Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Archlebov Spálený potok         přirozená povodeň voda 2
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ČS PHM farma AGRO - neveřejná Archlebov   696 33 26216396 požár, únik RP nafta <100
Bukovany potok Bukovanka         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Bzenec

Úpravna vody Bzenec-Přívoz

 Přívoz     696 81  49454544  únik NCHL  chlor  470
Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu 48.9557647N, 17.2747078E     24272523 výbuch P1a výbušniny  
Oseva, a.s. Potoční 1436 696 81 47912430

únik NCHL,

požár

nebezpečnost pro vodní prostředí E1, kat.1

nebezpečnost pro vodní prostředí E2

hořlavé kapaliny

chlornan sodný

 
Rybářství Hodonín s.r.o. Samota 1114   46965386 veter. nákaza drůbež 1
ČS PHM ORLEN Vracovská 1564 696 81 64515389 (27597075) požár, únik RP benzín, Nafta motorová, > 100
ČS PHM AUTOGAS Za nádražím  1169 696 81 27322068 požár, výbuch  LPG  
ČS PHM MOL Průmyslová 1442 696 81 46904808 požár, únik RP benzín, nafta, propan - butan > 100
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Morava, Syrovínka (potok)         přirozená povodeň voda 355
          přívalové srážky voda  
RI Okna a.s. Na Bažantnici  1554 696 81 60724862 požár, výbuch plasty  
Ropné plyny zkapalněné  
SADY CZ U Bzinku 1482 696 81 27699293 únik NCHL Amoniak  
Pika a.s. Nový svět 1574 696 81

45477949

požár, únik NCHL Chlornan sodný  
Hydroxid sodný  
Nafta motorová  
hydraulický olej  
 Kyselina chlorovodíková  
propan - butan  
bioplyn  
SMR PLUS s.r.o. (!) Potoční  1460 696 81 26933268 požár, únik NCHL Nafta motorová  
Dusík stlačený  
Kyslík stlačený  
plyn Corgon  
HYPERLAST LE 5046 Isocyanate (směr s Isokyanáty)  
Argon  
Isopropylalkohol  
Aceton  
WMW - Production s.r.o. Strážnická 1503 696 81 46991611 požár, únik NCHL Polypropylen  
hořlaviny - plnící materiál (rtěnky, lak na nehty, oční stíny apod.)  
Burg ocet s.r.o. U Bzinku 409 696 81 27669947 požár, únik NCHL Hydroxid sodný  
Nafta motorová  
Chlornan sodný  
Kyselina sírová  
96 % Denaturovaný líh kyselinou octovou  
Ocet kvasný lihový, jablečný, vinný v koncentraci 5-23%  

Estragonové aroma

vysoce hořlavá kapalina

 
KYOCERA AVX Components s.r.o.  Sportovní 1441 696 81 Bzenec požár, únik NCHL granulát Polyamid  
hořlavé kapaliny kategorie II a III  
nebezpečné pro vodní prostředí   
  AVENA s.r.o. Dělnická  414 696 81 Bzenec požár rostlinný olej  
Decro Bzenec spol. s r.o. U Bzinku 1427 696 81 Bzenec požár Polyvinylchlorid  
lepidlo obsahující isokyanáty (Kleiberit 704.5)  
Čeložnice Čeložnický potok         přívalové srážky voda  
Dambořice  MND a. s., sběr. naft.středisko

49.0546322N 16.9144481E

    27732894 požár, výbuch, únik RP ropa 10
Ethanol  
HK 1. tř. Deemulgátor  
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
            Ložisková voda  
ČS PHM Agro D.U. - neveřejná Šerůčky 101 696 35 26216396 požár, únik RP nafta <100
potok Salajka         přívalové srážky voda  
  Moravia Gas Storage a.s.,
Podzemní zásobník plynu Dambořice (B)

49.0356361N 16.9329958E

    28506065 požár, výbuch, únik NL Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
kondenzát plynu  
Ethanol  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Nafta motorová  
### link article=4172 text=Vodík title=Vodík ###  
Dietylenglykol  
Domanín Svornost Těmice, a.s. Domanín 216 696 83 64511936 veter. nákaza krávy 15
Dražůvky říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 18
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Hovorany ČS PHM Benzina (franchiza) Hovorany 791 696 12 29295556 požár, únik RP, výbuch benzín > 100
nafta
LPG
Zemas a.s., Farma živočišné výroby Horní chaloupky 790 696 12 49968106 veter. nákaza skot 1/220
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Maso - závod Hovorany Hovorany 828 696 12 26909201 požár, výbuch Propan  
Hovoranský potok         přívalové srážky voda  
přirozená povodeň voda 122
Hýsly potok Moštěnka         přívalové srážky voda  
Ježov VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 326
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Kelčany LUVE-PLAST spol. s r.o. Kelčany 64 696 49 25504169 požár plasty  
  EKOBRIKETY s.r.o. Kelčany 60 696 49 25561791 požár, únik NCHL nafta  
Motorový olej  
Kostelec ČS PHM, Zdeněk Navrátil Kostelec, farma   696 51 12212741 požár, výbuch, únik RP benzín, nafta LPG 10
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
potok Malšínka         přívalové srážky voda  
Kyjov řeka Kyjovka Kyjov       přirozená povodeň voda 2481
řeka Kyjovka         ledové jevy voda  
  Boršov u Kyjova       přívalové srážky voda  
potok Malšínka Nětčice u Kyjova       přívalové srážky voda  
  Bohuslavice u Kyjova       přívalové srážky voda  
  Kyjov       přívalové srážky voda  
               
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ČS PHM ORLEN Strážovská 1381/9 697 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín, naftaLPG > 100
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČS PHM Benzina a.s. Strážovská 1381/9 697 01 49679597 požár, výbuch LPG  
ČS Šebesta s.r.o. Svatoborská 87 697 01   požár, únik RL, výbuch  benzín, nafta, LPG > 100
ČS PHM SÚS JMK - neveřejná Boršovská 2150 697 01 70932581 požár, únik RP nafta 15
ČS PHM ČSAD Kyjov a. s. Boršovská 2228/5 697 01 29290627 požár, únik RP nafta <100
ČS PHM EKOR s. r. o. - neveřejná, mobilní Havlíčkova 11398/49a 697 01 60700262 požár, únik RP nafta 10
ČS PHM, ZEMSPOL, s. r. o. -neveřejná Boršovská 2610 697 01 47914424 požár, únik RP nafta 10
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) Mlýnská 2607/1a 697 01 47674857 požár, únik RP nafta  
J. P. Plast, s.r.o. Kyjov Svatoborská 988 697 01 46971696 požár, únik NCHL plasty  
Polyethylen  
Aceton  
Hydraulický olej  
zkapalněný oxid uhličitý  
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 5265
Nemocnice Kyjov Strážovská  976  697 33  00226912  požár, výbuch kapalný Kyslík  
Nemocnice Kyjov, p.o.
- odd. klinické biochemie- nukleární medicína

jiné nebezpečí
otevřený RA zářič  
 
rozvodna 110/22kV-EG.D Tyršova   697 01

25733591

požár, únik RP Transformátorový olej  

ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 409

plnící stanice CNG - ATM Energy a.s.

Tyršova

49°0'26.08"N; 17°7'51.62"E

135 697 01

60193531

požár, výbuch, únik RP

benzín

 

nafta

 
CNG  
                 
Vetropack Moravia Glass a.s. Havlíčkova  180/18 697 01 41505191 požár, únik RP, výbuch Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
LPG  
### link article=3949 text=Nafta motorová title=Nafta motorová ###  
Selen  

 Aqua v parku -

letní koupaliště

Mezivodí 2029 697 01 17082331 únik NCHL v letní části koupaliště - chlor  
v Aquaparku: - chlornan sodný  
Solanka  
žíraviny  pro úpravu  pH vody  
Šroubárna Kyjov Jiráskova 987 697 01 42293588

požár, výbuch

LPG  
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
Spolu Works Perfecta s.r.o. Za Humny 3306/18b 697 01 26218500 požár, únik NCHL Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
Spectrotech s.r.o. Za Humny 3321/18F 697 01 28282761 požár barvy - hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti  
Kyjov - Bohuslavice řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 39
 VD Koryčany         zvláštní povodeň voda 135
řeka Kyjovka         ledové jevy voda  
Labuty Josefinský, Labutský, Skalecký potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Lovčice potok Jordánek, Lovčický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Milotice JAVE PORK a. s. Milotice Dubňanská 592 696 05 47902205 veter. nákaza prasata 26
Vodňanské kuře s. r. o.     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923
Vodňanské kuře s. r. o., Kutná Hora     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 98
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 269
          přívalové srážky voda  
  ČOV Milotice

48°57'21.645"N

17°7'36.712"E

  696 05 75833352 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
VTL plynovod              
Moravany XAVERgen a.s. Josefinský Dvůr   696 50 27460363 veter. nákaza drůbež 17
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Čeložnický potok, Moštěnka         přívalové srážky voda  
Mouchnice VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 203
Kyjovka         přirozená povodeň voda 12
          přívalové srážky voda  
Stabila, dřevovýroba Haluzice  163 683 33 48910104 požár dřevo  
Násedlovice říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 2
Zemas a. s., VKK Násedlovice Násedlovice   696 36 49968106 veter. nákaza skot 9
Nechvalín           přívalové srážky voda  
ČS PHM LONE zemědělská a. s. - neveřejná Nechvalín   696 31 47915536 požár, únik RP nafta 10
Nenkovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Zemas a. s. pošta Želetice   696 37 49968106 veter. nákaza prasata 4/50
Ostrovánky VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Skalka VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Skoronice VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 24
VSV a. s.     696 41 25331850 veter. nákaza skot 3
Sobůlky Sobůlský potok         přívalové srážky voda  

ČS PHM  AGRO MK s.r.o. - neveřejná

Sobůlky  85   04920597 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Strážovice ČS PHM AGRO D. U.- neveřejná Strážovice 205 696 38 49450867 požár, únik RP nafta 30
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Stavěšice           přívalové srážky voda  
TRTÍK spol. s r.o. Stavěšice 145 696 38 63474395 požár technická pryž 100
Svatobořice - Mistřín řeka Kyjovka Svatobořice       přirozená povodeň voda 18
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 133
Mistřínská svodnice Mistřín       přívalové srážky voda  
Svatobořický potok Svatobořice       přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
AGROVIT, a.s. Svatobořice-Mistřín 770 696 04 63483572 veter. nákaza prasata 4/3532
ČS PHM  SP Servis s. r. o. Hlavní 501 696 04 26253275 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS LPG Nádražní 157 696 04 49419790 požár, výbuch LPG > 100
Betonárna - TBG  Betonmix, a.s. Ke Mlýnu 1289 696 04 48530794 požár, výbuch hořlavé kapaliny kategorie I, II  
Nebezpečnost pro vodní prostředí  
Propan

 Butan

 
Syrovín potok Syrovínka         přívalové srážky voda  
Šardice Neoklas a.s. Šardice 700 696 13 63481961 veter. nákaza drůbež 2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
FIDES AGRO, spol. s r.o. Šardice 709 696 13 60753951 únik NCHL nafta  
Síran měďnatý  
Seleničitan sodný  
Oxid zinečnatý  
Rodenticidy  
Šardický potok         přívalové srážky voda  
přirozená povodeň voda 148
Těmice Syrovínka (potok) Těmice   696 84   přirozená povodeň voda 99
ČS PHM Svornost a. s. - neveřejná Těmice 216 696 84 64511936 požár, únik RP nafta 20
skládka odpadu
EKOR, s.r.o.
Těmice 283 696 84 60700262 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-001  
Koupaliště Těmice Těmice   696 84
00285404
únik NCHL chlornan sodný  
Uhřice  MND Gas Storage a.s.,
podzemní zásobník plynu Uhřice (B)

49.0422667N 16.9348594E

    27732894 požár, výbuch, únik RP  zemní plyn  
Propan  
Nafta motorová  
Ethanol  
Motorový olej  
kondenzát zemního plynu  
Dietylénglykol  
Trietylénglykol  
 MND, a.s. úložiště ropy Uhřice-jih

49.0381733N 16.9390975E

    27732894 požár, únik RP ropa  
 MND,a.s. SNS Uhřice-jih

49.0386128N 16.9395131E

    27732894 požár, únik RP ropa  
VTL plynovod Janův Dvůr       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Uhřice       požár, výbuch zemní plyn  
potok Vápenka         přívalové srážky voda  
  MEGA D.U. s.r.o. - zinkovna Uhřice  6 696 34 49451537 únik NCHL Kyselina chlorovodíková 31%  

Hydroxid sodný

 

Síran železitý - PIX 113

 
Kyselina sírová AKU  
Látky způsobující těžké poleptání kůže a poškození očí  

Směs - 

Chlorid chromitý

hydrogendifluorid amonný

síran kobaltnatý heptahydrát

 
Látka toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky  
Látka dráždivá, korozivní pro kovy, způsobuje vážné podráždění očí, podezření na vyvolávání rakoviny  
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 410 Uhřice 11 696 34 75012332 požár, únik RP benzín  
nafta  
Aquapark Uhřice Uhřice   695 01 00285421 únik NCHL chlor  
Vacenovice JAVE PORK a.s. Vacenovice   696 06 47902205 veter. nákaza prasata 1/2171
Vlkoš           přívalové srážky voda  
OSEVA a.s., provozovna Vlkoš Vlkoš 342 696 41 47912430 únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
Ahorn CZ, s.r.o. Vlkoš 343 696 41 25588338 požár PUR bloky  
Latexové jádro  
ČS PHM A+S, s. r. o. Vlkoš 27 696 41 25584553 požár, únik RP benzín, nafta 40
Nadzemní velkokapacitní nádrže na ropu - LAMA GAS a OIL s.r.o. Vlkoš 27 696 41 27732894 požár, únik RP ropa 50
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 86
Vracov                
ČS PHM MOW Drahy 1582 696 42 28322215 požár, únik RL, výbuch benzín  
nafta  
LPG  
ČS PHM VSV a. s. - neveřejná Hlinická 379 696 42 25331850 požár, únik RP nafta 15
ČS PHM VSV a. s. - fama 2 - letiště - neveřejná Husova   696 42 25331850 požár, únik RP benzín 2
lesy v okolí          požár lesy  
MND,a.s. sonda 6 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa  
Myslivecké sdružení Vracov Vracov   696 42 48846287 veter. nákaza bažanti 2
VSV a. s. Vlkošská 379 696 42 25331850 veter. nákaza skot 11/4520
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Vodní dílo Rašelina, Lesy ČR         přívalové srážky voda  
Hlinický potok         přívalové srážky voda  
Koupaliště Vracov Skoronská   696 42 47899166 únik NCHL chlor  
chlornan sodný  
  Kyselina sírová  
Vřesovice           přívalové srážky voda  
Žádovice Vodňanské kuře s. r. o. Žádovice   696 49 27435148 veter. nákaza drůbež 3/769
ČS PHM Agro Žádovice - neveřejná Žádovice   696 49 29201098 požár, únik RP nafta  
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 262
Žarošice Zdravovodský potok Zdravá Voda       přívalové srážky voda  
  Žarošice       přívalové srážky voda  
ČS PHM ZEROGAS PLUS s. r. o. Uhřice Žarošice
 
696 34 28816196 požár, únik RP benzín, nafta > 100
výbuch  LPG  
MND a.s., sběr. naft.sředisko

49.0505433N 16.9699803E

    27732894 požár, výbuch ropa  2
Ethanol  
HK 1. tř. Deemulgátor  
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
Ethanol  
Kellner CZ Žarošice  357 696 34 26946017 požár Polypropylen  
Ždánice ČS PHM Chemis engine a. s. Nádražní 808 696 32 26216671 požár, únik RP benzín, nafta > 100
Koupaliště Ždánice Kaštýlek   696 32 00285536 únik NCHL chlornan sodný  
NAREX Ždánice, spol. s.r.o. Městečko 250 696 32 25576909 požár, unik NCHL hořlavé kapaliny  
BMB, spol. s.r.o. Nádražní 524 696 32 46905235 požár, únik NCHL hořlavé kapaliny kat. 2,3  
MND, a.s. SNS Ždánice

49.0984647N 17.0476139E

    27732894 požár,výbuch, únik RP ropa 4
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
Motorový olej  
ložisková voda  
Nafta motorová  
### link article=4094 text=Ethanol title=Ethanol ###  
MND, a.s. povrch. plyn. technologie Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár,výbuch, únik RP zemní plyn 4
Ethanol  
MND,a.s. vrty ropa+zem. plyn Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Ždánický potok, potok Čtvrtě, Šraňky         přívalové srážky voda  
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 0
4
 CVP Galvanika provoz 03 Nádražní  912 696 32 47548282 požár, únik NL látky s akutní toxicitou  
látky nebezpečné pro životní prostředí  
 CVP Galvanika provoz 05 Nádražní 49.0530597N, 17.0265544E 696 32 47548282 požár, únik NL Kyselina dusičná 50%  
Kyselina chlorovodíková 31%  
Hydroxid sodný tekutý  
Kyselina sírová  
Hydroxid vápenatý  
ČOV Ždánice   49°2'59.977"N, 17°1'38.888"E 696 32 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  

EK Laky

Žandovský mlýn

Žandovský mlýn 887 696 32 60697024 únik NCHL, požár Kyselina dusičná 50%  
Kyselina chlorovodíková 31%  
Kyselina sírová  
Hydroxid sodný tekutý  
Hydroxid sodný  
Peroxid vodíku  
CIE Ždánice , s.r.o. Nádražní 418 696 32 27678130 požár, výbuch řezný olej  
Propan  
Želetice říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 12
19
ČS PHM statek Želetice, neveřejná Želetice 82 696 37 75099896 požár, únik RP Nafta motorová 10
Zemas a. s.     696 37 49968106 veter. nákaza daňci 13
Žeravice Svornost Těmice, a.s. Žeravice   696 47 64511936 veter. nákaza prasata 13/1063
Zvětšit tabulku
Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Archlebov Spálený potok         přirozená povodeň voda 2
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ČS PHM farma AGRO - neveřejná Archlebov   696 33 26216396 požár, únik RP nafta <100
Bukovany potok Bukovanka         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Bzenec

Úpravna vody Bzenec-Přívoz

 Přívoz     696 81  49454544  únik NCHL  chlor  470
Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu 48.9557647N, 17.2747078E     24272523 výbuch P1a výbušniny  
Oseva, a.s. Potoční 1436 696 81 47912430

únik NCHL,

požár

nebezpečnost pro vodní prostředí E1, kat.1

nebezpečnost pro vodní prostředí E2

hořlavé kapaliny

chlornan sodný

 
Rybářství Hodonín s.r.o. Samota 1114   46965386 veter. nákaza drůbež 1
ČS PHM ORLEN Vracovská 1564 696 81 64515389 (27597075) požár, únik RP benzín, Nafta motorová, > 100
ČS PHM AUTOGAS Za nádražím  1169 696 81 27322068 požár, výbuch  LPG  
ČS PHM MOL Průmyslová 1442 696 81 46904808 požár, únik RP benzín, nafta, propan - butan > 100
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Morava, Syrovínka (potok)         přirozená povodeň voda 355
          přívalové srážky voda  
RI Okna a.s. Na Bažantnici  1554 696 81 60724862 požár, výbuch plasty  
Ropné plyny zkapalněné  
SADY CZ U Bzinku 1482 696 81 27699293 únik NCHL Amoniak  
Pika a.s. Nový svět 1574 696 81

45477949

požár, únik NCHL Chlornan sodný  
Hydroxid sodný  
Nafta motorová  
hydraulický olej  
 Kyselina chlorovodíková  
propan - butan  
bioplyn  
SMR PLUS s.r.o. (!) Potoční  1460 696 81 26933268 požár, únik NCHL Nafta motorová  
Dusík stlačený  
Kyslík stlačený  
plyn Corgon  
HYPERLAST LE 5046 Isocyanate (směr s Isokyanáty)  
Argon  
Isopropylalkohol  
Aceton  
WMW - Production s.r.o. Strážnická 1503 696 81 46991611 požár, únik NCHL Polypropylen  
hořlaviny - plnící materiál (rtěnky, lak na nehty, oční stíny apod.)  
Burg ocet s.r.o. U Bzinku 409 696 81 27669947 požár, únik NCHL Hydroxid sodný  
Nafta motorová  
Chlornan sodný  
Kyselina sírová  
96 % Denaturovaný líh kyselinou octovou  
Ocet kvasný lihový, jablečný, vinný v koncentraci 5-23%  

Estragonové aroma

vysoce hořlavá kapalina

 
KYOCERA AVX Components s.r.o.  Sportovní 1441 696 81 Bzenec požár, únik NCHL granulát Polyamid  
hořlavé kapaliny kategorie II a III  
nebezpečné pro vodní prostředí   
  AVENA s.r.o. Dělnická  414 696 81 Bzenec požár rostlinný olej  
Decro Bzenec spol. s r.o. U Bzinku 1427 696 81 Bzenec požár Polyvinylchlorid  
lepidlo obsahující isokyanáty (Kleiberit 704.5)  
Čeložnice Čeložnický potok         přívalové srážky voda  
Dambořice  MND a. s., sběr. naft.středisko

49.0546322N 16.9144481E

    27732894 požár, výbuch, únik RP ropa 10
Ethanol  
HK 1. tř. Deemulgátor  
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
            Ložisková voda  
ČS PHM Agro D.U. - neveřejná Šerůčky 101 696 35 26216396 požár, únik RP nafta <100
potok Salajka         přívalové srážky voda  
  Moravia Gas Storage a.s.,
Podzemní zásobník plynu Dambořice (B)

49.0356361N 16.9329958E

    28506065 požár, výbuch, únik NL Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
kondenzát plynu  
Ethanol  
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ###  
Nafta motorová  
### link article=4172 text=Vodík title=Vodík ###  
Dietylenglykol  
Domanín Svornost Těmice, a.s. Domanín 216 696 83 64511936 veter. nákaza krávy 15
Dražůvky říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 18
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Hovorany ČS PHM Benzina (franchiza) Hovorany 791 696 12 29295556 požár, únik RP, výbuch benzín > 100
nafta
LPG
Zemas a.s., Farma živočišné výroby Horní chaloupky 790 696 12 49968106 veter. nákaza skot 1/220
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Maso - závod Hovorany Hovorany 828 696 12 26909201 požár, výbuch Propan  
Hovoranský potok         přívalové srážky voda  
přirozená povodeň voda 122
Hýsly potok Moštěnka         přívalové srážky voda  
Ježov VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 326
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Kelčany LUVE-PLAST spol. s r.o. Kelčany 64 696 49 25504169 požár plasty  
  EKOBRIKETY s.r.o. Kelčany 60 696 49 25561791 požár, únik NCHL nafta  
Motorový olej  
Kostelec ČS PHM, Zdeněk Navrátil Kostelec, farma   696 51 12212741 požár, výbuch, únik RP benzín, nafta LPG 10
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
potok Malšínka         přívalové srážky voda  
Kyjov řeka Kyjovka Kyjov       přirozená povodeň voda 2481
řeka Kyjovka         ledové jevy voda  
  Boršov u Kyjova       přívalové srážky voda  
potok Malšínka Nětčice u Kyjova       přívalové srážky voda  
  Bohuslavice u Kyjova       přívalové srážky voda  
  Kyjov       přívalové srážky voda  
               
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ČS PHM ORLEN Strážovská 1381/9 697 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín, naftaLPG > 100
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČS PHM Benzina a.s. Strážovská 1381/9 697 01 49679597 požár, výbuch LPG  
ČS Šebesta s.r.o. Svatoborská 87 697 01   požár, únik RL, výbuch  benzín, nafta, LPG > 100
ČS PHM SÚS JMK - neveřejná Boršovská 2150 697 01 70932581 požár, únik RP nafta 15
ČS PHM ČSAD Kyjov a. s. Boršovská 2228/5 697 01 29290627 požár, únik RP nafta <100
ČS PHM EKOR s. r. o. - neveřejná, mobilní Havlíčkova 11398/49a 697 01 60700262 požár, únik RP nafta 10
ČS PHM, ZEMSPOL, s. r. o. -neveřejná Boršovská 2610 697 01 47914424 požár, únik RP nafta 10
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) Mlýnská 2607/1a 697 01 47674857 požár, únik RP nafta  
J. P. Plast, s.r.o. Kyjov Svatoborská 988 697 01 46971696 požár, únik NCHL plasty  
Polyethylen  
Aceton  
Hydraulický olej  
zkapalněný oxid uhličitý  
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 5265
Nemocnice Kyjov Strážovská  976  697 33  00226912  požár, výbuch kapalný Kyslík  
Nemocnice Kyjov, p.o.
- odd. klinické biochemie- nukleární medicína

jiné nebezpečí
otevřený RA zářič  
 
rozvodna 110/22kV-EG.D Tyršova   697 01

25733591

požár, únik RP Transformátorový olej  

ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 409

plnící stanice CNG - ATM Energy a.s.

Tyršova

49°0'26.08"N; 17°7'51.62"E

135 697 01

60193531

požár, výbuch, únik RP

benzín

 

nafta

 
CNG  
                 
Vetropack Moravia Glass a.s. Havlíčkova  180/18 697 01 41505191 požár, únik RP, výbuch Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
LPG  
### link article=3949 text=Nafta motorová title=Nafta motorová ###  
Selen  

 Aqua v parku -

letní koupaliště

Mezivodí 2029 697 01 17082331 únik NCHL v letní části koupaliště - chlor  
v Aquaparku: - chlornan sodný  
Solanka  
žíraviny  pro úpravu  pH vody  
Šroubárna Kyjov Jiráskova 987 697 01 42293588

požár, výbuch

LPG  
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
Spolu Works Perfecta s.r.o. Za Humny 3306/18b 697 01 26218500 požár, únik NCHL Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný  
Kyslík stlačený  
Spectrotech s.r.o. Za Humny 3321/18F 697 01 28282761 požár barvy - hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti  
Kyjov - Bohuslavice řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 39
 VD Koryčany         zvláštní povodeň voda 135
řeka Kyjovka         ledové jevy voda  
Labuty Josefinský, Labutský, Skalecký potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Lovčice potok Jordánek, Lovčický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Milotice JAVE PORK a. s. Milotice Dubňanská 592 696 05 47902205 veter. nákaza prasata 26
Vodňanské kuře s. r. o.     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923
Vodňanské kuře s. r. o., Kutná Hora     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 98
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 269
          přívalové srážky voda  
  ČOV Milotice

48°57'21.645"N

17°7'36.712"E

  696 05 75833352 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
VTL plynovod              
Moravany XAVERgen a.s. Josefinský Dvůr   696 50 27460363 veter. nákaza drůbež 17
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Čeložnický potok, Moštěnka         přívalové srážky voda  
Mouchnice VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 203
Kyjovka         přirozená povodeň voda 12
          přívalové srážky voda  
Stabila, dřevovýroba Haluzice  163 683 33 48910104 požár dřevo  
Násedlovice říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 2
Zemas a. s., VKK Násedlovice Násedlovice   696 36 49968106 veter. nákaza skot 9
Nechvalín           přívalové srážky voda  
ČS PHM LONE zemědělská a. s. - neveřejná Nechvalín   696 31 47915536 požár, únik RP nafta 10
Nenkovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Zemas a. s. pošta Želetice   696 37 49968106 veter. nákaza prasata 4/50
Ostrovánky VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Skalka VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Skoronice VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 24
VSV a. s.     696 41 25331850 veter. nákaza skot 3
Sobůlky Sobůlský potok         přívalové srážky voda  

ČS PHM  AGRO MK s.r.o. - neveřejná

Sobůlky  85   04920597 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch  zemní plyn  
Strážovice ČS PHM AGRO D. U.- neveřejná Strážovice 205 696 38 49450867 požár, únik RP nafta 30
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Stavěšice           přívalové srážky voda  
TRTÍK spol. s r.o. Stavěšice 145 696 38 63474395 požár technická pryž 100
Svatobořice - Mistřín řeka Kyjovka Svatobořice       přirozená povodeň voda 18
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 133
Mistřínská svodnice Mistřín       přívalové srážky voda  
Svatobořický potok Svatobořice       přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
AGROVIT, a.s. Svatobořice-Mistřín 770 696 04 63483572 veter. nákaza prasata 4/3532
ČS PHM  SP Servis s. r. o. Hlavní 501 696 04 26253275 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS LPG Nádražní 157 696 04 49419790 požár, výbuch LPG > 100
Betonárna - TBG  Betonmix, a.s. Ke Mlýnu 1289 696 04 48530794 požár, výbuch hořlavé kapaliny kategorie I, II  
Nebezpečnost pro vodní prostředí  
Propan

 Butan

 
Syrovín potok Syrovínka         přívalové srážky voda  
Šardice Neoklas a.s. Šardice 700 696 13 63481961 veter. nákaza drůbež 2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
FIDES AGRO, spol. s r.o. Šardice 709 696 13 60753951 únik NCHL nafta  
Síran měďnatý  
Seleničitan sodný  
Oxid zinečnatý  
Rodenticidy  
Šardický potok         přívalové srážky voda  
přirozená povodeň voda 148
Těmice Syrovínka (potok) Těmice   696 84   přirozená povodeň voda 99
ČS PHM Svornost a. s. - neveřejná Těmice 216 696 84 64511936 požár, únik RP nafta 20
skládka odpadu
EKOR, s.r.o.
Těmice 283 696 84 60700262 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-001  
Koupaliště Těmice Těmice   696 84
00285404
únik NCHL chlornan sodný  
Uhřice  MND Gas Storage a.s.,
podzemní zásobník plynu Uhřice (B)

49.0422667N 16.9348594E

    27732894 požár, výbuch, únik RP  zemní plyn  
Propan  
Nafta motorová  
Ethanol  
Motorový olej  
kondenzát zemního plynu  
Dietylénglykol  
Trietylénglykol  
 MND, a.s. úložiště ropy Uhřice-jih

49.0381733N 16.9390975E

    27732894 požár, únik RP ropa  
 MND,a.s. SNS Uhřice-jih

49.0386128N 16.9395131E

    27732894 požár, únik RP ropa  
VTL plynovod Janův Dvůr       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Uhřice       požár, výbuch zemní plyn  
potok Vápenka         přívalové srážky voda  
  MEGA D.U. s.r.o. - zinkovna Uhřice  6 696 34 49451537 únik NCHL Kyselina chlorovodíková 31%  

Hydroxid sodný

 

Síran železitý - PIX 113

 
Kyselina sírová AKU  
Látky způsobující těžké poleptání kůže a poškození očí  

Směs - 

Chlorid chromitý

hydrogendifluorid amonný

síran kobaltnatý heptahydrát

 
Látka toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky  
Látka dráždivá, korozivní pro kovy, způsobuje vážné podráždění očí, podezření na vyvolávání rakoviny  
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 410 Uhřice 11 696 34 75012332 požár, únik RP benzín  
nafta  
Aquapark Uhřice Uhřice   695 01 00285421 únik NCHL chlor  
Vacenovice JAVE PORK a.s. Vacenovice   696 06 47902205 veter. nákaza prasata 1/2171
Vlkoš           přívalové srážky voda  
OSEVA a.s., provozovna Vlkoš Vlkoš 342 696 41 47912430 únik NCHL látky nebezpečné pro vodní prostředí E1  
Ahorn CZ, s.r.o. Vlkoš 343 696 41 25588338 požár PUR bloky  
Latexové jádro  
ČS PHM A+S, s. r. o. Vlkoš 27 696 41 25584553 požár, únik RP benzín, nafta 40
Nadzemní velkokapacitní nádrže na ropu - LAMA GAS a OIL s.r.o. Vlkoš 27 696 41 27732894 požár, únik RP ropa 50
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 86
Vracov                
ČS PHM MOW Drahy 1582 696 42 28322215 požár, únik RL, výbuch benzín  
nafta  
LPG  
ČS PHM VSV a. s. - neveřejná Hlinická 379 696 42 25331850 požár, únik RP nafta 15
ČS PHM VSV a. s. - fama 2 - letiště - neveřejná Husova   696 42 25331850 požár, únik RP benzín 2
lesy v okolí          požár lesy  
MND,a.s. sonda 6 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa  
Myslivecké sdružení Vracov Vracov   696 42 48846287 veter. nákaza bažanti 2
VSV a. s. Vlkošská 379 696 42 25331850 veter. nákaza skot 11/4520
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Vodní dílo Rašelina, Lesy ČR         přívalové srážky voda  
Hlinický potok         přívalové srážky voda  
Koupaliště Vracov Skoronská   696 42 47899166 únik NCHL chlor  
chlornan sodný  
  Kyselina sírová  
Vřesovice           přívalové srážky voda  
Žádovice Vodňanské kuře s. r. o. Žádovice   696 49 27435148 veter. nákaza drůbež 3/769
ČS PHM Agro Žádovice - neveřejná Žádovice   696 49 29201098 požár, únik RP nafta  
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 262
Žarošice Zdravovodský potok Zdravá Voda       přívalové srážky voda  
  Žarošice       přívalové srážky voda  
ČS PHM ZEROGAS PLUS s. r. o. Uhřice Žarošice
 
696 34 28816196 požár, únik RP benzín, nafta > 100
výbuch  LPG  
MND a.s., sběr. naft.sředisko

49.0505433N 16.9699803E

    27732894 požár, výbuch ropa  2
Ethanol  
HK 1. tř. Deemulgátor  
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
Ethanol  
Kellner CZ Žarošice  357 696 34 26946017 požár Polypropylen  
Ždánice ČS PHM Chemis engine a. s. Nádražní 808 696 32 26216671 požár, únik RP benzín, nafta > 100
Koupaliště Ždánice Kaštýlek   696 32 00285536 únik NCHL chlornan sodný  
NAREX Ždánice, spol. s.r.o. Městečko 250 696 32 25576909 požár, unik NCHL hořlavé kapaliny  
BMB, spol. s.r.o. Nádražní 524 696 32 46905235 požár, únik NCHL hořlavé kapaliny kat. 2,3  
MND, a.s. SNS Ždánice

49.0984647N 17.0476139E

    27732894 požár,výbuch, únik RP ropa 4
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu  
Motorový olej  
ložisková voda  
Nafta motorová  
### link article=4094 text=Ethanol title=Ethanol ###  
MND, a.s. povrch. plyn. technologie Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár,výbuch, únik RP zemní plyn 4
Ethanol  
MND,a.s. vrty ropa+zem. plyn Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Ždánický potok, potok Čtvrtě, Šraňky         přívalové srážky voda  
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 0
4
 CVP Galvanika provoz 03 Nádražní  912 696 32 47548282 požár, únik NL látky s akutní toxicitou  
látky nebezpečné pro životní prostředí  
 CVP Galvanika provoz 05 Nádražní 49.0530597N, 17.0265544E 696 32 47548282 požár, únik NL Kyselina dusičná 50%  
Kyselina chlorovodíková 31%  
Hydroxid sodný tekutý  
Kyselina sírová  
Hydroxid vápenatý  
ČOV Ždánice   49°2'59.977"N, 17°1'38.888"E 696 32 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113  

EK Laky

Žandovský mlýn

Žandovský mlýn 887 696 32 60697024 únik NCHL, požár Kyselina dusičná 50%  
Kyselina chlorovodíková 31%  
Kyselina sírová  
Hydroxid sodný tekutý  
Hydroxid sodný  
Peroxid vodíku  
CIE Ždánice , s.r.o. Nádražní 418 696 32 27678130 požár, výbuch řezný olej  
Propan  
Želetice říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 12
19
ČS PHM statek Želetice, neveřejná Želetice 82 696 37 75099896 požár, únik RP Nafta motorová 10
Zemas a. s.     696 37 49968106 veter. nákaza daňci 13
Žeravice Svornost Těmice, a.s. Žeravice   696 47 64511936 veter. nákaza prasata 13/1063

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.