Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Blučina   Blučina   667 01   přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV

49,05828N

16,64955E

  664 56 49455842 únik NCHL síran železitý 1
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
ČS PHM ZEROGAS Plus, s.r.o Blučina 702 664 56 28816196  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG
do 100
ČS PHM Jambor (neveřejná) Blučina, areál Nivky 630 664 56 28285034 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM Cezava (neveřejná) Blučina 630 664 56 63471396 požár, únik RP nafta do 100
Apex Central Europe, s.r.o. Blučina 627 664 56 26313766 požár hořlavé aerosoly/h.kapaliny  
Ropovod Družba         požár únik RP ropa  
ČOV Blučina Blučina 631 664 56   únik NCHL Síran železitý  
Kamena výrobní družstvo Brno Hřbitovní 400 664 56 00030449 požár, únik RP oleje  
Bratčice Zelenka s.r.o. Bratčice   664 67 60722932 veter. nákaza drůbež 3
skládka odpadu
STAVOS Brno, a.s.
Bratčice   664 67 65277911 požár, jiné nebezpečí S-OO3  
AgroKrůt, s.r.o. - bioplynová stanice Bratčice 106 664 67 25516388 požár, výbuch bioplyn  
STAVOS Brno, a.s. - bioplynová stanice Bratčice   664 67 65277911 požár, výbuch bioplyn  
Holasice řeka Svratka         přirozená povodeň voda 5
ČS PHM T.V.G. nám. Rudé armády 53 664 61 60738995 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Holasice 75 664 61   požár, výbuch propan - butan  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Hrušovany u Brna řeka Svratka         přirozená povodeň voda 7
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
Xella CZ s.r.o.
ČS PHM (neveřejná)
Vodní 550 664 62 64832988 požár, únik RP nafta  
JOSEF SEIBEL, s.r.o. Jiřího z Poděbrad 26     664 62     269674421     požár, zdraví škodlivé     barvy  
lepidla  
polyuretan  
Medlov VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 137
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 66
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 57
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 26
35
41
Zelenka s.r.o. Medlov   664 66 60722932 veter. nákaza drůbež 5
ČS PHM Dresler (neveřejná) Medlov 213 664 66 18509142 požár, únik RP nafta  
AGRIS spol. s.r.o. Medlov 175 664 66 14800331 požár, únik RP nafta   
podporování požáru chlorové vápno  
Měnín DRUMO spol. s r.o.  Albrechtov  221 664 57 46976434 veter. nákaza drůbež 3
VTL plynovod   Jalovisko       požár, výbuch   zemní plyn    
VTL plynovod   Měnín       požár, výbuch   zemní plyn    
řeka Litava, potok Říčka Měnín   664 57   přirozená povodeň voda 5
27
Fotovoltaická elekrárna Měnín
(SOLAR systems Měnín s.r.o.)
49°07´40.394"N
16°68´42.936"E
     27544681 požár, únik RP Transformátorový olej  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
WESTFALEN GAS s.r.o. - sklad technických plynů Průmyslový park, Měnín 49.0914778N
16.6886575E
667 57 29106834 požár, výbuch hořlavé plyny
oxidující plyny
 
Moutnice ČS PHM Adosa a.s.  Moutnice 352 664 55 49448170 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta /propan - butan /h.kapaliny
do 100
      664 54   přívalové srážky voda  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV

Moutnice 2332/1,3,4 664 55 46347275 únik NCHL prostředky k čištění odpadních vod  
odpěňovací prostředek
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Nosislav řeka Svratka Nosislav   691 64   přirozená povodeň voda 6
          přívalové srážky voda 43 
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice Nosislav   691 67 42196451 veter. nákaza drůbež 1
Sady CZ, s.r.o. Nosislav   691 64 27699293 požár, únik RP nafta  
ZEMOS a.s. Nosislav   691 64 63470381 veter. nákaza prasata 7
požár, únik RP nafta  
Opatovice řeky Litava Opatovice   664 61   přirozená povodeň voda 106
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
AGRICOL s.r.o. Velké Dráhy 318 664 61 46506721 veter. nákaza drůbež 32
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  

Popovice
          přívalové srážky voda  
ČS PHM TANK ONO, s.r.o. Popovice 89 664 61 48365289 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol do 100
Skládka Popovice (SÚS JMK) Popovice 31 664 61   požár barvy, ředidla  
Přísnotice řeka Svratka Přísnotice       přirozená povodeň voda 2
VTL plynovod           požár, výbuch zemní plyn    
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Přísnotice 314 664 63

62156489

požár, únik RP nafta  
Rajhrad řeka Svratka Rajhrad   664 61   přirozená povodeň voda 53
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM Top Petrol Masarykova 124 664 61 60729520 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta do 100
ČS LPG refuling s.r.o. odpočívka R52   664 61 29283353 požár, výbuch LPG  
PROMM s.r.o. Stará pošta 751 664 61 25302477 požár, výbuch LPG  
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. (objekt Top Petrol) Masarykova 134 664 61 25277715 požár, výbuch LPG  
Bode-Panzer s.r.o. Tovární 14 664 61 63480182 požár, únik RP, výbuch barvy, laky, ředidla
nafta
kyslík v nadzemním zásobníku
kyslík ve skladu HK
### link article=4156 text=kyslík title=Kyslík stlačený ### vedle haly IV.
argon
Dusík stlačený
acetylen
 
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
ČOV Rajhrad Ostrůvek 29 664 61 49455842 únik NCHL Síran železitý  
Rajhradice řeka Litava Rajhradice   664 61   přirozená povodeň voda 85
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
SIAD Czech Rajhradice (A)
U Sýpky 417 664 61 48117153 výbuch acetylen +  
požár, výbuch propan-butan  
Oxid dusný  
Kyslík - plyn  
Kyslíkkapalný  
vodík  
ČS PHM ZD Rajhradice (neveřejná) U Sýpky 414 664 61 00378658 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) Rajhradice 416 664 61 42196868 požár, únik RP nafta

 oleje

 
AGRO SERVIS CZ, spol. s.r.o.

ČS PHM (neveřejná)
U Sýpky 1 664 61 25586360 požár, výbuch kyslík 55
acetylen
směsi (argon)
nafta
Sobotovice ČS PHM Farma Sobotovice Syrovice   664 67   požár, únik RP nafta do 100
AGROFARMA Syrovice s.r.o. Sobotovice   664 67 46975896 veter. nákaza drůbež 1
Syrovice   Syrovice   664 67   přívalové srážky voda  
Safety Kleen CZ, s.r.o Syrovice 343 664 67 49287052 únik RP/únik NCHL nafta /toxické látky/nebezpečné pro vodní prostředí  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Těšany  Agro MONET, a.s. Těšany 446 664 55 25308203 veter. nákaza  prasata 3
skot  
 ČS PHM ZARIS Těšany 446 664 54 28448391  požár, únik RP nafta  
  Těšany   664 54   přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV 49,04544N
16,7617E
  664 54 49455842 únik NCHL síran železitý 1
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Unkovice řeka Svratka, potok Šatava Unkovice   664 63   přirozená povodeň voda 35
INTEGRA, a.s. Žabčice Unkovice   664 63 00215881 veter. nákaza drůbež 1
VAS, a.s. ČOV Unkovice 49,02449N
16,60101E
664 43 49455842 únik NCHL síran železitý  
Vojkovice řeka Svratka Vojkovice   667 01   přirozená povodeň voda 32
 ČS PHM Euro Oil  
(Čepro, a.s.), č. 406

Vojkovice

49°2'49.82"N; 16°36'49.85"E

382 667 01 67326633 požár, únik RP benzín / nafta

 LPG

do 100
SW-Motech  s.r.o. Hrušovanská 404 667 01 26253411 požár, výbuch Dusík stlačený  
Kyslík  
Žabčice řeka Svratka Žabčice   664 63   přirozená povodeň voda 98
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn  
VAS, a.s. ČOV

49,01633N

16,60892E

  664 63 49455842 únik NCHL síran železitý 1
ČS PHM AS Zemědělská 498 664 63 44969414 požár, únik RP benzín / nafta do 100
skládka odpadu,
ČS PHM (neveřejná)
.A.S.A. Žabčice, spol. s r.o.
Žabčice 450 664 63 48910201 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-OO1  
požár, únik RP nafta
INTEGRA, a.s. Žabčice Zemědělská 53 664 63 00215881 veter. nákaza drůbež 16
Školní zemědělský podnik Žabčice Žabčice 53 664 63 62156489 veter. nákaza skot 45
prasata
FVE Žabčice (ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.) Žabčice 49°0´13.737"N
16°35´59.36"E
664 63 25938924 požár, únik RP Transformátorový olej  
ZEPIKO spol. s.r.o. Žabčice areál pískovny Žabčice
X: 1182427,97;  Y: 603387,96
664 63   požár, únik NCHL oleje  
Žatčany  ČS PHM F-Trans s.r.o. Žatčany 67 664 53 14671271 požár, únik RP benzín/nafta  
ZD Žatčany (neveřejná) Žatčany 28 664 53 47904381 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
Židlochovice Lesy České republiky s.p.,  Tyršova 1 667 01 42196451 veter. nákaza drůbež 1
ČS PHM Adosa a.s.  Nádražní 316 667 01 49448170 požár, únik RP benzín / nafta /h.kapaliny
do 100
VAS, a.s. ČOV 49,02515N
16,6231E
  667 01 49455842 únik NCHL síran železitý 3
XAVERgen, a.s. Komenského 511 667 01 27460363 veter. nákaza drůbež 8
Farský potok Židlochovice   667 01   přívalové srážky voda  
řeka Svratka Židlochovice   667 01   přirozená povodeň voda 16
ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) nám. Míru 759 667 01   požár, únik RP nafta < 100
Papírna Moudrý s.r.o. Nádražní 56 667 01 25317164 požár hořlaviny IV. kategorie  

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.