Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bantice VD Těšetice (Únanovka) Bantice   671 61   zvláštní povodeň voda 126
ČS PHM BENZINA - Benale s.r.o. Bantice 109, silnice I/53 48,8664078N, 16,1789789E 671 61 29371384

požár, výbuch, únik RP

jiné nebezpečí

 

 

 

benzín / nafta
LPG 

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1
(E1)

do 100
ČS PHM Semerád, areál Agro Bantice 48.8794264N, 16.1782994E 671 61 60528648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
NTC, s.r.o. Bantice  72 671 61 27735681 požár, únik RP

motorová nafta (v NA)

minerální oleje

technický benzín

ředidla

maziva

upotřebené oleje

do 100
 INTEGRA, a.s., Žabčice Bantice   671 61 00215881 veter. nákaza drůbež 3
Běhařovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 420
  Ratišovice   671 39   přívalové srážky voda  
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Běhařovice - Stupešice   671 40 26425521

veter. nákaza

požár, únik RP

skot 

nafta

 Ismet transformátory s.r.o. Běhařovice 100 671 39 29183162 požár barvy, laky  
Bítov ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441

Bítov

48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E

82 671 10 01241648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
  Bítov       přívalové srážky voda  
Blanné K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Blanné 18 671 54 41609638 požár, únik RP nafta do 100
  Blanné       přívalové srážky voda  
Blížkovice řeka Jevišovka Blížkovice   671 55   přirozená povodeň voda 52
řeka Jevišovka Blížkovice       ledové jevy voda  
VAS, a.s. ČOV Blížkovice

48.9998777N,

15.8514402E

671 55  49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
 Agrodružstvo Blížkovice 


 - ČS PHM (neveřejná)
Blížkovice 325 671 55 49448986 veter. nákaza skot 20
požár hořlavé kapaliny-oleje  
požár, únik RP nafta do 100
Fotovoltaická elektrárna Blížkovice Blížkovice N 48°59.62027´; E 15°49.56742´   28305035 požár, únik RP Transformátorový olej  
OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o.  Blížkovice 323 671 23 43371469 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny
(P5c)
 
Bojanovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
  Bojanovice   671 53   přívalové srážky voda  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Bojanovice   671 53 25157507 veter. nákaza prasata 5
Autodoprava Marek Ludvík - ČS PHM (neveřejná); (pozemek F.K. Dřevěné Lišty spol. s.r.o.) Bojanovice 79 671 53 68067321
(48531910)
požár, únik RP nafta do 100

Borotice 

JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná)

Borotice

125 671 65 26298881 požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Borotice   671 65   zvláštní povodeň voda 10
Boskovštejn řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   přirozená povodeň voda 12
řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   ledové jevy voda  
  Boskovštejn   671 54   přívalové srážky voda  
 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Boskovštejn 6 671 54  29263361 veter. nákaza skot 5
JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 150
Božice řeka Jevišovka Božice   671 64   přirozená povodeň voda 13
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Božice   671 64   zvláštní povodeň voda 82
Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 13693476 požár, únik RP nafta do 100
Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) Božice   671 64 25309315 požár, únik RP nafta do 50
Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice 385 671 64 25597957 požár, únik RP nafta do 50
Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 25502247 požár, únik RP nafta do 100
Lenka Klíčová - soukromý zemědělec Božice 380 671 64 72026367 veter. nákaza

skot

prasata

5
VAS, a.s. ÚV Božice Božice

48.8430836N,

16.2737774E

671 64 49455842

únik NCHL

podpora požáru

chlornan sodný

manganistan draselný

 
VAS, a.s. ČOV Božice Božice

48.8409565N,

16.2911141E

671 64 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. Božice 379 671 64 1833065  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Břežany Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Břežany 172 671 65 48529249 požár, únik RP nafta do 100
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Břežany X, Y (S-JTSK):
-1194651, -620453
671 65 26425521

požár, únik RP

veter. nákaza

nafta

skot

do 100Citonice
JAVE PORK a.s., Milotice Citonice    671 01 47902205 veter. nákaza prasata 2
KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Citonice 671 01 26241862 požár, únik RP nafta do 100
  Citonice    671 01   přívalové srážky voda  
Ctidružice Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. Ctidružice    671 54 00142701 veter. nákaza prasata 7
Černín řeka Jevišovka Černín   671 53   přirozená povodeň voda 1
řeka Jevišovka         ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Černín   671 53   zvláštní povodeň voda 37
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Dobšice řeka Dyje Dobšice   671 82   přirozená povodeň voda 6
VD Vranov (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň voda 566
VD Znojmo (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň voda 116
VAS, a.s. ČOV Dyjská

241

48.8471061N,

16.0931397E

 

669 02 49455842 únik NCHL SOKOFLOC 59 (flokulant)  
SOKOFLOC 63 (flokulant)

SOKOFLOC BP 6 (odpěňovač)

chlorové vápno

ČS LPG Pod Tratí 48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E 671 82 46598685 požár, výbuch LPG
UNIXAN s.r.o. - ČS PHM Unicorn - Oil Brněnská 341 671 82 29246008 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ZDS PSOTA - ČS PHM Pod tratí 326 671 82 63496283 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná)  Brněnská  339 671 82 45662720 požár, únik RP nafta do 100
Dyjákovice VD Vranov (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň voda 77
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň voda 22
řeka Dyje Dyjákovice   671 26   přirozená povodeň voda 11
 ZEKO Dyjákovice spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Dyjákovice  280 671 26 48530620 veter. nákaza

skot

jímka (hnojůvka)

hnůj v silážním žlabu

siláž v silážním žlabu

senáž na betonovém platě

věže (hnojůvka, sil. šťávy)

jímky u hal (hnojůvka)

8
požár, únik RP

nafta

minerální oleje

upotřebené oleje

AdBlue

mazadla, vazeliny

pesticidy, herbi, hnojiva

do 100
 Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice  313 671 26 60729660 požár, únik RP

nafta

benzín

do 100
ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice    671 26 64520722 požár, únik RP

nafta

do 100
Dyjákovičky řeka Daníž Dyjákovičky    669 02    přirozená povodeň voda 44
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Dyjákovičky    669 02 00143308 veter. nákaza skot 10
ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě) Dyjákovičky   669 02 28448391 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  
Dyje řeka Dyje Dyje   669 02   přirozená povodeň voda 2
15
VD Vranov (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň voda 133
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň voda 91
ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyje   669 02 60701986 požár, únik RP nafta do 100
Grešlové Mýto řeka Jevišovka Grešlové Mýto    671 56    přirozená povodeň voda 1
  Grešlové Mýto    671 56    přívalové srážky voda  
Hevlín řeka Dyje Hevlín   671 69   přirozená povodeň voda 19
VD Vranov (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň voda 1351
VD Znojmo (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň voda 1190
GRANERO Vlasatice, s.r.o. Hevlín   671 69 45478295 veter. nákaza prasata 3
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Hevlín   671 69 49455958 veter. nákaza skot 5
48°45'24.184"N, 16°23'27.834"E požár, výbuch, únik RP nafta do 100
ČS PHM MOL Hevlín-hraniční přechod 527
48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E
671 69

46320105 

požár, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM Auto Square s.r.o. Hevlín-hraniční přechod 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E 671 69 24824852  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM Semerád  Hevlín 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E 671 69 60528648 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
HELUZ v.o.s.

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG
Hevlín 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E 671 69 65269063  požár, výbuch, únik RP nafta do 100
  požár, výbuch, únik RP   do 100

Hluboké Mašůvky
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 800
  Hluboké Mašůvky   671 52   přívalové srážky voda  
ZD Hluboké Mašůvky
- ČS PHM (neveřejná)
Hluboké Mašůvky 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E 671 52 48906239 veter. nákaza prasata 10
  požár, únik RP nafta do 100
Hnanice řeka Daníž Hnanice    669 02   přirozená povodeň voda 10
55
  Hnanice   669 02   přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2068 Hnanice, Znojemská 101 669 02

75931541

požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Hodonice  řeka Dyje Hodonice    671 25   přirozená povodeň voda 75
VD Vranov (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň voda 297
VD Znojmo (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň voda 153
 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (B) Hodonice Zahradní 256 671 25 00012661 únik NCHL akutní toxicita 
(H2)
 
podporování požáru Kyslík zkapalněný  
požár hořlavé kapaliny
(P5c)
 
požár, únik RP nafta  
jiné nebezpečí Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2
(E1+E2)
 
VAS, a.s. ČOV Hodonice

48.8386853N,

16.1721126E

671 25 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice Hodonice 257 671 25 26173174

únik NCHL

požár

jiné nebezpečí

amoniak   150
chlorové vápno
Hořlavé aerosoly (P3a)
Hořlavé kapaliny (P5b) 
Hořlavé kapaliny (P5c)
acetylen
kyslík
ropné produkty, alternat. paliva 
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 (E1)
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
(E2)
               

  KOBE-cz s.r.o.

Hodonice

Hodonice U Sladovny 430 671 25 26305101

únik NCHL

požár

provozní oleje

pohonné hmoty

odpadní oleje a voda

teplonosný olej

chladící směs GLYKOL

lepidlo

benzínový čistič

 
EG.D a.s., rozvodna 110/22 kV Hodonice, p.č. 919/8 48°50'18.42"N, 16°10'09.12"E   28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Horní Břečkov   Horní Břečkov   671 02   přívalové srážky    
PODYJÍ, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Horní Břečkov, Čížov   671 02 60705299 veter. nákaza

skot

1
Horní Břečkov 72 požár, únik RP nafta do 100
Horní Dunajovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 610
VD Horní Dunajovice (Křepička)  Horní Dunajovice    671 34    zvláštní povodeň  voda  182 
  Horní Dunajovice   671 34   přívalové srážky voda  
AGRA Horní Dunajovice, a.s.   38 671 34 26229391 veter. nákaza prasata 1
Domčice   veter. nákaza prasata 2
Hostim JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 470
  Hostim   671 54   přívalové srážky voda  
Hrabětice Sklad hnojiv a chemikálií  Hrabětice, U Kalvárie 48°47'51.11"N, 16°23'17.69"E 671 68  45664471  požár, únik NCHL pesticidy  do 100 
Fotovoltaická elektrárna Novák Energy Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   27935019 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elekrárna Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   283 53323 požár, únik RP Transformátorový olej  
Hrádek VD Vranov (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň voda 27
VD Znojmo (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň voda 7
řeka Dyje Hrádek   671 27   přirozená povodeň voda
Výkrm Třebíč, s.r.o. Hrádek   671 27   veter. nákaza drůbež 5
AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 197 671 27 48907936 požár, únik RP nafta do 100
Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 290 671 27 14642077 požár, únik RP nafta do 100
Fotovoltaická elektrárna Hrádek N 48°46.78247´; E 16°16.09017´   27709167 požár, únik RP Transformátorový olej  
Hrušovany nad Jevišovkou  řeka Jevišovka Hrušovany n./J.   671 67   přirozená povodeň voda 93
112
řeka Jevišovka         ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM Benzina Hrušovany n./J, Nádražní 159 671 67 06161243 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta do 100 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Nádražní 488 671 67 46320105 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  do 100
ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) Nerudova 1051 671 67 70884099 požár, únik RP nafta < 100
VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J, Nádražní 484 671 67 48530450 požár, únik RP nafta do 100

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Testování a měření s uzavřenými zářiči

Hrušovany n./J., Cukrovarská 657 671 67 49683748 únik NCHL hydroxid sodný  
chlornan sodný
kyselina chlorovodíková
formaldehyd
kyselina sírová
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J.,
Cukrovarská
657 671 67 49683748  požár, únik RP nafta do 100
ABRO Zdražílek, s.r.o. Hrušovany n./J., Litobratřická 763 671 67 27712290 veter. nákaza nosnice 15
ZEVA spol. s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Hrušovany n,/J, Zahradní 66 671 67 48530310 veter. nákaza prasata 5
požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň voda 129
VD Vranov (řeka Dyje) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň voda 6

EG.D, a.s.

rozvodna 110/22 kW

ul. Litobratčická, p.č. 11657

1197793,43

617299,23

  28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Fotovoltaická elektrárna, p.č. 4410/1 Hrušovany n/J. N 48°48.66415´; E 16°24.01395´   27935019 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elektrárna  Hrušovany n/J. N 48°49.07627´; E 16°23.88075´   27741966 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elekrárna Hrušovany n/J. Hrušovany n/J. 48°48'41.412"N
16°23'44.134"E
  27804721 požár, únik RP Transformátorový olej  
LAC s.r.o. areál firmy Drnholecká 522 671 67 46903470 výbuch Dusík  
požár, výbuch vodík  
únik NCHL amoniak  
Chvalatice   Chvalatice   671 02   přívalové srážky voda  
Chvalovice řeka Daníž Chvalovice    669 02   přirozená povodeň voda 58
94
 ČS PHM ÖMV k.ú. Dyjákovičky
(hr. přechod Hatě)
200 669 02 76391825 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
ČS PHM RONJA - diskont tank  Chvalovice - Hatě
(hr. přechod Hatě)
182 669 02 62840614 požár, výbuch,únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Chvalovice 181  669 02 25326848 požár, únik RP benzín / nafta  do 100
požár, výbuch LPG  
Jaroslavice řeka Daníž Jaroslavice   671 28   přirozená povodeň voda 16
184
300
VAS, a.s. ČOV Jaroslavice

48.7593223N,

16.2454006E

671 28 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Jan Gazda - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná)  Jaroslavice, Družstevní 77 671 28 45666237 požár, únik RP nafta do 100
JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499   671 28 25503944 požár, únik RP nafta do 100 
ČS PHM Jaroslavice, Roman Mikyska Jaroslavice, Hradecká 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E 671 28 70430853 požár, únik RP benzín / nafta do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Jaroslavice    671 28    zvláštní povodeň voda 173
VD Znojmo (řeka Dyje) Jaroslavice   671 28   zvláštní povodeň voda 23
Fotovoltaická elekrárna Jaroslavice Jaroslavice N 48°45.16805´; E 16°14.21027´   27709167 požár, únik RP Transformátorový olej  
Jevišovice řeka Jevišovka Jevišovice   671 53   ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Jevišovice   671 53    zvláštní povodeň voda 20
VAS, a.s. ČOV Jevišovice

48.9857831N,

16.0024544E

671 53 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM P&R Society s.r.o.. Jevišovice 405 671 53 04553624 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Jevišovice   671 53 49455958 veter. nákaza skot 12
  požár, únik RP nafta  do 100
Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) Jevišovice 262 671 53 45666768 požár, únik RP nafta  do 100
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik radioaktivních látek radioaktivní látky 1 180
Jiřice u Mor. Budějovic JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 60
Korolupy ZD Korolupy Korolupy 95 671 07 47900695 požár, výbuch bioplyn 40
veter. nákaza skot 5
ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná)  požár, únik RP nafta do 100

Kravsko
Zámecký rybník Kravsko   671 51   zvláštní povodeň voda 50
Vlašňovský potok Kravsko   671 51   přívalové srážky voda  
Fotovoltaická elektrárna Kravsko - PLESOLAR s.r.o. Kravsko, p.č. 212/25 48°55'19.48"N, 15°59'39.38"E 671 51 28966058 požár, únik RP Transformátorový olej  
Krhovice VD Vranov (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň voda 195
VD Znojmo (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň voda 93
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Krhovice   671 28 25157507 veter. nákaza prasata 4
Fotovoltaická elektrárna Krhovice Krhovice N 48°48.95440´; E 16°11.19660´   27658040 požár, únik RP Transformátorový olej  
Křepice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 140
VP+DJ, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Křepice 55 671 40   požár, únik RP nafta do 100
Výkrm Třebíč s.r.o. Křepice    671 40   veter. nákaza drůbež  3
Křidlůvky VD Vranov (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň voda 217
VD Znojmo (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň voda 60
 řeka Dyje Křidlůvky   671 28   přirozená povodeň voda 33


Kuchařovice
ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) Kuchařovice 45/2 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E 669 02 29353297  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG 
do 100
Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Kuchařovice, 8. května 348 669 02 25524119 požár, únik RP nafta do 100
Dobšický potok Kuchařovice   669 02   přívalové srážky voda  
Kyjovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 145
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Kyjovice    671 61    zvláštní povodeň  voda  4
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Kyjovice    671 61 49967789 veter. nákaza prasata 2
Kyjovice požár, únik RP nafta do 100
Lančov Rhea Holding - ZEMOS Lesná ČS PHM (neveřejná) Lančov 48°54'19.211"N, 15°46'8.955"E 671 06 48530891 požár, únik RP nafta do 100
  Lančov   671 06   přívalové srážky voda  
Lechovice řeka Jevišovka Lechovice   671 63   přirozená povodeň voda 3
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň voda 100
VD Těšetice (Únanovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň voda 26
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) Lechovice   671 63 70932581 požár, únik RP nafta do 100
Lesná AGROPODNIK ZNOJMO a.s. Lesná    671 02 46902180 veter. nákaza prasata 2
Transformovna 22/110 kV (ČEZ energetické služby s.r.o.) Lesná 48.9120297N, 15.8810558E   27804721 požár, únik RP Transformátorový olej  

Litobratřice
STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Litobratřice 176 671 78 48529231 veter. nákaza skot 5
požár, únik RP nafta do 100
Lubnice řeka Želetavka Lubnice   671 07   přirozená povodeň voda 1
řeka Želetavka Lubnice       ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
Lukov   Lukov    669 02   přívalové srážky voda  
Sullagro, s.r.o. Lukov 48.8603375N, 15.9161592E 669 02 06307663 veter. nákaza drůbež 3
Mašovice Agropodnik Mašovice a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Mašovice  154 669 02 13693476 veter. nákaza prasata 6
požár, únik RP nafta do 100
  Mašovice    669 02   přívalové srážky voda  

Medlice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. farma Medlice 49.0038536N, 16.1295919E 671 40 26425521

veter. nákaza

skot

5
Mikulovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 610
VAS, a.s. ČOV Mikulovice

48.9529343N,

16.0927613E

6711 33 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany Mikulovice 235 671 33 27435148 veter. nákaza drůbež 7
AGRO Jevišovice a.s. Mikulovice 48°57'42.420"N, 16°5'11.954"E 671 33 49455958 veter. nákaza skot 1
  Mikulovice   671 33   přívalové srážky voda  
Milíčovice

ČS PHM AVIA

JORDAN Transport, s.r.o.

Milíčovice 81 669 02 26217236 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
Mramotický potok Milíčovice   669 02   přívalové srážky voda <5 RD
ZD Olbramkostel Milíčovice   669 02 13693484 veter. nákaza

prasata

skot

5
Morašice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 260
Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) Morašice   671 71 49967941 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Němčičky JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 100
Mikulovický potok Němčičky   671 32   přívalové srážky voda  
Nový Šaldorf - Sedlešovice  VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň voda 112
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň voda 50
 řeka Dyje Nový Šaldorf   671 81   přirozená povodeň voda 0
          přívalové srážky voda  
AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) Nový Šaldorf 2791 671 81 49455966 požár, únik RP nafta do 100
Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice  řeka Dyje Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   přirozená povodeň voda 78
VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň voda 238
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň voda 195
Soukromý zemědělec - Svoboda Zdeněk Sedlešovice 48.8372897N, 16.0476253E 671 81 44029578 veter. nákaza prasata
husy
kuřata
2
Olbramkostel Plenkovický potok Olbramkostel   671 55   přívalové srážky voda  
Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Olbramkostel 77 671 55 26231816 požár, únik RP nafta do100
ZD Olbramkostel

- ČS PHM (neveřejná)
Olbramkostel 177 671 55 13693484 veter. nákaza

prasata

skot

5
jiné nebezpečí

akutní toxicita 
(H2)

 
jiné nebezpečí

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2
(E1)

 
požár, únik RP nafta do 100
Oleksovice   Oleksovice   671 62   přívalové srážky voda  
řeka Skalička Oleksovice   671 62   přirozená povodeň voda 5
VD Oleksovice (Skalička) Oleksovice   671 62   zvláštní povodeň voda 69
VAS, a.s. ÚV Oleksovice Oleksovice

48.9031819N,

16.2383738E

671 72 49455842

únik NCHL

podpora požáru

chlornan sodný

manganistan draselný

 
ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) Oleksovice, Nový Dvůr 244 671 62 47908378 požár, únik RP nafta do 100
Onšov řeka Dyje Onšov   671 02   přirozená povodeň voda 3
Oslnovice řeka Dyje Oslnovice   671 07   přirozená povodeň voda 1

Pavlice
ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. Pavlice 224 671 56 29246008  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
Plaveč řeka Jevišovka Plaveč   671 32   přirozená povodeň voda 19
řeka Jevišovka Plaveč       ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Plaveč   671 32   zvláštní povodeň voda 39
  Plaveč       přívalové srážky voda  
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 470
               
Podhradí nad Dyjí VAS, a.s. ČOV Starý Petřín

48.9030975N,

15.6927718E

671 06 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   přirozená povodeň voda 2
2
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   ledové jevy voda  
Podmyče ZD Petřín Podmyče   671 06 48530441 veter. nákaza

skot

prasata

5
  Podmyče       přívalové srážky

voda

 
Podmolí Žlebský potok Podmolí    669 02   přívalové srážky voda  
Práče VD Těšetice (Únanovka) Práče   671 61   zvláštní povodeň voda 470
 INTEGRA, a.s. Žabčice Práče   671 61 00215881

veter. nákaza

požár, únik RP

kuřice

LTO

2
Pravice   Pravice   671 65   přívalové srážky voda  
Prosiměřice řeka Jevišovka Prosiměřice   671 61   přirozená povodeň voda 29
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Prosiměřice   671 61   zvláštní povodeň voda 55
VAS, a.s. ČOV Prosiměřice

48.9018403N, 

16.1967344E

671 61 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM DOMINIK Prosiměřice 213 671 61 29311187 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 860
Farma U tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Prosiměřice   671 61 25519816 požár, únik RP nafta do 100
Přeskače JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 100
Otoupal Josef - soukromý zemědělec Přeskače  30 671 40 12746061 veter. nákaza drůbež 1


Rozkoš
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
Rudlice   Rudlice   671 53   přívalové srážky voda  
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 120
Výkrm Třebíč, s.r.o. Rudlice    671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 4
Slatina JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 250
VAS, a.s. ČOV Slatina

49.0166042N,

16.0222353E

671 53 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Výkrm Třebíč, s.r.o. Slatina   671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 5
  Slatina   671 53   přívalové srážky voda  
Slup VD Vranov (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň voda 288
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň voda 256
Slup - místní část Oleksovičky VD Vranov (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň voda 63
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň voda 63
Stará Dyje Slup - Oleksovičky   671 28   ledové jevy voda  
Kóta - sady, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Slup - Oleksovičky 179 671 28 48908088 požár, únik RP nafta do 100

 Stálky

 

ZD Petřín Stálky 48°53'4.342"N, 15°41'52.811"E 671 06 48530441 veter. nákaza

drůbež

10
VAS, a.s. ČOV Stálky

48.8738884N,

15.6805808E

671 06 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Starý Petřín Petřínský potok Starý Petřín   671 06   přívalové srážky voda  
ZD Petřín

- ČS PHM (neveřejná)
Starý Petřín - Jazovice   671 06 48530441 veter. nákaza prasata 1
Starý Petřín 53 požár, únik RP nafta do 100
Stošíkovice na Louce VD Výrovice (řeka Jevišovka) Stošíkovice na Louce   671 61   zvláštní povodeň voda 115
VD Oleksovice (Skalička) Stošíkovice na Louce       zvláštní povodeň voda 55
  ADDICOO GROUP s.r.o. Stošíkovice na Louce 48.888878, 16.218074 671 61 47681853 únik NCHL

85% kyselina mravenčí

99% kyselina propionová

99% kyselina máselná

glycerol

glyceridy (mravenčí, máselné)

glyceridy (propionové, laurové)

voda z kyselin - 20% roztok

 
Farma U Tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Stošíkovice na Louce 93 671 61 25519816 požár, únik RP nafta do 100
Strachotice VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň voda 243
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň voda 98
  Strachotice   671 29   přívalové srážky voda  
Stará Dyje Micmanice   671 29   ledové jevy voda  
 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Strachotice    671 29 46902180 veter. nákaza prasata 10
 ZEPO STRACHOTICE, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Strachotice    671 29 48906450 požár, únik RP nafta do 100
Strachotice - místní část Micmanice Fotovoltaická elekrárna Micmanice Strachotice - Micmanice N 48°47.51397´; E 16°11.29415´   28512308 požár, únik RP Transformátorový olej  
VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň voda 585
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň voda 575
Střelice VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Střelice   671 53   zvláštní povodeň voda 13
řeka Jevišovka Střelice   671 53   přirozená povodeň voda 1
řeka Jevišovka Střelice       ledové jevy voda  
JE Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Výkrm Třebíč s.r.o. Střelice   671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 5


Suchohrdly
EG.D, a.s., rozvodna 110/22 kV Suchohrdly, p.č. 934/1 souřadnice
1193061, 640683
669 02 28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Pomona Těšetice a.s. Suchohrdly - Pulkrábka 204 48.8707264N, 16.1088772E 669 02   veter. nákaza skot 5
požár, únik RP nafta do 100
Šafov FREDI s.r.o. Šafov   671 06 25174568 veter. nákaza prasata 5
  VAS, a.s. ČOV Šafov p.č. 5319 671 06 49455842 únik NCHL

Prefloc - síran železitý 

shrabky

aerobně stabilizovaný kal

 
Šanov AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223 671 68 48530441 veter. nákaza prasata 5
APIS - výkrm telat s.r.o., Hrušovany nad Jevišovkou Šanov - Nový dvůr   671 68 28283899 veter. nákaza skot 5
 AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223  671 68 48530662 požár, únik RP

nafta

oleje, maziva, benzin

směs AD blue

surové oleje

odpadní oleje

kejda

do 100
VAS, a.s. ČOV Šanov

48.7987887N,

16.3811961E

671 68 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Štefan Spišiak - FIPS (ČS PHM neveřejná) Šanov, Hlavní 74 671 68 14643804 požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Šanov   671 68   zvláštní povodeň voda 5
řeka Jevišovka Šanov   671 68   přirozená povodeň voda 5
 Šatov  řeka Daníž Šatov    671 22   přirozená povodeň voda 30
133
          přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV Šatov

48.7877191N,

16.0289005E

671 22 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ZD Šatov - ČS PHM (neveřejná) Šatov    671 22 00143146 požár, únik RP nafta do 100
Štítary

 

 

 

 VAS, a.s., Třebíč - úpravna vody Štítary

 

 

Štítary

 

 

 

48.9446065N, 15.8121326"E

 

 

 

 

671 02 49455842 únik NCHL chlor 10
únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
únik NCHL vápenný hydrát  
únik NCHL síran amonný  
    únik NCHL

hydroxid sodný

vodárenský kal

 
Štítarský potok Štítary   671 02   přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV Štítary

48.9302282N,

15.8477229E

671 02 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Fotovoltaická elektrárna Štítary Štítary N 48°56.00282´; E 15°48.45057´   28984820 požár, únik RP Transformátorový olej  
Tasovice řeka Dyje Tasovice   671 25   přirozená povodeň voda 13
ČS PHM MOL Tasovice 136 671 25 74336703 požár, únik RP benzín / nafta  do 100
 Zemědělské družstvo Hodonice - ČS PHM (neveřejná) Tasovice   671 25 00142565 požár, únik RP nafta do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň voda 235
VD Znojmo (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň voda 159

Těšetice
  Těšetice   671 61   přívalové srážky voda  
VD Těšetice (Únanovka) Těšetice   671 61   zvláštní povodeň voda 112
Pomona Těšetice a.s

- ČS PHM (neveřejná)
Těšetice - sad 48.8844044N, 16.1466267E 671 61 25521543 požár, únik RP nafta do 100
Tvořihráz řeka Jevišovka Tvořihráz   671 34   přirozená povodeň voda 4
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Tvořihráz   671 34   zvláštní povodeň voda 80
AGRA Horní Dunajovice a.s. Tvořihráz   671 34 26229391 veter. nákaza skot 5
JE  Dukovany    20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 390
Uherčice  Uherčice AGRO, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Uherčice   671 07 48530883 požár, únik RP nafta do 100
  Uherčice   671 07   přívalové srážky voda  
Újezd JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 80
Únanov  TERBA s.r.o. Únanov 385 671 31 25658042 požár, výbuch bioplyn 5
FCC Únanov s.r.o.
- skládka odpadu
- ČS PHM (neveřejná)
Únanov 385 671 31 46966803 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO+S-OO3  
požár, únik RP nafta do 100
Statek Únanov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Únanov 1 671 31 46962425 požár, únik RP nafta do 100
Valtrovice  VD Vranov (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň voda 350
VD Znojmo (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň voda 109
 řeka Dyje Valtrovice   671 28   přirozená povodeň voda 16
kanál Krhovice - Hevlín Valtrovice   671 28   přívalové srážky voda <10 RD

Petr Jelének, soukromý zemědělec

p.č. 1970/1

Valtrovice 43

1199344,

629873

671 28 68686242 požár, únik RP

nafta

topný olej extra lehký (TOLEX)

10
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Valtrovice 112 671 28 25335995 veter. nákaza drůbež 10
požár, únik RP nafta do 100
Velký Karlov AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov   671 28 49455958 požár, únik RP nafta do 100
ZEVO, spol. s.r.o. (provozovatel AGRO Boskovštejn s.r.o.) - ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 49451693
(29263361)
požár, výbuch bioplyn >10
požár,únik RP nafta  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 25157507 veter. nákaza prasata 5
Fotovoltaická elekrárna Velký Karlov N 48°48.34653´; E 16°18.88980´   27658040 požár, únik RP Transformátorový olej  
Vevčice   Vevčice   671 53   přívalové srážky voda  
řeka Jevišovka Vevčice    671 53    ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Vevčice   671 53   zvláštní povodeň voda 11
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 80
AGRO Jevišovice, a.s. Vevčice   671 53 49455958 veter. nákaza skot 1
Višňové JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 110
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.


 - ČS PHM (neveřejná)
Višňové 358 671 38 49967789 veter. nákaza prasata 10
požár, únik RP nafta do 100
TRUCK TRANS, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Višňové 330 671 38 46976647 požár, únik RP nafta do 100
  Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové

212

st. 588

671 38 72024836 únik NCHL

síran železitý - roztok 41 %

sokofloc 68

shrabky

odpad z lapáku písku

biologický kal zahuštěný

biologický kal odvodněný

 
ČS PHM A+S Višňové   671 38 25584553 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
Vítonice JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 240
VD Horní Dunajovice (Křepička) Vítonice   671 61   zvláštní povodeň voda 220
Vranov nad Dyjí Junácký potok Vranov n./D.    671 03   přívalové srážky voda  
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 437

Vranov n./D.,Zámecká

48°53'49"N; 15°48'48.59"E

328 671 03 01241648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
řeka Dyje     671 03   přirozená povodeň voda 3
3
15
VD Vranov (řeka Dyje) Vranov n./D.    671 03   zvláštní povodeň voda 377
požár, únik RP Transformátorový olej  
Vranovská Ves   Vranovská Ves   671 51   přívalové srážky voda  

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Fotovoltaická elektrárna - pole sever, jih

Vranovská Ves

p.č. 486/1, 634/2

 

48°56´49.491"N
15°54´35.715"E
671 51 25938924 požár, únik RP Transformátorový olej  
Vratěnín Zemědělská farma Karásek Radek

- ČS PHM (Neveřejná)
Vratěnín 89 671 07 45666610 veter. nákaza skot 10
požár, únik RP nafta do 100
Zemědělská farma Karásek Petr - ČS PHM (neveřejná) Vratěnín 95 671 07 16322959 požár, únik RP nafta do 100
Vrbovec   Hnízdo   671 24   přívalové srážky voda  
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Vrbovec 190 671 24 00143308 veter. nákaza skot 5
Vinařství LAHOFER, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec   671 24 25513940 požár, únik RP nafta do 100
Eko Hnízdo s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec - Hnízdo   671 24 48532738 požár, únik RP nafta do 100
Výrovice řeka Jevišovka Výrovice   671 34    přirozená povodeň voda 5
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Výrovice   671 34   zvláštní povodeň voda 138
          přívalové srážky voda  
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Vysočany řeka Želetavka         ledové jevy voda  
Zálesí VAS, a.s., ČOV Zálesí u Bítova 6

48.9557050N,

15.7785181E

671 02 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Zblovice řeka Želetavka         ledové jevy voda  
Znojmo řeka Dyje Znojmo   669 02   přirozená povodeň voda 3
3
32
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň voda 3883
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň voda 3522
požár, únik RP Transformátorový olej  
ČS PHM HZS JmK PS Znojmo (neveřejná) Pražská 83 669 03 70884099 požár, únik RP nafta < 100
HS TECHNIKA - ČS LPG FLAGA s.r.o.  Znojmo, Dobšická  669 02  88854035   požár, výbuch LPG / propan-butan  do 100 
požár, výbuch technické
plyny - Acetylen, Kyslík, argon
ČS PHM ÖMV - č. 2107 Znojmo, Pražská 90 669 02

46325212

požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM SILEKA Znojmo, Dobšická 3656/4a 669 02 27683010  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
ČS PHM Benzina (ČS CNG) Znojmo, Vídeňská třída 52 669 02 87186471 (27597075) požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
CNG
do 100
ČS PHM ČAS Znojmo s.r.o. Znojmo, Suchohrdelská 3567/20 669 02 41609891 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan 
do 100
ČS PHM A + S Znojmo, Suchohrdelská 34 669 02 25584553 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  do 100
ČS PHM Shell (8071) Znojmo, Vídeňská třída 20 669 02 27735681  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

LPG

do 100
 ČS PHM AVIA Znojmo, Přímětická 74 669 02 40956857  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta 

LPG

do 100
Autocentrum Psota s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická  6 669 02 26909871  požár, výbuch, únik RP nafta
 
do 100

ZDS Psota

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG

Znojmo, Dobšická 6 669 02 63496283 požár, výbuch, únik RP nafta / CNG do 100
Policejní prezidium ČR, hospodářská správa - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Cínová hora   669 02 00007064  požár, únik RP benzín / nafta  do 100
POLYTRANS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 3 669 02 00543985 požár, únik RP nafta do 100
VM Construct s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická 17 669 02 29202434 požár, únik RP nafta do 100
Novaservis, spol. s.r.o. Znojmo, Družstevní 5 669 02 29288690 únik NCHL niklovací lázeň chromovací láz. bifluorid amonný  
Nemocnice Znojmo p.o. Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 669 02 00092584 požár, únik NCHL spalovna NO  
požár, výbuch  tekutý kyslík  
požár, únik RP  nafta  
Nemocnice Znojmo p.o. - odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Nemocnice Znojmo p.o. - odd. radiační a klinické onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Znojmo, 28.října   669 02 70994226 požár, únik RP LTO do 100
Znojmo, DEPO - z ul. Úprkova 43 669 02 70994226 požár, únik RP nafta/LTO do 100
Zimní stadion Znojmo, Dvořákova 21 669 02 00839060 únik NCHL amoniak 6 940

VAS, a.s. - Úpravna vody Znojmo

Znojmo, Pražská  119

48.8675774N,

16.0312439E

669 02  49455842

 

únik NCHL

Hydroxid sodný (NaOH)  
chlornan sodný  
kyselina chlorovodíková (HCl)
manganistan draselný
síran amonný  
síran železitý (PIX 113)  
tabletovaná sůl (NaCl)  
vápenný hydrát  
   
COLAS CZ, a.s. Hakenova 21 669 02 26177005 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Znojmo - ČS PHM (neveřejná) Kotkova 24 669 50 70932581 požár, únik RP nafta do 100
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. (sklad hořlavin) Znojmo, Průmyslová 715/24   29296803 požár barvy, laky, ředidla  
VESELÝ ZNOJMO, s.r.o. Znojmo, Dobšická 3698/40 669 02 26969203 jiné nebezpečí akutní toxicita
(H1)
 
požár hořlavé kapaliny 
(P5c)
 
jiné nebezpečí  Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
(E2)
 
požár, únik RP benzín   
požár, únik RP  nafta   

Znojmo-Mramotice
JAVE PORK a.s., Milotice Znojmo - Mramotice   669 02 47902205 veter. nákaza prasata 5
ČS PHM BENZINA Znojmo - Mramotice 145 669 02 74618211 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta do 100
AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Znojmo - Mramotice   669 02 49455958 požár, únik RP nafta do 100
Znojmo-Načeratice   Znojmo - Načeratice   669 02   přívalové srážky voda  
Znojmo-Oblekovice ČS PHM EIKA Znojmo - Oblekovice 6 671 81 63490439 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / CNG
do 100
Inženýrské stavby Znojmo, spol. s.r.o.
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice 362 671 81 46976540 požár, únik RP nafta do 100
ZEPIKO spol. s.r.o., pískovna Oblekovice
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice   669 02 46971360 požár, únik RP nafta do 100
řeka Dyje Znojmo - Oblekovice   669 02   přirozená povodeň voda 9
58
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň voda 1112
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň voda 910
Znojmo-Popice   Znojmo - Popice   669 02   přívalové srážky voda  
Znojmo-Přímětice Záměčnictví Štěpanovský K Suchopádu        Znojmo - Přímětice 5 669 02 18804608 požár, výbuch kyslík / propan-butan do 100
Koncern PEGAS, závod Přímětice Znojmo - Přímětice 732 669 04   požár propan  
požár propan-butan  
Želetice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 270
VD Horní Dunajovice (Křepička) Želetice   671 34   zvláštní povodeň voda 51
  Želetice   671 34   přívalové srážky voda  
AGRA Horní Dunajovice a.s.
- ČS PHM (neveřejná)
Želetice   671 34 26229391 veter. nákaza prasata 5
požár, únik RP nafta do 100
Žerotice řeka Jevišovka Žerotice    671 34    ledové jevy voda  
VD Výrovice (řeka Jevišovka)  Žerotice    671 34    zvláštní povodeň  voda  138
          přívalové srážky voda  
JE Dukovany 20 km Dukovany    675 50  45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 290
AGRA Horní Dunajovice a.s. Žerotice   671 34 26229391 veter. nákaza skot 5
Žerůtky Žerůtský potok Žerůtky   671 51    přívalové srážky  voda   
INTERIA ZNOJMO s.r.o. Žerůvky 57 671 51 60714662 požár výrobní hala - řezivo, výrobky
sklad hala - výrobní odpad
 
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bantice VD Těšetice (Únanovka) Bantice   671 61   zvláštní povodeň voda 126
ČS PHM BENZINA - Benale s.r.o. Bantice 109, silnice I/53 48,8664078N, 16,1789789E 671 61 29371384

požár, výbuch, únik RP

jiné nebezpečí

 

 

 

benzín / nafta
LPG 

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1
(E1)

do 100
ČS PHM Semerád, areál Agro Bantice 48.8794264N, 16.1782994E 671 61 60528648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
NTC, s.r.o. Bantice  72 671 61 27735681 požár, únik RP

motorová nafta (v NA)

minerální oleje

technický benzín

ředidla

maziva

upotřebené oleje

do 100
 INTEGRA, a.s., Žabčice Bantice   671 61 00215881 veter. nákaza drůbež 3
Běhařovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 420
  Ratišovice   671 39   přívalové srážky voda  
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Běhařovice - Stupešice   671 40 26425521

veter. nákaza

požár, únik RP

skot 

nafta

 Ismet transformátory s.r.o. Běhařovice 100 671 39 29183162 požár barvy, laky  
Bítov ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441

Bítov

48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E

82 671 10 01241648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
  Bítov       přívalové srážky voda  
Blanné K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Blanné 18 671 54 41609638 požár, únik RP nafta do 100
  Blanné       přívalové srážky voda  
Blížkovice řeka Jevišovka Blížkovice   671 55   přirozená povodeň voda 52
řeka Jevišovka Blížkovice       ledové jevy voda  
VAS, a.s. ČOV Blížkovice

48.9998777N,

15.8514402E

671 55  49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
 Agrodružstvo Blížkovice 


 - ČS PHM (neveřejná)
Blížkovice 325 671 55 49448986 veter. nákaza skot 20
požár hořlavé kapaliny-oleje  
požár, únik RP nafta do 100
Fotovoltaická elektrárna Blížkovice Blížkovice N 48°59.62027´; E 15°49.56742´   28305035 požár, únik RP Transformátorový olej  
OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o.  Blížkovice 323 671 23 43371469 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny
(P5c)
 
Bojanovice JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
  Bojanovice   671 53   přívalové srážky voda  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Bojanovice   671 53 25157507 veter. nákaza prasata 5
Autodoprava Marek Ludvík - ČS PHM (neveřejná); (pozemek F.K. Dřevěné Lišty spol. s.r.o.) Bojanovice 79 671 53 68067321
(48531910)
požár, únik RP nafta do 100

Borotice 

JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná)

Borotice

125 671 65 26298881 požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Borotice   671 65   zvláštní povodeň voda 10
Boskovštejn řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   přirozená povodeň voda 12
řeka Jevišovka Boskovštejn   671 54   ledové jevy voda  
  Boskovštejn   671 54   přívalové srážky voda  
 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Boskovštejn 6 671 54  29263361 veter. nákaza skot 5
JE Dukovany       20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 150
Božice řeka Jevišovka Božice   671 64   přirozená povodeň voda 13
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Božice   671 64   zvláštní povodeň voda 82
Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 13693476 požár, únik RP nafta do 100
Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) Božice   671 64 25309315 požár, únik RP nafta do 50
Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice 385 671 64 25597957 požár, únik RP nafta do 50
Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Božice   671 64 25502247 požár, únik RP nafta do 100
Lenka Klíčová - soukromý zemědělec Božice 380 671 64 72026367 veter. nákaza

skot

prasata

5
VAS, a.s. ÚV Božice Božice

48.8430836N,

16.2737774E

671 64 49455842

únik NCHL

podpora požáru

chlornan sodný

manganistan draselný

 
VAS, a.s. ČOV Božice Božice

48.8409565N,

16.2911141E

671 64 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. Božice 379 671 64 1833065  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Břežany Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Břežany 172 671 65 48529249 požár, únik RP nafta do 100
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) farma Břežany X, Y (S-JTSK):
-1194651, -620453
671 65 26425521

požár, únik RP

veter. nákaza

nafta

skot

do 100Citonice
JAVE PORK a.s., Milotice Citonice    671 01 47902205 veter. nákaza prasata 2
KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Citonice 671 01 26241862 požár, únik RP nafta do 100
  Citonice    671 01   přívalové srážky voda  
Ctidružice Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. Ctidružice    671 54 00142701 veter. nákaza prasata 7
Černín řeka Jevišovka Černín   671 53   přirozená povodeň voda 1
řeka Jevišovka         ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Černín   671 53   zvláštní povodeň voda 37
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Dobšice řeka Dyje Dobšice   671 82   přirozená povodeň voda 6
VD Vranov (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň voda 566
VD Znojmo (řeka Dyje) Dobšice   671 82   zvláštní povodeň voda 116
VAS, a.s. ČOV Dyjská

241

48.8471061N,

16.0931397E

 

669 02 49455842 únik NCHL SOKOFLOC 59 (flokulant)  
SOKOFLOC 63 (flokulant)

SOKOFLOC BP 6 (odpěňovač)

chlorové vápno

ČS LPG Pod Tratí 48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E 671 82 46598685 požár, výbuch LPG
UNIXAN s.r.o. - ČS PHM Unicorn - Oil Brněnská 341 671 82 29246008 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ZDS PSOTA - ČS PHM Pod tratí 326 671 82 63496283 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná)  Brněnská  339 671 82 45662720 požár, únik RP nafta do 100
Dyjákovice VD Vranov (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň voda 77
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyjákovice    671 26   zvláštní povodeň voda 22
řeka Dyje Dyjákovice   671 26   přirozená povodeň voda 11
 ZEKO Dyjákovice spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Dyjákovice  280 671 26 48530620 veter. nákaza

skot

jímka (hnojůvka)

hnůj v silážním žlabu

siláž v silážním žlabu

senáž na betonovém platě

věže (hnojůvka, sil. šťávy)

jímky u hal (hnojůvka)

8
požár, únik RP

nafta

minerální oleje

upotřebené oleje

AdBlue

mazadla, vazeliny

pesticidy, herbi, hnojiva

do 100
 Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice  313 671 26 60729660 požár, únik RP

nafta

benzín

do 100
ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) Dyjákovice    671 26 64520722 požár, únik RP

nafta

do 100
Dyjákovičky řeka Daníž Dyjákovičky    669 02    přirozená povodeň voda 44
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Dyjákovičky    669 02 00143308 veter. nákaza skot 10
ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě) Dyjákovičky   669 02 28448391 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  
Dyje řeka Dyje Dyje   669 02   přirozená povodeň voda 2
15
VD Vranov (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň voda 133
VD Znojmo (řeka Dyje) Dyje    669 02    zvláštní povodeň voda 91
ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dyje   669 02 60701986 požár, únik RP nafta do 100
Grešlové Mýto řeka Jevišovka Grešlové Mýto    671 56    přirozená povodeň voda 1
  Grešlové Mýto    671 56    přívalové srážky voda  
Hevlín řeka Dyje Hevlín   671 69   přirozená povodeň voda 19
VD Vranov (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň voda 1351
VD Znojmo (řeka Dyje) Hevlín   671 69   zvláštní povodeň voda 1190
GRANERO Vlasatice, s.r.o. Hevlín   671 69 45478295 veter. nákaza prasata 3
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Hevlín   671 69 49455958 veter. nákaza skot 5
48°45'24.184"N, 16°23'27.834"E požár, výbuch, únik RP nafta do 100
ČS PHM MOL Hevlín-hraniční přechod 527
48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E
671 69

46320105 

požár, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM Auto Square s.r.o. Hevlín-hraniční přechod 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E 671 69 24824852  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM Semerád  Hevlín 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E 671 69 60528648 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
HELUZ v.o.s.

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG
Hevlín 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E 671 69 65269063  požár, výbuch, únik RP nafta do 100
  požár, výbuch, únik RP   do 100

Hluboké Mašůvky
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 800
  Hluboké Mašůvky   671 52   přívalové srážky voda  
ZD Hluboké Mašůvky
- ČS PHM (neveřejná)
Hluboké Mašůvky 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E 671 52 48906239 veter. nákaza prasata 10
  požár, únik RP nafta do 100
Hnanice řeka Daníž Hnanice    669 02   přirozená povodeň voda 10
55
  Hnanice   669 02   přívalové srážky voda  
ČS PHM ÖMV - č. 2068 Hnanice, Znojemská 101 669 02

75931541

požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
Hodonice  řeka Dyje Hodonice    671 25   přirozená povodeň voda 75
VD Vranov (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň voda 297
VD Znojmo (řeka Dyje) Hodonice    671 25   zvláštní povodeň voda 153
 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (B) Hodonice Zahradní 256 671 25 00012661 únik NCHL akutní toxicita 
(H2)
 
podporování požáru Kyslík zkapalněný  
požár hořlavé kapaliny
(P5c)
 
požár, únik RP nafta  
jiné nebezpečí Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2
(E1+E2)
 
VAS, a.s. ČOV Hodonice

48.8386853N,

16.1721126E

671 25 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice Hodonice 257 671 25 26173174

únik NCHL

požár

jiné nebezpečí

amoniak   150
chlorové vápno
Hořlavé aerosoly (P3a)
Hořlavé kapaliny (P5b) 
Hořlavé kapaliny (P5c)
acetylen
kyslík
ropné produkty, alternat. paliva 
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 (E1)
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
(E2)
               

  KOBE-cz s.r.o.

Hodonice

Hodonice U Sladovny 430 671 25 26305101

únik NCHL

požár

provozní oleje

pohonné hmoty

odpadní oleje a voda

teplonosný olej

chladící směs GLYKOL

lepidlo

benzínový čistič

 
EG.D a.s., rozvodna 110/22 kV Hodonice, p.č. 919/8 48°50'18.42"N, 16°10'09.12"E   28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Horní Břečkov   Horní Břečkov   671 02   přívalové srážky    
PODYJÍ, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Horní Břečkov, Čížov   671 02 60705299 veter. nákaza

skot

1
Horní Břečkov 72 požár, únik RP nafta do 100
Horní Dunajovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 610
VD Horní Dunajovice (Křepička)  Horní Dunajovice    671 34    zvláštní povodeň  voda  182 
  Horní Dunajovice   671 34   přívalové srážky voda  
AGRA Horní Dunajovice, a.s.   38 671 34 26229391 veter. nákaza prasata 1
Domčice   veter. nákaza prasata 2
Hostim JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 470
  Hostim   671 54   přívalové srážky voda  
Hrabětice Sklad hnojiv a chemikálií  Hrabětice, U Kalvárie 48°47'51.11"N, 16°23'17.69"E 671 68  45664471  požár, únik NCHL pesticidy  do 100 
Fotovoltaická elektrárna Novák Energy Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   27935019 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elekrárna Hrabětice N 48°47.77770´; E 16°25.51138´   283 53323 požár, únik RP Transformátorový olej  
Hrádek VD Vranov (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň voda 27
VD Znojmo (řeka Dyje) Hrádek   671 27   zvláštní povodeň voda 7
řeka Dyje Hrádek   671 27   přirozená povodeň voda
Výkrm Třebíč, s.r.o. Hrádek   671 27   veter. nákaza drůbež 5
AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 197 671 27 48907936 požár, únik RP nafta do 100
Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Hrádek 290 671 27 14642077 požár, únik RP nafta do 100
Fotovoltaická elektrárna Hrádek N 48°46.78247´; E 16°16.09017´   27709167 požár, únik RP Transformátorový olej  
Hrušovany nad Jevišovkou  řeka Jevišovka Hrušovany n./J.   671 67   přirozená povodeň voda 93
112
řeka Jevišovka         ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM Benzina Hrušovany n./J, Nádražní 159 671 67 06161243 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta do 100 
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Nádražní 488 671 67 46320105 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  do 100
ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) Nerudova 1051 671 67 70884099 požár, únik RP nafta < 100
VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J, Nádražní 484 671 67 48530450 požár, únik RP nafta do 100

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Testování a měření s uzavřenými zářiči

Hrušovany n./J., Cukrovarská 657 671 67 49683748 únik NCHL hydroxid sodný  
chlornan sodný
kyselina chlorovodíková
formaldehyd
kyselina sírová
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hrušovany n./J.,
Cukrovarská
657 671 67 49683748  požár, únik RP nafta do 100
ABRO Zdražílek, s.r.o. Hrušovany n./J., Litobratřická 763 671 67 27712290 veter. nákaza nosnice 15
ZEVA spol. s.r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Hrušovany n,/J, Zahradní 66 671 67 48530310 veter. nákaza prasata 5
požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň voda 129
VD Vranov (řeka Dyje) Hrušovany n./J.   671 67   zvláštní povodeň voda 6

EG.D, a.s.

rozvodna 110/22 kW

ul. Litobratčická, p.č. 11657

1197793,43

617299,23

  28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Fotovoltaická elektrárna, p.č. 4410/1 Hrušovany n/J. N 48°48.66415´; E 16°24.01395´   27935019 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elektrárna  Hrušovany n/J. N 48°49.07627´; E 16°23.88075´   27741966 požár, únik RP Transformátorový olej  
Fotovoltaická elekrárna Hrušovany n/J. Hrušovany n/J. 48°48'41.412"N
16°23'44.134"E
  27804721 požár, únik RP Transformátorový olej  
LAC s.r.o. areál firmy Drnholecká 522 671 67 46903470 výbuch Dusík  
požár, výbuch vodík  
únik NCHL amoniak  
Chvalatice   Chvalatice   671 02   přívalové srážky voda  
Chvalovice řeka Daníž Chvalovice    669 02   přirozená povodeň voda 58
94
 ČS PHM ÖMV k.ú. Dyjákovičky
(hr. přechod Hatě)
200 669 02 76391825 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
ČS PHM RONJA - diskont tank  Chvalovice - Hatě
(hr. přechod Hatě)
182 669 02 62840614 požár, výbuch,únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Chvalovice 181  669 02 25326848 požár, únik RP benzín / nafta  do 100
požár, výbuch LPG  
Jaroslavice řeka Daníž Jaroslavice   671 28   přirozená povodeň voda 16
184
300
VAS, a.s. ČOV Jaroslavice

48.7593223N,

16.2454006E

671 28 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Jan Gazda - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná)  Jaroslavice, Družstevní 77 671 28 45666237 požár, únik RP nafta do 100
JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499   671 28 25503944 požár, únik RP nafta do 100 
ČS PHM Jaroslavice, Roman Mikyska Jaroslavice, Hradecká 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E 671 28 70430853 požár, únik RP benzín / nafta do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Jaroslavice    671 28    zvláštní povodeň voda 173
VD Znojmo (řeka Dyje) Jaroslavice   671 28   zvláštní povodeň voda 23
Fotovoltaická elekrárna Jaroslavice Jaroslavice N 48°45.16805´; E 16°14.21027´   27709167 požár, únik RP Transformátorový olej  
Jevišovice řeka Jevišovka Jevišovice   671 53   ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Jevišovice   671 53    zvláštní povodeň voda 20
VAS, a.s. ČOV Jevišovice

48.9857831N,

16.0024544E

671 53 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM P&R Society s.r.o.. Jevišovice 405 671 53 04553624 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
AGRO Jevišovice, a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Jevišovice   671 53 49455958 veter. nákaza skot 12
  požár, únik RP nafta  do 100
Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) Jevišovice 262 671 53 45666768 požár, únik RP nafta  do 100
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik radioaktivních látek radioaktivní látky 1 180
Jiřice u Mor. Budějovic JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 60
Korolupy ZD Korolupy Korolupy 95 671 07 47900695 požár, výbuch bioplyn 40
veter. nákaza skot 5
ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná)  požár, únik RP nafta do 100

Kravsko
Zámecký rybník Kravsko   671 51   zvláštní povodeň voda 50
Vlašňovský potok Kravsko   671 51   přívalové srážky voda  
Fotovoltaická elektrárna Kravsko - PLESOLAR s.r.o. Kravsko, p.č. 212/25 48°55'19.48"N, 15°59'39.38"E 671 51 28966058 požár, únik RP Transformátorový olej  
Krhovice VD Vranov (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň voda 195
VD Znojmo (řeka Dyje) Krhovice   671 28   zvláštní povodeň voda 93
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Krhovice   671 28 25157507 veter. nákaza prasata 4
Fotovoltaická elektrárna Krhovice Krhovice N 48°48.95440´; E 16°11.19660´   27658040 požár, únik RP Transformátorový olej  
Křepice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 140
VP+DJ, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Křepice 55 671 40   požár, únik RP nafta do 100
Výkrm Třebíč s.r.o. Křepice    671 40   veter. nákaza drůbež  3
Křidlůvky VD Vranov (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň voda 217
VD Znojmo (řeka Dyje) Křídlůvky    671 28   zvláštní povodeň voda 60
 řeka Dyje Křidlůvky   671 28   přirozená povodeň voda 33


Kuchařovice
ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) Kuchařovice 45/2 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E 669 02 29353297  požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG 
do 100
Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Kuchařovice, 8. května 348 669 02 25524119 požár, únik RP nafta do 100
Dobšický potok Kuchařovice   669 02   přívalové srážky voda  
Kyjovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 145
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Kyjovice    671 61    zvláštní povodeň  voda  4
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Kyjovice    671 61 49967789 veter. nákaza prasata 2
Kyjovice požár, únik RP nafta do 100
Lančov Rhea Holding - ZEMOS Lesná ČS PHM (neveřejná) Lančov 48°54'19.211"N, 15°46'8.955"E 671 06 48530891 požár, únik RP nafta do 100
  Lančov   671 06   přívalové srážky voda  
Lechovice řeka Jevišovka Lechovice   671 63   přirozená povodeň voda 3
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň voda 100
VD Těšetice (Únanovka) Lechovice   671 63   zvláštní povodeň voda 26
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) Lechovice   671 63 70932581 požár, únik RP nafta do 100
Lesná AGROPODNIK ZNOJMO a.s. Lesná    671 02 46902180 veter. nákaza prasata 2
Transformovna 22/110 kV (ČEZ energetické služby s.r.o.) Lesná 48.9120297N, 15.8810558E   27804721 požár, únik RP Transformátorový olej  

Litobratřice
STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o.

- ČS PHM (neveřejná)
Litobratřice 176 671 78 48529231 veter. nákaza skot 5
požár, únik RP nafta do 100
Lubnice řeka Želetavka Lubnice   671 07   přirozená povodeň voda 1
řeka Želetavka Lubnice       ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
Lukov   Lukov    669 02   přívalové srážky voda  
Sullagro, s.r.o. Lukov 48.8603375N, 15.9161592E 669 02 06307663 veter. nákaza drůbež 3
Mašovice Agropodnik Mašovice a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Mašovice  154 669 02 13693476 veter. nákaza prasata 6
požár, únik RP nafta do 100
  Mašovice    669 02   přívalové srážky voda  

Medlice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
 BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. farma Medlice 49.0038536N, 16.1295919E 671 40 26425521

veter. nákaza

skot

5
Mikulovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 610
VAS, a.s. ČOV Mikulovice

48.9529343N,

16.0927613E

6711 33 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany Mikulovice 235 671 33 27435148 veter. nákaza drůbež 7
AGRO Jevišovice a.s. Mikulovice 48°57'42.420"N, 16°5'11.954"E 671 33 49455958 veter. nákaza skot 1
  Mikulovice   671 33   přívalové srážky voda  
Milíčovice

ČS PHM AVIA

JORDAN Transport, s.r.o.

Milíčovice 81 669 02 26217236 požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
Mramotický potok Milíčovice   669 02   přívalové srážky voda <5 RD
ZD Olbramkostel Milíčovice   669 02 13693484 veter. nákaza

prasata

skot

5
Morašice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 260
Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) Morašice   671 71 49967941 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Němčičky JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 100
Mikulovický potok Němčičky   671 32   přívalové srážky voda  
Nový Šaldorf - Sedlešovice  VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň voda 112
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf   671 81   zvláštní povodeň voda 50
 řeka Dyje Nový Šaldorf   671 81   přirozená povodeň voda 0
          přívalové srážky voda  
AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) Nový Šaldorf 2791 671 81 49455966 požár, únik RP nafta do 100
Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice  řeka Dyje Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   přirozená povodeň voda 78
VD Vranov (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň voda 238
VD Znojmo (řeka Dyje) Nový Šaldorf - Sedlešovice    671 81   zvláštní povodeň voda 195
Soukromý zemědělec - Svoboda Zdeněk Sedlešovice 48.8372897N, 16.0476253E 671 81 44029578 veter. nákaza prasata
husy
kuřata
2
Olbramkostel Plenkovický potok Olbramkostel   671 55   přívalové srážky voda  
Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Olbramkostel 77 671 55 26231816 požár, únik RP nafta do100
ZD Olbramkostel

- ČS PHM (neveřejná)
Olbramkostel 177 671 55 13693484 veter. nákaza

prasata

skot

5
jiné nebezpečí

akutní toxicita 
(H2)

 
jiné nebezpečí

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2
(E1)

 
požár, únik RP nafta do 100
Oleksovice   Oleksovice   671 62   přívalové srážky voda  
řeka Skalička Oleksovice   671 62   přirozená povodeň voda 5
VD Oleksovice (Skalička) Oleksovice   671 62   zvláštní povodeň voda 69
VAS, a.s. ÚV Oleksovice Oleksovice

48.9031819N,

16.2383738E

671 72 49455842

únik NCHL

podpora požáru

chlornan sodný

manganistan draselný

 
ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) Oleksovice, Nový Dvůr 244 671 62 47908378 požár, únik RP nafta do 100
Onšov řeka Dyje Onšov   671 02   přirozená povodeň voda 3
Oslnovice řeka Dyje Oslnovice   671 07   přirozená povodeň voda 1

Pavlice
ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. Pavlice 224 671 56 29246008  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
Plaveč řeka Jevišovka Plaveč   671 32   přirozená povodeň voda 19
řeka Jevišovka Plaveč       ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Plaveč   671 32   zvláštní povodeň voda 39
  Plaveč       přívalové srážky voda  
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 470
               
Podhradí nad Dyjí VAS, a.s. ČOV Starý Petřín

48.9030975N,

15.6927718E

671 06 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   přirozená povodeň voda 2
2
řeka Dyje Podhradí nad Dyjí   671 06   ledové jevy voda  
Podmyče ZD Petřín Podmyče   671 06 48530441 veter. nákaza

skot

prasata

5
  Podmyče       přívalové srážky

voda

 
Podmolí Žlebský potok Podmolí    669 02   přívalové srážky voda  
Práče VD Těšetice (Únanovka) Práče   671 61   zvláštní povodeň voda 470
 INTEGRA, a.s. Žabčice Práče   671 61 00215881

veter. nákaza

požár, únik RP

kuřice

LTO

2
Pravice   Pravice   671 65   přívalové srážky voda  
Prosiměřice řeka Jevišovka Prosiměřice   671 61   přirozená povodeň voda 29
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Prosiměřice   671 61   zvláštní povodeň voda 55
VAS, a.s. ČOV Prosiměřice

48.9018403N, 

16.1967344E

671 61 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ČS PHM DOMINIK Prosiměřice 213 671 61 29311187 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 860
Farma U tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Prosiměřice   671 61 25519816 požár, únik RP nafta do 100
Přeskače JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 100
Otoupal Josef - soukromý zemědělec Přeskače  30 671 40 12746061 veter. nákaza drůbež 1


Rozkoš
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 190
Rudlice   Rudlice   671 53   přívalové srážky voda  
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 120
Výkrm Třebíč, s.r.o. Rudlice    671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 4
Slatina JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 250
VAS, a.s. ČOV Slatina

49.0166042N,

16.0222353E

671 53 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Výkrm Třebíč, s.r.o. Slatina   671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 5
  Slatina   671 53   přívalové srážky voda  
Slup VD Vranov (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň voda 288
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup   671 28   zvláštní povodeň voda 256
Slup - místní část Oleksovičky VD Vranov (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň voda 63
VD Znojmo (řeka Dyje) Slup - Oleksovičky   671 28   zvláštní povodeň voda 63
Stará Dyje Slup - Oleksovičky   671 28   ledové jevy voda  
Kóta - sady, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Slup - Oleksovičky 179 671 28 48908088 požár, únik RP nafta do 100

 Stálky

 

ZD Petřín Stálky 48°53'4.342"N, 15°41'52.811"E 671 06 48530441 veter. nákaza

drůbež

10
VAS, a.s. ČOV Stálky

48.8738884N,

15.6805808E

671 06 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Starý Petřín Petřínský potok Starý Petřín   671 06   přívalové srážky voda  
ZD Petřín

- ČS PHM (neveřejná)
Starý Petřín - Jazovice   671 06 48530441 veter. nákaza prasata 1
Starý Petřín 53 požár, únik RP nafta do 100
Stošíkovice na Louce VD Výrovice (řeka Jevišovka) Stošíkovice na Louce   671 61   zvláštní povodeň voda 115
VD Oleksovice (Skalička) Stošíkovice na Louce       zvláštní povodeň voda 55
  ADDICOO GROUP s.r.o. Stošíkovice na Louce 48.888878, 16.218074 671 61 47681853 únik NCHL

85% kyselina mravenčí

99% kyselina propionová

99% kyselina máselná

glycerol

glyceridy (mravenčí, máselné)

glyceridy (propionové, laurové)

voda z kyselin - 20% roztok

 
Farma U Tří Dubů s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Stošíkovice na Louce 93 671 61 25519816 požár, únik RP nafta do 100
Strachotice VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň voda 243
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice   671 29   zvláštní povodeň voda 98
  Strachotice   671 29   přívalové srážky voda  
Stará Dyje Micmanice   671 29   ledové jevy voda  
 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s. Strachotice    671 29 46902180 veter. nákaza prasata 10
 ZEPO STRACHOTICE, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Strachotice    671 29 48906450 požár, únik RP nafta do 100
Strachotice - místní část Micmanice Fotovoltaická elekrárna Micmanice Strachotice - Micmanice N 48°47.51397´; E 16°11.29415´   28512308 požár, únik RP Transformátorový olej  
VD Vranov (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň voda 585
VD Znojmo (řeka Dyje) Strachotice - Micmanice   671 29   zvláštní povodeň voda 575
Střelice VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Střelice   671 53   zvláštní povodeň voda 13
řeka Jevišovka Střelice   671 53   přirozená povodeň voda 1
řeka Jevišovka Střelice       ledové jevy voda  
JE Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Výkrm Třebíč s.r.o. Střelice   671 53 27684067 veter. nákaza drůbež 5


Suchohrdly
EG.D, a.s., rozvodna 110/22 kV Suchohrdly, p.č. 934/1 souřadnice
1193061, 640683
669 02 28085400 požár, únik RP

Transformátorový olej

kyselina sírová

 
Pomona Těšetice a.s. Suchohrdly - Pulkrábka 204 48.8707264N, 16.1088772E 669 02   veter. nákaza skot 5
požár, únik RP nafta do 100
Šafov FREDI s.r.o. Šafov   671 06 25174568 veter. nákaza prasata 5
  VAS, a.s. ČOV Šafov p.č. 5319 671 06 49455842 únik NCHL

Prefloc - síran železitý 

shrabky

aerobně stabilizovaný kal

 
Šanov AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223 671 68 48530441 veter. nákaza prasata 5
APIS - výkrm telat s.r.o., Hrušovany nad Jevišovkou Šanov - Nový dvůr   671 68 28283899 veter. nákaza skot 5
 AGRA ŠANOV, spol. s.r.o. Šanov 223  671 68 48530662 požár, únik RP

nafta

oleje, maziva, benzin

směs AD blue

surové oleje

odpadní oleje

kejda

do 100
VAS, a.s. ČOV Šanov

48.7987887N,

16.3811961E

671 68 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Štefan Spišiak - FIPS (ČS PHM neveřejná) Šanov, Hlavní 74 671 68 14643804 požár, únik RP nafta do 100
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Šanov   671 68   zvláštní povodeň voda 5
řeka Jevišovka Šanov   671 68   přirozená povodeň voda 5
 Šatov  řeka Daníž Šatov    671 22   přirozená povodeň voda 30
133
          přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV Šatov

48.7877191N,

16.0289005E

671 22 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
ZD Šatov - ČS PHM (neveřejná) Šatov    671 22 00143146 požár, únik RP nafta do 100
Štítary

 

 

 

 VAS, a.s., Třebíč - úpravna vody Štítary

 

 

Štítary

 

 

 

48.9446065N, 15.8121326"E

 

 

 

 

671 02 49455842 únik NCHL chlor 10
únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
únik NCHL vápenný hydrát  
únik NCHL síran amonný  
    únik NCHL

hydroxid sodný

vodárenský kal

 
Štítarský potok Štítary   671 02   přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV Štítary

48.9302282N,

15.8477229E

671 02 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Fotovoltaická elektrárna Štítary Štítary N 48°56.00282´; E 15°48.45057´   28984820 požár, únik RP Transformátorový olej  
Tasovice řeka Dyje Tasovice   671 25   přirozená povodeň voda 13
ČS PHM MOL Tasovice 136 671 25 74336703 požár, únik RP benzín / nafta  do 100
 Zemědělské družstvo Hodonice - ČS PHM (neveřejná) Tasovice   671 25 00142565 požár, únik RP nafta do 100
VD Vranov (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň voda 235
VD Znojmo (řeka Dyje) Tasovice   671 25   zvláštní povodeň voda 159

Těšetice
  Těšetice   671 61   přívalové srážky voda  
VD Těšetice (Únanovka) Těšetice   671 61   zvláštní povodeň voda 112
Pomona Těšetice a.s

- ČS PHM (neveřejná)
Těšetice - sad 48.8844044N, 16.1466267E 671 61 25521543 požár, únik RP nafta do 100
Tvořihráz řeka Jevišovka Tvořihráz   671 34   přirozená povodeň voda 4
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Tvořihráz   671 34   zvláštní povodeň voda 80
AGRA Horní Dunajovice a.s. Tvořihráz   671 34 26229391 veter. nákaza skot 5
JE  Dukovany    20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 390
Uherčice  Uherčice AGRO, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Uherčice   671 07 48530883 požár, únik RP nafta do 100
  Uherčice   671 07   přívalové srážky voda  
Újezd JE  Dukovany         10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 80
Únanov  TERBA s.r.o. Únanov 385 671 31 25658042 požár, výbuch bioplyn 5
FCC Únanov s.r.o.
- skládka odpadu
- ČS PHM (neveřejná)
Únanov 385 671 31 46966803 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO+S-OO3  
požár, únik RP nafta do 100
Statek Únanov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Únanov 1 671 31 46962425 požár, únik RP nafta do 100
Valtrovice  VD Vranov (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň voda 350
VD Znojmo (řeka Dyje) Valtrovice   671 28   zvláštní povodeň voda 109
 řeka Dyje Valtrovice   671 28   přirozená povodeň voda 16
kanál Krhovice - Hevlín Valtrovice   671 28   přívalové srážky voda <10 RD

Petr Jelének, soukromý zemědělec

p.č. 1970/1

Valtrovice 43

1199344,

629873

671 28 68686242 požár, únik RP

nafta

topný olej extra lehký (TOLEX)

10
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.

- ČS PHM (neveřejná)
Valtrovice 112 671 28 25335995 veter. nákaza drůbež 10
požár, únik RP nafta do 100
Velký Karlov AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov   671 28 49455958 požár, únik RP nafta do 100
ZEVO, spol. s.r.o. (provozovatel AGRO Boskovštejn s.r.o.) - ČS PHM (neveřejná) Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 49451693
(29263361)
požár, výbuch bioplyn >10
požár,únik RP nafta  
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice Velký Karlov k.ú. Hrádek 
48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E
671 28 25157507 veter. nákaza prasata 5
Fotovoltaická elekrárna Velký Karlov N 48°48.34653´; E 16°18.88980´   27658040 požár, únik RP Transformátorový olej  
Vevčice   Vevčice   671 53   přívalové srážky voda  
řeka Jevišovka Vevčice    671 53    ledové jevy voda  
VD Jevišovice (řeka Jevišovka) Vevčice   671 53   zvláštní povodeň voda 11
JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 80
AGRO Jevišovice, a.s. Vevčice   671 53 49455958 veter. nákaza skot 1
Višňové JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 110
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.


 - ČS PHM (neveřejná)
Višňové 358 671 38 49967789 veter. nákaza prasata 10
požár, únik RP nafta do 100
TRUCK TRANS, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Višňové 330 671 38 46976647 požár, únik RP nafta do 100
  Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod Višňové

212

st. 588

671 38 72024836 únik NCHL

síran železitý - roztok 41 %

sokofloc 68

shrabky

odpad z lapáku písku

biologický kal zahuštěný

biologický kal odvodněný

 
ČS PHM A+S Višňové   671 38 25584553 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100
Vítonice JE  Dukovany         20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 240
VD Horní Dunajovice (Křepička) Vítonice   671 61   zvláštní povodeň voda 220
Vranov nad Dyjí Junácký potok Vranov n./D.    671 03   přívalové srážky voda  
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 437

Vranov n./D.,Zámecká

48°53'49"N; 15°48'48.59"E

328 671 03 01241648 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
řeka Dyje     671 03   přirozená povodeň voda 3
3
15
VD Vranov (řeka Dyje) Vranov n./D.    671 03   zvláštní povodeň voda 377
požár, únik RP Transformátorový olej  
Vranovská Ves   Vranovská Ves   671 51   přívalové srážky voda  

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Fotovoltaická elektrárna - pole sever, jih

Vranovská Ves

p.č. 486/1, 634/2

 

48°56´49.491"N
15°54´35.715"E
671 51 25938924 požár, únik RP Transformátorový olej  
Vratěnín Zemědělská farma Karásek Radek

- ČS PHM (Neveřejná)
Vratěnín 89 671 07 45666610 veter. nákaza skot 10
požár, únik RP nafta do 100
Zemědělská farma Karásek Petr - ČS PHM (neveřejná) Vratěnín 95 671 07 16322959 požár, únik RP nafta do 100
Vrbovec   Hnízdo   671 24   přívalové srážky voda  
AGRODRUŽSTVO VRBOVEC Vrbovec 190 671 24 00143308 veter. nákaza skot 5
Vinařství LAHOFER, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec   671 24 25513940 požár, únik RP nafta do 100
Eko Hnízdo s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vrbovec - Hnízdo   671 24 48532738 požár, únik RP nafta do 100
Výrovice řeka Jevišovka Výrovice   671 34    přirozená povodeň voda 5
VD Výrovice (řeka Jevišovka) Výrovice   671 34   zvláštní povodeň voda 138
          přívalové srážky voda  
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160
Vysočany řeka Želetavka         ledové jevy voda  
Zálesí VAS, a.s., ČOV Zálesí u Bítova 6

48.9557050N,

15.7785181E

671 02 49455842 únik NCHL síran železitý (PIX 113)  
Zblovice řeka Želetavka         ledové jevy voda  
Znojmo řeka Dyje Znojmo   669 02   přirozená povodeň voda 3
3
32
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň voda 3883
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo   669 02   zvláštní povodeň voda 3522
požár, únik RP Transformátorový olej  
ČS PHM HZS JmK PS Znojmo (neveřejná) Pražská 83 669 03 70884099 požár, únik RP nafta < 100
HS TECHNIKA - ČS LPG FLAGA s.r.o.  Znojmo, Dobšická  669 02  88854035   požár, výbuch LPG / propan-butan  do 100 
požár, výbuch technické
plyny - Acetylen, Kyslík, argon
ČS PHM ÖMV - č. 2107 Znojmo, Pražská 90 669 02

46325212

požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 
do 100
ČS PHM SILEKA Znojmo, Dobšická 3656/4a 669 02 27683010  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

do 100
ČS PHM Benzina (ČS CNG) Znojmo, Vídeňská třída 52 669 02 87186471 (27597075) požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
CNG
do 100
ČS PHM ČAS Znojmo s.r.o. Znojmo, Suchohrdelská 3567/20 669 02 41609891 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan 
do 100
ČS PHM A + S Znojmo, Suchohrdelská 34 669 02 25584553 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta  do 100
ČS PHM Shell (8071) Znojmo, Vídeňská třída 20 669 02 27735681  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta

LPG

do 100
 ČS PHM AVIA Znojmo, Přímětická 74 669 02 40956857  požár, výbuch, únik RP

benzín / nafta 

LPG

do 100
Autocentrum Psota s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická  6 669 02 26909871  požár, výbuch, únik RP nafta
 
do 100

ZDS Psota

- ČS PHM (neveřejná)

- ČS CNG

Znojmo, Dobšická 6 669 02 63496283 požár, výbuch, únik RP nafta / CNG do 100
Policejní prezidium ČR, hospodářská správa - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Cínová hora   669 02 00007064  požár, únik RP benzín / nafta  do 100
POLYTRANS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Uhelná 3 669 02 00543985 požár, únik RP nafta do 100
VM Construct s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Znojmo, Dobšická 17 669 02 29202434 požár, únik RP nafta do 100
Novaservis, spol. s.r.o. Znojmo, Družstevní 5 669 02 29288690 únik NCHL niklovací lázeň chromovací láz. bifluorid amonný  
Nemocnice Znojmo p.o. Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 669 02 00092584 požár, únik NCHL spalovna NO  
požár, výbuch  tekutý kyslík  
požár, únik RP  nafta  
Nemocnice Znojmo p.o. - odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Nemocnice Znojmo p.o. - odd. radiační a klinické onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Znojmo, 28.října   669 02 70994226 požár, únik RP LTO do 100
Znojmo, DEPO - z ul. Úprkova 43 669 02 70994226 požár, únik RP nafta/LTO do 100
Zimní stadion Znojmo, Dvořákova 21 669 02 00839060 únik NCHL amoniak 6 940

VAS, a.s. - Úpravna vody Znojmo

Znojmo, Pražská  119

48.8675774N,

16.0312439E

669 02  49455842

 

únik NCHL

Hydroxid sodný (NaOH)  
chlornan sodný  
kyselina chlorovodíková (HCl)
manganistan draselný
síran amonný  
síran železitý (PIX 113)  
tabletovaná sůl (NaCl)  
vápenný hydrát  
   
COLAS CZ, a.s. Hakenova 21 669 02 26177005 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Znojmo - ČS PHM (neveřejná) Kotkova 24 669 50 70932581 požár, únik RP nafta do 100
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. (sklad hořlavin) Znojmo, Průmyslová 715/24   29296803 požár barvy, laky, ředidla  
VESELÝ ZNOJMO, s.r.o. Znojmo, Dobšická 3698/40 669 02 26969203 jiné nebezpečí akutní toxicita
(H1)
 
požár hořlavé kapaliny 
(P5c)
 
jiné nebezpečí  Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
(E2)
 
požár, únik RP benzín   
požár, únik RP  nafta   

Znojmo-Mramotice
JAVE PORK a.s., Milotice Znojmo - Mramotice   669 02 47902205 veter. nákaza prasata 5
ČS PHM BENZINA Znojmo - Mramotice 145 669 02 74618211 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta do 100
AGRO Jevišovice, a.s.- ČS PHM (neveřejná) Znojmo - Mramotice   669 02 49455958 požár, únik RP nafta do 100
Znojmo-Načeratice   Znojmo - Načeratice   669 02   přívalové srážky voda  
Znojmo-Oblekovice ČS PHM EIKA Znojmo - Oblekovice 6 671 81 63490439 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / CNG
do 100
Inženýrské stavby Znojmo, spol. s.r.o.
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice 362 671 81 46976540 požár, únik RP nafta do 100
ZEPIKO spol. s.r.o., pískovna Oblekovice
- ČS PHM (neveřejná)
Znojmo - Oblekovice   669 02 46971360 požár, únik RP nafta do 100
řeka Dyje Znojmo - Oblekovice   669 02   přirozená povodeň voda 9
58
VD Vranov (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň voda 1112
VD Znojmo (řeka Dyje) Znojmo - Oblekovice   669 02   zvláštní povodeň voda 910
Znojmo-Popice   Znojmo - Popice   669 02   přívalové srážky voda  
Znojmo-Přímětice Záměčnictví Štěpanovský K Suchopádu        Znojmo - Přímětice 5 669 02 18804608 požár, výbuch kyslík / propan-butan do 100
Koncern PEGAS, závod Přímětice Znojmo - Přímětice 732 669 04   požár propan  
požár propan-butan  
Želetice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 270
VD Horní Dunajovice (Křepička) Želetice   671 34   zvláštní povodeň voda 51
  Želetice   671 34   přívalové srážky voda  
AGRA Horní Dunajovice a.s.
- ČS PHM (neveřejná)
Želetice   671 34 26229391 veter. nákaza prasata 5
požár, únik RP nafta do 100
Žerotice řeka Jevišovka Žerotice    671 34    ledové jevy voda  
VD Výrovice (řeka Jevišovka)  Žerotice    671 34    zvláštní povodeň  voda  138
          přívalové srážky voda  
JE Dukovany 20 km Dukovany    675 50  45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 290
AGRA Horní Dunajovice a.s. Žerotice   671 34 26229391 veter. nákaza skot 5
Žerůtky Žerůtský potok Žerůtky   671 51    přívalové srážky  voda   
INTERIA ZNOJMO s.r.o. Žerůvky 57 671 51 60714662 požár výrobní hala - řezivo, výrobky
sklad hala - výrobní odpad
 

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně