Požární ochrana - příručka pro podnikatele

Tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak
předcházet požárům. Podnikatelské aktivity, a s tím související nároky na požární
ochranu, jsou velmi rozmanité. Rozsah potřebných informací (znalostí) ke snížení
nebezpečí vzniku požáru je tedy příliš rozsáhlý, než aby jej bylo možné zachytit v jedné
příručce. Co ale možné je - nabídnout některé základní informace, případně upozornit
na další souvislosti.