Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Boskovice řeka Bělá         přirozená povodeň voda 56
řeka Svitava Mladkov       přirozená povodeň voda 35
VD Boskovice (řeka Bělá) Boskovice       zvláštní povodeň voda

557

Hrádkov

26

VD Letovice (řeka Křetínka) Mladkov       zvláštní povodeň voda 116
  Mladkov       přívalové srážky voda  
  Boskovice       přívalové srážky voda  
  Hrádkov       přívalové srážky voda  
VTL plynovod Boskovice       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Mladkov       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Podolí       požár, výbuch zemní plyn  
SITA CZ a.s.  Svatopluka Čecha 680 01  25638955  únik NCHL - skládka NO ropné produkty do 100
akumulátory/oleje do 100
 ČS PHM Benzina Chrudichromská 1 680 01 04691521 (27597075 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM OMV Ot. Kubína 2115 680 01 48038687  požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100
ČS PHM Pentaco Hliníky 2068 680 01 43420052 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100
ČS PHM areál BODOS a.s. Mánesova 1 680 01 49435230  požár, únik RP benzín / nafta/bionafta do 100
VAS a.s. - úpravna vody Bělá Podlesí   680 01 49455842  únik NCHL chlor 50
VAS, a.s. ČOV

Mánesova

-592290,5

-1129246

  Preflok (síran železitý) 2

Hrádkov

- 588395,39
-1128838,012

  1
Nemocnice Boskovice s.r.o. Ot. Kubína 179 680 21 26925974 požár, výbuch

kyslík

do 100
Služby Boskovice, s.r.o. - Městské lázně U Lázní 2182 680 01 26944855  únik NCHL

chlor

50

chlornan sodný

50
Služby Boskovice, s.r.o. - Koupaliště Červenka Červená zahrada 2285 680 01 26944855 únik NCHL

chlornan sodnýkyselina sírová 38%

50
ČS PHM DEAS, spol. s r. o. (neveřejná) Rovná 11 680 01 46961968 požár, únik RP nafta do 20
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Chrudichromská 18 680 01 70932581 požár, únik RP nafta  
ČS PHM HZS JmK PS Boskovice (neveřejná) Chrudichromská 2041 680 01 70884099  požár, únik RP nafta <100
Benešov  ČS PHM (veřejná) ZD Skály, družstvo Benešov 246 679 53 25505319  veter. nákaza skot 1
požár, únik RP benzín / nafta do 20
požár, výbuch bioplyn do 100
Borotín VOS zemědělců a.s. Borotín   679 37 25309030  veter. nákaza skot 1
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Cetkovice ČS PHM (neveřejná) VOS zemědělců a.s. Velké Opatovice 599 679 63 25309030 veter. nákaza kuřata 1
požár, únik RP nafta do 100
Cetkovický, Brodecký potok         přívalové srážky voda  
Crhov Crhovský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Černovice ČS PHM (neveřejná)OBRUČ - Agro, a.s. Černovice 126 679 75 25304101 veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta  do 20
Chlébský potok         přívalové srážky voda  
Deštná LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Deštná   679 61 25308785 veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta do 20
  Deštná       přívalové srážky voda  
potok Zavadilka Rumberk       přívalové srážky voda  
Drnovice ZEAS Lysice a.s. Drnovice   679 76 25333879  veter. nákaza prasata 8
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
potok Lhotka         přívalové srážky voda  
Hodonín OBRUČ - Agro, a.s. Hodonín   679 71 25304101 veter. nákaza skot 1
Rozsečský potok         přívalové srážky voda  
Horní Poříčí řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 77
řeka Křetínka         ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
Horní Smržov           přívalové srážky voda  
Chrudichromy Chrudichromský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Jabloňany           přívalové srážky voda  
ZEPO Bořitov, družstvo Jabloňany   679 01 25570480  veter. nákaza skot 1
prasata 1
Kněževes           přívalové srážky voda  

Knínice

ČS PHM (neveřejná) AGROSPOL a.d. Knínice u Bosk. 106 679 34 49447564  veter. nákaza prasata 5
požár, únik RP nafta do 20
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Kořenec            přívalové srážky voda  
Pythagor a.s.  ČS PHM (neveřejná) Kořenec 174  680 01 26523945  požár, únik RP nafta do 20 
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Kozárov ZEAS LYSICE a.s.  ČS PHM (neveřejná) Kozárov 46 679 71 25333879  veter. nákaza skot 9
požár, únik RP nafta do 20
Krhov           přívalové srážky voda  
ČS PHM EUROBIT real a.s. Krhov 550 679 01 27443752  požár, únik RP benzín / nafta/LPG/AdBlue do 100
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Křetín řeka Křetínka Dolní Poříčí       přirozená povodeň voda 20
řeka Křetínka Dolní Poříčí       ledové jevy voda  
řeka Křetínka Křetín       ledové jevy voda  
potok Žleby Křetín       přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Křetín 16 679 62 25308785  požár, únik RP nafta do 100
Křtěnov           přívalové srážky voda  
Kunštát ČS PHM a LPG CAROIL CZECH s.r.o. Sychotín 86 679 72 60193328 požár, únik RP benzín / nafta/LPG do 100
ČS PHM RONYTRANS, s.r.o. (neveřejná) Rudka 88 679 72 27703568  požár, únik RP nafta do 100
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Sychotínský potok Sychotín       přívalové srážky voda  
potok Úmoří Hlubkoké u Kunštátu       přívalové srážky voda  
Lazinov řeka Křetínka         ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
Letovice řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 20
řeka Křetínka         ledové jevy voda  
řeka Svitava Letovice        přirozená povodeň voda 39
531
Třebětín 23
Zboněk 7
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Letovice (řeka Křetínka) Letovice       zvláštní povodeň voda 1084
Zboněk 82
  Jasinov       přívalové srážky voda  
  Ořechov u Letovic       přívalové srážky voda  
  Dolní Smržov       přívalové srážky voda  
  Podolí u Míchova       přívalové srážky voda  
Chlumský potok Letovice       přívalové srážky voda  
Chlumský potok Slatinka       přívalové srážky voda  
Klevetovský potok Klevetov       přívalové srážky voda  
Kladorubka Trávník u Kladorub       přívalové srážky voda  
Kladorubka Kochov       přívalové srážky voda  
Třebětínka Třebětín u Letovic       přívalové srážky voda  
  Kladoruby       přívalové srážky voda  
VTL plynovod Jasinov       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Kněževísko       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Letovice       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Zábludov       požár, výbuch zemní plyn  
VD IV. kat. Letovický rybník (říčka Kladorubka)         zvláštní povodeň voda 300
 ČS PHM Shell (8063) Pražská 1050 679 61 49130889 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČSAD Tišnov, s.r.o.  ČS PHM (neveřejná) Nádražní   679 61 46905952 požár, únik RP nafta do 20
LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Pražská 76 679 61 25308785 požár, únik RP nafta do 20
LEDEKO a.s. Letovice Kladoruby   679 61 25308785 veter. nákaza prasata 1
LEDEKO a.s. Letovice Třebětín   679 61 25308785  veter. nákaza skot 1
prasata 1
ZD vlastníků Nýrov Zábludov   679 61 48908754 veter. nákaza skot 1
Tomburn CZ s.r.o. Pražská 49a 679 61 28255526  požár, výbuch  LPG do 20 
ČS LPG Kumegas PB s.r.o. U Zastávky   679 61 27772101 požár, výbuch LPG do 100
Ludíkov VAS, a.s. ČOV -585633,693
-1133015,618
  679 51 49455842 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1
Lhota Rapotina řeka Svitava         přirozená povodeň voda 4
91
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 35
VD Boskovice (řeka Bělá)         zvláštní povodeň voda 118
KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Lhota Rapotina

49.4528147N, 16.6384519E

 142 679 11 49452011 požár, únik RP, výbuch

nafta/LPG/výbušniny

do 10
Louka VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) Loucký dvůr   679 74 25536346 veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta do 20
požár, výbuch bioplyn do 20
Dvorský, Loucký potok         přívalové srážky voda  
Lysice ČS PHM SILMET Brněnská 160 679 71 26415003  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/bionafta/ethanol do 100
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ZEAS Lysice, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Družstevní 68 679 71 25333879 veter. nákaza kuřata 2
požár, únik RP nafta do 20
Lysický potok         přívalové srážky voda  
Malá Roudka potok Jevíčka Malá Roudka       přirozená povodeň voda 3
3
  Malá Roudka       přívalové srážky voda  
  Skočova Lhota       přívalové srážky voda  
Němčice ZEMSPOL a.s. Sloup Němčice   679 51 25324390  veter. nákaza skot 1
Nýrov ZD vlastníků Nýrov ČS PHM (neveřejná) Nýrov 70 679 72 48908754  požár, únik RP nafta do 100
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 2
Okrouhlá ZD Skály, družstvo Benešov Okrouhlá   680 01 25505319  veter. nákaza skot 1

Olešnice

Mlékárna Olešnice Tržní 376 679 74 48911020 únik NCHL amoniak 700
kyseliny do 20
zásady do 20
VSP GROUP, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Veselská 143 679 74 25536346  veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta do 20
Agroservis Sedláček  ČS PHM (neveřejná) Ústupská 579 679 74 44087845 požár, únik RP nafta do 20
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
VD IV. kat. Pod Lamberkem (říčka Hodonínka)         zvláštní povodeň voda 300
Veselský potok         přívalové srážky voda  
Pamětice AMK AUTODOPRAVA K+K   ČS PHM (neveřejná) Pamětice 25 679 61 65341562 požár, únik RP nafta do 10
Petrov           přívalové srážky voda  
Prostřední Poříčí řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 50
řeka Křetínka         ledové jevy voda  
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
LEDEKO a.s. Letovice Prostřední Poříčí   679 62 25308785  veter. nákaza skot 1
Roubanina           přívalové srážky voda  
Rozseč n. Kunšt. Výkrm kuřat s.r.o. Rozseč n. Kunšt. 172 679 73 25567934  veter. nákaza kuřata 5
VSP GROUP, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Rozseč n. Kunšt. 170 679 73 25536346  veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta do 20
Rozsíčka VSP GROUP, a.s. Rozsíčka   679 74 25536346 veter. nákaza skot 1
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Sebranice ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) Sebranice 238 67931 48908762 požár, únik RP nafta do 20
Újezdský potok, Sebránek         přívalové srážky voda  

Skalice nad Svitavou

řeka Svitava         přirozená povodeň voda 9
18
řeka Svitava         ledové jevy voda  
potok Výpustek         přívalové srážky voda  
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 130
VD Boskovice (řeka Bělá)         zvláštní povodeň voda 25
VD IV. kat. Skalice (tok Výpustek)         zvláštní povodeň voda 20
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
HELIVO s.r.o Skalice nad Svit. 196 679 01 26904306 požár, únik NCHL prostředky na ochranu rostlin 20
PURUS - MEDA, s.r.o. Skalice nad Svit. 198 679 01 46903453 požár, výbuch ethanol 10
MJM Litovel a.s. ČS PHM (veřejná) Skalice nad Svit. 169 679 01 45193592  únik NCHL agrochemikálie 120
požár, únik RP benzín/nafta/bionafta do 20
Skrchov řeka Svitava         ledové jevy voda  
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. Skrchov 1 679 65 43420371  požár hořlavé kapaliny do 50

Stvolová

řeka Svitava

        přirozená povodeň voda 3
46

řeka Svitava

        ledové jevy voda   
          přívalové srážky voda  

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn  

Sudice

AGROSPOL a.d. Knínice

Sudice   680 01 49447564  veter. nákaza skot 1

ČS PHM (veřejná) ADONIS OIL s.r.o.

Sudice 50 680 01 46343474 požár, únik RP benzín / nafta do 20

ČS PHM (neveřejná) Ing. Jiří Bohatec

Sudice 31 680 01 42348919 požár, únik RP nafta do 10

Sudický potok

        přívalové srážky voda  
Suchý

RIHO CZ a.s.

Suchý 37 680 01 60726270 požár Polyethylen/ akrylát / lepidla do 10
Sulíkov

ČS PHM (neveřejná) Miroslav Pavliš

Sulíkov 16 679 62 10532625  požár, únik RP nafta do 10

VTL plynovod

Sulíkov       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Vřesice       požár, výbuch zemní plyn  
Světlá

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn  
Svitávka řeka Svitava         přirozená povodeň voda 38
516
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Letovice (řeka Křetínka) Svitávka       zvláštní povodeň voda

1 109

Sasina

29

potok Semič         přirozená povodeň voda 50
VAS, a.s. ČOV -594721,656
-1126569,493
  679 32 49455482 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) Jos. Slavíčka   679 32 48908762  veter. nákaza skot 1
požár, únik RP nafta do 100
Šebetov potok Osaka         přívalové srážky voda  
ČS PHM Svoboda autodoprava (veřejná) Šebetov 205 679 35 12413887  požár, únik RP benzín / nafta do 20
AGROSPOL a.d. Knínice Šebetov   679 35 49447564  veter. nákaza skot 1
Agropodnik a.s. Skalice nad Svitavou Šebetov 194 679 35 47903490 veter. nákaza prasata 5
Provem a.s. Havlíčkův Brod Šebetov 194 679 35 46505873 veter. nákaza prasata 5
Štěchov ZEAS LYSICE a.s. Štěchov   679 71 25333879 veter. nákaza prasata 1
Lhotecký potok Lačnov u Lysic       přívalové srážky voda  
Uhřice VOS zemědělců, a.s. Uhřice   679 63 25309030  veter. nákaza skot 5
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Úsobrno  Duraňský potok         přívalové srážky voda  
SKLÁRNY MORAVIA akciová společnost Úsobrno 79 679 39 16343646 požár, výbuch Kyslík do 10
Valchov potok Valchovka         přirozená povodeň voda 52
          přívalové srážky voda  
Vanovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
AGROSPOL a.d. Knínice ČS PHM (neveřejná) Vanovice   679 36 49447564  veter. nákaza skot 1
veter. nákaza prasata 1
požár, únik RP nafta do 20
          přívalové srážky voda  
Velké Opatovice ČS PHM Pento Na Zkratce  677 679 63 47121017  požár, únik RP benzín / nafta do 100
VOS zemědělců, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Dlouhá 599 679 63 25309030   požár, únik RP nafta do 100
požár, výbuch bioplyn do 100
P-D Refractories CZ a.s. ČS PHM, CNG (neveřejná) Nádražní 218 679 63 16343409  požár, únik RP, výbuch nafta/olej/LPG/CNG do 20
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
VAS, a.s. ČOV -587227,469
-1115246,559
  679 63 49455482 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1
potok Jevíčka         přirozená povodeň voda 10
218
  Korbelova Lhota       přívalové srážky voda  
  Velké Opatovice       přívalové srážky voda  
  Brťov u Velkých Opatovic       přívalové srážky voda  
  Velká Roudka       přívalové srážky voda  
TRANSLIGNUM s.r.o. Nádražní   679 63 25017853 požár hořlaviny (lepidla)  
Vranová řeka Křetínka         ledové jevy voda  
Zbraslavec potok Úmoří         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Žďárná           přívalové srážky voda  
JVP Praha a.s. Žďárná 130 679 52 64949125 požár Polyethylen, akrylát do 10

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami