Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Pohořelice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Pohořelice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Branišovice ČS PHM Lissa, s.r.o. Branišovice 167 671 77 60700149 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Cvrčovice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 598
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 598
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 573
řeka Jihlava         ledové jevy voda  
Statek Pohořelice spol. s.r.o. Cvrčovice   691 23 48533173 veter. nákaza drůbež 3
Ivaň VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 337
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 148
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 1
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 5
Agroprodukt Ivaň s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Ivaň   691 25 60726971 požár, únik RP nafta do 100
Autodoprava Zajíc - ČS PHM (neveřejná) Ivaň 236 691 23 13663658 požár, únik RP nafta do 100
Loděnice Loděnická strouha         přívalové srážky voda  
Roman Selinger s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Loděnice 57 671 75 48912786 požár, únik RP nafta  
Loděnice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Loděnice 53 671 75 49435931 požár, únik RP nafta  
Malešovice Sušárna Pohořelice, s.r.o. Malešovice   664 65 48908002 veter. nákaza drůbež 9
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 499
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 33
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 3
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 4
Odrovice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 195
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 60
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 12
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 5
22
28
Consultest, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Odrovice 76 664 64 25346784 požár, únik RP benzín / nafta 6
Pasohlávky VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 4
 ČS PHM Chemis engine 1 Pasohlávky 1032 691 22 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100
 ČS PHM Chemis engine 2 Pasohlávky 1032 691 22 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100
 ČS PHM MOL Pasohlávky  213 691 22 05110866 požár, únik RP benzín / nafta/bionafta do 100
Vinofrukt D. Dunajovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Pasohlávky     48530301 požár, únik RP nafta do 100
Aqualand Moravia Pasohlávky 110 691 22 25334271 únik NL  Chlornan sodný  
Chlor kapalný  
Pohořelice ČS PHM DB OIL, s.r.o. Znojemská 1147 691 23 26912937 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Benzina (č. 543) Brněnská 1614 691 23 04585593 (27597075) požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / do 100
Sušárna Pohořelice, s r.o. (Velký dvůr - drůbežárna) Velký dvůr 691 23 48908002 veter. nákaza drůbež 2
BEGOKON CZ, s.r.oZZN Svitavy Velký dvůr   691 23 28099796 požár, únik RP nafta  
veter. nákaza drůbež  
Nutrivet s.r.o. Pohořelice Vídeňská 1023 691 23 26257408 jiné nebezpečí gen. mod. org. nelze
Statek Pohořelice spol. s.r.o. Nová Ves   691 23 48533173 veter. nákaza drůbež 2
DHL Supply Chain, s.r.o., Pohořelice (!) (A)
Průmyslová 1506 691 23 49240650 požár, výbuch

Hořlavé kapaliny

Hořlavé aerosoly

 
únik NL

Látky s akutní toxicitou kat. 1

Látky s akutní toxicitou kat. 2

 
Loděnická 963 691 23 podpora požáru Oxidující kapaliny a tuhé látky  
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 3227
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 1028
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 568
řeka Jihlava Pohořelice   691 23   přirozená povodeň voda 1
117
286
řeka Jihlava Pohořelice   691 23   ledové jevy voda  
Rozvodna 110/22 kV Pohořelice (E.ON Distribuce a.s.) Pohořelice 48.9644033N
16.5243206E
691 23 28085400 požár, únik RP Transformátorový olej  
ČSAD Uherské Hradiště, hala PO6B CT park Průmyslová 1507 691 23 49445910 požár, únik RP Hořlavé kapaliny/ nafta  
ČSAD Uherské Hradiště, hala PO1 CT park Průmyslová 1503 691 23 49445910 vzkypění  Hořlavé kapaliny  
Přibice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 57
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 2
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 2
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 6
8
Agroprodukt Ivaň s.r.o. Přibice   691 24 60726971 veter. nákaza drůbež 2
Šumice Sušárna Pohořelice s.r.o.   121 671 75 48908002 veter. nákaza drůbež  
Troskotovice ZD Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) Troskovice   671 78 00142701 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta do 100
      671 78   přívalové srážky voda  
Vlasatice FisrtFarms GRANERO  s.r.o. Vlasatice

č.p. 419 (živočišná výroba)

48°55'51.220"N,
16°29'51.156"E

691 30 45478295

veter. nákaza

požár, únik RP (pouze živočišná)

prasata

5

č.p. 1 (rostlinná výroba)

48°55'58.646"N, 16°28'24.494"E

lehký topný olej

 
požár, únik RP (pouze rostlinná) nafta  
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 5
Vranovice řeka Svratka Vranovice   691 25   přirozená povodeň voda 87
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s Vranovice I 48.9751656N, 16,6344489E 

691 25

49455168 únik NL Chlor kapalný/Chlornan sodný  
Sušárna Pohořelice s.r.o. Vranovice - Kopečky   691 25 48908002 veter. nákaza drůbež 9

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.