK Prosiměřice 213 671 61 29311187 požár, výbuch, únik RP 30m3/30m3
  
do 100
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   860
Farma U tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Prosiměřice   671 61 25519816 požár, únik RP 33 m3 do 100
Přeskače JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   100
Otoupal Josef - soukromý zemědělec Přeskače  30 671 40 12746061 veter. nákaza 10 000 ks 1


Rozkoš
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   190
Rudlice   Rudlice   671 53   přívalové srážky    
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   120
Výkrm Třebíč, s.r.o. Rudlice    671 53 27684067 veter. nákaza 97 000 ks 4
Slatina JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   250
VAS, a.s. ČOV Slatina

49.0166042N,

16.0222353E

671 53 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Výkrm Třebíč, s.r.o. Slatina   671 53 27684067 veter. nákaza 280 000 ks 5
  Slatina   671 53   přívalové srážky    
Slup  VD Vranov (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň Q1000 350

  FVE Slup

spol. FVE 11 s.r.o., Brno

Slup 48°46.28383N, 16°12.02170E 671 28 28919157 požár, únik RP

400 l

(celkem 1728 ks panelů)

 
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň Q1000 256
Slup - místní část Oleksovičky  VD Vranov (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň Q1000 80
 VD Znojmo (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň Q1000 80
Stará Dyje Slup - Oleksovičky   671 28   ledové jevy    
Kóta - sady, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Slup - Oleksovičky 179 671 28 48908088 požár, únik RP 5 m3 do 100

 Stálky

 

 RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. Stálky 48°53'4.342"N, 15°41'52.811"E 671 06 48530441 veter. nákaza

440 000 ks

10
  FVE 1 s.r.o., Stálky A Stálky 48°52'35.650"N, 15°41'30.836"E 671 06 28274814 požár, únik RP

2 ks transformátor

 

 
  FVE 1 s.r.o., Stálky B Stálky 48°52'41.275"N, 15°41'39.248"E 671 06 28274814 požár, únik RP 3 ks transformátor  
VAS, a.s. ČOV Stálky

48.8738884N,

15.6805808E

671 06 49455842 únik NCHL 1,5 t  
Starý Petřín Petřínský potok Starý Petřín   671 06   přívalové srážky    
 RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Starý Petřín - Jazovice   671 06 48530441 veter. nákaza 1 200 ks 1
Starý Petřín 53 požár, únik RP 40 m3 do 100
Stošíkovice na Louce VD Výrovice (řeka Jevišovka) Stošíkovice na Louce   671 61   zvláštní povodeň Q1000 115
VD Oleksovice (Skalička) Stošíkovice na Louce       zvláštní povodeň Q1000 55
  ADDICOO GROUP s.r.o. Stošíkovice na Louce 48.888878, 16.218074 671 61 47681853 únik NCHL

40 m3

40 m3

40 m3

42 m3

 

40 m3

65 m3

 

4 m3

 

 
  FVE 5 s.r.o. Stošíkovice na Louce 48°54'12.156"N, 16°12'28.649"E 671 61 28275187 požár, únik RP 2 ks transformátor  
Farma U Tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Stošíkovice na Louce 93 671 61 25519816 požár, únik RP 16 m3 do 100
Strachotice VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 243
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 98
  Strachotice   671 29   přívalové srážky    
Stará Dyje Micmanice   671 29   ledové jevy    
 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Strachotice    671 29 46902180 veter. nákaza 1 000 ks 10
 ZEPO STRACHOTICE, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Strachotice    671 29 48906450 požár, únik RP 33 m3 do 100
Strachotice - místní část Micmanice

 FVE Micmanice

SOLAR 4 s.r.o., Praha

Strachotice - Micmanice N 48°47.51397´; E 16°11.29415´   28512308 požár, únik RP

1 500 l

(celkem 5400 ks panelů)

 
VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 585
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň Q1000 575
Střelice VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Střelice   671 53   zvláštní povodeň Q1000 13
řeka Jevišovka Střelice   671 53   přirozená povodeň Q100 1
řeka Jevišovka Střelice       ledové jevy    
JE Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Výkrm Třebíč s.r.o. Střelice   671 53 27684067 veter. nákaza 280 000 ks 5


Suchohrdly
 EG.D, a.s., rozvodna 110/22 kV ul. Znojemská, Suchohrdly souřadnice
48.8638375N, 16.0787689E
669 02 28085400 požár, únik RP

 

40 410 kg

 

 
Pomona Těšetice a.s. Suchohrdly - Pulkrábka 204 48.8707264N, 16.1088772E 669 02   veter. nákaza 1 150 ks 5
požár, únik RP 16 m3 do 100
Šafov FREDI s.r.o. Šafov   671 06 25174568 veter. nákaza 1 700 ks 5
  VAS, a.s. ČOV Šafov p.č. 5319 671 06 49455842 únik NCHL

m3

120 kg

34 m3

 
Šanov  AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223 671 68 48530441 veter. nákaza 0 ks 5
APIS - výkrm telat s.r.o., Hrušovany nad Jevišovkou Šanov - Nový dvůr   671 68 28283899 veter. nákaza 880 ks 5
 AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223  671 68 48530662 požár, únik RP

12 m3

250 l

2000 l

2000 l

2400 l

1659 m3

do 100
VAS, a.s. ČOV Šanov

48.7987887N,

16.3811961E

671 68 49455842 únik NCHL 3 t  
Štefan Spišiak - FIPS (ČS PHM neveřejná) Šanov, Hlavní 74 671 68 14643804 požár, únik RP 10 m3 do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Šanov   671 68   zvláštní povodeň Q1000 5
řeka Jevišovka Šanov   671 68   přirozená povodeň Q100 5
 Šatov  řeka Daníž Šatov    671 22   přirozená povodeň Q20 30
Q100 133
          přívalové srážky    
VAS, a.s. ČOV Šatov

48.7877191N,

16.0289005E

671 22 49455842 únik NCHL 3 t  
ZD Šatov - ČS PHM (neveřejná) Šatov    671 22 00143146 požár, únik RP 25 m3 do 100
Štítary

 

 

 

 VAS, a.s., Třebíč - úpravna vody Štítary

 

 

Štítary

 

 

 

48.9446065N, 15.8121326"E

 

 

 

 

671 02 49455842 únik NCHL 1 200 kg 10
únik NCHL 100 m3  
únik NCHL 11,52 m3100 kg   
únik NCHL 2 500 kg  
    únik NCHL

1 m3, 100 kg

50 m3

 
Štítarský potok Štítary   671 02   přívalové srážky    
VAS, a.s. ČOV Štítary

48.9302282N,

15.8477229E

671 02 49455842 únik NCHL 3 t  

 FVE Štítary

Solar 7 s.r.o., Praha

Štítary N 48°56.00282´; E 15°48.45057´   28984820 požár, únik RP

1 000 l

(celkem 10920 ks panelů)

 
Tasovice řeka Dyje Tasovice   671 25   přirozená povodeň Q100 13
ČS PHM MOL Tasovice 136 671 25 74336703 požár, únik RP

32,75 / 42,25 m3

 

do 100
 Zemědělské družstvo Hodonice - ČS PHM (neveřejná) Tasovice   671 25 00142565 požár, únik RP 40 m3 do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň Q1000 235
VD Znojmo (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň Q1000 159

Těšetice
  Těšetice   671 61   přívalové srážky    
VD Těšetice (Únanovka) Těšetice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 112
Pomona Těšetice a.s

- ČS PHM (neveřejná)
Těšetice - sad 48.8844044N, 16.1466267E 671 61 25521543 požár, únik RP 22 m3 do 100
Tvořihráz řeka Jevišovka Tvořihráz   671 34   přirozená povodeň Q100 4
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Tvořihráz   671 34   zvláštní povodeň Q1000 80
AGRA Horní Dunajovice a.s. Tvořihráz   671 34 26229391 veter. nákaza 419 ks 5
JE  Dukovany    20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   390
Uherčice  Uherčice AGRO, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Uherčice   671 07 48530883 požár, únik RP 25 m3 do 100
  Uherčice   671 07   přívalové srážky    
Újezd JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   80
Únanov   TERBA s.r.o. Kogenerační jednotka na skládce TDO a TKO Únanov 385 671 31 25658042 požár, výbuch   5
 FCC Únanov s.r.o.
- skládka odpadu
- ČS PHM (neveřejná)
Únanov 385 671 31 46966803 únik NL, požár, jiné nebezpečí    
požár, únik RP 2,5 m3 do 100
Statek Únanov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Únanov 1 671 31 46962425 požár, únik RP 10 m3 do 100
Valtrovice  VD Vranov (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 350
VD Znojmo (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň Q1000 109
 řeka Dyje Valtrovice   671 28   přirozená povodeň Q100 16
kanál Krhovice - Hevlín Valtrovice   671 28   přívalové srážky   <10 RD

Petr Jelének, soukromý zemědělec

p.č. 1970/1

Valtrovice 43

1199344,

629873

671 28 68686242 požár, únik RP

16,95 m3

22,8 m3

10
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Valtrovice 112 671 28 25335995 veter. nákaza 267 000 ks 10
požár, únik RP 10 m3 do 100
Velký Karlov AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov   671 28 49455958 požár, únik RP 15 m3 do 100
ZEVO, spol. s.r.o. (provozovatel AGRO Boskovštejn s.r.o.) - ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 49451693
(29263361)
požár, výbuch 1350 m3 >10
požár,únik RP 22 m3  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 25157507 veter. nákaza 4700 ks 5
Fotovoltaická elekrárna Velký Karlov N 48°48.34653´; E 16°18.88980´   27658040 požár, únik RP 0,5 m3  
Vevčice   Vevčice   671 53   přívalové srážky    
řeka Jevišovka Vevčice    671 53    ledové jevy    
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Vevčice   671 53   zvláštní povodeň Q1000 11
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   80
AGRO Jevišovice, a.s. Vevčice   671 53 49455958 veter. nákaza 118 ks 1
Višňové JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   1 110
 AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.


 - ČS PHM (neveřejná)
Višňové 358 671 38 49967789 veter. nákaza

8 670 ks

10
požár, únik RP

25  m3

12 500 l

6 000 l 

30,4 m3

do 100
TRUCK TRANS, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Višňové 330 671 38 46976647 požár, únik RP 12 m3 do 100
  Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové

212

st. 588

671 38 72024836 únik NCHL

1m3

25 kg

5 000 kg

2 000 kg

132m3

5 000 kg

 
ČS PHM A+S Višňové   671 38 25584553 požár, výbuch, únik RP 8m3 / 32m3
0 / 0
do 100
Vítonice JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   240
VD Horní Dunajovice (Křepička) Vítonice   671 61   zvláštní povodeň Q1000 220
Vranov nad Dyjí Junácký potok Vranov n./D.    671 03   přívalové srážky    
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 437

Vranov n./D.,Zámecká

48°53'49"N; 15°48'48.59"E

328 671 03 01241648 požár, výbuch, únik RP 26,7 / 7,92 m3
  
do 100
řeka Dyje     671 03   přirozená povodeň Q5 3
Q20 3
Q100 15

VD Vranov (řeka Dyje)

 

  Areál VE Vranov n./D.

Havlíčkovo nábřeží 418, Vranov n./D.  48.9061367N, 15.8196492E 671 03   zvláštní povodeň Q1000 377
požár, únik RP 38 429 kg  
Vranovská Ves   Vranovská Ves   671 51   přívalové srážky    

 FVE Vranovská Ves

ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 

Vranovská Ves

p.č. 486/1, 634/2

 

48°56´49.491"N
15°54´35.715"E
671 51 45274649 požár, únik RP 21 560 kg  
Vratěnín Zemědělská farma Karásek Radek

- ČS PHM (Neveřejná)
Vratěnín 89 671 07 45666610 veter. nákaza 25 ks 10
požár, únik RP 5 m3 do 100
Zemědělská farma Karásek Petr - ČS PHM (neveřejná) Vratěnín 95 671 07 16322959 požár, únik RP 5 m3 do 100
Vrbovec   Hnízdo   671 24   přívalové srážky    
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Vrbovec 190 671 24 00143308 veter. nákaza 723 ks 5
Vinařství LAHOFER, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec   671 24 25513940 požár, únik RP 20 m3 do 100
Eko Hnízdo s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec - Hnízdo   671 24 48532738 požár, únik RP 20 m3 do 100
Výrovice řeka Jevišovka Výrovice   671 34    přirozená povodeň Q100 5
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Výrovice   671 34   zvláštní povodeň Q1000 138
          přívalové srážky    
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   160
Vysočany řeka Želetavka         ledové jevy    
Zálesí VAS, a.s., ČOV Zálesí u Bítova 6

48.9557050N,

15.7785181E

671 02 49455842 únik NCHL 1,5 m3  
Zblovice řeka Želetavka         ledové jevy    
Znojmo řeka Dyje Znojmo   669 02   přirozená povodeň Q5 3
Q20 3
Q100 32
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň Q1000 3883

VD Znojmo (řeka Dyje)

 

  Areál MVE Znojmo

Znojmo   669 02   zvláštní povodeň Q1000 3522
požár, únik RP 900 kg  
 ČS PHM HZS JmK CHS Znojmo (neveřejná) Pražská 59 b 669 03 70884099 požár, únik RP 9 m3 < 100
HS TECHNIKA - ČS LPG FLAGA s.r.o.  Znojmo, Dobšická  669 02  88854035   požár, výbuch 5 / 500 kg do 100 
požár, výbuch 1000 l 
ČS PHM ÖMV - č. 2107 Znojmo, Pražská 90 669 02

46325212

požár, výbuch, únik RP 95,18/ 84 m3 do 100
 ČS PHM SILEKA Znojmo, Dobšická 3656/4a 669 02 27683010  požár, výbuch, únik RP

38m3 / 65m3
  

do 100

 ČS PHM Benzina

Plnící stanice CNG

(Innogy Energo s.r.o.)

Znojmo, Vídeňská třída 52 669 02

87186471 (27597075)

 25115171

požár, výbuch, únik RP

 

48 m3 / 80 m3
3 552 l

 

do 100
 ČS PHM A + S Znojmo, Suchohrdelská 34 669 02 25584553 požár, výbuch, únik RP 35m3 / 40m3
 
do 100
 ČS PHM Shell (8071) Znojmo, Vídeňská třída 20 669 02 27735681  požár, výbuch, únik RP 80 / 60 m3
9m3
do 100
  Pryma sklenářsrví Znojmo, Vídeňská třída 695/49 669 02 12205257 požár, únik RP 280 kg  
 ČS PHM AVIA Znojmo, Přímětická 74 669 02 40956857  požár, výbuch, únik RP 20m3 / 33m3
 4,85 
do 100
Autocentrum Psota s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická  6 669 02 26909871  požár, výbuch, únik RP 50m3
 
do 100

ZDS Psota

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG

Znojmo, Dobšická 6 669 02 63496283 požár, výbuch, únik RP 33m3 / 3,6 do 100
Policejní prezidium ČR, hospodářská správa - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Cínová hora   669 02 00007064  požár, únik RP 50m3/50m3 do 100
POLYTRANS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 3 669 02 00543985 požár, únik RP 32m3 do 100
  Moravskoslezský kovošrot, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 2641/4 669 02 26855097 požár, únik RP 20 000 l do 100
VM Construct s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická 17 669 02 29202434 požár, únik RP 16m3 do 100

  AVENTIN SHOPPING Znojmo

(FVE na budovách)

Znojmo, Dobšická 3929/4 669 02 05172357 požár, únik RP 2 ks trafostanice  
  Správa nemovitostí města Znojma, p.o. Znojmo, Dobšická 3363/11 669 02 00839060 požár

celkem 9435 l

láhve 5935 l

IBC 3500 l

 
Novaservis, spol. s.r.o. Znojmo, Družstevní 5 669 02 29288690 únik NCHL

6 /4 / 0,5         

 
  TOS Znojmo, a.s. Znojmo, Družstevní 3 669 02 46347691

 

požár, únik RP 

 

600 l

200 l

200 l

11 ks

 

170
 Nemocnice Znojmo p.o. Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 669 02 00092584 požár, únik NCHL    
požár, výbuch 

0,84 t 

 

11,3 t

 
požár, únik RP  0,78 t   
 Nemocnice Znojmo p.o. - odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí    
 Nemocnice Znojmo p.o. - odd. radiační a klinické onkologie jiné nebezpečí    
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Znojmo, 28.října   669 02 70994226 požár, únik RP 25 do 100
Znojmo, DEPO - z ul. Úprkova 43 669 02 70994226 požár, únik RP 100m3/10 do 100
Zimní stadion Znojmo, Dvořákova 21 669 02 00839060 únik NCHL 2,5 t 6 940

VAS, a.s. - Úpravna vody Znojmo

Znojmo, Pražská  119

48.8675774N,

16.0312439E

669 02  49455842

 

únik NCHL

0,8 t  
1,5 t  
0,3 t
0,2 t
3 t  
120 t  
3 t  
50 t  
   
COLAS CZ, a.s. Hakenova 21 669 02 26177005 jiné nebezpečí    
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Znojmo - ČS PHM (neveřejná) Kotkova 24 669 50 70932581 požár, únik RP 10m3 do 100
 Trivium Packaging Czech Republic s.r.o. (sklad hořlavin) Znojmo, Průmyslová 715/24 669 02 29296803 požár

4850 l

 

 

40 t

 
  EGSTON system electronic, spol. s.r.o.

Znojmo, Průmyslová

BUDOVA 005 PLASTIK

711/20 669 02 44026480 požár

10 t

1 800l

 
  Nevoga s.r.o. Znojmo, Evropská 505/100 671 81 00207730 požár, únik RP, výbuch

5 m3

7 m3

1092 kWp

 

1 500 t

(celkem)

 
VESELÝ ZNOJMO, s.r.o. Znojmo, Dobšická 3698/40 669 02 26969203 jiné nebezpečí 4,184 t  
požár 12,22 t   
jiné nebezpečí  0,526 t   
požár, únik RP 3,3 t   
požár, únik RP  0,6 t   

Znojmo-Mramotice
JAVE PORK a.s., Milotice Znojmo - Mramotice   669 02 47902205 veter. nákaza 3837 ks 5
ČS PHM BENZINA Znojmo - Mramotice 145 669 02 74618211 požár, výbuch, únik RP 75 m3 / 75 m3 do 100
AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Znojmo - Mramotice   669 02 49455958 požár, únik RP 15 m3 do 100
Znojmo-Načeratice   Znojmo - Načeratice   669 02   přívalové srážky    
Znojmo-Oblekovice

 EIKA ENERGO, s.r.o.

ČS PHM (neveřejná)

Znojmo, Evropská 6/41 671 81 25319019 požár, výbuch, únik RP

15 / 25m3
2 x 4850 l

25m3

900 kg

161 KWp

do 100
Inženýrské stavby Znojmo, spol. s.r.o.
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice 362 671 81 46976540 požár, únik RP 8 m3 do 100
ZEPIKO spol. s.r.o., pískovna Oblekovice
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice   669 02 46971360 požár, únik RP 5 m3 do 100
  FVE - SOLARENG ZNOJMO s.r.o.

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48°49´51.751"N
16°4´59.863"E
671 81 09144536 požár, únik RP

transformátor

2880 ks

panelů

 
  FVE - Green Power s.r.o., Praha

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48.831209N

16.084370E

671 81 24710270 požár, únik RP 1 ks trafostanice  
  FVE - Miros sun a.s., Praha

Znojmo - Oblekovice

Pod sklepy

48.832064N

16.086376E

671 81 27741001 požár, únik RP 1 ks trafostanice  
řeka Dyje Znojmo - Oblekovice   669 02   přirozená povodeň Q20 9
Q100 58
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň Q1000 1112
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň Q1000 910
Znojmo-Popice   Znojmo - Popice   669 02   přívalové srážky    
Znojmo-Přímětice Záměčnictví Štěpanovský K Suchopádu        Znojmo - Přímětice 5 669 02 18804608 požár, výbuch 2 / 3 do 100

  FVE Přímětice

LIMI solar s.r.o., Radkovice u Hrotovic

Znojmo - Přímětice

48.8874842N

16.0418633E

  28358988 požár, únik RP    
 Koncern PFN, závod Přímětice Znojmo - Přímětice K Suchopádu 3 669 04   výbuch 1 080 kg  

požár, výbuch

 

 

požár, únik RP

1 100 kg

2 800 t

300 t

22 600 kg

160
Želetice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek   270
VD Horní Dunajovice (Křepička) Želetice   671 34   zvláštní povodeň Q1000  51
  Želetice   671 34   přívalové srážky    

  FVE Želetice

REA energo, s.r.o., Zn

Želetice   671 34

48.9371042N

16.1882064E

požár, únik RP    
AGRA Horní Dunajovice a.s.
- ČS PHM (neveřejná)
Želetice   671 34 26229391 veter. nákaza 1074 ks 5
požár, únik RP 20 m3 do 100
Žerotice řeka Jevišovka Žerotice    671 34    ledové jevy    
VD Výrovice (řeka Jevišovka)  Žerotice    671 34    zvláštní povodeň  Q1000  138
          přívalové srážky    
JE Dukovany 20 km Dukovany    675 50  45274649 únik rad. látek   290
AGRA Horní Dunajovice a.s. Žerotice   671 34 26229391 veter. nákaza 704 ks 5
Žerůtky Žerůtský potok Žerůtky   671 51    přívalové srážky     
INTERIA ZNOJMO s.r.o. Žerůvky 57 671 51 60714662 požár 20 m3
100 m3
 

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně