Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kuřim

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kuřim

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Čebín  ČS PHM Benzina   1 664 23

27597075

požár, únik RP, výbuch hořlavé kapaliny p5a do 100

hořlavé kapaliny p5b

zkapalněné hořlavé plyny

 
ropné produkty a alternativní paliva  
Čebínský potok         přívalové srážky voda  
ČS PHM LB Cemix, s.r.o. (neveřejná) Čebín 47 664 23 27994961 požár, únik RP nafta  
ZD Čebín - ČS PHM (neveřejná) Čebín 448 664 23 13695924 požár, únik RP nafta do 50

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Vodojem Čebín

Čebín 450 664 23 46347275 únik NCHL chlor  
chloritan sodný
Oxid chloričitý (!) vodný roztok 0,3%
Česká ČS PHM MOL Česká 173 664 31 09492241 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Drážní potok     664 31   přívalové srážky voda  
Hvozdec potok Hlinka         přívalové srážky voda  
Chudčice Chudčický potok Chudčice   664 71   přívalové srážky voda  
potok Kuřimka Chudčice   664 71   přirozená povodeň voda 51
83
Jinačovice ZD Jinačovice - ČS PHM (neveřejná) Jinačovice 151   13692844 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Kuřim Micro, s.r.o., areál Prefa Blanenská 1190 664 34 49976800 požár, únik RP nafta do 100
Wellness Kuřim Sportovní 1082/1 664 34 29213380 únik NCHL chlor  
Likov, s.r.o. Blanenská 1859/14 664 34 60697598 požár hořlavé kapaliny  
ČS PHM AB Oil Tyršova   664 34 62300288 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Martin Mikš (neveřejná) Blanenská 355 664 34 66583845 požár, únik RP nafta do 100
ČS LPG, prodejní klec P-B lahví a myčka HUNSGAS, s.r.o. Brněnská

 2625/3,5

49.2977256N

16.5436783E

664 34 25277715 požár, únik RP, výbuch LPG

 Propan - Butan lahve

do 100
  TE Connectivity Czech s.r.o., Kuřim (A) K AMP 1293 664 34 48910791 únik NL toxické látky
nebezpečné pro vodní prostředí
do 750
požár hořlavé aerosoly
hořlavé kapaliny
požár, únik NL ropné produkty
ČS PHM Rapid oil s.r.o. Tišnovská 305 664 34 25579941 požár, únik RP benzín/nafta  
potok Kuřimka, Luční potok     664 34   přirozená povodeň voda 11
108
Mozovský potok     664 34   přívalové srážky voda  
Lelekovice  Ponávka, Záhumenský potok     664 31   přívalové srážky voda  
Moravské Knínice ZD Mor. Knínice - ČS PHM (neveřejná)
(2/2018)
Dolní Branka 264   664 34 13692836 požár, únik RP nafta do 100
veterinární nákaza skot  
potok Kuřimka     664 34   přirozená povodeň voda 19
101
          přívalové srážky voda  
Veverská Bítýška řeka Svratka     664 71   přirozená povodeň voda 594
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1974
Bílý potok     664 71   ledové jevy voda  
Bukovecký potok     664 71   přívalové srážky voda  
ČS PHM Zaris, s.r.o. 9. května   664 71 28448391 požár, únik RP benzín / nafta bioethanol do 100     
HARTMANN – RICO Veverská Bítýška (!)  Masarykovo nám. 77 664 71 44947429

požár, výbuch, únik NCHL

Ethylenoxid (!) /hořlavé kapaliny  
statek Nový Dvůr, VFÚ Brno, ČS PHM (neveřejná) Nový Dvůr 265 664 71   veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
požár olej  
Bioster a.s. Tejny 621 664 71 49970623 únik NCHL, požár, výbuch

Isopropanol / nafta

 
jiné nebezepečí

uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič

 
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Čebín  ČS PHM Benzina   1 664 23

27597075

požár, únik RP, výbuch hořlavé kapaliny p5a do 100

hořlavé kapaliny p5b

zkapalněné hořlavé plyny

 
ropné produkty a alternativní paliva  
Čebínský potok         přívalové srážky voda  
ČS PHM LB Cemix, s.r.o. (neveřejná) Čebín 47 664 23 27994961 požár, únik RP nafta  
ZD Čebín - ČS PHM (neveřejná) Čebín 448 664 23 13695924 požár, únik RP nafta do 50

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Vodojem Čebín

Čebín 450 664 23 46347275 únik NCHL chlor  
chloritan sodný
Oxid chloričitý (!) vodný roztok 0,3%
Česká ČS PHM MOL Česká 173 664 31 09492241 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Drážní potok     664 31   přívalové srážky voda  
Hvozdec potok Hlinka         přívalové srážky voda  
Chudčice Chudčický potok Chudčice   664 71   přívalové srážky voda  
potok Kuřimka Chudčice   664 71   přirozená povodeň voda 51
83
Jinačovice ZD Jinačovice - ČS PHM (neveřejná) Jinačovice 151   13692844 požár, únik RP nafta do 100
          přívalové srážky voda  
Kuřim Micro, s.r.o., areál Prefa Blanenská 1190 664 34 49976800 požár, únik RP nafta do 100
Wellness Kuřim Sportovní 1082/1 664 34 29213380 únik NCHL chlor  
Likov, s.r.o. Blanenská 1859/14 664 34 60697598 požár hořlavé kapaliny  
ČS PHM AB Oil Tyršova   664 34 62300288 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Martin Mikš (neveřejná) Blanenská 355 664 34 66583845 požár, únik RP nafta do 100
ČS LPG, prodejní klec P-B lahví a myčka HUNSGAS, s.r.o. Brněnská

 2625/3,5

49.2977256N

16.5436783E

664 34 25277715 požár, únik RP, výbuch LPG

 Propan - Butan lahve

do 100
  TE Connectivity Czech s.r.o., Kuřim (A) K AMP 1293 664 34 48910791 únik NL toxické látky
nebezpečné pro vodní prostředí
do 750
požár hořlavé aerosoly
hořlavé kapaliny
požár, únik NL ropné produkty
ČS PHM Rapid oil s.r.o. Tišnovská 305 664 34 25579941 požár, únik RP benzín/nafta  
potok Kuřimka, Luční potok     664 34   přirozená povodeň voda 11
108
Mozovský potok     664 34   přívalové srážky voda  
Lelekovice  Ponávka, Záhumenský potok     664 31   přívalové srážky voda  
Moravské Knínice ZD Mor. Knínice - ČS PHM (neveřejná)
(2/2018)
Dolní Branka 264   664 34 13692836 požár, únik RP nafta do 100
veterinární nákaza skot  
potok Kuřimka     664 34   přirozená povodeň voda 19
101
          přívalové srážky voda  
Veverská Bítýška řeka Svratka     664 71   přirozená povodeň voda 594
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1974
Bílý potok     664 71   ledové jevy voda  
Bukovecký potok     664 71   přívalové srážky voda  
ČS PHM Zaris, s.r.o. 9. května   664 71 28448391 požár, únik RP benzín / nafta bioethanol do 100     
HARTMANN – RICO Veverská Bítýška (!)  Masarykovo nám. 77 664 71 44947429

požár, výbuch, únik NCHL

Ethylenoxid (!) /hořlavé kapaliny  
statek Nový Dvůr, VFÚ Brno, ČS PHM (neveřejná) Nový Dvůr 265 664 71   veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
požár olej  
Bioster a.s. Tejny 621 664 71 49970623 únik NCHL, požár, výbuch

Isopropanol / nafta

 
jiné nebezepečí

uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič

 

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.