Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hustopeče

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hustopeče

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Hustopeče Flaga s. r. o. (B) Nádražní 564/47 693 17 47917091 výbuch  propan-butan 631
  Biocont Laboratory spol. s.r.o. Javorová  788/1a 69301 Hustopeče únik NCHL Fungicidy  
Insekticidy
Hnojiva
Biocidy
 
Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. Bratislavská 130/2 693 01 24124664 požár, únik olej  
barvy  
fosfát  
olej  

Kyselina sírová

Kyselina dusičná

Kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Síran železitý

 
Antonín Klimeš Šafaříkova 21 693 01 41013786 požár, únik RP nafta <20
BORS Břeclav a.s. ČS PHM (neveřejná) Bratislavská 9 693 01 49969242 požár, únik RP nafta <20
ČS PHM Agrotec, a.s. Brněnská 74 693 17 00544957 požár, únik RP benzín / nafta do 100
olej
ČS PHM Hádlík Nádražní 509 693 17 29355613 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Shell Bratislavská 33 693 17 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Flaga Plyn LPG Nádražní 47 693 17 47917091 požár, výbuch  propan-butan do 100
 MND a.s.

vrtné pracoviště 101a

 

S-JTSK X=1187831.12

Y=592053.99

69317 28483006 únik RP nafta  
olej
NAVOS a.s. Kroměříž ČS PHM (neveřejná) Nádražní  563/60  693 01  47674857

požár, únik RP

nafta

<20

Navos a.s Kroměříž

Ago Aliance

únik NCHL sklad pesticidů

 SIGNUM spol s r.o. 

- ČS PHM (neveřejná)

Nádražní 32/41 693 01 18200061 požár, únik NCHL, únik RP, lakovna Amoniak  
Acetylen  
Oxid uhličitý  
Kyslík  
Argon  
nafta  
barvy a HK I-III třídy neb.  
CNG  
Stafikr, spol. s r.o. Bratislavská 16 693 01 46344039 požár, výbuch propan-butan  

ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (veřejná)

Nádražní   693 17 63470381 požár, únik RL nafta  
VTL plynovod Hustopeče            
VTL plynovod   Nové Sady            
VTL plynovod   U trati            
říčka Štinkovka         přirozená povodeň voda 3
          přívalové srážky voda  
Boleradice  ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) Boleradice 426 691 12 46991034  požár, únik RP nafta <5
          přívalové srážky voda  
Borkovany Hatecký mlýn s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Borkovany 366 691 75 60741686 požár, únik RP nafta  
Bořetice IZO spol.s.r.o (!) Bořetice 505 691 08 46981284 únik NCHL Isokyanáty (!) 19
ZD Bořetice Bořetice  445 691 08 45479950 veter. nákaza drůbež 17
ZD Bořetice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta/benzín  
ČS PHM Motomo Bořetice 461 691 08 25507303  požár, únik RP benzín / nafta do 100
VTL plynovod              
AgriKomp Bohemia s.r.o. areál ZD Bořetice   691 08 27676030 požár, únik NCHL bioplyn 20
LTO
motorový olej
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 4
Brumovice            přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Blanář nábytek a.s. Brumovice   691 11 26259842 požár, únik RP Nafta motorová  
molitan  
dřevo, dřevotříska  
Diváky Zemax Šitbořice Diváky   691 71 25327330  veter. nákaza skot  
Divácký potok         přívalové srážky voda  
Horní Bojanovice VTL plynovod                
ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) H.Bojanovice   693 01 46991034 požár, únik RP nafta <10
Kašnice Roživa a.s. Kašnice ČS PHM (neveřejná) Kašnice 84 691 72 25313738 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod                
Klobouky u Brna  ČEPRO, a.s., sklad Klobouky u Brna (B) Dělnická, Praha 12 691 72 60193531 požár, únik RP benzín 12
požár, únik RP nafta  
požár, únik RP ropa  
ČS PHM Moravagas, s.r.o. Brněnská  1 691 72 25599607 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch propan-butan do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 92

Klobouky u Brna

48°59'01.3"N 16°51'46.5"E

areál skladu ČEPRO a.s.

860

691 72 75012332 požár, únik RP benzín / nafta do 100

MND, a.s., úložiště ropy

- vrtné pracoviště Klobouky 7

Klobouky u Brna

GPS:

49°01'10.38"N, 16°50'51.79"E

 


807/6
695 01 28483006 požár, únik RP ropa

nafta

olej

 
VTL plynovod                
MERO ČR, a.s., přečerpávací stanice Klobouky (B) Brněnská   691 72 60193468  únik RP ropa 11
skládka odpadu
město Klobouky u Brna
Klobouky u Brna   691 72 00283258 požár, jiné nebezpečí oxid sírový  
  Bohumilice       přívalové srážky voda  
  Klobouky u Brna       přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Jitka Bláhová Nádražní 74 691 72 62064716 veter. nákaza ovce  
Jaroslav Věchet Nádražní 726 691 72 42276942 veter. nákaza skot/ovce 5
Kobylí PLASTYKO s.r.o. Sokolská 374 691 01 46982680 požár

polypropylen

ABS

ASA

PC

Polystyren - kuličky

Polyethylen

25
VTL plynovod                
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Patria Kobylí a.s. Augusty Šebestové  716 691 10 25532359 veter. nákaza prasata 150
skot 150
Patria Kobylí a.s. ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta/benzín <150
Krumvíř           přívalové srážky voda  
 František Valihrach Krumvíř  459 691 73 01162306 požár, únik RP nafta  
  MND a.s. Krumvíř 48.9871775N, 16.9052036E     28483006 požár, únik RP nafta  
Olej
Křepice VTL plynovod                
ZEMOS a.s. Velké Němčice Křepice   691 65 63470381 veter. nákaza skot 5
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
Kurdějov Kurdějovský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod                
Morkůvky Agros spol.s.r.o. Morkůvky 237 691 11 49446657 veter. nákaza prasata  
 
Agros spol.s.r.o. ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta  
          přívalové srážky voda  
Ropovod Družba       Směnový dispečer CTR požár, únik RP ropa  
Němčičky ZD Němčičky ČS PHM(neveřejná) Němčičky 153  691 07  45479968  požár, únik RP nafta  
          přívalové srážky voda  
Nikolčice Zemax Šitbořice Nikolčice   691 65 25327330 veter. nákaza prasata 9
          přívalové srážky voda  

Popice

Popický potok

        přívalové srážky voda  
Vinařství Jaromír Žídek Popice Hlavní 78 691 27   požár, únik RP nafta  
Pouzdřany VD Dalešice         zvláštní povodeň voda 116
          přívalové srážky voda  
KOLBY a.s. Pouzdřany   691 26 25512919 veter. nákaza drůbež  
Starovice VTL plynovod                
          přívalové srážky voda  
Starovičky Romana Černá

Starovičky

sklad

333

343

693 01 61419168 výbuch 

argon

vodík

acetylen

dusík

kyslík

oxid siřičitý

chlor

amoniak

kalibrační plyny

propan-butan

oxid uhličitý

15
VTL plynovod                
KLAS - družstvo Starovičky ČS PHM (neveřejná)         požár, únik RP nafta  
ČS PHM Benzina Starovičky D2 31,5km směr Bratislava   693 01 05203562 (27597075) požár, únik RP benzín / nafta do 100
Alena Nociarová Starovičky  122 693 01 01075021 pořár, výbuch kyslík  
acetylen  
dusík  
methan  
Strachotín PPS Agro a.s. ČS PHM (neveřejná) Nová  161 691 27 60730552  požár, únik RP nafta  <20
Šakvice VTL plynovod              
E.ON ČR s.r.o. Šakvice   691 67 26078201 požár, únik RP transformátorový olej  
Šitbořice PRAMOS a.s. Brněnská 577 691 76 63479087 požár

PVC (kuličky)

PVC profil (tvrdé neměkčené)

350
Ropovod Družba         požár, únik RP

ropa

 
Zemax Šitbořice Brněnská 577 691 76 25327330 veter. nákaza skot 2
Zemax Šitbořice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta  
Uherčice           přívalové srážky voda  
Svratka         přirozená povodeň voda 56
Watt&Peak s.r.o. Uherčice 29 691 62 28331958 požár, únik NL bioplyn (50% methan)  10
ZEMOS a.s. Velké Němčice Jízdárenská Velké Němčice 493 693 01 63470381 veter. nákaza skot 25
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
Velké Hostěrádky  Ekofarma PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky 224 691 74 27717186 veter. nákaza prasata   
požár, únik RP nafta
          přívalové srážky voda  

Velké Němčice

Svratka

        přirozená povodeň voda

5

Jave Pork a.s.

Velké Němčice   691 63 47902205 požár, únik NCHL bioplyn (50% methan) 10

Křepický potok

        přívalové srážky voda  
ČS PHM Lissa, s.r.o. V. Němčice 554 691 63 60700149 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Boudky 656/1 691 63 48879461 požár, výbuch propan - butan <20
ČS MOL směr Bratislava V. Němčice D2 17km 691 63 75517167 požár, únik RP benzín / nafta do 100
 ČS MOL směr Brno V. Němčice D2 17km 691 63 4691521 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ZEMOS a.s. Velké Němčice
- ČS PHM (neveřejná)
- Bioplynová stanice
Jízdárenská   493 691 63  63470381 veter. nákaza skot 12
 požár, únik RP nafta   
48.9722989N, 16.6994433E   požár, výbuch bioplyn  
požár, únik RP oleje  
transformátorový olej  
SPV Pelhřimov a.s. V. Němčice 589 691 63 25157507 veter. nákaza prasata <25 
Předávací stanice - kogenerace V. Němčice   691 63 00007994 požár, výbuch odorant  
Olej   
Základní škola Velké Němčice Školní 105 691 63 60680008 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Agro Maryša SE, Skleníky

 Velké Němčice

48.9699014N, 16.7016450E

651 691 63 29268109 požár, výbuch propan - butan  
Velké Pavlovice skládka odpadu
HANTÁLY a.s.
Tovární 22 691 06 42324068 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3  
nafta
Mor. Agra V. Pavlovice ČS PHM (neveřejná) Nádražní 2 693 01 49453394 požár, únik RP nafta <20
ZD Velké Pavlovice Brněnská 29/10 691 06 00134635 veter. nákaza skot 20
drůbež
ZD Velké Pavlovice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
VTL plynovod              
ČS PHM MOL Nádražní 3 691 06 05110866 požár, únik RP benzín / nafta do 100
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 10
Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice areál bývaleho ZD   691 06 49453394 unik, požár NL bioplyn (50% methan) 10
          přívalové srážky voda  
Elis Textil Servis s.r.o. Hodonínská 1115/21 69106 25756966 únik NL hydroxid sodný  
chlornan sodný
Vrbice  VTL plynovod                
Živa Vrbice s.r.o. Vrbice 348 691 09 48906395 veter. nákaza prasata 10
Agra s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Vrbice 348 691 09 48531979 požár, únik RP nafta <20
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Hustopeče Flaga s. r. o. (B) Nádražní 564/47 693 17 47917091 výbuch  propan-butan 631
  Biocont Laboratory spol. s.r.o. Javorová  788/1a 69301 Hustopeče únik NCHL Fungicidy  
Insekticidy
Hnojiva
Biocidy
 
Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. Bratislavská 130/2 693 01 24124664 požár, únik olej  
barvy  
fosfát  
olej  

Kyselina sírová

Kyselina dusičná

Kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Síran železitý

 
Antonín Klimeš Šafaříkova 21 693 01 41013786 požár, únik RP nafta <20
BORS Břeclav a.s. ČS PHM (neveřejná) Bratislavská 9 693 01 49969242 požár, únik RP nafta <20
ČS PHM Agrotec, a.s. Brněnská 74 693 17 00544957 požár, únik RP benzín / nafta do 100
olej
ČS PHM Hádlík Nádražní 509 693 17 29355613 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Shell Bratislavská 33 693 17 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Flaga Plyn LPG Nádražní 47 693 17 47917091 požár, výbuch  propan-butan do 100
 MND a.s.

vrtné pracoviště 101a

 

S-JTSK X=1187831.12

Y=592053.99

69317 28483006 únik RP nafta  
olej
NAVOS a.s. Kroměříž ČS PHM (neveřejná) Nádražní  563/60  693 01  47674857

požár, únik RP

nafta

<20

Navos a.s Kroměříž

Ago Aliance

únik NCHL sklad pesticidů

 SIGNUM spol s r.o. 

- ČS PHM (neveřejná)

Nádražní 32/41 693 01 18200061 požár, únik NCHL, únik RP, lakovna Amoniak  
Acetylen  
Oxid uhličitý  
Kyslík  
Argon  
nafta  
barvy a HK I-III třídy neb.  
CNG  
Stafikr, spol. s r.o. Bratislavská 16 693 01 46344039 požár, výbuch propan-butan  

ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (veřejná)

Nádražní   693 17 63470381 požár, únik RL nafta  
VTL plynovod Hustopeče            
VTL plynovod   Nové Sady            
VTL plynovod   U trati            
říčka Štinkovka         přirozená povodeň voda 3
          přívalové srážky voda  
Boleradice  ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) Boleradice 426 691 12 46991034  požár, únik RP nafta <5
          přívalové srážky voda  
Borkovany Hatecký mlýn s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Borkovany 366 691 75 60741686 požár, únik RP nafta  
Bořetice IZO spol.s.r.o (!) Bořetice 505 691 08 46981284 únik NCHL Isokyanáty (!) 19
ZD Bořetice Bořetice  445 691 08 45479950 veter. nákaza drůbež 17
ZD Bořetice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta/benzín  
ČS PHM Motomo Bořetice 461 691 08 25507303  požár, únik RP benzín / nafta do 100
VTL plynovod              
AgriKomp Bohemia s.r.o. areál ZD Bořetice   691 08 27676030 požár, únik NCHL bioplyn 20
LTO
motorový olej
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 4
Brumovice            přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Blanář nábytek a.s. Brumovice   691 11 26259842 požár, únik RP Nafta motorová  
molitan  
dřevo, dřevotříska  
Diváky Zemax Šitbořice Diváky   691 71 25327330  veter. nákaza skot  
Divácký potok         přívalové srážky voda  
Horní Bojanovice VTL plynovod                
ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) H.Bojanovice   693 01 46991034 požár, únik RP nafta <10
Kašnice Roživa a.s. Kašnice ČS PHM (neveřejná) Kašnice 84 691 72 25313738 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod                
Klobouky u Brna  ČEPRO, a.s., sklad Klobouky u Brna (B) Dělnická, Praha 12 691 72 60193531 požár, únik RP benzín 12
požár, únik RP nafta  
požár, únik RP ropa  
ČS PHM Moravagas, s.r.o. Brněnská  1 691 72 25599607 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch propan-butan do 100
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 92

Klobouky u Brna

48°59'01.3"N 16°51'46.5"E

areál skladu ČEPRO a.s.

860

691 72 75012332 požár, únik RP benzín / nafta do 100

MND, a.s., úložiště ropy

- vrtné pracoviště Klobouky 7

Klobouky u Brna

GPS:

49°01'10.38"N, 16°50'51.79"E

 


807/6
695 01 28483006 požár, únik RP ropa

nafta

olej

 
VTL plynovod                
MERO ČR, a.s., přečerpávací stanice Klobouky (B) Brněnská   691 72 60193468  únik RP ropa 11
skládka odpadu
město Klobouky u Brna
Klobouky u Brna   691 72 00283258 požár, jiné nebezpečí oxid sírový  
  Bohumilice       přívalové srážky voda  
  Klobouky u Brna       přívalové srážky voda  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Jitka Bláhová Nádražní 74 691 72 62064716 veter. nákaza ovce  
Jaroslav Věchet Nádražní 726 691 72 42276942 veter. nákaza skot/ovce 5
Kobylí PLASTYKO s.r.o. Sokolská 374 691 01 46982680 požár

polypropylen

ABS

ASA

PC

Polystyren - kuličky

Polyethylen

25
VTL plynovod                
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Patria Kobylí a.s. Augusty Šebestové  716 691 10 25532359 veter. nákaza prasata 150
skot 150
Patria Kobylí a.s. ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta/benzín <150
Krumvíř           přívalové srážky voda  
 František Valihrach Krumvíř  459 691 73 01162306 požár, únik RP nafta  
  MND a.s. Krumvíř 48.9871775N, 16.9052036E     28483006 požár, únik RP nafta  
Olej
Křepice VTL plynovod                
ZEMOS a.s. Velké Němčice Křepice   691 65 63470381 veter. nákaza skot 5
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
Kurdějov Kurdějovský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod                
Morkůvky Agros spol.s.r.o. Morkůvky 237 691 11 49446657 veter. nákaza prasata  
 
Agros spol.s.r.o. ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta  
          přívalové srážky voda  
Ropovod Družba       Směnový dispečer CTR požár, únik RP ropa  
Němčičky ZD Němčičky ČS PHM(neveřejná) Němčičky 153  691 07  45479968  požár, únik RP nafta  
          přívalové srážky voda  
Nikolčice Zemax Šitbořice Nikolčice   691 65 25327330 veter. nákaza prasata 9
          přívalové srážky voda  

Popice

Popický potok

        přívalové srážky voda  
Vinařství Jaromír Žídek Popice Hlavní 78 691 27   požár, únik RP nafta  
Pouzdřany VD Dalešice         zvláštní povodeň voda 116
          přívalové srážky voda  
KOLBY a.s. Pouzdřany   691 26 25512919 veter. nákaza drůbež  
Starovice VTL plynovod                
          přívalové srážky voda  
Starovičky Romana Černá

Starovičky

sklad

333

343

693 01 61419168 výbuch 

argon

vodík

acetylen

dusík

kyslík

oxid siřičitý

chlor

amoniak

kalibrační plyny

propan-butan

oxid uhličitý

15
VTL plynovod                
KLAS - družstvo Starovičky ČS PHM (neveřejná)         požár, únik RP nafta  
ČS PHM Benzina Starovičky D2 31,5km směr Bratislava   693 01 05203562 (27597075) požár, únik RP benzín / nafta do 100
Alena Nociarová Starovičky  122 693 01 01075021 pořár, výbuch kyslík  
acetylen  
dusík  
methan  
Strachotín PPS Agro a.s. ČS PHM (neveřejná) Nová  161 691 27 60730552  požár, únik RP nafta  <20
Šakvice VTL plynovod              
E.ON ČR s.r.o. Šakvice   691 67 26078201 požár, únik RP transformátorový olej  
Šitbořice PRAMOS a.s. Brněnská 577 691 76 63479087 požár

PVC (kuličky)

PVC profil (tvrdé neměkčené)

350
Ropovod Družba         požár, únik RP

ropa

 
Zemax Šitbořice Brněnská 577 691 76 25327330 veter. nákaza skot 2
Zemax Šitbořice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RP nafta  
Uherčice           přívalové srážky voda  
Svratka         přirozená povodeň voda 56
Watt&Peak s.r.o. Uherčice 29 691 62 28331958 požár, únik NL bioplyn (50% methan)  10
ZEMOS a.s. Velké Němčice Jízdárenská Velké Němčice 493 693 01 63470381 veter. nákaza skot 25
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
Velké Hostěrádky  Ekofarma PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky 224 691 74 27717186 veter. nákaza prasata   
požár, únik RP nafta
          přívalové srážky voda  

Velké Němčice

Svratka

        přirozená povodeň voda

5

Jave Pork a.s.

Velké Němčice   691 63 47902205 požár, únik NCHL bioplyn (50% methan) 10

Křepický potok

        přívalové srážky voda  
ČS PHM Lissa, s.r.o. V. Němčice 554 691 63 60700149 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Boudky 656/1 691 63 48879461 požár, výbuch propan - butan <20
ČS MOL směr Bratislava V. Němčice D2 17km 691 63 75517167 požár, únik RP benzín / nafta do 100
 ČS MOL směr Brno V. Němčice D2 17km 691 63 4691521 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ZEMOS a.s. Velké Němčice
- ČS PHM (neveřejná)
- Bioplynová stanice
Jízdárenská   493 691 63  63470381 veter. nákaza skot 12
 požár, únik RP nafta   
48.9722989N, 16.6994433E   požár, výbuch bioplyn  
požár, únik RP oleje  
transformátorový olej  
SPV Pelhřimov a.s. V. Němčice 589 691 63 25157507 veter. nákaza prasata <25 
Předávací stanice - kogenerace V. Němčice   691 63 00007994 požár, výbuch odorant  
Olej   
Základní škola Velké Němčice Školní 105 691 63 60680008 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Agro Maryša SE, Skleníky

 Velké Němčice

48.9699014N, 16.7016450E

651 691 63 29268109 požár, výbuch propan - butan  
Velké Pavlovice skládka odpadu
HANTÁLY a.s.
Tovární 22 691 06 42324068 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3  
nafta
Mor. Agra V. Pavlovice ČS PHM (neveřejná) Nádražní 2 693 01 49453394 požár, únik RP nafta <20
ZD Velké Pavlovice Brněnská 29/10 691 06 00134635 veter. nákaza skot 20
drůbež
ZD Velké Pavlovice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RP nafta  
VTL plynovod              
ČS PHM MOL Nádražní 3 691 06 05110866 požár, únik RP benzín / nafta do 100
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 10
Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice areál bývaleho ZD   691 06 49453394 unik, požár NL bioplyn (50% methan) 10
          přívalové srážky voda  
Elis Textil Servis s.r.o. Hodonínská 1115/21 69106 25756966 únik NL hydroxid sodný  
chlornan sodný
Vrbice  VTL plynovod                
Živa Vrbice s.r.o. Vrbice 348 691 09 48906395 veter. nákaza prasata 10
Agra s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Vrbice 348 691 09 48531979 požár, únik RP nafta <20

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.