Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohaté Málkovice            přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 požár, únik RP nafta do 100
Brankovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 217
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087 požár, únik RP nafta do 100
EMS-PATVAG s.r.o. Brankovice 350 683 33 27455823 výbuch výbušniny  
požár Viatesol (vys.hoř.látka)  
únik NCHL Tetrachlorethylen  
Bučovice řeka Litava Bučovice       přirozená povodeň voda 475
  Bučovice       přívalové srážky voda  
VTL plynovod Bučovice       požár, výbuch zemní plyn  
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol  
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   výbuch výbušniny  

Jatky Bučovice s.r.o. 

Nová 715 685 01 47903562 únik NCHL amoniak 140
požár, únik RP sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta)  
ČS PHM Zdeněk Pavlík Slovenská   685 01 13052896 požár, únik RP benzín / nafta do 100
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   požár, výbuch LPG do 100
propan - butan  
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) Sokolovská 190 685 01   požár, únik RP transformátorový olej  

Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o.

Ždánská 987 685 01 46965661 únik NCHL ethylenoxid  150
kyselina sírová  
Pegas Nonwovens s.r.o. Slovenská 999 685 01 25478478 požár Polypropylen
textílie
 
KPB Intra s.r.o. Ždánská 477 685 01 63479451  požár, výbuch hořlavé kapaliny
látky nebezpečné pro vodní prostředí - chronická 
 
Bučovice - místní část Marefy APH IN s.r.o. ČS PHM Marefy   685 01 28279808 požár, výbuch Benzín
 Ethanol
 nafta
 
De Heus a.s. Marefy 144 685 01 25321498 únik NCHL Benzín
 Ethanol
 nafta
 
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. Marefy 153 685 01 25559524 únik NCHL, požár Vodík  
únik NCHL, výbuch dusík stlačený  
řeka Litava Marefy       přirozená povodeň voda 97
Bučovice - místní část Vícemilice řeka Litava Vícemilice       přirozená povodeň voda 69
  Vícemilice       přívalové srážky voda  
Bučovice - místní část Kloboučky   Kloboučky       přívalové srážky voda  
Bučovice - místní část Černčín VTL plynovod Černčín       požár, výbuch zemní plyn  
Dobročkovice Dobročkovický potok         přívalové srážky voda  
Dražovice
ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   požár, únik RP nafta do 100
Chvalkovice
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 požár, únik RP nafta do 100
Kojátky   Kojátky       přívalové srážky voda  
Kojátky - místní část Šardičky   Šardičky       přívalové srážky voda  
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok         přívalové srážky voda  
Křižanovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 361
          přívalové srážky voda  
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 veter. nákaza drůbež 2+15
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   požár, únik RP nafta do 100
Malínky řeka Litava         přirozená povodeň voda 17
Milonice            přívalové srážky voda  
VTL plynovod Ročťoutky       požár, výbuch zemní plyn  
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 veterinární nákaza hovězí dobytek 5
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   veterinární nákaza hovězí dobytek, prasata 1
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol  
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Mouřínov   695 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100
Mouřínovský potok         přívalové srážky voda  
Nemochovice           přívalové srážky voda  
Nemotice  VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 276
řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 5
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
Nesovice  řeka Litava Nesovice       přirozená povodeň voda 126
  Nesovice       přívalové srážky voda  
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   požár, únik RP nafta do 100
Nesovice - místní část Letošov řeka Litava Letošov       přirozená povodeň voda 52
  Letošov       přívalové srážky voda  
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Nevojice   Tabule       přívalové srážky voda  
Jatky Bučovice s.r.o. Nevojice 46 685 01 47903562 veter. nákaza prasata 10
Rašovice           přívalové srážky voda  
Snovídky   VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 91
Snovidský potok         přívalové srážky voda  
Uhřice Chvalkovický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami