Modul J: ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky