Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohaté Málkovice           přívalové srážky voda  
AGROKOP CZ, a.s. sklad Bohaté Málkovice Bohaté Málkovice 121 685 01 29286719 požár, únik NCHL

H1, H2, H3 toxické látky - přípravky na ochranu rostlin

 
P3a hořlavé aerosoly  
P5a, P5b hořlavé kapaliny  
P8 oxidující kapaliny a pevné látky - hnojiva na rostliny  
LPG  
E1, E2 látky nebezpečné pro vodní prostředí - postřiky na ochranu rostlin  
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 požár, únik RP nafta do 100
Brankovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 217
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087 požár, únik RP nafta do 100
Astotec Automotive Czech Republic s.r.o.  Brankovice 350 683 33 27455823 výbuch P5a výbušniny - zážehová směs do airbagů  
požár P5a  - výbušniny pyrotechnické slože  
únik NCHL

H2 - toxické látky

P8 - oxidující látky

 
únik NCHL E1  nebezpečnost pro vodní prostředí - perchloretylen  
Bučovice řeka Litava Bučovice       přirozená povodeň voda 475
  Bučovice       přívalové srážky voda  
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu P5a hořlavá kapalina - ethanol  
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   výbuch výbušniny  

Jatky Bučovice s.r.o.

Nová 715 685 01 47903562 únik NCHL P3a - hořlavý plyn, toxický - amoniak 140
požár, únik RP sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta)  
ČS PHM VENA-TRADE, s.r.o. Slovenská   685 01 25381539 požár, únik RP benzín / nafta do 100
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   požár, výbuch LPG do 100
P2 extrémně hořlavý plyn -propan - butan  
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) Sokolovská 190 685 01   požár, únik RP transformátorový olej  
KPB INTRA s.r.o. Ždánská 477 685 01 63479451 únik NCHL, požár

H 3 toxické látky - epoxidová pryskyřice

P2 hořlavé kapaliny - čistící prostředky

kyslík

acetylen

LPG

P2 hořlavé plyny

E2  nebezpečné pro 

vodní prostředí - epodur

 

Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o.

Ždánská 987 685 01 46965661 únik NCHL P2 extrémně hořlavý plyn, H2 toxický při vdechování -  ethylenoxid  150
kyselina sírová  
PFNonwovens Czech s.r.o. Slovenská 999 685 01 25478478 požár Polypropylen
textílie
 
Bučovice - místní část Marefy APH IN s.r.o. ČS PHM Marefy   685 01 28279808 požár, výbuch

 

Benzín

Ethanol
nafta

 
 De Heus a.s. Marefy 144 685 01 25321498 únik NCHL
LTO
nafta
 
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. Marefy 153 685 01 25559524 únik NCHL, požár Vodík (svazek)  
únik NCHL, výbuch dusík stlačený  
řeka Litava Marefy       přirozená povodeň voda 97
Bučovice - místní část Vícemilice řeka Litava Vícemilice       přirozená povodeň voda 69
  Vícemilice       přívalové srážky voda  
Bučovice - místní část Kloboučky   Kloboučky       přívalové srážky voda  
Dobročkovice Dobročkovický potok         přívalové srážky voda  
Dražovice ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   požár, únik RP nafta do 100
Chvalkovice ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 požár, únik RP nafta do 100
Kojátky   Kojátky       přívalové srážky voda  
Kojátky - místní část Šardičky   Šardičky       přívalové srážky voda  
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok         přívalové srážky voda  
Křižanovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 361
          přívalové srážky voda  
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 veter. nákaza drůbež 2+15
          přívalové srážky voda  
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   požár, únik RP nafta do 100
Malínky řeka Litava         přirozená povodeň voda 17
Milonice           přívalové srážky voda  
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 veterinární nákaza hovězí dobytek 5
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   veterinární nákaza hovězí dobytek, prasata 1
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu P5a hořlavá kapalina - ethanol  
Mouřínovský potok         přívalové srážky voda  
Nemochovice           přívalové srážky voda  
Nemotice VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 276
řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 5
          přívalové srážky voda  
Nesovice řeka Litava Nesovice       přirozená povodeň voda 126
  Nesovice       přívalové srážky voda  
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   požár, únik RP nafta do 100
Nesovice - místní část Letošov řeka Litava Letošov       přirozená povodeň voda 52
  Letošov       přívalové srážky voda  
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Nevojice řeka Litava Tabule       přívalové srážky voda 3
Rašovice           přívalové srážky voda  
Snovídky VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 91
Snovidský potok         přívalové srážky voda  
Uhřice Chvalkovický potok         přívalové srážky voda  
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohaté Málkovice           přívalové srážky voda  
AGROKOP CZ, a.s. sklad Bohaté Málkovice Bohaté Málkovice 121 685 01 29286719 požár, únik NCHL

H1, H2, H3 toxické látky - přípravky na ochranu rostlin

 
P3a hořlavé aerosoly  
P5a, P5b hořlavé kapaliny  
P8 oxidující kapaliny a pevné látky - hnojiva na rostliny  
LPG  
E1, E2 látky nebezpečné pro vodní prostředí - postřiky na ochranu rostlin  
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 požár, únik RP nafta do 100
Brankovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 217
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087 požár, únik RP nafta do 100
Astotec Automotive Czech Republic s.r.o.  Brankovice 350 683 33 27455823 výbuch P5a výbušniny - zážehová směs do airbagů  
požár P5a  - výbušniny pyrotechnické slože  
únik NCHL

H2 - toxické látky

P8 - oxidující látky

 
únik NCHL E1  nebezpečnost pro vodní prostředí - perchloretylen  
Bučovice řeka Litava Bučovice       přirozená povodeň voda 475
  Bučovice       přívalové srážky voda  
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu P5a hořlavá kapalina - ethanol  
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   výbuch výbušniny  

Jatky Bučovice s.r.o.

Nová 715 685 01 47903562 únik NCHL P3a - hořlavý plyn, toxický - amoniak 140
požár, únik RP sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta)  
ČS PHM VENA-TRADE, s.r.o. Slovenská   685 01 25381539 požár, únik RP benzín / nafta do 100
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   požár, výbuch LPG do 100
P2 extrémně hořlavý plyn -propan - butan  
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) Sokolovská 190 685 01   požár, únik RP transformátorový olej  
KPB INTRA s.r.o. Ždánská 477 685 01 63479451 únik NCHL, požár

H 3 toxické látky - epoxidová pryskyřice

P2 hořlavé kapaliny - čistící prostředky

kyslík

acetylen

LPG

P2 hořlavé plyny

E2  nebezpečné pro 

vodní prostředí - epodur

 

Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o.

Ždánská 987 685 01 46965661 únik NCHL P2 extrémně hořlavý plyn, H2 toxický při vdechování -  ethylenoxid  150
kyselina sírová  
PFNonwovens Czech s.r.o. Slovenská 999 685 01 25478478 požár Polypropylen
textílie
 
Bučovice - místní část Marefy APH IN s.r.o. ČS PHM Marefy   685 01 28279808 požár, výbuch

 

Benzín

Ethanol
nafta

 
 De Heus a.s. Marefy 144 685 01 25321498 únik NCHL
LTO
nafta
 
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. Marefy 153 685 01 25559524 únik NCHL, požár Vodík (svazek)  
únik NCHL, výbuch dusík stlačený  
řeka Litava Marefy       přirozená povodeň voda 97
Bučovice - místní část Vícemilice řeka Litava Vícemilice       přirozená povodeň voda 69
  Vícemilice       přívalové srážky voda  
Bučovice - místní část Kloboučky   Kloboučky       přívalové srážky voda  
Dobročkovice Dobročkovický potok         přívalové srážky voda  
Dražovice ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   požár, únik RP nafta do 100
Chvalkovice ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 požár, únik RP nafta do 100
Kojátky   Kojátky       přívalové srážky voda  
Kojátky - místní část Šardičky   Šardičky       přívalové srážky voda  
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok         přívalové srážky voda  
Křižanovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 361
          přívalové srážky voda  
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 veter. nákaza drůbež 2+15
          přívalové srážky voda  
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   požár, únik RP nafta do 100
Malínky řeka Litava         přirozená povodeň voda 17
Milonice           přívalové srážky voda  
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 veterinární nákaza hovězí dobytek 5
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   veterinární nákaza hovězí dobytek, prasata 1
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu P5a hořlavá kapalina - ethanol  
Mouřínovský potok         přívalové srážky voda  
Nemochovice           přívalové srážky voda  
Nemotice VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 276
řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 5
          přívalové srážky voda  
Nesovice řeka Litava Nesovice       přirozená povodeň voda 126
  Nesovice       přívalové srážky voda  
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   požár, únik RP nafta do 100
Nesovice - místní část Letošov řeka Litava Letošov       přirozená povodeň voda 52
  Letošov       přívalové srážky voda  
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Nevojice řeka Litava Tabule       přívalové srážky voda 3
Rašovice           přívalové srážky voda  
Snovídky VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 91
Snovidský potok         přívalové srážky voda  
Uhřice Chvalkovický potok         přívalové srážky voda  

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.